Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, üçüncü yılını tamamlamış, bu süreçteki gelişmeler karşısında yasama kanadının gücü ve yürütmenin manevra kabiliyetiyle, rüştünü büyük oranda ispat etmiştir. Geçen bu üç yıllık süre zarfında öncelikle küresel ölçekte karşılaşılan Kovid-19 problemi ve beraberinde gelen ekonomik krizle mücadele edildiği gibi aynı zamanda Türkiye ekonomisine doğrudan yapılan ekonomik saldırılar, yaşanan terör olayları ve bölgede Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik şer hamlelere de karşı konulmuştur. Aynı zamanda bu problemlere karşı verilen mücadelelerin, sistemin test edilmesini de sağladığı söylenebilir. Pek çok farklı kulvarda mukavemet gösteren Türkiye’nin bu alanların hepsinden sağlıklı bir şekilde çıkması esasen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ne kadar yerinde bir karar olduğunu işaret etmektedir.

Türk Tipi Başkanlık Modeli olarak da isimlendirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşanan onca problemin çözümü esnasında sağladığı kolaylıkla eski parlamenter sisteme karşı pek çok noktada üstün olduğunu göstermiştir. Sistemin, öncelikle anayasal açıdan sıkıntıları beraberinde getirmekle birlikte mevcut yapıyla büyük bir uyumsuzluk yaşamadan entegrasyonunu tamamladığı görülmektedir. Ayrıca alınan kararların ve uygulamaların hızı da sistemden beklenen en önemli noktalardan biridir. Nitekim parlamenter sistemin bir türlü gideremediği, devlet sistemini defaatle krize sokan bu sorun olmuştur. Ayrıca bu yeni sistemin millet iradesine dayanmasıyla ulaşılan seçilmişlerin üstünlüğü felsefesi, Türk yönetim sisteminin yıllardır çözmeye çalıştığı “vesayet problemi”ni de ortadan kaldırmıştır. O vesayet anlayışıdır ki; yıllardır Türk Milleti’nin iradesini hiçe sayan, “biz yaparız, biz düşünürüz, vatandaş ne bilir!” mantığıyla milletin düşüncesine ve isteklerine ambargo koyan, belirli odakların hizmetinde ve onların çizdiği sınırlarda hareket eden bir Türkiye arzulayan odakların elindeki en büyük silahtır. Türk Milleti kendisinin tercih ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte iradesini yeniden devlet yönetiminde göstermektedir.

