Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet İhalesi

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
DOSYA NO: 2019/257 Esas

Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/257 Esas Sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunan Karaman Selçuklu Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin konkordato projesinin müzakeresi amacıyla alacaklılar toplantısı 23/08/2021 Pazartesi günü saat 14:00’da Üniversite Mah. Dr. Halil Cin Cad. No:3 Merkez Karaman adresinde bulunan New Karaman Otel’in Elegance salonunda gerçekleştirilecektir. İcra ve İflas Kanunu’nun 301. Maddesi gereği alacaklıların toplantı tarihinden önceki yedi gün içinde borçlu şirketin adresi olan Sakabaşı Mahallesi 860. Sk. No:4 Merkez Karaman adresinde mesai saatleri içerisinde belgeleri inceleme hakları bulunmaktadır.

Toplantıya katılacak gerçek kişi alacaklıların kimliklerini ve fotokopisini, tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin imza sirkülerini ve fotokopisini, alacaklıyı temsilen üçüncü kişi oy kullanacak ise bu kişiye alacaklılar toplantısına katılma, sulh ve ibra yetkilerinin de verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığı ile toplantıya katılım sağlanacak ise sulh ve ibra yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İcra ve İflas Kanunu 302/7. Maddesi gereği toplantıya katılamayacak olan alacaklılar toplantı gününü takip eden yedi gün içinde yazılı olarak oylarını kullanabileceklerdir. Bu durumda alacaklıların oylarını hangi yönde kullanacaklarını gösteren yazıyı mesai saatleri içinde Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Cad. No:5 K:3 Basmacılar İşhanı Merkez Karaman adresinde komiser huzurunda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ibraz etmeleri ilan olunur.

- Karamandan.com, İhaleler bölümünde yayınlandı
https://www.karamandan.com/haber/7529340/konkordato-komiserliginden-alacaklilar-toplantisina-davet-ihalesi