Karaman Ermenek'te otobüs ihaleyle satılacak

ERMENEK
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Ermenek Belediye Başkanlık Makamının 04.08.2021 Tarih ve 1725 Sayılı oluru gereğince; Belediyemize ait 70AAY623 plakalı 2000 model Mercedes Benz marka otobüs ve 70AAZ599 plakalı 2002 model BMC marka otobüslerin 2886 Sayılı Kanun'un 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma ihale sureti ile satışa çıkarılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu 70AA Y623 plakalı Mercedes Benz marka otobüsün muhammen satış bedeli 60.000,00TL (Atmışbintürklirası) üzerinden %3 geçici teminatı 1,800,00TL olarak, 70AAZ599 Plakalı 2002 model BMC marka otobüsün muhammen satış bedeli 55.000,00TL (Ellibeşbintürk lirası) üzerinden %3 geçici teminatı 1.650.00TL olarak tespit edilmiştir.
Açık artırma satış ihalesi 26.08.2021 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda otobüsleri satın almak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar Belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.

- Karamandan.com, İhaleler bölümünde yayınlandı
https://www.karamandan.com/haber/7595766/karaman-ermenekte-otobus-ihaleyle-satilacak