Anadolu Türkmen Boyları'na Osmanlı'nın Nefretinin Nedeni

1402 YILINDA ANKARA SAVAŞI, TİMUR İLE YILDIRIM BEYAZİT ARASINDA GEÇEN SAVAŞ, OSMANLI ORDUSUNUN BAŞINDAKİ SIRP PRENSLERİYLE EMİR TİMUR ARASINDAKİ BİR SAVAŞTIR...

SONRAKİ YILLARDA, BU YENİLGİNİN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN,  OSMANLI DEVLETİ TÜM TÜRKLERİ DEVLET İDARESİNDEN ATARAK, OSMANLIYI TÜRK DÜŞMANI YAPTI, ANADOLU'DA TÜRK VARLIĞINA KARŞI SAVAŞ AÇTI...

* Timur'u, Hıristiyan Batı, zalim ve yıkıcı olarak anar. Timur Han, daha hayatta iken bu suçlamalara cevap vermiştir.

O, İlhanlı Devleti'nin ve ona bağlı Çağatay Hanlığı'nın kargaşalıklar, entrikalarla sarsıldığı bir dönemde, yenilmez bir güç olarak ortaya çıkmıştı. Türk, İran ve Arap tarihçileri, bu kargaşalığa Yahudi tüccarların ve Hıristiyan misyonerlerin birinci derecede sebep olduklarını belirtirler.

Bu tüccarlar ve bazı misyonerler Avrupa krallarına casusluk yapıyorlardı ve bunlar bütün Türkistan'a dolmuşlardı. Timur Han, bunların faaliyetlerine son verdi. Hindistan'dan Hıristiyan misyonerlerin kovulmasını, bu kıtada Müslümanlığın yayılmasını sağladı. Bunun için Hıristiyanlar, ona düşman idi. Timur Han, işgal ettiği yerlerde, Yunan ve Roma eserlerinin kalıntılarını, putları yıkmıştı. Bu yüzden ona, "yıkıcı" demişlerdir.

Ankara Savaşı (1402) - Nedenleri ve Sonuçları 

Timur’un 1402 de Osmanlıya savaş açmasının asıl nedeni, Yıldırım Bayezid’in bir Sırp Kralının kızıyla evlenmesi ve bundan duyduğu rahatsızlıktır.

Ayrıca Yıldırım Bayezid Sırp askerlerini Müslüman Türk Beylerinin üstüne gönderip, Anadolu’daki birliği bu şekilde sağlamaya çalışıyordu.

Timur, tüm bu olanlar dolayısıyla Yıldırım Bayezid’ın Türk-İslam âlemine ihanet ettiğini düşünüyordu. Bu konuda Yıldırım Bayezid’ı uyaran Timur, beklediği cevabı alamamış ve karşılıklı diplomatik yazışmalar başlamıştır. Ve sonuçta diplomatik çözümde olmamıştır.

Hatta bir keresinde Yıldırım Bayezid, Timur’a öyle hakaret dolu bir mektup yazmıştır ki, Timur ‘Osmanlı Evladı şaşırmış olmalı’ diyerek hayretler içerisinde kalmıştır.

Sonuçta savaş kaçınılmaz olmuştur. Böylece 28 Temmuz 1402 yılında bugünkü Ankara Esenboğa Havalimanının olduğu yerde Osmanlı ve Timur orduları karşılaşmıştır.

(Ek Bilgi: Esenboğa, Timur’un savaşta filleri kumanda eden komutanının ismidir ve Esenboğa Havalimanı ismini bu Türk Komutandan almaktadır. Ayrıca Timur-lenk deki lenk eki Farsça olup topal anlamına gelmektedir, çünkü girdiği savaşlardan birinde yaralanan Timur topal kalmıştır. Ve Timur girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiştir.)

Osmanlı Ordusundaki Türk Boyları da Yıldırım Bayezid’den rahatsızdı. Çünkü Yıldırım Bayezid savaşın komutasını eniştesine, yani Sırp Prensine vermişti.

Sırp Prensin komutasında savaşmak Müslüman Türkleri rahatsız etmişti. Timur'un haklı olduğunu düşünen Türk Boyları saf değiştirip, Osmanlı Ordusuna, yani Sırp Prensine karşı savaşmaya karar verdi. Timur böylece beklediğinden de kolay bir zafer kazandı.

Sırp Prensinin komutasındaki Osmanlı ordusu darmadağın edildi ve Yıldırım Bayezid esir düştü. Timur bu savaştan sonra durmadı ve Anadolu’yu işgal etti. Fakat bu kalıcı bir işgal değildi. İstese Osmanlıyı tarihten ve haritadan silerdi. Ama Timur sadece Osmanlının kulağını çekmek istedi.

(Ermenek Ulu Caminin kapısı hakkında bir rivayete göre Timur; Yıldırım Bayezida: Tılsımlı ve Afsunlu kapıdan geçen benin Türk Boyuma neden zulüm/ızdırap/eziyet edersin demiştir.)

Bu yüzden Osmanlıya çok zarar vermedi. Bu savaşsın hayırlı neticelerinden biri ise, Yıldırım Bayezid’ın bir türlü almadığı İzmir’i Hıristiyan Şövalyelerden kurtardı. Kısa bir süre içerisinde Hıristiyan Şövalyeler teslim oldu ve Timur, İzmir’i Müslüman Türklere armağan etti. (Caka Beyliği) Ve Osmanlıyı tekrar uyararak Anadolu’yu terk etti.

Çünkü Timur, kesinlikle bir yağmacı değildi. Ülkesinde bilim ve sanatla uğraşanlar el üstünde tutulurdu. Ayrıca Türk İslam âleminin Avrupa’da ilerleyecek gücünü Osmanlı olarak görüyordu. Bu yüzden Anadolu’dan çekildi ve Çin seferini yapmak üzere Avrasya’ya yöneldi.

Çin Seferi hazırlıklarını yaparken ise 1405 yılında hayatını kaybetti. Timur ilim, bilim ve din adamlarını ülkesinde el üstünde tutardı. Sanata ve bilime son derece duyarlı, ayrıca dinine bağlı bir insandı.

Boş zamanlarını bizzat Semerkand’ın imarıyla geçirirdi. Lakin hainlere ve özellikle dini kullanıp insanları kandıran münafıklara karşı gazabı çok büyük olurdu. Hainlerin ve din tüccarı münafıkların kellelerini vücudundan ayırıp, kellelerden kuleler yaptığı söylenmiştir. Bunun dışında Yahudileri sevmez, Yahudilerin sürekli bir plan içerisinde olduğunu bildiği için, Yahudi tüccarları özellikle ülkesinden uzak tutardı. 

Osmanlı ise, Ankara Savaşını tarihinden silmeye çalışsa da, aslında Osmanlı Ankara Savaşı’nı hiç bir zaman unutmadı. Timur’un verdiği mesajlara ise aldırmadı. Timur’un düşüncelerine ihanet etti ve Türkler yönetimden uzaklaştırıldı.

Böylece Osmanlı Yönetimini gayrimüslimlere teslim etti. Bütün Osmanlı Padişahları Rus, Slav, Ukrayna, Sırp asıllı kadınlarla evlendi.

Yönetim bu kadınlara ve onların akrabalarına teslim edildi. Mesela Hürrem Sultanı ele alacak olursak, Hürrem Sultan, oğlu II. Selim’i Nurbanu Sultan ile evlendirmiştir. Nurbanu Sultan (Genevieve Rachel), İspanya’dan sürgün gönderilen bir Yahudi ailenin kızıdır.

Hürrem’in iki çocuğu da, (Mihrimah Sultan ve II. Selim) evliliklerinde hep Tora’nın emirlerine uyarak Yahudi kanunlarına göre evlilik yapmışlardır. Tora inancına göre; Yahudi bir anneden doğan çocuk her ne olursa olsun Yahudi sayılır.

Eğer anne Yahudi değil ise çocuk "bozuk" diye adlandırılır ve asla Yahudi olarak kabul görmez. Yani, Kanuniden sonra tahta çıkan II. Selim safkan bir Yahudiyle evlenmişti. Ve Tora inancına göre de II. Selimin çocukları da Yahudi olarak dünyaya gelmiş oldu.

