Diri Diri Gömdüklerimiz ve Karaman'ın Doğum Günü

Karaman bugün 32 yaşında. Karaman'ın il olduğu günü hatırlayanların çocukları bile 20 yaşını geride bıraktı. Karaman'ın 70. vilayet olarak ilan edilmesinin sevinci ve heyecanı, bir buz kalıbının ağustos güneşinde erimesi gibi kısa sürede yok olup buharlaştı. Karaman'ın il olarak ilan edildiği tarih, birkaç siyasinin kutlama mesajı ile sınırlı kaldı. Karaman eğlenceyi ve etkinliği sevmeyen kenttir. Şehrin coşkusu düşüktür. Halkın büyük bölümü kutlamalara katılmaz. Belki bu nedenlerden belki salgın tehlikesinden Karaman'ın il oluş yıldönümü törenlerine ihtiyaç duyulmamış olabilir.

21 Haziran 1989'dan bugüne köprünün altından çok sular aktı. Siyasi partilerin ya isimleri değişti ya defterleri dürüldü. O dönemin liderlerinin büyük bölümü vefat etti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Geçmişimizi yok saymakta ve geçmişimizi gömmekte üstümüze yoktur. Yine o dönemden hayatta olanların büyük bölümünü de canlı canlı gömdük.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Osmanlı'nın değerlerinin gömülmesiyle başlayan süreç, daha sonraki yıllarda, iktidarların bir önceki iktidarı yok saymasına evrildi. Kim iktidara gelmişse, sanki ülkede her şeyi ilk o siyasi parti başlattı. Siyasetin geçmiş iktidarları gömme, görmezden gelme, kötüleme söylemleri, seçim meydanlarının düsturu oldu. Sandığa gömmek kelimesi halka halka genişledi, gelinen noktada her yer gömüt olacak hale geldi.

Bu durum sadece siyasi iktidarın tekelinde kalmadı. Bir ilin valisinden, belediye başkanına, il müdüründen mahalle muhtarına kadar sahiplenildi. Her yeni gelen, her şeyi yeniden keşfettiğine inandı, her yapılanı ilk kez kendisinin yaptığını övünmekten geri kalmadı. Kendisini övmeye başlamadan önce bir önceki makam sahibinin gömülmesi veya kötülenmesi zorunluluk kabul edildi.

Daha yakın dönemlerde bir siyasetçi, adını vermeye gerek yok, benzer sözleri birçok siyasetçiden sık sık işittik, şunları söylemişti:

"Türkiye'de iyi, doğru güzel, hayır adına ne yapılmışsa biz yaptık hamdolsun. Yollarımızdan hastanelerimize, barajlarımızdan göletlerimize, enerjiden eğitime, üniversitelere yüksekokullara ....... gözümüzü açtığımız her yerde biz varız, ... parti var, hükümetimiz var."

Söylem ve genel kabul böyle olduğu için, sadece geçmiş iktidarlar değil, bir dönem yıldız gibi parlayan ve ülkeye önemli katkılar sağlayan nice şahsiyetler de gömülme işleminden nasibini aldı. Bu yazıda Karaman'ın il olmasının mimarı olduğuna inandığım ve çok erken gömülen bir değerli şahsiyet olduğunu düşündüğüm Işın Çelebi'yi hatırlamak ve hatırlatmak istedim.

Işın Çelebi'yi bilenler bilir. Ben bilmeyenler için kısaca Karaman'la bağını ve bağlantısını, Karaman sevgisini paylaşmak istiyorum. Çelebi, kendi ifadesiyle, "Kökten Karamanlıdır. Anne ve baba Karamanlıdır. Anne Kamuran Çelebi, Ahmet-Emine Erkin’in kızıdır. Baba Mustafa Çelebi, Ayşe Dudu-Ferit Çelebi’nin oğludur. Dede Ferit Çelebi, Karaman sanayiine, sinema ve kültür hayatına katkıda bulunmuştur."