Türk Milleti’nin yönetim geleneğinin en önemli kazanımlarından olarak görülen bu yeni sistemi Lider Devlet BAHÇELİ “Türk Tipi Başkanlık Modeli, büyük bir reformdur. Yönetim hayatımızda ileri bir aşamadır. Yüksek bir noktadır. Geçmişle geleceği aynı potada kaynaştıran bir muhtevaya sahiptir. İlke, kurum ve kurallarıyla kökleşmesi zamanla mümkün olacaktır. Varsa açığı, eksiği, gediği pek tabii düzeltilecektir. Bu konuda her zaman çalışıyor, yeni sistemin işleyişini ve ilerleyişini takip ediyoruz. Uygulamada görülen aksaklıklar oluyorsa bunlar telafi edilir. Türkiye, yönetim sistemi alanında aradığı müstesna fırsatı ve şifayı bulmuştur.” şeklinde açıklamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte görülen en temel sıkıntının mevcut anayasadan kaynaklı olduğu söylenebilir. Öncelikle millet iradesini hiçe sayan bir vesayet örneği olan mevcut anayasanın zaten defalarca değiştiği, oynandığı ve ihtiyaçları karşılayamaz bir hale geldiği açıktır. Anayasalar, zamanla toplumun yeni ihtiyaçlarına göre değişen temel metinlerdir. Bir başka ifadeyle, dinamik sözleşmelerdir. Ayrıca mevcut anayasanın, Türk siyasi tarihinde yürürlüğe girdiği günden bugüne tartışılageldiği, toplumun vicdanında kabul görmediği de bilinmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikle yeni anayasa da artık kaçılmaz, kaçınılmaz, ertelenmez ve elzem bir hal almıştır. Çünkü mevcut anayasa parlamenter sistemi dikkate alarak düzenlenmiştir.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş aşamasındayken yeni CHP’nin başını çektiği muhalefet her zamanki gibi temel mantık hatalarına saplanarak konuyu ıskalamıştır. Meseleyi doğru bir şekilde yorumlayacak bir bilgi düzeyinde analiz etmeden “istemezuk” kampanyasına girişmiş ve bir türlü somut gerekçeler sunarak alternatif bir söylem ve siyaset ortaya koyamamıştır. Başlarda bir “rejim değişikliği” şeklinde yürütülen algı operasyonu ardından yerini içi hala doldurulamamış bir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” zırvasına bırakmıştır. Oysa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin rejim değişikliğiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Devletin rejimi, 29 Ekim 1923’de belirlenmiştir. Cumhuriyet rejiminin mücadelesini, Türk Milleti kanla, vicdanla irfanla vermiş ve Türk Milliyetçileri; bu rejimin kuruluşunda olduğu gibi himayesinde de tavizsiz bir şekilde, mücadelesine devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim Türk devlet geleneğinden ilham alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ, muhalefetin sistemle ilgili içine düştüğü durumu “Zillet ittifakının Parlamenter Sistemle ilgili çalışmalarını inceledik. Tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu olduğunu mütalaa ettik. Geleceğe dair söyleyecek bir sözleri yok. Gelişmeleri okumaktan acizler, bu konuda kabiliyet ve kalite sorunları had safhada. Dünyanın ve Türkiye’nin yeni şartlarını anlayamıyorlar. Bu yüzden patinaj yapıyorlar. Adeta debeleniyorlar, zamanın ruhuna, çağın eğilimlerine, ülkenin gerçeklerine direniyorlar. Bu nedenle de zillete düşüyorlar. Parlamenter Sistem denenmiş, ama devlet ve toplum hayatına devamlı yeni sorunlar getirmiştir. Bu sistem kutuplaşmanın sistemidir. Bu sistem kavgaların sistemidir. Bu sistem gerilimlerin sistemidir.” açıklamasıyla özetlemiştir. Yeni CHP ve peşine takılan İP’in ve “vesaire” şeklinde özetlenecek diğerlerinin durumu tam da budur.

Siyaset kurumunun en temel ögesi olan siyasi partiler milletin ve devletin varlığının teminatı olacak politikalar üretmek için vardırlar. Bu açıdan ülke sorunlarını tespit etmekten çok bunlara yönelik çözüm üretmelidirler. Kuruluş aşamasından itibaren İPe sapa gelmez, bir dediği bir dediğini yalanlayan ve Türk siyasetinde hala kendine bir zemin bulamamış olan İP’in, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili hazırladığı çalışmada daha girişindeki bir cümle şunu söylüyor “Türkiye’de yaşanan ağır ekonomik kriz, gerçekte ülkemizin uzun zamandan beri içinde bulunduğu ağır hukuk krizinin neticesidir.” Peki bu durum tespitinin gerekçelerini de millete sunmak esas olan değil mi? Pek çok krizi yaşamış bu ülkeyi söz konusu krizlerden, zaten bu krizlerin bizzat hazırlayıcısı konumunda olan eski sistemle mi kurtarmayı düşünüyorsunuz? İşte “okyanus ötesinden” alınan talimatlarla kurulan İP ve yine aynı yerden aldığı talimatlarla hareket eden Yeni CHP ile vesaire olarak özetlenecek diğerlerinin sistemle ilgili söyleyebilecekleri bu kadardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yargılarken öncelikle parlamenter sistemin yarattığı siyaset ve ekonomi başta olmak üzere pek çok yönetim alanını kapsayan krizlerin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Çünkü siyaset kurumunun çözüm bulamadığı bu krizlerin acı faturasını her zaman millet ödemiştir. Bu acılar milletin sırtına birer yük olarak kalmıştır. Öncelikle, siyaset kurumunun en temel sorunu bir türlü oturmayan “uzlaşı kültürü”dür. MHP, kuruluşundan bugüne başta kriz dönemleri olmak üzere pek çok zaman çözüm odaklı bir yaklaşımla millet iradesinin lehinde siyaset üreten, siyasi kazanımlardan öte millete hizmeti her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsemiştir. Nitekim geçmiş dönemlerde yürütülen koalisyon hükümetlerinde gerek MHP gerekse Lider Devlet BAHÇELİ üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiştir. Sadece 1999 seçimleri sonucunda oluşan 57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde sergilenen özveri bile Türk siyasi tarihinde “uzlaşı kültürü” konusunda ders niteliği taşımaktadır. Benzer biçimde Milliyetçi Hareket Partisi ve Lider Devlet BAHÇELİ, yine 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçim krizinde millet iradesinden yana olan çizgisinden sapmadan milletin seçimlerde verdiği sorumluluğun bilinciyle meclis oturumuna katılarak yeni bir vesayet krizini önlemiş, meclisin üstünde başka hiçbir gücü tanımadığını ortaya koymuştur. Ancak siyasette uzlaşı kültürünün oturması konusu tek başına MHP’nin ve Lider Devlet BAHÇELİ’nin yürütebileceği bir mesele değildir. Hal böyleyken uzlaşı kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi Türk siyasetindeki partilerin uzlaşıya uygun davranış kalıplarını benimsemesiyle mümkündür. Bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de Türk siyasetinde uzlaşı sorununa sistematik bir çerçevede çözüm kazandırdığı vurgulanması gereken bir başka boyuttur.