Ayrıca Hürrem Sultan’ın damadı olan Rüstem Paşa’nın kardeşi Amiral Sinan Paşa’nın Yahudi asıllı olduğunu, Türkiye Yahudi Cemaati’nin gazetesi Şalom’da şöyle anlatılmaktadır:

"Kanuni’nin amirallerinden olan Sinan Paşa, ortaçağ kaynaklarınca "The Great Jew" (Ulu-Büyük Yahudi) olarak adlandırılır. Açık denizlere yelken açtığında Osmanlılar tarafından Süleyman’ın Mührü adı verilen Davud Yıldızı olan sancağı gemisinin gönderine çekerdi."

Kanuni döneminde en parlak devrini yaşayan Osmanlı, bu dönemde birçok Osmanlı Paşasının Kanuniye yalvarmasına rağmen Moskova Prensliğine sefer düzenlemedi. Çünkü Rus asıllı olan Hürrem Sultan buna izin vermedi. Böylece Ruslar serpilip büyüdü ve bir imparatorluk haline geldi. 18 yy.dan itibaren de Osmanlının başına büyük bela oldular. Ayrıca Hıristiyanlara verilen kapitülasyonlar, (ekonomik ayrıcalık) yine Kanuni döneminde verilmiştir ve bu olayda yine Hürrem Sultanın etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Türkler, İttihat-Terakki dönemi gibi bazı istisnalar dışında, Ankara Savaşından (1402), Cumhuriyetin Kurulmasına (1923) kadarki döneme kadar yönetimden uzak tutuldu.

Böylece Osmanlı, Hıristiyanların insafına kalan bir devlete dönüştü. Osmanlıda vergi Müslüman’dan Türk den alınır, savaşa Müslüman Türk gönderilir, ağır işleri Müslüman Türkler yapardı. Hıristiyanlar ise ticaretle uğraşır ve el üstünde tutulurdu. Kapitülasyonlarla kanunen de ayrıcalıkları vardı. Hıristiyanlar bu durumdan memnundu ve Osmanlı bu sayede 600 sene ayakta kaldı.

Müslüman Türklerin Osmanlı sistemi altında ezilmesine ise, kapitülasyonları kaldırıp, Cumhuriyeti kurarak Mustafa Kemal Atatürk son vermiştir.

(Ek Bilgi: Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarihte en sevdiği komutanın Timur olduğunu belirtmiş, hayatını araştırmış ve siyasi düşüncelerini örnek almıştır. Timur’un kendi el yazısıyla yazdığı Kuran-ı Kerimi ise gözü gibi korumuş, odasında muhafaza etmiştir.

Diğer ilginç bir not ise; Timurlenk mezarına şunu yazdırtmıştır:

‘‘Eğer, kim ki beni rahatsız edip mezarımı açarsa, ülkelerine savaş şeytanları dolacaktır.’’

Bu uyarıya rağmen, Sovyet Antropologlar, çok merak ettikleri Timur’un mezarını 1941 senesinde açarlar. Ve 3 gün sonra Sovyetler Birliği, Alman Nazi taarruzlarına uğrar. Yaklaşık 4 sene boyunca Timur’un naaşını inceleyen Rus Antropologlar, 1945de Timur’un naaşını tekrar mezarına defnederler ve kısa bir süre sonra Almanlar; Ruslara, Amerika ve İngiltere destekleri gelince yenilir ve savaş biter-1945...

Minyatürler İnternet Ortamından Alınmıştır

Kaynaklar:

Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980, s. 7-13,
Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I, 1991 Ankara, s. 192-203.
Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Ankara 2006, c. 1, s. 135.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Ak Koyunlu, Kara Koyunlu Devletleri, Ankara1988, s. 180-189.
Mükrimin Halil Yinanç, Akkoyunlular, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1993, c.1, s. 263; İbn Kemal, Tevârîh-i Âli Osmân VIII. Defter 124b, (haz. Ahmet Uğur) Ankara 1997, s. 276.
Fehameddin Başar, “İlk Osmanlı Tarihçileri”, Türkler, c. XI, Türkiye Yayınları, Ankara
Aka, İsmail (2000). Timur ve Devleti. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 975-1602-54-8.
Öztuna, Yılmaz (1946). 1402 Ankara Muharebesi - Bayazıt ile Timur'un Ölümü ve Fetret Devri. İstanbul: Refet Zaimler.
Daş, Abdurrahman (2004). "Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid'in Mektuplaşmaları". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şerafettin Güç - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

79

Nihat Makascıyan - Kaynaklarda da aynısını söylüyor. Sade fatih değil Öncesi ve sonrası da saray içinde ve etrafında bir tane Türk boyu barındırmamış.

Karamanoğulları içerisinde öz be öz farklı dinden olan Türkler vardır. Bugün olduğu gibi. Peçenekler, Avarlar, Kıpçaklar, Gagauzlar, Kırım Hanlığı vs. gibi. İlla Türk olması için Müslüman olmak şart mı.? Makaleden anlaşılan bu. Papa Eftim'de öz ve öz Türk'tü...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 09:33
78

Anadolu Çocuğu - Osmanlı Padişahlarından (III Osman) ve (III Murat) hakkında bilgiler nedir? Daha doğrusu hayatlarına bir bakın. Yoksa Anadolu Türkmenleri sarayın ihtiyacını göremedikleri için mi Osmanlı Anadolu Türkmenlerine saldırıyordu. Konuyu bir de bu açıdan bakın.. Makale gerçekleri toplamış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 09:10
77

Nezaket Tirelioğlu - Konu % 90 biliniyor. Emir Timur'un neden Anadolu'ya geldiği ve Osmanlı Hanedanlığına, seni Avrupa'da küffar ile savaş diye destekledik. Sen Anadolu'nun öz Türk evlatlarına neden eziyet ediyorsun diye kulağını çekti. iyi yaptı - kötü yaptı tarih içerisinde konuşulacak tabii ki.

Makalenin yanlış hiç bir taraflı/yanlı/yandaş tarafı yok. Zaten bu konuda yeterli kaynak var. Hatta o kadar çok yazılan var ki.. Meraklısı gider bulur.

Asıl mesele; konu başlığının profesyonelce seçilmiş olması ki; bu kadar yoruma muhtaç bırakılmış. Hocamı tebrik / teşekkür - etmem gerekir. Yorumların çoğunu okudum. Hani değişik bilmediğim bilgi acaba var mı gibilerinden göz gezdirdim. % 99 cahilane yazılmış. Neyse; *** Ramazan ayınızı tebrik ederim, güzelliklere vesile olsun. Sabır ve paylaşma ayı'nın kıymetini bilelim. Hocama saygılar...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 09:32
76

Ankara Ali - Yazı on numara üstad.Osmanlının özellikle Karamanoğullarına katliamlar soykırımlar yaptığını belli kaynaklardan okumuştum.zaten Karamanoğulları no yıktıkdan sonra taşeli halkınıda sürdü bir çok yere (Kıbrıs, Selanik,Üsküp vs). Ben en çok şunu anlamıyorum konya da Karaman'da yaşayıpda bir insan nasıl Osmanlıyı körü körüne savunur anlam veremediğim bir şey.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 19:46
74

Antiharamzade - Yıldırım Beyazıt ın eniştesi dedi iş bitti ehli kitaba kız verilmez sadece kız alinirdi bundan sonrası boş geldi ama birde şunu da belirtelim Timur emirdir sultan değildir yaptığı en kotu şey bizi geçtim Rusya diye bir devletin doğmasına neden oldu ,sebep altın orda devletini yıkmasidir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 02:07
73

Topucak Mahalleli - Sayfa sahibi / Sitenin sahibi bak bu kıyağımı unutma. İftarlığımı hazırla akşama geliyorum.

Şu saatten sonra "en komik yorum" - "en bilimsel yorum" - "en küfürlü yorum" - "en.... ler çoğaltılabilir yorum" - "benim yorum da dahi"... Bir yarışma yapmak lazım artık. Göster ağalığını...

Hocamızı bu arada biliriz. Yanlış yapmaz / yazmaz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 11:10
72

Nizam - Teşekkürler. Biraz araştırmak sonra yorum yazmak lazım.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:42
71

Karadenüz Dalgalu - Bu site satılık mı? Yorumlardan Roman yazılır...

Tarihi bir olayı kaynakları ile(az bile toplamış) toplamış derlemiş, hatırlatma yazısı yazmış. Olabilir - beğendim.. Sen de kırdıklarını (Finduklaru / Cevizleri / Potları) yaz.