Işın Çelebi, ANAP'ın çekirdek kadrosundan ve Turgut Özal'ın beyin takımındandır. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet vermiştir. Işın Çelebi Karaman’ın il oluş mücadelesindeki katkısını ifade ederken, şunları kaydetmiştir:

"Karaman’ın vilayet olmasındaki rolüm konusunda hiç mütevazı olmayacağım. Bu kararın alınması sürecinde ben sayın Turgut Özal’ın Başbakanlığındaki hükümette Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanıydım.

Karamanın il olması konusunda çok kararlı ve ısrarlı çalıştım. Tüm Konya milletvekilleri, Karaman’ın il olmasına şiddetle karşı çıktılar. Ancak bizim kararlı ve tutarlı tutumumuz Rahmetli Turgut Özal’ı çok etkiledi. Bu arada Ali Talip Özdemir de 'Ereğli il olsun' diye çok uğraştı. Ancak istediği sonucu alamadı.

Karaman’ın il olma kararı Bakanlar Kurulundan engellemelere ve karşı görüşlere rağmen zorlukla çıkınca Konya milletvekillerinin tümü TBMM’de sert engelleme yaptılar. Örneğin; Konya milletvekilleri karar Plan-Bütçe Komisyonundan geçmesin diye çalıştılar, kararı beklettiler. Bunun üzerine Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı ile anlaşarak bir başka yasa tasarısının görüşülmesinin ardından akşamın geç saatlerinde geçirdik.

Genel Kurulda da Karaman, Kırıkkale ve Aksaray birlikte oylanarak il olma kararı çıkarıldı. Bu tarihi kararda Başbakan Sayın Turgut Özal’ın ve benim ciddi katkımız olmuştur. Engeller tek tek aşılarak bu karar yasalaşmıştır. Bu nedenle de Sayın Turgut Özal’ı rahmetle anarım. Ancak Karaman bu büyük kararın önemini yeterince takdir etmemiştir."

İL OLDUKTAN SONRA KARAMAN'A YAPTIKLARI

Işın Çelebi, Karaman'ın il oluşundan sonraki süreçte Ekonomi Bakanı olarak aktif bir çalışma içine girdiğini belirterek, şunları söyleyecektir:

"Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, Sanayi Bakanlığı uzmanlarından oluşan ekipler kurduk. Karaman’ın ekonomik, sosyal ve altyapı açısından (5+5) on yıllık planı yapıldı. Ciddi bir kentleşme planı çerçevesinde önemli projeler geliştirildi ve gereken kaynaklar aktarıldı. Karaman’a yaptığım hizmetler, gerçekleştirilen projeler yaşamımın en güzel anıları arasında yer almaktadır."

Karaman’ın gelecekte Türkiye’nin ilk 10 ili arasında yer alacağına inanan Işın Çelebi, Karaman’ın genlerinde "Lider Kent" olma özelliği ve karakteri bulunduğuna dikkati çekmiş. "Bunun gereğini yapmalıyız" diyen Çelebi, "Havasıyla, suyuyla büyümüş, toprağıyla yoğrulmuş, kültürel ve tarihi birikimiyle şekillenmiş Karamanlılar olarak, Karaman’ın 1900 yıllarından bu yana geçmişini bilmek ve geleceğini planlamak önemlidir. Bunun için Karamanlılar el ele vermelidir." görüşünü ifade etmiş.

Işın Çelebi, Karaman’ın 2000 yılındaki ihtiyacı ve büyümesi dikkate alınarak, yapılan işleri de şöyle bildirmiş:

a)Alt yapının tümü yenilendi.

b)Yollar açıldı.

c)Elektrik-su ve iletişim altyapısı yeniden kuruldu.

d)Gıdaya dayalı Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.

e)Yüksek okullar ve fakülteler açıldı.

f)Baraj yapıldı.

g)Karamanspor üçüncü lige alındı ve stat çimlendirildi.

Işın Çelebi'nin şu sözü de çok manidardır:

"Dönemin Belediye Başkanı Sayın Yaşar Evcen ile yakın bir çalışma düzeni kurmuştuk. Birlikte önemli işler yaptığımızı düşünüyorum."