Yeni CHP önderliğindeki zillet ittifakı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” şeklinde ortaya attıkları, slogandan öteye gitmeyen ve yapısal bir program önermeyen ve hamasi içerikte bir söylem geliştirmektedir. Bu söylem sadece “otoriterlik, kişiselleşmiş siyaset, tek adam rejimi, diktatörlük, anayasal kazanımların zayıflaması” gibi içi boş hezeyanlardan ibarettir. Bu durum esasen yıllardır işgal edilmiş olan yeni CHP’nin ve onun millete sağır ve uzak siyaset tarzının en somut göstergesidir. Yeni CHP ve avanesi, milletin herhangi bir derdine çözüm üretmekten aciz, okyanus ötesindeki “dostlarından” aldıkları taktikleri birkaç gün sonra ülke gündemine taşıyan bir hülle kurum hüviyetini sergilemektedir.

Zillet İttifakı, sistem değişikliğini sürekli olarak gündemde tutarak her şeyden önce Türk Milletinin iradesine saygısızlığı pervasızca göstermektedir. CHP’nin geleneksel olarak millet iradesine olan hasımlığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Esasen bu durum CHP’nin geçmişten gelen milli irade hazımsızlığının yine ve yeninden tezahüründen başka bir şey değildir. Vesayet desteğiyle millete rağmen iktidar uman zillet ittifakına destek net bir şekilde “okyanus ötesinden” gelse de, dış kaynaklardan güç alarak siyaset yapılamayacağı Türk siyasi tarihinde defalarca tecrübe edilmiştir. Ayrıca Türk Milleti; her türlü vesayete karşı olduğunu, kendi iradesinden öte daha büyük bir gücün olmadığını, 15 Temmuz’da net bir şekilde ortaya koymuştur.

Son günlerde yaşanan gelişmeler zillet ittifakı ve FETÖ’nün 15 Temmuz’da milletin vermiş olduğu mesajdan ders çıkarmamakta ısrarlı olduğunu düşündürtmektedir. 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Ülkü Ocaklarına yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin yer alması net bir şekilde ABD’nin Türkiye’de esas meselesinin, sokak çeteciliği ve slogan simsarlığından öteye gitmeyen, anarşi ile tatlı su kalemşörlüğü arasında sıkışan sözde antiemperyalistlerle değil, Türk Milleti’nin bağrından çıkan Ülkücü Hareket, MHP, Lider Devlet BAHÇELİ ve Ülkü Ocakları olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Aynı ABD’nin büyükelçiliği, yaklaşık iki yıl önce bütün diplomatik teamülleri bir kenara bırakıp resmi sosyal medya hesabından Türkiye’de Lider Devlet BAHÇELİ’nin olmadığı bir siyaset hayalini kurduğunu belli etmiştir. Aslında okyanus ötesi bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. ABD’nin içine düştüğü bu garabet ise Lider Devlet BAHÇELİ’nin ve O’nun etrafında kenetlenen ülkücülerin haklılığını, Ankara merkezli Türkiye anlayışının ve buradan doğan Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin ne kadar doğru bir tercih olduğunu göstermektedir.