Yorumlardan anladığım kadarıyla; 3 grup oluşmuş. 1- Osmancıklar / 2- Atatürkçüler / 3- Cemaatçiler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:42
69

Haili İbrahim Aşçı - Anadolu Selçuklu sultanı 1. Alâaddin Keykubad’ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in döneminde 1239 da iki kardeşin savaşı olan Babailerin ayaklanması ve Kırşehir Seyfe Gölü yakınında Malya Ovası savaşı oldu. Sebep sarayın vergiler ile geçinmesi. Selçuklunun askerleri çoğunluğu paralı devşirmeler idi. (Tarih böyle kayıt etmiş.) ...

Diğer iki kardeşin savaşı 1402 Ankara Savaşı. Sebep; yine sarayın vergilerle beslenmesi. Elde etiği yerlerden haraç alması, yıllık vergiye bağlaması. Osmanlının ordu komutanı sırp(Bayezid eniştesi) Anadolu Beyliklerinden haraç istemeye kalması ve eziyet etmesi. Yer mi Anadolu çocuğu. Sonuç 30 sene fetret/duraklama devri. Yaa adam seni yerinde badanaj yaptırır.

Türk'ün Türk'den başka dostu yok.. Ramazan ay'ınız mübarek olsun. ""Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadie Suresi)

Son söz: Makaleyi beğendim. Başkasının fikri kendisine ait.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 09:07
68

Şirvani Gurban - Timu'un koyu bir Müslüman olduğu tüm kaynaklarda bildirilir.

Fatih Sultan II. Mehmet İstanbul'u aldığı gün, Cuma namazınsan sonra, devşirme paşası Candarlı Halil'in kellesini vurdurdu. Ondan sonra Gedikliler paşaları dönemi başladı. Onlarda devşirme idi.

Yorumlarda birisi İstanbul'un fethini Timur geciktirdi diye bir yazmış. (Ağzım açık kaldı. Çok güldüm) Anadolu Beyliklerinden Osmanlı Hanedanlığına o kadar çok alim/usta/müderris sürgün edilmiş.

Osmanlılının savaşlara çıkarken ve savaşta kullandığı mehter takımı müzik aletlerini ve geleneğini Anadolu Beyliklerinden almıştır. Beyazıtın Sırpistan ovalarında kazandığı şımarıklığı Anadolu Beylikleri üzerinde denemeye kalması asla kabul edilemez ve affedilemez.

Timur ve Anadolu Beylikleri gerekli dersi vermiştir. Kimse ata toprağını başkasına vermez. Yazıda asla ırkçılık ön planda değil. Bu konuda yazılmış daha çok araştırma makalesi var. Hemen hemen hepsi de Timur yanlısı.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 08:26
67

Vatandaş - Stockholm sendromu... Atasını kesmek için Anadolu'ya gelenleri yüceltmenin başka bir açıklaması yok. Timurun devleti yok olup gitti Osmanlı size bugünleri bıraktı hainlik yapmayın.

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 04 Nisan 00:44
70

Refahçı Vatandaş - @Vatandaş 67 nolu yoruma cevabı: Edep Ya Hu. Hain sensin...

Salya sümük ağlayanın müridi, mikrobunu bulaştırmaya kalkma, antikorumuz yüksek. Hadi oradan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 10:27
66

Zafer İnananlarındır. - Yazinin özeti Atatürk Timuru sevdiği için başka şans yok bunlarda türlü sebeblerle sevecekler ve Devleti Aliyeye olan kinlerini kusacaklar.

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 03 Nisan 23:21
65

Ramazan - DOYAMADINIZ OSMANLI DUSMANLIGINA

"ZULUM 1453'TE BASLADI" DIYENLERIN YANINDA SAF TUTANLAR...

CATLASANIZ DA PATLASANIZ DA KUDURSANIZ DA CEDDIMIZI SEVECEGIZ

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Nisan 18:40
64

H. Hüseyin Şanlıtürk - Hocamın takdire ve övgüye ihtiyacı yoktur. Ama tebrik etmezsem üzülürdüm. Bu tür yazılar, okuyanların daha iyi anlaması için yazı dizisi halinde olması gerekir. Tek yazı ile anlatmak istenen anlaşılamıyor ve anlamsız yorumlar yapılıyor.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 15:34
61

Karamanda Mühendis - Ramazan-ı Şerif ayımız hepimize hayırlı olsun, her türlü bereket versin, inşallah. İnananlar için söylüyorum.

Şu mübarek günlerde, ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmeliyiz. "Sadece tebliğ hakkımı kullandım." Yoksa kimsenin ne laf söylediği beni hiç ilgilendirmez. Mis yanına varan mis, is yanına varan is kokar.

Şerafettin hocamın yazılarını mümkün olduğunca okurum. Tarihe merakımdan dolayı. Yoksa kendisini canlı görmedim. Yaşça benden çok büyük. Birkaç kitabını aldım. Hep kaynaklı ve akıcı üslup.

İlk olarak şu soruya bir cevap vermemiz gerekiyor:

“İnsanı, diğer hayvanlardan farklı kılan -varsa- nedir?”

Bu soru, yüzlerce, hatta binlerce yıldır insan türünün kafasını kurcalayan bir mevzu olmuştur.

Kimi bu soruya “ruh” cevabını vermiştir; kimi “edep” veya “ahlak” demiştir, kimi “düşünce” demiştir.

Hatta herkesin kendince bir cevabı bile olabilir: sanat, din, müzik, felsefe, vs. Ancak bilimin cevabı, gerçeğe ulaşmak için olması gerektiği gibi, edebiyattan, laf oyunlarından, gevelemelerden uzaktır; açık ve nettir:

“İnsanı diğer hayvanlardan ayıran birincil özellik, diğer hayvanlara göre daha büyük olacak şekilde evrimleşmiş beyin kapasitesidir.” ya da biraz daha sade kelimelerle “fazlasıyla gelişmiş zekâ düzeyidir”.

Bu devirde akıllı olmak yetmiyor, zeki de olacaksın vesselam. Yazının kaynakları sağlam.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 12:58
60

Yıldırım - Sözlerinizde körü körüne bir Yahudi ve Osmanlı düşmanlığı görüyorum. Eğer ki yıldırım Bayezid in hatası varsa Timur un da hatası var. Ne demek yani Timur a ihanet etti? Timur kim ki ona ihanet etmiş oluyor Osmanlı'nın atası mı devletin sahibi mi, bir devlet başka bir devlete niye ihanet eder. Osmanlı Türk düşmanı diyorsunuz ama yıldırım oğuz törelerine sahip çıktı Timur ondan dolayı savaştı, madem Avrupa'ya seferlerin öncüsü olarak biliyordu Timur Osmanlıyı neden savaştı onlarla o zaman. Hadi Osmanlı yanlış yaptı diyelim kendisi niye Anadolu beyliklerini himayesine alıp fitne çıkardı o zaman. İzmir i almak marifetse yıldırım Balkanlar'da hep kâfirlere karşı savaştı İstanbul'u kuşattı yıldırım daha büyük marifet yaptı o zaman. Osmanlıyı kötülemek lanet okumak marifet olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri onların kurduğu sistemde onu da unutmayın

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 08:59
63

Azerbaycan'dan - @Yıldırım 60 nolu yoruma cevabı: Osmanlı Hanedanlığından bahsediliyor. Evet Hanedanlık Anadolu Türkmenlerine düşmanlık yağmıştır. Cümleyi iyi oku. NUTUK okumadığın belli. Öz ve Öz Türkmenler asla Osmanlı Hanedanlığını sevmez. Ben de sevmem. Devletini sever.

Türkiye Cumhuriyetinin temeli osmanlı hanedanlığından/tarikatlardan/ucube zihniyetten kurtulmak için Anadolu'dan sürülen Türkmenlerin torunları tarafından kuruldu. Liderleri de Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları idi.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 14:39
59

Ziyaettin Aayhan - Kalın harflerle belirttiğiniz “Hıristiyanlar bu durumdan memnundu ve Osmanlı bu sayede 600 sene ayakta kaldı” ifadesi hangi kaynakta geçiyor merak ettim. Bu ifadeye hıristiyanlar bile güler. Biz neymişiz be derler. :))) Ramazan günü çok güldüm:)) Allah iyiliğinizi versin…. Hayırlı ramazanlar.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 01:40
58

Ziyaettin Aayhan - İran’ı işgal eden Aksak Timur, Firdevsî’nin kabrini de ziyaret eder. «Şehname» isimli ünlü şâheserin sahibi olan bu büyük şairin, memleketine olan sevdasını bildiği için mezarı başında ona şöyle seslenir:

“–Başını topraktan kaldır da İran’ın elimizdeki hâlini gör!”