Lütfen dikkat buyurunuz! Işın Çelebi ANAP'lı, Yaşar Evcen SHP'li. İttifakın bilinmediği, henüz koalisyonların başlamadığı yıllardan söz ediyoruz. Üstelik, Karaman'ın il olmasında Işın Çelebi'nin hiçbir katkısının olmadığını öne süren bir kesim hâlâ aynı iddiayı dillendirmektedir. Bu iddianın ardında, aynı partiden seçilmiş, o dönemin milletvekilinin olduğunu duymuş olsam da bu sözlere hiç itibar etmedim.

Bununla kalınmamış; Işın Çelebi 1997-1998 yıllarındaki ikinci bakanlık döneminde de şunları yapmış:

a)1989 sonrası için planladığımız doğrultuda programa alınan projeler ve yapılan işler gözden geçirildi. Bitmeyen projeler bitirildi.

b)Yeni projeler ele alındı.

Örneğin; Konya-Karaman Karayolu yenilendi.

"Karaman, il olan kentler içinde planlı gelişen ve başarılı olan önemli bölgelerden biri olmuştur.

1989’da yaptığımız çalışmalarda Karaman’ın tarıma dayalı sanayi ve gıda sektöründe gelişeceğini tespit ettik. Bu doğrultuda bir kalkınma ve gelişme stratejisi oluşturuldu. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi kurulması desteklendi. Buna dönük altyapı çalışmaları yapıldı. Proje bazında mümkün olan ölçüde sorunlar çözülerek, girişimcilerin önünün açılması için çalışmalar yapıldı."

Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Işın Çelebi'ye soramadım. Mevcut belediye yönetimine yakın bir kişinin bana anlattığına göre, Çelebi, Karaman'da bir caddeye adının verilmesini çok arzu ediyormuş. Karaman'ın il olmasında ve sonraki gelişiminde neredeyse tek başına emeği olan bir değerimizin Karaman'da adını taşıyan bir büyük cadde veya merkez olmamasına çok şaşırdığımı ifade etmeliyim. Ayrıca bu konuya daha önceki yazılarımda da birkaç kez değindim. Yazının başlığını seçerken, "Diri diri gömmek" ifadesini bu nedenle tercih ettim. Gömmek, unutmanın, yok saymanın bir başka söyleniş biçimidir.

Karaman, diri diri gömdüğü isimleri tek tek çıkarıp, her birinden ayrı ayrı özür dilemeli ve onlara vefasını göstermelidir. Yunus Emre Yılı vesile ve başlangıç olabilir. Bunu yapacak olan valilik değil, yerel yönetim, iş dünyası ve STK'lar olmalıdır. Işın Çelebi'nin sözleriyle veda edelim:

"Ben Karaman’ı, Karamanlıları çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Aynı karşılığı görüyor muyum? Bilmiyorum."

"Karaman’a daha çok sahip çıkmak gerekiyor. Karaman’a her alanda hizmet eden tüm hemşerilerimizi unutmayalım. Tüm hizmet edenleri onurlandırarak teşvik edelim.

"Karaman, Anadolu’nun kültürel ve tarihi birikimiyle, gelenek, örf ve adetleriyle, girişimci gücüyle potansiyeli ve dinamizmi çok yüksek bir kentimizdir."

Işın Çelebi'nin, "Ben Karaman'ı, Karamanlılar'ı çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Aynı karşılığı görüyor muyum? Bilmiyorum" cümlesi, 15 yıldır karşılığını bulmuş değil. Yıllar sonra bir kez de ben sormak istiyorum:

"Karaman, Işın Çelebi'yi seviyor ve ona saygı duyuyor mu?"

Bir sonraki yazımda "Hangi Karaman?", "Karaman içeriden ve dışarıdan nasıl gözüküyor?" sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağım.

