KMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN VİZYONU

Misafir Kalem
Misafir Kalem

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bir bütün olarak büyüme ve gelişmeye devam ediyor. Her bir fakülte kuşkusuz kendi alt yapısını tamamlayarak sınırlarını zorlamaktadır. Ancak biz sözü Eğitim Fakültesine getirmek istiyoruz.

Eğitim fakültesi, gerek lisans gerekse de lisansüstü eğitimde emin adımlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Bir lisansüstü programımız ve 6 da lisans eğitim programlarımız açık ve hâlihazırda öğrenci alıyor. Mezunlar vermeye başladı bile. Kpss ile bu yıl sınıf öğretmenliğinden mezun genç öğretmenlerimizin yerleştirildiği haberlerini alıyoruz, kazanan öğrencilerimizin bir listesini Karaman kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Zira eğitimde süreklilik için geri bildirimlerin takibi son derece önemlidir.
Okul öncesi programımız da oldukça dinamik bir kadrodan oluşuyor ve öğrencileri mevcut; dahası yeni öğrenci de kabul edecek. Üniversitenin bir oluşumu olan çocuk üniversitesinden tutalım da sürekli eğitim merkezlerinin uzantıları ile sürekli dirsek teması halinde olan okul öncesi bölümümüz uygulama ve araştırma birimleriyle fark atmayı hedeflemektedir. Dahası Karamandaki kreş ve anaokullarıyla irtibat sayesinde envanteri daha da güçlü kılmanın imkânlarını araştırmaktadır.

Okul öncesi programımız, özel öğrencilerin tespitinin okul öncesinde yapılabilmesi için komisyonlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu sayede disleksiden, otizme ve ADHD bozukluğuna varıncaya kadar pek çok noktada kente profesyonel destek sağlamayı hedeflemektedir.

Özel eğitim bölümü, yeterli öğretim üyelerinin kadrolarının verilmesi durumunda öğrenci kabul edilmeye çoktan istekli görünüyor. Buna ilaveten okul öncesi programları ve sınıf öğretmenliği bölümündeki ayrıcalıklı etüd çalışmalarıyla vizyon genişletmenin fizibilitesini hız kesmeden sürdürmektedir. Böylece, zihinsel engelliden, işitsel engelliye varıncaya kadar pek çok özel öğrencimize dokunabileceğiz. Engelsiz üniversite birimiyle irtibat sayesinde kentimize eylül ayından itibaren destek vereceğiz. Suiistimale açık bir alan olan özel öğrencilerimiz için bilimsel kimliğiyle üniversitemiz hamilik yapmanın heyecanını yaşamaktadır.

Öte yandan matematik, fen bilimleri ve Türkçe öğretmenliği de rüştünü çoktan ispat etmiş görünüyor. Zira yüksek lisans programının yanında doktoranın da sınırları zorlanmaktadır. Bu yıl Fen Bilimleri eğitimi bölümü doktora programına hazır görünüyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümümüz oldukça popüler ve revaçta görünmektedir. 100 öğrenci sayısını fazlalığından şikayetçi, bölüm hocaları. Belki de bu konuda bir düzenlemeye gidersek, lisans üstü eğitim de gücümüze güç katacak. Kısacası öğretim üyesi sayımızı arttırdığımız takdirde, bu bölümde de ayrıcalıklı motifler işlemeyi hedefliyoruz.

KMÜ Eğitim Fakültesi olarak eğitimin köklerinin yoklanması, iyi temeller üzerimden yükselebilmesi için vizyonu öne çıkardığı açık. Çünkü eğitimin dayandığı bir felsefenin iyice işlenmesi gerekir ki, bu sayede, eğitimin, rasyonelliğinden, tutarlılığından, işlevselliğinden ve öngörülebilirliğinden söz edilebilir. Geçmişiyle, kökleriyle barışık, gelecekten haberdar, şimdiyle uyumlu eğitmenler yetiştirmek zorundayız…Z Kuşağı diye konuşup durduğumuz dijital neslin eğitim imkanları ve onlara ulaşacak eğitmenlerin ortak kodları konusunda da konsensüs ve bir havuz oluşturmak için projelere başlamış bulunuyoruz.