Sonra da Firdevsî’nin kendisine ne cevap vereceğini merak ettiğinden, adamlarına Şehname’den rastgele bir yer açıp okumalarını emreder. Bu tefeül sonunda karşılarına şu beyit çıkar:

“–Arslanların geçip gittikleri bu çimenlikte, şimdi topal tilki avlanıyor!”

Rengi sararan ve canı sıkılan Timur, kitabı yere atarak haykırır:

“Vallâhi, Firdevsî ölmemiştir!” (M. Nuri YARDIM, Edebiyatımızın Güleryüzü, İstanbul 2005, s. 27.)

Osmanlı düşmanlığı sizi topal tilki Timurcu dahi yapmış. Benim hayret ettiğim bu site böyle bir yazıya nasıl ONAY verir ve yayımlar.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Nisan 01:35
75

Son Nokta(.) - @Ziyaettin Aayhan 58 nolu yoruma cevabı: İranlıların özelliklerinin biri de "destansı şehname" yazmaları. Korku bokundan (Emir Timurdan) öyle yazmıştır... Selçuklu dönemlerinde (İran ve Anadolu) şehname yazıcılığı meşhurdur. Selçuklu sultanlarına neden Keykubat - Keyhüsrev - Keykavuz denir bir araştır. Hep Şii İran etkisinde kaldıklarından. İşte onun için Kerimüddin Karaman oğlu Şemseddin I. Mehmet bırakacaksınız bu saçmalıları dedi. Dediğini de yaptırdı. 13 Mayıs 1277 de... Sana ben de ONAAY vermiyorum kör fetocu... Dede Korkutcu ola...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 10:27
62

Rumeli Deli Ormanlı - @Ziyaettin Aayhan 58 nolu yoruma cevabı: Yaşasın Timurcular, kahrolsun düşman Osmancılıklar. Atatürk lafını duyunca ağzınız köpürüyor, kuduruyorsunuz. Siteyi satın al, yayınlama o zaman. Sana ONAY vermiyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 14:30
56

Kamil Teltik - Teşekkür yazı İçin, Mustafa Kemal Atatürk ne kadar büyüksün , dinci islamcı ümmetçi mezhepçi Osmanlı haketmişsin yok olmayı , Allah rahmet eylesin Büyük komutan Timur rahat uyu

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 18:40
51

İsmi Bende Kalsın - Sayın Şerafettin hocanın gündeme getirmediği bir özelliğini de ben (bilgim dahilinde ve şahidim) buradan yazayım. Az önce bizim Yunus'tan paylaşımı görünce aklıma geldi.

Türkiye'de ilk defa Ankara'da sokak çocuklarını kendi fabrikasında / atölyesinde eğiterek, meslek edindirmiştir. Topluma kazandırma PROJESİNİ ilk yapandır. Taşın altına kafasını koymasını pek sever. Çetin cevizdir. Çok kitap okur. Yatma barınma konusunu da Ankara Ostim Çıraklık Okulu ile çözmüştü (Şimdi Meslek Eğitim Merkezi oldu) Kimin kim olduğunu Allah bilir. Ramazanınız mübarek olsun...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:41
50

Qwert - Osmanlı ordusuyla Timurun ordusu bu gün savaşsa biz Timurun ordusunda yerimizi alırız.

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 02 Nisan 10:36
57

Mustafa Sabri - @Qwert 50 nolu yoruma cevabı: Sırp olmak bin kat iyidir barbar bir Moğol dölü olmaktan. Hadi yallah Moğolistana timurun ceddinin memleketine. Ne işin var Bayezidin Anadolusunda.

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 02 Nisan 21:28
55

Qwert - @Qwert 50 nolu yoruma cevabı: Sensin hain sırp tohumu.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 15:00
54

Üç Hilal - @Qwert 50 nolu yoruma cevabı: Hiç yakışıyor mu? İşte böylece asıl bölücülüğünü ortaya koyuyorsun. Saf tutacak olsak Timur tarafını tutarım. Var mı diyeceğin. Qwert haklı.... Sen de onun bunun çocuklarının tarafını tut. Engelleyen yok...

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 14:48
52

Mustafa Sabri - @Qwert 50 nolu yoruma cevabı: Hainsin çünkü. Hain her zaman hain. Git PKK ya katıl o zaman.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 02 Nisan 10:42
49

E.tekniköğrt. Abdullah - Ben bilirim sizi. Zoru seversiniz. Mücadeleniz daima ön plandadır. Direksiyonunuz çok sağlam. Yanlış hatırlamıyorsam 1979 olabilir, DAKAR rallisinde tek / ferdi mücadelede dereceniz vardı. Motorsiklet sponsorunuzu hatırlayamadım. Cezaevlerinde ilk SRAP (Sosyal Risk Azaltma Projesi) yapan kişi olarak tarihe adınızı yazdırdınız. Valla iyi cesaret idi. Abi inan seni severim.

Bizim Yunus'un dediği gibi; *

Miskin Yunus söyler sözün

Yaş doldurmuş iki gözün

Bizi bilmeyen ne bilsin

Bilenlere selam olsun

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 10:28
48

Ömer Baki K.oğlu - BAŞKA BİR KONU BAŞLIĞI DA BENDEN

KARDEŞ KATİLİ 3 NCÜ MEHMET

OSMANLI'DA İKTİDAR HIRSI KATLİAMI

III. Murat 1595’de öldü. Ayasofya Camisi avlusundaki türbede 54 kişi yatmaktadır. Bunlardan 20’si oğlu, 23’ü kızıdır. Türbede yatan oğulların yaşı küçüktür, hatta altı aylık olanları bile vardır ama hepsinin ölüm tarihi 1595’tir.

Peki 1595’de ne oldu?.. Saraya kıran mı girdi?.. Hayır, salgın da olmadı, kıran da…

III. Murat öldükten sonra oğlu III. Mehmet tahta çıktı ve ilk işi de kardeşlerinin hepsini boğdurmak oldu.

Babasının tabutu saraydan çıkarken gerisinden 39 tabut daha geliyordu. III. Mehmet, 19 erkek kardeşini ve 20 kız kardeşini öldürtmüştü!

Bununla yetinmemiş babasının gebe eşlerini öldürtmüş ve ergenlik çağındaki iki kardeşinden gebe kalmış yedi cariyeyi denize attırmıştı.

Genç şehzadelerden biri:

"Beni kestanelerimi yedikten sonra boğun" diye yalvarıyordu!

Evliya Çelebi, “Bir şehzadenin daha emzirilirken annesinin kucağından sökülüp alındığını boğulduğunda emdiği sütün burnundan geldiğini” yazar.

Saraydan tabutlar çıktığında Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre "İstanbul halkının feryatlarını gökteki melekler duymuştu".

III. Mehmet sadece bununla yetinmemiş 16 yaşındaki oğlunu da öldürtmüştür!

III. Mehmet öldüğünde, I. Ahmet tahta oturdu. III. Mehmet'in cenazesi Ayasofya'ya götürüldü. Cenaze namazı kılınacaktı. Ama genç padişah gelmemişti! "Taht sahibi olmak için 39 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam! Varın siz kılın!" diyerek daveti reddetti.

Allah Türk devletlerini iktidar hırsı ile gözünü kan bürümüş firavunların zulmünden korusun!..