NOT: Bu makalede İKEV POSTASI 2006 Kasım sayısından yararlandım. Işın Çelebi ile KAREV dergisi için bir yıl önce söyleşi yapmayı planlamıştım. Hatta KAREV dergisi için ilk röportaj yaptığım kişilerden biri Işın Çelebi'nin dayısı, Ulaştırma Bakanlığı eski müsteşarlarından Mükrem Erkin olmuştu. Ancak Işın Çelebi röportajı korona yüzünden maalesef mümkün olmadı.

KAREV yönetiminden ve dergisinden, mevcut başkanla görüş, anlayış ve karakter uyuşmazlığı, ayrıca aynı şahsın KAREV'i temsilen söylem ve eylemlerini tasvip etmediğim gerekçesiyle bir süre önce ayrıldım. Çelebi ile röportaj kimbilir ne zaman, nerede olur? Nasip...

Ahmet Tek

Fotoğraflar: Mustafa Koçak

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Ahmet Tek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

02

Esat Akoz - Kardeşim yazını zevkle okudum karaman tarihine ışık tutacak bir belge olmuş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 16:33
01

Garamanlı - Karaman ilçe iken, il olmuş hemde o kadar itirazlara rağmen. Aradan yıllar geçmiş başta biz Garamanlılar olarak kabuğumuzu kıramadığımızı yani pratikte vilayet olamadığımızdan şikayetciyiz.

Neymiş efendim? 1989 yılındaki itirazlar boşuna değilmiş!

Neymiş efendim, il olmayı hak etmeyen bir ilçe resmiyette vilayet olmuş ama sosyal, kültürel, turizm veya spor alanlarında halen ilçe olarak kalmış.

Neymiş efendim mesela Ereģliye haksızlık yapılmış....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Haziran 13:10

My Vip Kitabevine Personel Aranıyor

My Vip Kitabevi (Eski Sanat Kitabevi) çalışma arkadaşları arıyor. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Karaman Mahmudiye Mahallesi 3.Kat 3+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire. Karaman Mahmudiye mahallesi Medine Cami ve Yaparlar market civarı. Bina tek daire üzerine kurulu 4 katlının...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Yurtsever Group'un 6 Şubesine Personel Alınacak

Akaryakıt sektöründe 6 şubesi ile faaliyet gösteren Yurtsever Petrol Şirketler Grubunda çalıştırılmak üzere bay - bayan akaryakıt satışı ve markette g...

Sahibinden Satılık Nissan Micra

2004 model 1.2 Benzinli Nissan MİCRA. ... 151 bin km,de ... DEĞİŞENSİZ, KAYİTSİZ yanlarda birkaç parça lokal çizik boyalı en fulll PAKEDİ...Yağmur sen...

05065328132 HASAN İMRAN GALERİ NOKTA

Full Stack Developer

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karaman'da ikamet eden ya da edebilecek (Freelance veya Remote değil), Front-and ve back-and olarak NodeJ...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Golda Gıda Personel İlanı

GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında, büyüklük açısından, en büyüğü olarak dikkat çeken Bera Holding Gıda...

EMA Plast'a vasıflı ve vasıfsız personeller alınacak

Şirketimiz bünyesin çalıştırılmak üzere elemanlar alınacaktır. İş tanımı: Satış ve pazarlama elamanı Yurtiçi seyahat engeli olmayan B sınıfı ehli...

(0338) 202 01 70 EMA PLASTİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Sümer Mahallesinde 2.kat 95 M2 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire. Karaman Sümer Mahallesi Belediye Fen İşleri deposu civarı.Bina çift daire üzerine kurulu her katta 2 daire...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Yurtpet Petrol'e Personel Alınacak

Yurtpet Petrol'e Personel Alınacak Yurtpet Petrolde çalıştırılmak üzere bay ve bayan Mareket Elemanı, Pompa Elemanı ve Pazarlama Elemanı Alınacaktır....

Karaman Cumartesi Pazarın'da 4.Kat 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Hamidiye Mahallesi Cumartesi pazarında. Bina çift daire üzerine kurulu her katta 2 daire bulunmakta....

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Covid-19 Aşısına Nasıl Bakıyorsunuz?