Karaman'da Üç Maymun...

  • TÜRKİYE'DE "GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM" DEMENİN KISAYOLU OLAN "ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK" DEYİMİNİN JAPONYA'DA NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?
  • İBRALA BARAJINA KİMSE SAHİP ÇIKMADI, MEĞER BURASI HAYRATMIŞ!

Karaman'da İbrala Barajı'nda olan bitenlerden haberdar olunca "üç maymunu oynamak" deyimi aklıma geldi. Bu deyimi duymayan, bilmeyen yoktur herhalde. Üç maymunu oynamak "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" demenin, "etliye sütlüye karışmamanın, haksızlık karşısında tepki göstermemenin, ağzını açıp tek kelime etmemenin" kalıba dökülmüş halidir. Türk Dil Kurumu "üç maymunu oynamak" deyimini, kısaca "gördüğü ve duyduğu bir olay hakkında görmemiş, duymamış ve söylememiş olduğunu belirtmek" diye tarif ediyor.

Bir Japonya gezimde üç maymunun Japonlara ait olduğunu öğrenmiş, bir de öyküsünü dinleyince çok şaşırmıştım. Türkiye'de olumsuzluk içeren üç maymun, Japon kültürünün çok önemli bir özdeyişi ve bilgelik aşamasıymış. MÖ 551-MÖ 479 tarihleri arasında yaşadığı tahmin edilen Çinli düşünür Konfüçyüs "Seçmeler" adlı kitabında şöyle yazmış: "Uygunsuz olana bakma, edebe aykırı olana kulak asma, edebe aykırı olan şeyleri söyleme, edebe aykırı harekette bulunma."

Konfüçyüs'ün bu sözünün 8. yüzyıl civarında Budist rahipler tarafından Japonya'ya taşındığı tahmin ediliyor. 1617'de Japonya'nın Nikko şehrindeki Toshogu Mabedi'nin kapısına 14 maymun oyması yapılır. Bu mabet, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nikko Mabetleri ve Tapınaklarının bir parçasıdır. Bu oymalar "Nikko Maymunları" olarak adlandırılmıştır. Zamanla maymunlardan üçü öne çıkar. Nikko'nun Bilge Maymunları olarak şöhret kazanan bu üç maymunun isimleri Mizaru, Kikazaru ve İwazaru'dur. (Zaru, Japoncada maymun demektir) İki eliyle gözünü kapatan maymun Mizaru (Kötüye bakma) kötüye yüz vermemeyi veya kötü gözle bakmamayı, kulaklarını kapatan maymun Kikazaru (Kötüyü dinleme) kötü sözlere kulağını tıkamayı, ağzını kapatan İwazaru (Kötüyü söyleme) kötü söz söylememeyi temsil eder.

Budizme göre, bilgeliğe ulaşmak için gerekli erdemler arasında, kötüye bakmamak, kötü konuşmamak ve kötüyü dinlememek de vardır. İslam dininde de buna benzer yüzlerce ifade vardır. Hz. Peygamber "Mümin dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir" demiş.

Bizde sorumsuzluk ve kayıtsızlığın ifade biçimi olarak algılanan ve "üç maymunu oynamak" şeklinde deyim olarak kullanılan üç maymun, doğduğu topraklarda ne kadar farklı imiş. Bu söz İpek Yolu güzergahından Anadolu'ya ulaşıncaya kadar anlam kaymasına uğrayıp, olumsuz bir içerik kazanmış olmalı.

"Kuraklık Dosyası" olarak başlattığım makalelerimde İbrala Barajına öncelik vermiştim. İbrala Barajının onarıma alınmasını, sularının tahliye edilmesini, göl havzasına, Karaman'ın içme suyu kaynağı olmasına rağmen ürün ekilmesini, bu ürünlere gölden kaçak su verildiğini uzun uzun yazmıştım. Bu makalelerde DSİ'nin ilgisizliğine ve Yeşildere'de bir grup gözü açığın (!) kimseden korkmayıp, kimsenin kendilerine karışmayacağını söylediklerine kadar bir hayli konuya dikkati çekmiştim. Son yazımda ise DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün, Karaman 42. Şube Müdürlüğünden, göl havzasına kaçak ekim yapılan bölgelerin sürülmesini istediğini belirtmiştim.

Peş peşe yazdığım Yeşildere ve İbrala Barajı konulu makalelerimden birinde, "DSİ'nin Çiftliği mi, DSİ'nin Hayratı mı?" diye sormuştum. Karaman Belediyesi'nin içme suyu kaynağı olan ve 8 yerleşim biriminin tarımsal sulaması için yaptırılan İbrala Barajı gerçekten hayratmış. Sahibi meçhul bir hayrat. Korumasız, her tür kirliliğe, istismara acık bir hayrat... Ya da gizlice peydahlanmış, sonra da bir köşeye terk edilmiş sahipsiz, korunmasız bir bebek gibi...