Kaynak kişi: Alper Aksoy

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; "Nutuk'ta şöyle bir bölüm var: “osmanoğulları zorla, türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdi. şimdi de türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini bildirerek, hakimiyet ve saltanatı isyan ederek bilfiil eli. "

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 09:52
47

Abide Didem Genç - Makaleyi çok dikkatli okudum. Tarihi olaylar kaynakları ile alınmış bir yazı. Osmanlı hanedanlığının içinde hemen hemen hepsi devşirme gayrimüslim kişiler. Evet sonradan enderunda eğitilmiş, zorla veya kendi isteği ile İslam ile şereflenmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çok demeçlerinde ve yakın arkadaşlarının anlatımında, Timur hayranlığının olduğu biliniyor. Acaba rahatsız olanlar bunu mu ön planda tutuyorlar. Bırakın bunları, kitap okuyun şu aziz mübarek günlerde. Ramazan ve bayramınızı tebrik ederim.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 09:17
46

Varol Süreyya - Konu nereden nereye gitmiş. Osmancılar sizleri sevmek zorunda değilim. Ama saygı duyarım. Sizlerde saygılı olacaksınız. Orta çağ zihniyetini bırak. Şerafettin hocam böyle bir olay var diyor. Kaynaklara ve tarihi olaylara inanırsın inanmazsın o kadar. Terbiyeni bozmana gerek. Haa tabi ki testinin içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Öyle değil mi?

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 09:04
45

N.türk - Akli başinda bir yazi. Osmanli guzellemesinden uzak gerceklere dayali.

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 02 Nisan 09:00
44

Neşri Güvercin - Ver mehteri ver.... Allah Allah ve Suphanallah..

Ayağınızı denk alın Osmancıklar Aksak Timur Mezardan kalkmış geliyor... Önceden ulaklarıyla mektup göndermiş... (Aşağıya kopyaladım)

4. Mektup - Bayezid: Timûr-i köregen hazretleri, ilgi uyandıran antlaşmaya dair mektubunuz, ben Sivas’a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada antlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki; Nâgâh (vakitsiz saatte) sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden orduyu humâyûnumuza erişti ve antlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkânımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçi ile gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır, bunlar elçimizi öldürüp, fitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musâlaha olacağı ihtimâlini görünce, bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır, asla düşmandan yüz çevirmek âdetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükâfatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa, Allah’u Teâlâ onun cezasını versin.

(İnternet alıntısı. Diğerleri de var gidin okuyun)

Timurlenk ta Asya'dan Anadolu topraklarına neden gelip gitti onu konuşalım. O kadar yolu getiren olay nedir? Giderken hiç bir hazine almadan gitti. (Beyazd oğlu hariç, onu da öldürmedi, sonradan gönderiverdi) Konu ne de güzel kaynaklarıyla anlatılmış, itirazın konuya olsun. Paylaşım yapana değil.. Okumuz bulmuş tarihin içinde böyle bir şey var diyor.

Osmancılık yapmayın. Ne mutlu Türküm diyene... Ramazanınız mübarek olsun...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 08:30
43

Mustafa Sabri - Yuh yahu. Timur moğolundan sonraki dönemde gelen padişahlardan 2. Bayezidin oğlunun adı Korkut, Fatihin yeğeninin adı Oğuzhan. Bu nasıl Türk düşmanlığı imiş ki evlatlarına düşmanlarının isimlerini koyuyorlar. İlk Oğuz Türkçesinin Gramer kitabı - yazarı Bergamalı Kadri-Yunan olan Pargalı İbrahim Paşaya Sunuldu kanuni devrinde. Tam Türk düşmanlığı dimi. Osmanlının resmi dili her zaman Türkçe idi Timur moğolununki farsça. Hadi oradan ırkçı bozuntusu seni.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 04:29
41

Deli Bekir(antalya E) - Hocam hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayatıma giren ve yaşantıma yön vermeme rehber olduğunuzu daima içtenlikle söyledim. (Saklamadan söylüyorum ceza evindeki eğitiminizden) Son yıllarda yaşadığınız bölgenin insanlarına/çocuklara taptığınız hizmetleri daima sakladınız. Sizi bilen biliyor. Yakından takip edebildiğim kadarıyla mücadelenizi Toros Dağlarında vermeye başlamışsınız. İlk fırsatta elinizi öpmek isterim. Rabbim işinizi daim rast getirsin. Kişiliğinizden çok örnek aldık. Kitap okuma alışkanlığımı size boşluğum. Hakkınızı helal edin.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 21:26
40

Asi̇l Türk - Yaw he he Osmanlıdan kuyruk acısı çeken bir klavye soytarısı daha,neymiş Osmanlı kızmışta türk kökenlileri devletten atmışmişmış,sana bir sürü türk kökenli devlet adamı ve kumandan yazarım.Burada boş yapma adamın asabını bozma,bu dandik site kime ait bilmiyorum eline klavye alan soytarı tarihçi sanıyor kendini.Şimdi yazacaklarımı iyi oku ve öğren;

Osmanlı Ankara savaşını kaybettiği zaman yıkılmanin eşiğine geldi öyle kin güdecek önemli asker ve devlet adamlarını harcayacak durumda değildi ki haçlı tehdidi de vardı.

Osmanlı asıl elindeki tecrübeli türk kökenli devlet adamı ve askerler sayesinde kısa sürede toparlandı ve Anadolu Türk birliğini yeniden kurdu,senin gibi soytarıların kuyruk acısı da buradan geliyor senin gibilerin T.C.den önce Anadolu'da Türk bir atası yoktu,her daim haçlı ile iş pişirmiş hain ve kalleşlik yapmaktan geri durmamış o ataların Anadolu'nun türk yurdu olmasını hiçbir zaman hazmedemedi,Osmanlı düşmanlığınızın asıl sebebi budur.

Gelelim çarpıtmaya kalktığınız Türkmen olaylarına.

Osmanlı küçük ama Türk ruhunu ve gücünü en çok bünyesinde barındıran türk beyliğiydi kısa sürede başarılı bir gelişme gösteren Osmanlı Özellikle batıya doğru topraklarını genişletti bu haçlı batının hoşuna gitmedi Feth edilen yerlerde savaş dışı faaliyetlere girişince Osmanlı da fethettiği topraklarda Türkleşme faaliyetleri başlattı bunun için Orta Asya'dan getirilen Türkmenler yerleştirildi,ama Osmanlı da tımarlı sipahi geleneğiyle akıncı subaylar Feth edilen topraklarda yurtluk arazi sahibi oluyordu, buna tımar sistemi denir.Bu subayların hepsi Türktür, lakin getirilen Türkmenlerle bu tımarlı sipahiler arasında yer beğenmene üzerinden anlaşmazlıklar çıkmış, Türkmenlerin orta asya göçebe ve talancı yaşam biçimini sürdürmesi yerleşik düzene adapte olamamaları bu sorunu iyice büyüterek Feth edilen yerlerde kargaşa ve asayiş boşluğu yanı sıra Yeni akınlar ve fetihler aksattı ve Türkmen isyanı ile haçlı ve Timur un safına geçtiler.Osmanli Türkmenleri değil hainleri kovdu

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 20:32
39

Devleti Alî Osmanlı - Siz tarihçi değil,kaleminin mürekkebini,yazıcınızın kartuşlarını fondaşların katkılarıyla dolduran Osmanlı düşmanısınız,muhteşem yüzyıl diye rezalet ve yalanlarla dolu film çekenlerde sizinle aynı çanağın embesilleri.Salladığınız iki doğrunun peşine bi yalan dolan bilgiyi sıkıştırarak milleti zehirliyen sizin gibiler,asla Osmanlı'yı karalamaya gücü yetmeyecek.!Osmanlı Türk oğlu Türk'tür,ki onların düşmanı olması ne demek?.timurlenk denen adam türk ve müslüman olmasına rağmen zalimin önde gidenidir..?Osmanlı hanımları yabancı dahi olsa asla takiyyeci değil halis müslüman kadınlardır ve Osmanlı sultanları asla yahudi değillerdir.?Osmanlı devleti,bir seyyid olan şeyh Edebali'nin kızı ile devam eden bir hanedan olarak 600 küsür sene devam etmiştir,sizin yalanlarınız gerçek olsa 100 bile devam edemezdi ve daha nice gerçekler var ve asla sizin gücünüz o pisliklerle onları kirletemez..!

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 19:25
36

Ethem Şükrü Göksu - 14 Mart neyin kutlaması idi. Gelin hep beraber o'nu kutlayalım. (Kardeşim kafan iyi mi?) Diyen.? Hayatta en zor şey; işte senin ki. Kitap oku-beddua okuma..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 18:26
35

Ayan 42 - Timuru bukadar övmenin bir anlamı yok.Altinordu devletini yıkarak Rusların o bölgede palazlanmalarına sebep olmuştur.

