Anıl İnşaat Bina Güçlendirme Hizmetleri

Yılların vermiş olduğu mesleki tecrübe ile birlikte Anıl İnşaat, bulunduğu sektörde binaların ve yapıların güçlendirilmesi konusunda hem fikirdir. Bu alanda çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren firma, bina güçlendirme projelerini en titiz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projelerinde de büyük bir rol oynayarak ülkemizdeki çeşitli illerde yapıların yeniden hayata geçirilmesi ve daha dayanıklı olması bakımından prestijli projelere imzasını atmıştır. Tüm bunlarla birlikte bina güçlendirme hizmetlerine hız kesmeden devam eden firma, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

Bina güçlendirme hizmetlerinin yapılabilmesi için öncelikle faaliyet gösterilecek olan yapının mimari diyaznının incelenmesi, yapıda kullanılan malzemelerin durumuna bakılması ve deprem risk durumunu araştırılması gerekmektedir. Bu sayede binadaki hasarlar en iyi şekilde saptanarak bilinçli bir yapılandırma çalışması sürdürülebilmektedir. Anıl İnşaat, bina güçlendirme sürecinde gerekli olan tüm bilgi birikimine sahip bir firma olarak çalışmalarını devam ettirir. Bu bakımdan firmanın personelleri alanında deneyimli ve bilgi sahibi kişilerden oluşmaktadır.

Bina Güçlendirme Hangi Durumlarda Uygulanır?

Bir yapının ya da binanın güçlendirilme maksadı ile onarılma çalışmasına başlanması için öncelikle ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması, binanın yapısının ve yapım aşamasında kullanılan malzemelerin teyit edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte binanın bulunduğu yerleşkenin doğal afetlere karşı olan risk durumunun da tespit edilmesi önemlidir. Daha sonrasında ise kentsel dönüşüm projesine ya da bina güçlendirme çalışmalarına başlanmaktadır.

Bina güçlendirme yapının onarılabilir ve yeniden hayata geçirilebilir bir vaziyeti olduğu süreçlerde uygulanmakta olan bir faaliyettir. Anıl İnşaat firması, incelemiş olduğu yapılarda onarım sağlanacak ve daha dayanıklı bir şekilde faaliyet gösterebilecek yapılarda bina güçlendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Eğer binanın yapımı oldukça eski zamanlara dayanmaktaysa günümüz koşullarına uyum sağlayabilmesi açısından kentsel dönüşüm çalışmaları da uygulanabilmektedir.

Bina Güçlendirme İşlemi

Bina güçlendirme işlemleri daha çok eksi dönemlerde yapılan ve günümüz koşullarına uyum sağlayamayacak olan yapılar için gerçekleştirilmektedir. Özellikle de ülkemizde görülen doğal afetlere göre ve değişen yerleşke koşullarına bağlı olarak olası bir risk almamak için binaların dayanıklılıkları test edilir ve bu doğrultuda bina zemin ve dış kısımdan sağlamlaştırılmaktadır. Oldukça titiz bir çalışma ile gerçekleştirilen bu işlemler ile artık risk durumunun olup olmadığı bina güçlendirme faaliyetlerinin ardından teyit edilir. Böylece depreme dayanıklı, yaşanılabilir ve güven verici yapıların varlığı arttırılmaktadır.

Bina Güçlendirme Neden Yapılır?

Bina güçlendirmesinin yapılmasının en büyük nedenlerinden biri risk altında olmayan yaşanılabilir alanlar oluşturabilmek ve eski yapıların yeniden hayata döndürülebilmesi içindir. Ayrıca bina güçlendirme işlemlerinin yapılmasında çeşitli avantajlar da ortaya çıkmaktadır. Bu avantajları aşağıda sizlere maddeler halinde sıraladık.

Değişen yönetmeliklere uyum sağlayan yapılar inşa etmek

Kullanımın değişmesiyle daha güvenilir alan oluşturmak

Uygulama zaman avantajı bakımından tasarruflu

Mevcut şartların korunması için en uygun alternatif

Kaynak: https://anilinsaat.com/hizmetler/bina-guclendirme-yapi-guclendirme/

- Karamandan.com, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.karamandan.com/haber/7683482/anil-insaat-bina-guclendirme-hizmetleri