İbrala Barajı havzasına ekim yapılması konusunu ilk kez ben duyurdum sanıyordum. Meğer hiç de sandığım gibi değilmiş. Karaman Belediyesi Mart ayı başında durumu fark etmiş. Kendi tasarrufunda olan şehrin içme su kaynağının rezervuar alanında (Su depolanan bölge, baraj gölü anlamındadır) yapılan kaçak ekimleri görmüş. Önlem alınması için DSİ 42. Şube Müdürlüğüne durumu bir yazı ile iletmiş. DSİ 42. Şube Müdürlüğü, bir üst makam DSİ Bölge Müdürlüğüne yazmış. Yani bürokratik silsileye uyularak, Karaman Belediyesi'nin 10 Mart 2021 tarihli "İbrala Barajı'nın rezervuar alanı içerisinde ve maksimum su kotunun altındaki alanlarda yaklaşık 40 adet parsel üzerinde tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edilmiştir" yazısı konunun muhataplarına iletilmiş.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, 22 Mart 2021 tarihinde DSİ 42. Şube Müdürlüğüne; İbrala Barajı Rezervuar Alanında Yapılan Müdahaleler konu başlıklı ve DSİ 42. Şube Müdürlüğü-Karaman (İşletme ve Bakım Başmühendisliğinin 10.03.tarihli ilgi yazısı ile şu uyarıda bulunmuş:

"İlgi yazınızla, Karaman Belediye Başkanlığının yazısına istinaden, Karaman ili Merkez Yeşildere köyü sınırları içerisinde kurumumuz tarafından inşa edilen ve içme suyu havzası olarak da kullanılan İbrala Barajı'nın rezervuar alanı içerisinde ve maksimum su kotunun altındaki alanlarda yaklaşık 40 adet parsel üzerinde tarımsal faaliyet yapıldığı tespit edildiği belirtilerek, gereğinin yapılması istenmektedir.

Bahse konu müdahalelerin mülki amirlerin kontrolünde en fazla bir gün içerisinde kurumumuz tarafından sürülerek acilen kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple; işgal edilen yerlerin sürülebilmesi için yeterli sayıda araç-gereç hazırlıklarının yapılarak, müdahale tarihinin belirlenip Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

İbrala Barajı DSİ'nin hayratı olmasa, bu yazı üzerine iki buçuk ay önce müdahale edilirdi. Müdahale olmayınca 40 parsel yüzlerce dönüm alana, 300'den fazla parsele ulaşmış. Buğday ve arpa ekenlerin ardından mısır ve sebze ekenler sıraya geçmiş. Pancar bile ekilmiştir. Gölden kaçak su kullanılmış, tarımsal ilaçlar atılmış. Kullanılan tarım ilaçlarının toprakta on yıldan erken kaybolmadığı bilimsel bir gerçek olmasına rağmen engel olunmamış.

Baraj hizmete girmeden önce bölgede meyve bahçesi yapanlar olmuş. Bunlar su ihtiyacını yıllarca İbrala deresinden karşılamışlar. Bu bölgede yeraltı suyu için kuyulara izin verilmemiş. Bu yıl kuraklık sonucu ağaçlar kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış. Konu gündeme gelince, DSİ, göldeki su yetersiz olduğu için talebi karşılayamayacağını bildirdi ancak, kaçak ekim yapıp, kaçak su kullananlara karşı yaptırımda bulunmadı, bulunamadı.

Karaman Belediyesi, sorumluluk bilinciyle durumu Mart başında DSİ'ye bildirmiş. "Burası bizim içme suyu kaynağımız. Önlem alın" diyerek üzerine düşeni yapmış. Konya Bölge Müdürlüğü Karaman'ı uyarmış. "İşgal edilen yerlere bir gün içinde sürüp kaldırın" talimatını vermiş. Aradan geçmiş üç ay, gereği yapılmamış. Belli ki birilerinin müdahalesi var, birileri olayın üzerine gidilmesini istememiş. "Görev ihmali mi, siyasi talimat mı, oy kaygısı mı, yoksa başka ilişki ağları mı var? Kimse bunun cevabını veremiyor. Verse de ne anlamı olur ki?