Anadolu'da ki düzeni bozmuş Osmanlı'nın Avrupa'da ilerleyişini yavaşlatmıştır. Timur Müslüman devletlerle savaşmaktan ne yazık ki küffarla savaşmaya fırsat bulamamış.

1396da Niğbolu zaferini kazanan sultana hakaretler diziyorsunuz

YAZIK.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 18:13
38

Taşkıran Ali - @Ayan 42 35 nolu yoruma cevabı: Kimsenin hakaret ettiği orta yok. Bulanık suda balık avlamaya kalkma. Ne güzel tarih konuşuluyor.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 18:51
37

42 Ayan - @Ayan 42 35 nolu yoruma cevabı: Osmanlının Anadolu beyliklerine yaptıklarını neden göz ardı ediyorsun.? İkisi arasında 6 sene var...

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 18:49
34

Hasan Yılmaz Tütüncü - Uluğ Bey, tarihe adını “Asya Fâtihi” diye yazdıran Büyük Cihangir Timurlenk'in öz torunuydu. Ama dedesinin askerlik ve savaşçılık açısından hiçbir huyu onda görülmüyordu. Bir anda aklıma geldi. Konuyla ilgisi olmasa da Timur Türkçülük konusunda ileri idi.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 18:13
33

Şevki Cemal Kuş - Tarih doğruları kadar, yapılan yanlışlıklarıyla da faydalanacağımız bir hazinedir. Eğer tarih konuşulacaksa da mutlak belgelerle konuşulması gerekir.

Bu konuda y6azılan bir çok belge-bilgi var. Kabul edersin veya etmezsin. Sen de yaz (belgen vs. varsa) bizlerde okuyalım. Konuyu kişileştirmeyin. Tarih bilgim tazelendi. Şahsi fikrim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 18:07
32

Şahin Osman - Timur neden Osmanlıyı yıkmamıştır bide bunu araştırın bakalım. Bunlarda sırdandır....

Timurlenk zamanında Müslümanlık ilerlemişti. bütün turan Müslümanlarla dolmuşdu. Timurlenk de Müslümanlığı kabul etdi. Timurlenk devrine gelinceye kadar turanlılar Allah'ın(cc) birliğini bilmezlerdi.

Emire toprağa ateşe taparlardı. Timurlenk bunları topladı muntazam bir hükümet haline koydu. Kaynaklar böyle söylüyor. Daha fazlası var.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 17:59
31

Beyhan Sercan - .. .. Selçuklu ve Osmanlının alamadığı İzmir kalesini alan çok büyük komutan. Çaka Beyine teslim ediyor...

Tarihte iki kişiyi bahtsız görürüm. Timur'un karşısındaki Bayezid, Yavuzun karşısındaki Şah İsmail.. Büyük komutanlara denk gelen bahtsız Türkler..

Konunun kaynakları ile paylaşılması yazıya değer katmış. Demek ki tarihte bu olay yaşanmış. İstanbul'un fethini falan karıştırmayın O başka bir olay.

Konunun içinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" var. Bu arada kaynaklar daha çok... Derlenmiş toplanmış güzel bir yazı..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 17:52
29

Ahmet Aygün Ata - Değerli Yazarım, gerçekleri açıkça ortaya koyan değerli yazınız için çok teşekkür ederim. Orhan Gaziden sonra Türklükten uzaklaşan, sırasıyla önce reddeden ardından nefret dolu kıyımlar yapan Osmanlı Hanedanı devleti Kur'an'ın Türk, yaşatanın büyütenin Türklük olduğunu unutarak dinimizin buyrukları yerine bilgisiz ulema ve İsrailiyat piyonu sözde tarikat ve cemaatler yüzünden Vatan ve Türk Ulusunun düşmanı olmuştur. Vatanımız olmadığı sürece hiçbir değerin anlamı yoktur. Varolunuz. Selamlar saygılar.

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 16:40
28

Mete Koçer - Tamamen Osmanlı kin kusmak için yazılmış bir yazı. 600 yıllık bir devleti kurcalarsan illaki cerahat bulursun. Bu kadarını mı bulabildiniz. Timur da bizim malımızdır. Ama Osmanlıyı dağıtıp gitmesinin Anadoluyu eşkiyaya terkedip gitmesinin hiçbir izahı yapılamaz. Çelebi Mehmet kardeşlerini devre dışı bırakıp padişah olduğunda 14 yaşındaydı. Timur mu lütfetmiş Osmanlının devam etmesini. O pak soya bile yahudi demek cüreti gösterilmiş. Bizim dinimizde soy babadan geçer. Sizinkini bilmem.

Soz zamanlarda bu Karamanoğlu seviciliği sistemli bir şekilde hortlatılmaya çalışılıyor. Google açılışında bile çıktı. Bunun altından bir çapanoğlu çıkar yakında.

Bu yazdıklarımın yayında kalmayacağından eminim. Daha önce de karamanoğlu soyundan geldiğini iddia eden birinin bana “sakın yazdıklarını silme” deyip FB da beni engelleyip yazılarımı sildiğimi hiç unutmayacağım.

Yanıtla . 14Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 15:18
27

Bu Kadar Kaynaksız Sığ - Bu kadar kaynaksız sığ Bütün ömürlerini Haçlı ile savaşa vermiş bir devleti böyle açız göstermek ,Türk birine ait olamaz

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 14:57
26

Ulvi Neşri Kızıl(krşhr - H. Nihal - Ahmet Naci, **"Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri", Türkiyât Mecmuası, İstanbul 1928, II, 246.

Tahsin Ünal, Karamanoğulları Tarihi, Ankara 1957, s.5-10. olan kalesini de ziyaret ettik ve içerisinde yapılan kazılarda, yanık ve kül kalıntılarının olduğunu gördük. Bu durum, Moğol baskınından sonra kalenin ve kale içerisindekilerisin yakıldıklarını göstermektedir.

Bulun okuyun derim. İnternette var. İki kardeşin ne uğruna savaştırdıkları. Bunun bir benzeri Kırşehir'de Malya Savaşında da yapıldı. Yine paralı askerler sahnede idi. Özü Türk olmayanların oyunu... Timur haklı...

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 12:04
25

Ayça Çelik - Şu anladım; konu gerçekten çok ciddi ki bu kadar yorum yapılmış. Hepsini okudum.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:36
24

Hayri-aysun Göçal - Amerika'yı yeniden keşif etmenin bir anlamı yok. "Bering Boğazı" dan geçmeye hiç gerek yok. Oku Aksak Timur'u görürsün Dünyanın yuvarlak olduğunu. Bu arada yorumları üşenmeden okudum. Son yüzyılın dahisi M.K. Atatürk. ❤?

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 01 Nisan 10:00
53

Mete KOÇER - @Hayri-aysun Göçal 24 nolu yoruma cevabı: Madem yüzme bilmiyon, nidiye çıktın ağaca. Atatürkün konuyla alakası tam çay demlemelik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 12:23
23

Sadi Demirci - "Esenboğa" yeni öğrendim. Bu da benim eksikliğim imiş.. Esen boğaz anlamı çıkartırdım. Üşenmeden iki kere okudum...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 09:07
22

Sadettin Karamazak - Abi teşekkür ederiz. Okuma alışkanlığımı tekrar kazanıyorum. İnan zevkle ve merakla okuyorum. Kaynakları da araştırmaya yönlendim. Koca yürekli Yörük beyi, kalemine sağlık..

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 01 Nisan 08:46
20

Ali Kemal Ak(niğde) - Selçuklu Devleti'nin uyguladığı "Büyük Oğuz boylarını parçalayarak değişik yerlere dağıtma" politikası sonucu olarak Salurların ve Karamanlıların önemli bir bölümü Batıya göç etmiştir.

Bu arada bir bölümü de Kafkasya'da kalmışlar ve orada Karamanlı adını taşıyan yerleşim yerlerini oluşturmuşlardır. Serahs ve Merv havalisinde kalan Salurlar, genellikle Türkmen veya Oğuz adıyla daha sonraki yüzyıllar içerisinde önemli görevler yüklenmişlerdir.

