Dr. Fatih Şeker 2013'de Heidelberg Üniversitesi'nden mezun oldu. Heidelberg Üniversite Hastanesi'nde radyoloji uzmanlık eğitimini 2019'de tamamladı ve şu an nöroradyoloji üst ihtisası yapıyor. 2016'dan beri Heidelberg Üniversitesi'nde nöroradyoloji dersler sorumlusudur ve 2020'den beri doçent olarak görev yapmaktadır.

Heidelberg Üniversite Hastanesi'nde ve afiliye olan bölgedeki hastanelerde inme hastalığında trombektomi tedavisi (yani beyin damar anjiyosu) uygulamaktadır. 2021'den beri Heidelberg Üniversite Hastanesi'nin bölgesel trombektomi ağı koordinatörüdür.

Ayrıca Dr. Fatih Şeker inme ve trombektomi üzere çok sayıda bilimsel çalışmalar yapmış ve uluslararası dergilerde yayınlamıştır. Nöroradyoloji alanında uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Devamı...