Ufuk ve vizyon açmak için eğitimin lokomotifi olacak toplumbilimler, sanat ve düşünbilimler ile irtibat için bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim bilimlerinden mezun olan öğrenci sadece nasıl öğretirim ile değil; her şeyden önce kendi farkındalığı ve yetilerinin açılmasına odaklanacak. Bu bağlamda drama, görsel sanatlar, felsefe ve kültür bilimleri eğitim fakültesine vizyon verecek saydamlaştırıcı ufuklar olarak işlevsel kılınacaktır. Öğretmen olmak için gelen öğrencimiz, misal drama dersleriyle sanatsal bir mecrayla dirsek teması kurabilecektir.

O kadar ki bu konuda fiziki ortam da oldukça donanımlı görünüyor…Sazlı çalgılardan piyanoya kadar pek çok enstrümanla sanat odası, hocalarla doğal ortamda temas için sosyal oda, engellerin konuşulduğu engelsiz birimlere varıncaya kadar pek çok detay düşünülmüş durumda. Öğrencilerin bilgisayar ve internet ihtiyacı için teknik donanımlar da gözden kaçmıyor…

Yine mezun olmadan öğrencilerimizi hem desteklemek hem de alternatif çoğaltmak için, üniversitemizin, yabancı dil, KPSS ve ALES kurslarıyla üçüncü sınıftan itibaren tanıştırıyoruz. Böylece hem ekonomik hem nitelikli eğitim desteklerimiz hep yanı başlarında olacaktır.
O kadar ki, 2021-2022 eylem planlarımız arasında konferans, panel ve bilgi şöleni ile fakültenin, devinim, vizyon ve ölçek genişletme çabaları arka plan çalışması olarak her daim dinamikliğini hissettirecektir.

Bu bağlamda fakülte dergisini güçlendirmek ve indekslere dâhil edebilmek eğitim fakültesi hocalarını bekleyen birinci görev olarak durmaktadır. Dahası akademisyenlerimizin yayın profili de birinci önceliğimiz…çünkü bu vizyon anlamına gelir, dahası ülke ve dünya eğitim standartlarıyla entegrasyon demektir.

Öncelikli olarak Karamanlı öğrencilerimizin eğitim fakültesini tercih etmeleri için bütün ayrıntılar düşünüldü. Elbette bir üniversite programı olarak ülkemizin her bir köşesinden, renkli, canlı ve istekli öğretmen adaylarımıza kapılarımız sonuna kadar açıldı… O kadar ki, kentler ve üniversiteler arasındaki hareketliliği/mobiliteyi hızlandırmak için, öğrencilerimiz Farabi programıyla farklı üniversitelerde dönemlik eğitimler alabilecek. Karaman’da öğrenciyken, örneğin Gazi Üniversitesi’nde bir dönem veya daha fazla ders görme imkânı olacaktır. Hatta yurt dışı eğitim fakülteleriyle de temas mümkün zaten. Erasmus programı bu işlevi üstlenmektedir. KMÜ eğitim fakültesi öğrencimiz, örneğin İtalya’da uygulamalı ana sınıfı öğrencileriyle birlikte, eğlenirken öğrenme programında, pinokyonun yalan söylediği için burnunun uzadığını, İtalya’nın milli renkleriyle ve yerel kıyafetleriyle minik yüzlerde ve büyük beyinlerde! görmüş olacaklar! Kim bilir orada gördükleriyle, bizim öğretmen adaylarımız, dramayla Yunus Emre’yi anlatabilecek… Bunların hepsi zenginlik olarak envanterimize katkı sağlayacaktır.

Ve’l hasıl KMÜ Eğitim Fakültesini tercih etmeniz için çook nedeniniz var! Ekibimizle birlikte öğrencilerimizi ve özellikle Karamanlı gençleri dört gözle bekliyoruz …

Aliye Çınar

- Karamandan.com, Misafir Kalem tarafından kaleme alındı
https://www.karamandan.com/makale/7488376/misafir-kalem/kmu-egitim-fakultesinin-vizyonu