Madencilik faaliyetlerinde izin başvuru süreçleri MAPEG tarafından da yürütülecek

Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin başvuru süreçleri ve kurumlar tarafından talep edilen belgelerin tek noktadan gönderilmesi gibi işlemler, izinlerin daha kısa sürede alınması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından da yürütülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, madencilik faaliyetlerinde sürecin daha hızlı ilerlemesi için gerekli adımlar atılıyor.

Buna göre, ilk müracaat yoluyla hak sağlanan alanın, özel izin alanlarıyla çakışması durumunda, madencilik faaliyetinde bulunulmasında sakınca olup olmadığına ilişkin ilgili kurumlarla yürütülen izin başvurularının durumunun takip edilmesi ve başvuruların sonuçlandırılması işlemleri tek elden yürütülebilecek.

Madencilik faaliyetleri için gereken izinlerin başvuru süreçlerinde kurumlar tarafından talep edilen mükerrer belgelerin tek noktadan gönderilmesi ve gerekli izinlerin daha kısa sürede alınmasının sağlanması için ilk müracaat yoluyla hak kazanılan arama ruhsat sahaları ile çakışan özel izin alan sahaları için alınması zorunlu izinlerle ilgili süreçler MAPEG tarafından da yürütülecek.

Ruhsat sahiplerinin, özel izin alanlarıyla ilgili süreçlerinin MAPEG tarafından yürütülmesini talep etmesi durumunda, müracaat tarihinden itibaren iki aylık sürede arama ruhsat bedelini yatırması ve e-Maden üzerinden talepte bulunması gerekecek.

İzin süreçleriyle ilgili başvuru durumunun takibi de aynı platform üzerinden yapılabilecek.

Özel alanlarla ilgili izin alma süreçlerini bireysel yürütmek isteyen müracaat sahipleri de ilgili kurumdan aldıkları izin belgesini "İlk/İhale Müracaat/Özel İzin Sahası İzni Talebi" menüsünü kullanarak bir yıllık izin alma süresi içinde sisteme yükleyebilecek.

- Karamandan.com, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.karamandan.com/haber/7752324/madencilik-faaliyetlerinde-izin-basvuru-surecleri-mapeg-tarafindan-da-yurutulecek