İnsan ve Siyaset (Toplum Yönetimi)

Fettah Güventürk
Fettah Güventürk

Birbiri içinde kaynaşmış iki kavram. Siyaset, insan ve mutluluğu için oluşur. Tabi ki yönetimin direksiyonu insandır.

Toplum sorunlarını ve çözümlerini bilen liyakatli (ehliyetli), güvenilir insanların (liderlerin) yönetimi ile toplum mutluluğu sağlanabilir.

Çok yönlü olan insan ve toplumların sorun ve çareleri de çok yönlü ve karışık durum arz eder. Bu sorunlar zamanında ve sırasıyla halledilmezse hızla katlanır, çözümleri zorlaşır.

Sorunlar bireylere göre değil ülke menfaatleri paralelinde ve ilkesel ele alınırsa çözümü kolaylaşır ve rahatsızlıklar azalır.
Siyasi iradenin kumandasıyla mahalli ve mülki idarelerde yapılan hizmet ve yatırımların ana amacı halkın mutluluğudur. Sivil toplum kuruluşları ise bu hizmetlere katalizatör rolü oynar ve sorunların çözümünü kolaylaştırır.

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının rol ve gerekliliği artmaktadır. Oluşacak yeni mahalli idareler yasaları ile merkezi idarenin bir ölçüde azalan yükü karşısında güvenlik, dış işleri, eğitim, milli stratejiler alanındaki makro sorunlar için çözüm vakit ve imkanları oluşacaktır.

Halkın katılımları ile (seçimle) oluşacak demokratik düzen içinde siyasi irade ve idareler bir yanda yine toplum katılımları ile oluşacak sivil toplum kuruluşlarının işbirliği  ülke ve halkın mutluluğu artar. Sorumlusu ve sorunları bireye dayalı bu sistem yerine Demokrasi adıyla kurumsallaşması, ekonomi 'lerinin iyileşmesi bağımsızlığa giden ana ve tek yoldur.      

Bağımsızlık içinde toplumuna arzu edilen ve yeterli refahı sağlayabilecek siyasi kadroların taşıması gerekli başlıca vasiflari özetle:

- Mesleki kariyerli ve özel ihtisasa  sahip olmak,
- Eğitim ve tecrübe seviyesi yüksek olmak,
- Hoşgörülü ve geniş çevreleri kucaklayıcı olmak,
- Özverili, yardımsever olmak ve sorumluluk taşımak,
- Dürüst ve güvenilir olmak,  "hizipten" uzak, birleştirici olmak, 
- Geniş çevreleri teşkilatlandırabilmek ve taraftar kazanmak,
- Bireysel değil ilkesel davranabilmek,
- Teşkilatı ve tavanı ile iyi dialog içinde olabilmek,
- İletişim ve tanıtma kabiliyeti yüksek olmak,
- Siyasi ve ekonomik vizyona sahip olmak,
- Ekonomik konumu yeterli olmak,
- Bölge ve ülke potansiyelini ve sorunlarını iyi bilmek,
- Bürokrasi ile uyumlu olmak,  proje bazında gelişmelere değer vermek,
- Yapılamayacak vaatlerde bulunmamak,
- Toplum katmanlarında denge unsuru olabilmek,
- Sivil toplum kuruluşları ve basınla yakın temasta bulunabilmek.
- Milli ve manevi değerlere bağlı olmak 

Tüm bu özellikler ülke kaderine hükmedecek, seçimle işbaşına gelecek kişiler için her aşamada geçerli olup, dikkate alınmasında büyük yarar vardır.

İnsan ve Ahlak Kitabından…
Fettah Güventürk 
Egekobider Onursal Başkanı

- Karamandan.com, Fettah Güventürk tarafından kaleme alındı
https://www.karamandan.com/makale/6414372/fettah-guventurk/insan-ve-siyaset-toplum-yonetimi