Okunsun isterim: ("Osman Turan Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980, 255,314." ) - Osmanlının tek şansı metaloji ile erken tanışması ve teknolojiyi Macarlardan alması. Karamanoğullarından birçok zeki çocukları enderuna kapaması ve yetiştirmesi. Mimar Sinan, Piri Reis de dahil vs. Konu başlığı da, konuda hoşuma gitti.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 08:33
18

Küçük karamanlı - Biz ki mülüki Turan emiri Türkistanız, biz ki milletlerin en ulusu Türkün Başbuğuyuz demiş Emir Timur. Ankara Savaşı çok önemlidir ve Türklük açısından Türkün Türke kıydığı bu savaşta hala Timuru suclayan ona lanet edenler var. Yazık! Rusların güçlenmesi Türk hakimiyetinin zayıflamasıyla alakalıdır Timura malederler hep ama Timurdan sonra Türkistanda güçlü bir idare olmamıştır. Osmanlı batıya gideceğine Türkistanada sahip çıkmalıydı.

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 31 Mart 19:17
17

Ümmü Gülsüm(e.öğr) - Hocam asla kaynaksız konuşmaz ve kalemi eline almaz.

Kendi fikri mutlaka vardır ama karşısında ki şahsı iyi dinler. Ceza evi öğretmenlerinin bakış açısı çok farklı.

Meslektaşıma / mahalle arkadaşıma sağlıklı ömür dilerim. Dikkatli okudum.

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 31 Mart 18:33
16

S. Yapar(akrabası) - Konu yorumlarla beraber anlaşılmıştır. Çoğunu biliyoruz. Hala fikirlere saygı yok. Kaynakları ile birlikte derlenmiş toplanmış bir yazıya nasıl izin veriliyor deniliyorsa, daha yol alacağız deme ki..

Bu kaynakları bir okuyun, ondan sonra yorum yaz. İsmini gizleyen kripto..

1 S. A. Hudaveroğlu Theodolos, La Litterature Turcophone, Acte du III. Congrès İnternational des Etudes Byzantines, Athene 1932, 90-93.

2 Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, çev. Mehmet Ata Bey, yay. haz. Mümin Çevik-Erol Kılıç, İstanbul 1989, I, 176; Yapılan bu yanlışlık hakkında bkz. Şehabettin Tekindağ, "Karamanoğulları", Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi, (İ.A) İstanbul 1955, 317; Halil Ethem Bey, "Karamanoğulları Hakkında Vesâik-i Mahkûke" ,TOEM, 1327 (1911), XI, 701.

3 Şehabettin Tekindağ, "Karamanoğulları", İ.A, VI, 317; Aynı yazar, "Son Osmanlı -Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar", Tarih Dergisi, İstanbul 1963, XVII-XVIII,.43; Aynı yazar, "Şemsüddin Mehmed Bey Döneminde Karamanlılar", Tarih Dergisi, İstanbul 1964, Sayı:19, 81.

4 Ali Sevim-Yaşar Yücel, , "Karamanoğulları Beyliği", Türkiye Tarihi, I, Ankara 1990, 240.

5 İşmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, "Karaman Oğulları" Ankara 1988, s.1.

6, Şerafettin GÜÇ ün derleyip topladığı "Şikarinin Dilinden Karamanoğulları Tarihi" kitabını okudum, dağınık olan bilgileri uğraşmış didinmiş sıraya sokmuş, hiçbir menfaat gözetmeksizin kamuoyuna bağışlamış. Adam kalkıyor bu *yazrın mesleği ne acaba diye soruyor. Acınacak haliniz var...

NOT: Kim mi? Bu....

https://www.karamandan.com/makale/9080242/serafettin-guc/harvard-universitesi-kutuphanesinde-kose-yazarimizin-kitabi-kataloglandi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 17:32
14

Rıza Karamanlı - Ayni Ebu Muhammed Ibn-i Ahmed

Aşağıdaki kaynaklarda Osmanlı'nın Anadolu topraklarında yaptıklarını bir okuyun derim. Tabii ki ilgilisine sözüm. Günümüz Türkçesine çevrildi. Ondan sonra kafanın içindekileri teraziye bir koy. Kulaktan duyduğun ile amel etme.

(Ikd-il-Cümman Fi Tarih-i Ehl-iz-Zeman) adlı Arapça eserinde 800, 816, 821, 824, 826, 830, 840 H. 1397, 1413, 1418, 1421, 1422, 1426, 1436 M. yılları olaylarını ve tarihini yazarken Karamanoğulları hakkında da çok doğru ve güvenilir bilgi vermiştir.

Biz bunları sene sıralarına göre dilimize çevirerek veriyoruz:

1- 800 H. 1397 M. yılındaki islâm hükümdarlarını sayarken Konya ve buraya bağlı yerlerde Karamanoğlu Ala-ed-din'in (bey) olduğunu yazar. (Yaprak 744 B)

2- 816 H. 1413 M. yılındaki islâm devletlerinin hükümdarlarını sayarken Karaman beldelerinin sahibinin (hükümdarının) Karamanoğlu Emir Ala-ed-din oğlu Emir Mehmed Çelebi olduğunu söyler. (Yaprak 723 B)

3- 821 H. 1418 M. yılı olayları arasında islâm hükümdarlarını sayarken bu yılda Karaman beldelerinin hükümdarının Ala-ed-din oğlu Melik Mehmed olduğunu kaydeder.

4- Aynı yılın olayları arasında (El-Müeyyed'in (2) oğlu Seydi İbrahim'in Karaman Beyin bilâdına çıkışı) başlıklı bendinde şunları söyler:............

DEvamı daha var..... İsteyen bulsun devamını okusun....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 15:58
13

Necmi K.oğlu - Ankara savaşı okullarda çok az okutulur. Üst kapalı şekilde. Detayına girince gerçekleri görüyorsun.

Osmanlının zürriyetinin Türklükten uzaklaştığını görürsün. Yorumlarda kısaca belirtilmiş.

Evet Timur - Bayezid arasında mektuplar daha yeni yeni ortaya çıkıyor. BOA girip bakabilirsiniz. Okuma ve araştırma alışkanlığımız olmadığından, hemen peşin hüküm.

Olmaz kardeşim. Kimse kimsenin avukatlığını yapmaya kalkmayalım. Düşünce özgürlüğü ön planda olmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 31 Mart 15:07
12

Avanos Gazetesi - Rusya - Ukranya savaşı neden çıktı. Timur'un yüzünden. Sakın gülmeyin... Osmanlı galip gelseydi bu savaşı şimdi konuşmayacaktık. Kırım Hanlığını kimler kurmuş bir bakalım istersek.. İlber hoca geçenlerde; "50 yıl sonra Osmanlı sevecenlerinin bu ülkeye zararlarını konuşacak diyor. Haberiniz olsun istedim...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 14:39
10

Bekir Sami Ç.oğlu - EMİR TİMUR'UN SULTAN BEYAZID'A MEKTUBU (Evet aralarında 2 şer adet olmak üzere 4 adet mektup var)

1. Mektup - Timur: Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid! Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tab'amız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının...

Konu başlığına uygun değilse de, içeriğine uygun. İsteyen Topkapı arşivine girer bulur. Ben aradan aldım. Diğerleri de var. Ahkam kesmenin anlamı yok.. Arşivler açık. Osmancılık da yapmıyoruz, bilmem necilikte. Yazıda kimseye hakaret yok.

Not... Diğer karşılık mektuplar iyi okunmalı.. Tarihi gerçekler ortada.. İftira yok yani...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 31 Mart 13:58
09

Cemil İşli - şu reklamlar geçişleri olmasa, daha zevkle okuyacağız.. Dikkat dağılıyor... Diğer sayfalarda da aynı sorun var..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 31 Mart 13:43
08

Avcu Ahmed - Her ne kadar kız alıp verdilerse de, bir kuyruk acısı var... Anadolu beyliklerinin hiç biri isteği ile Osmanlı tebasına geçmemiştir. Devşirme Osmanlı paşalarının Anadolu'da yaptıklarını, taş üstünde taş bırakmadıklarını biliyoruz. İstanbul'un fethi de Doğu Roma'nın devamıdır. Kim ne derse desin bu böyle...

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 31 Mart 13:41
06

Niyazi Okçu(e.öğrt) - KURTULUŞ SAVAŞI’NDA TİMUR’UN KILICI İLE İLGİLİ YENİ ASIR GAZETESİ İLE SÖYLEŞİ

(Alttaki yazı alıntıdır, isteyen bulur okur. Osmanlı hayrancıkları lafımın çoğu size)

SORU: Kılıç Anadolu'ya nasıl geldi?