15 Temmuz da “onların çocuklarının” kaybetmesi ve akabinde Milletin bizzat kendisinin kurduğu Cumhur İttifakı ile MHP’ nin ön almasıyla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ABD’nin Türkiye ve bu coğrafyada istediği gibi hareket etme özgürlüğünü ortadan kaldırmıştır. Cumhur İttifakı’nın; Irak, Suriye ve Akdeniz Politikaları, ABD’nin bizzat kurduğu ve desteklediği FETÖ/PDY ile PKK/PYD’ye karşı yürüttüğü keskin mücadelesi ve en son S400 alımındaki kararlı tutumu ABD’nin bölgedeki insiyatifini önemli ölçüde kırmıştır. ABD son bir çare Türk siyasal yaşamına el atmış 15 Temmuz da FETÖ ile başaramadığını bu sefer başta istila ettiği yeni CHP, kuruluşunu sağladığı İP ve terör örgütünün uzantısı HDP olmak üzere pek çok yeni siyasi oluşumu devreye sokarak, Milletin kurduğu ve iktidara taşıdığı Cumhur İttifakı’na karşı bir şer cephesini örgütleme yoluna gitmiştir. Ne var ki Türk Milleti 15 Temmuz’dan itibaren adım adım yürütülen bu operasyonlar dizisini gayet açık bir şekilde görmektedir. Milletin bu ferasetinin izdüşümündeki Cumhur İttifakı’nın doğru, yerinde ve isabetli politikaları günün sonunda Türk Milleti’nin kazanmasına vesile olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 15 Temmuz 2016’ da millet tarafından sergilenen milli duruşun necip ve mümtaz hali olan Cumhur İttifakının, yüksek bir eseridir. Cumhur İttifakı, Türk Tipi Başkanlık Sisteminden aldığı güçle emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bu güç Türkiye’yi “dünya üzerinde siyasetiyle, ekonomisiyle, milli dokusuyla, kardeşlik hukukuyla göz dolduran, öne çıkan yegâne ülkelerden birisi” haline getiriştir. Bu tespit Türk Milleti tarafından görülmektedir. Lider Devlet BAHÇELİ’nin ifade ettiği üzere “sönmüş siyaset fosillerinin tezviratlarına, çapsız tenkitlerine aldanacak yoktur. Cumhur İttifakı güçlü Türkiye’nin, lider ülkenin, bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen bir devletin müjdesidir.” Zillet ittifakı ve “dostları” istedikleri şekilde istedikleri yere yürünsünler, istedikleri uluslararası yapılanmalarla ilişki içinde olsunlar, “okyanus ötesinden” istedikleri kadar desteklensinler, Türk Milletinin sinesine çarpacakları muhakkaktır ve kazanan Türk Milleti ve Türk Milliyetçileri olacaktır.

Turan Şener

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Turan Şener - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

03

Lucky Man - bahçeliye önümüzdeki seçimde çok anlamlı bir cevap verilecektir hiç şüpheniz olmasın turan bey

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 17:00
02

Lucky Man - turan beyden masallar :)önümüzdeki seçimde bahçeliye bir ülkücü olarak çok anlamlı bir cevap vereceğim hiç şüpheniz olmasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 16:58
01

O Beni Bilir - Turan bey ittifakınız henüz hayal kuranlardan vergi almıyor, onun için siz hayal kurmaya devam edin. Biz asgari ücretle nasıl geçinilir, insanları kırmadan dökmeden, kimseyi dolandırmadan nasıl çocuklarımızı okuturuz derdindeyiz ittifakınız sayesinde, işte önümüz kış hergün yapılan zamlar neticesinde bu YÜCE TÜRK MİLLETİ sayenizde küfürbaz oldu, sonucuna seçimlerde katlanacaksınız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Ekim 21:18

Bay-bayan personel alınacak

YURTSEVER PETROL OTOGAR Şubesi’nde çalıştırılmak üzere bay bayan akaryakıt Satışı ve markette görev alabilecek takım arkadaşları alınacaktır. Müracaa...

0541 735 67 76 YURTSEVER PETROL

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Medreselikte Satılık Dağ Evi

Şehir hayatının yorucu temposu, artan gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlarından kurtulmak ister misiniz? Oksijeni bol, temiz havasıyla ve doğal gü...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Web Yazılım Uzmanı

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karamanda ikamet eden yada edebilecek (Freelance veya Remote değil); NodeJs, AdonisJs, ReactJs, teknoloji...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2 Satılık Arsa Sanayi imarlı, Depo, Sanayi dükkanı, vb inşaat alanları için uygundur. B-1 (bitişik nizam te...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?