Sirkecizade/Hacı Mahmut Mescidi

İbrahim Hakkı Akman
İbrahim Hakkı Akman

Adı ve Yeri

Sirkecizade Hacı Mahmut Mescidi belgelerde, Lârende/ Karaman şehir merkezindeki en eski yerleşim merkezi olarak bilinen Kale/Hisar Mahallesi’nde gösterilmektedir.

Banisi ve Yapım Tarihi

Sirkecizade Hacı Mahmut Mescidi’nin banisi ve yapım tarihi bilinmemekte; bazı belgelerde Sirkecizade sülalesine mensup Hacı Mahmut adlı biri tarafından bina ettirildiği , bazılarında ise adı geçen şahsın onarttığına dair bilgi bulunmaktadır . Muhtemelen mahallelilerin yaptırdığı mescit, kullanılamayacak kadar harabe hâline geldiğinden Hacı Mahmut tamir ettirmiş; bundan sonra onun ismi ile anılmaya başlanmıştır.

Mescit ile ilgili ulaşılabilen en eski belge, 1157/1744-1745 tarihli olduğuna göre en geç XVIII. yüzyılın başlarında tamir edildiği söylenebilir.

Mimari Yapısı

Günümüzde mevcut olmayan Sirkecizade Hacı Mahmut Mescidi’nin, ayakta kalamadığına bakılırsa dönemin şartlarına göre kerpiç ve taş malzemeden yapılmış, üzeri de toprak dam ile örtülmüş olmalıdır.

Vakfiyesi ve Vakıfları

Vakfiyesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Sirkecizade Hacı Mahmut Mescidi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için vakıf gelirleri mevcut idi. Nitekim evahir-i Muharrem 1193/08-17 Şubat 1779 senesinde mabedin, 107 kuruş nakit parası bulunuyordu .

Görevlileri

Sirkecizade Hacı Mahmut Mescidi’ne incelenen dönemde imam atamalarına dair belgeler bulunmaktadır . Buna göre imamlar mescitte günlük yarım akçe ücretle görev yapıyorlardı.

- Karamandan.com, İbrahim Hakkı Akman tarafından kaleme alındı
https://www.karamandan.com/makale/7230203/ibrahim-hakki-akman/sirkecizadehaci-mahmut-mescidi