YANIT: Kılıç Anadolu’ya bir kurul tarafından getirildi. Önce kara yoluyla Batum’a kadar gelindi ve oradan da deniz yoluyla önce İnebolu’ya ulaşıldı. Orada bu heyet, kaymakam ve İstiklal Mahkemesi başkanı Mustafa Necati tarafından karşılandı. Hava karlıydı. Ve yaklaşık bir haftalık bir yolculuktan sonra, yaylı at arabalarıyla elbette, Ankara’ya ulaşıldı.

SORU: 3. Kılıç'ı Yüzbaşı Şerafettin'e Mustafa Kemal Atatürk hediye etmişti. Bildiğiniz üzere Yüzbaşı Şerafettin Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı'nı çeken fatihlerden birisidir. Ne oldu da 3. kılıç kayboldu?

YANIT: Şerafettin Bey biliyorsunuz, İzmir’e ilk ulaşan Türk zabiti oldu. Pasaportta yaralandı. Buna karşın, arkadaşlarıyla birlikte Hükümet Konağı’nın balkonuna çıkarak Yunan bayrağını gönderden indirdi ve şanlı bayrağımızı çektiler... Bu olaydan sonra düzenlenen bir törenle Timur’un kılıcı Şerafettin Bey’e verildi. Ancak Şerafettin Bey yaralıydı ve bu yarası onu aktif bir yaşamdan zaman içinde uzaklaştırdı. Sonunda aile İstanbul’a yerleşti. Hastalık yakasını bırakmadı Şerafettin. Gittikçe durumu ağırlaştı. Yoksulluk içinde kaldı. Sonunda bir mektup aldılar İzmir’den... Bir müze kurulacağı söylenerek, bu kılıcın müzeye armağanı isteniyordu. Şerafettin Bey eşi Siret Hanım’ı İstanbul valiliğine gönderdi. Valiliğin kılıcı İzmir’e göndermesini istiyordu. Siret Hanım da bunu yaptı ve valiliğe giderek Timur’un kılıcını teslim etti.

NOT...: Devamı var.. Tarihe şerh düşülen bir yazı.... İstersen bulursun okursun.. Paylaşım da yerinde. En azından kaynaklar sağlam. Herkesin bir fikri varsa saygılı olacağız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:24
04

Cemil Bağlı - Timur'la Yıldırım Bayezat arasında ki mektuplaşmalar da önemli. Ta Türkmenistan'dan kalkıp geldiğine göre Osmanlı yaramazlık yapmış demek ki. Ermenek'te ki Tarih Çalıştayın da bu konu konuşulmuştu. Rahmetli Prof. Salim Çöhce Timur geri dönerken isteseydi bir çok hazineyi beraberinde götürürdü, ama bunları yerinde bıraktı. Tüm Beylikleri yerli yerine yerleştirdi demişti. Bu arada ben Osmanlı hanedanlığından değilim, Osmanlı hanedanlığından benden değil çok şükür. Devleti Aliye dersek bakın o başka. Ben devleti aliyedenim. Yörük Türkmenleri çok yaşasın. Mareşal Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 31 Mart 13:11
03

Ca - Osmanlıyı yerden yere vuran bir yazı olmuş. Timur güzellemesi yapılmış, Osmanlı yerilmiş. Osmanlı'nın bu savaş ile fetret dönemine girdiğinden İstanbul'un fethinin geciktiğinden de bahsetseydiniz ya. Merak ettim yazarın mesleği nedir acaba?

"Timur’un düşüncelerine ihanet etti" ne demek? Osmanlı Timurun düşüncelerine tabi olmak zorunda mı?

Böylece Osmanlı, Hıristiyanların insafına kalan bir devlete dönüştü. Ve bu nedenle 600 sene ayakta kalabildi ne demek?

En basit yorumu dahi okuyup onay veren bir site böyle bir yazıya nasıl izin verir anlamadım

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 31 Mart 12:22
21

Abcdefg...z Oldu Mu? - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Okuma cinsiyetin değişir...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 08:39
19

Ali Kemal Ak(niğde) - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Helal olsun bu siteye. Herkesin fikrine saygı duyuyor ki yayımlıyor. Senin karnın mı şişti Osmancık.

Rıza Zelyut'un "Osmanlıda Oğlancılık" kitabını bir oku. Kaynakların çok azını yazmış derleyen. Osmanlı Karamanoğullarının sözünü dinleseydi, bugün Dünya devleti olurdu.

Üstelik sen Atatürk düşmanısın anladığımız kadarıyla. Hani bir gece de cahil bırakıldık diyen mineysizler. Cesaretin yok ki adını dahi yazamayan.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:21
15

Rıza Karamanlı - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Ayni Ebu Muhammed Ibn-i Ahmed

Kaynaklarda Osmanlı'nın Anadolu topraklarında yaptıklarını bir okuyun derim. Tabii ki ilgilisine sözüm. Günümüz Türkçesine çevrildi. Ondan sonra kafanın içindekileri teraziye bir koy. Kulaktan duyduğun ile amel etme.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 15:59
11

Avanos Gazetesi - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Fatih Sultan II. Mehmet zamanının devşirme paşaları. Aşağıda isimleri olanlar Anadolu Türkmenlerine neler yapmış bir oku. Ondan sonra yazarın mesleğini sor... Sende mi izin alacağız... Bölücülük yapma... Kaynaklarınla yazı yaz. Kalem tutmasını biliyorsan tabii...

Bunlar sırasıyla:

1. Vezir Mahmut Paşa (1466 da ilk gönderiliyor)

2. Rum Mehmet Paşa (1468 de gönderiliyor)

3. Gedik Ahmet Paşa

4. Yorgeç Paşa

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mart 14:25
07

Kasım Arıcı - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Sen de yaz, bizlerde okuyalım. I. Murat'tan sonra şecereleri iyi oku... Enderunda yetişenler kimler. Enderun niye kuruldu...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:37
05

Ac (tersten Rumuz) - @Ca 03 nolu yoruma cevabı: Kaynakları oku evlat...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:13
02

Niyazi Olgunsoy(bolkar - Özellikle Karamanoğulları üzerinde bir ölü toprağı serpmişler. Hala devam ediyor desem abartmış olmam.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 31 Mart 12:18
01

Safiye Kızıl(E.Öğrt) - Osmanlı hanedanlığının içinde Türk varsa, ya sipahi yapmış, uç beyi olarak uzaklaştırmış..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 31 Mart 11:59

Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası Personel Alacak

Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası'nda çalıştırılmak üzere 20-28 yaş arası erkek DENEYİMLİ DEPOCULAR ile ÜRETİM PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahs...

Şeyh Şamil Mahallesi 4.Kat 210 M2 3+1 Satılık Asansörlü Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire Karaman Şeyh Şamil Mahallesi 100.Yıl Bulvarı üzerinde Otogara yakın.Bina tek daire üzerine kurulu 4 katlının...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Petrol Ofisi Personel Alacak

Karaman Piri Reis Mahallesi Ereğli Kavşağında bulunan Petrol Ofisi bay bayan personeller alacak. Yurtsever Şirketler Grubuna ait Petrol Ofisinde akar...

Selçuklu Hastanesi Fizyoterapist Alacak

Karaman Özel Selçuklu Hastanesi bay-bayan Fizyoterapist personel alımı yapacaktır. Başvuruların bizzat Selçuklu Hastanesi Hastane Müdürü Yahya Cöhce'y...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

İş Güvenliği Uzmanı Alınacak

Selçuklu Teknik OSGB'ye personel alınacak. Merkezi Konya'da bulunan OSGB firmamızın Karaman'daki projesi için iş güvenliği uzmanı ihtiyacı vardır. İ...

Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan

Çimen Emlak'tan Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan 110 m2 Detaylı bilgi için: Tel: 0 542 740 59 90

0 542 740 59 90

Karaman Alişahane Mahallesi 4.Kat 3+2 Satılık Dubleks

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Alişahane Mahallesi yeni yapılan Millet bahçesine bakar.Bina dükkan ile birlikte 4 katlı her katta...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Fiyatlar neden sürekli yükseliyor?