UNESCO 2021'i Yunus Emre Yılı ilan etmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bir genelge ile 2021'in "Bizim Yunus Yılı" olarak kutlanmasını buyurmuş. Yunus'un ata toprakları kabul edilen ve hatta baraj sahası içinde kalan bir yere de "Kirişçi mevki" denilmesine rağmen, Yeşildereli bir grup, baraj alanına ekim yapabilmiş. Yunus Emre'nin meşhur dizesidir:

"Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Gel biraz da sen oyalan"

Yunus Emre'yi anlamadıktan sonra her yıl Yunus yılı olsa ne fayda? Biz Yunus'u yanlış mı anlamışız? Kimimiz malla, kimimiz mülkle, kimimiz makamla, kimimiz siyasetle olayanıp duruyoruz. Yunus'un sözlerinden bu anlam mı çıkıyor? Bu dünya oyalanma dünyası. Herkes bir oyuncağa yapışmış hem oynuyor hem oyalanıyor.

Japonlar üç maymunu bilgelik aşamaları olarak simgeleştirmiş. Biz "Sus sus sus kimseler görmesin", "Sus sus sus kimseler duymasın", "Sus sus sus kimseler bilmesin" diye tercüme etmişiz. Böyle bir şarkımız vardı çok çok eski yıllarda. Sözleri buna benzerdi. İbrala Barajına yolunuz düşerse, bu şarkıyı mırıldanmadan geçmeyin. Kokuya dayanabilirseniz. Barajdan çıkan ve suyun ısınması ile oluşan bakterilen (alg) çoğalmasının sonucu meydana gelen koku dayanılır gibi değil. DSİ, alg adı verilen bakterilen arıtılması için herhangi bir planlama yapmamış. Belki sıra ona da gelir.

Bir büyük trafik kazasında hayatını kaybeden yolcuların cüzdanlarını veya değerli eşyalarını çalmaya çalışan kişileri görseniz tepkiniz nasıl olurdu? Kayıtsız kalabilir miydiniz? Ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılmış, 80 milyon kişinin ortak malı olan bir baraj, Karaman'da kısa dönemde en az 250 bin kişinin faydasına sunulan baraj sahipsiz bırakılabilir mi? Bunun vebali kimin? Ortada sosyal veya toplumsal bir suç yok mu? Barajda yaşanan ve göz yumulan olay, üç beş yoksul köylünün çaresizliği kılıfına saklanabilir mi?

Barajı kendi tarlasına çevirenlere bir önerim var. Yağış iyi olursa, baraj seneye dolmuş olacak. Bu yıl ektiğiniz yerleri değerlendiremeyeceksiniz. Çeltik ekimini öğrenin, çeltik ekiminden anlayan kişilerle görürüşün. Seneye çeltik ekersiniz. Hep bulgur pilavı yiyecek haliniz yok ya!

"Allahım içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" (A'raf Suresi-155. Ayet)

Bu ayette Türkçeye "beyinsizler" olarak çevrilen "süfeha" kelimesi, "cahillik, ahmaklık, akılsızlık, beyinsizlik, malı boş yere harcama veya barbarlık, küstahlık" gibi anlamlara gelen "sefeh" kelimesinin çoğuludur.

Ha unutmadan söyleyim: DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nün Karaman'a gönderdiği iş makinesi ve operatörü Konya'ya dönmüş. Bir de boşuna yakıt parası israf edilmiş. Bir süre sonra "İbrala Barajı kenarında harman kurulmuş, doğal-organik ürün pazarı bile açılmış" diye haber alırsam şaşırmam.

İbrala Barajı'nın çevresindeki pis kokuları, giderek azalan suyun içine karışan mazot ve yağ atıklarını, rengi sarıya dönüşen suyu, Karaman'daki içme suyu kaynaklarının durumunu, arıtma tesisinde uzman bulunup bulunmadığını yazmayı planlıyordum. Kuraklık Dosyası devam edecek ama bu konulara el atar mıyım, bilmiyorum.

"Kuraklık Dosyası"nı hazırlarken öğrendiğim en önemli bilgi, valilik, belediye, özel idare, DSİ, İller Bankası, Organize Sanayi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ayrı telden çalıp, ayrı telden oynamasıdır. Bu kurumların temsilcilerinden oluşan bir su yönetimi ve su kullanımına ilişkin düzen olmadığıdır.

Birçok edebiyatçının "Yüzyılın Romanı" olarak adlandırdığı ve Türkçeye "Kırmızı Pazartesi" olarak çevrilen Gabriel Garcia Marquez'in Nobel ödüllü eserindeki gibi, İbrala Barajındaki cinayeti meğer herkes biliyormuş. Cinayet herkesin gözü önünde işlenmiş, kimse sesini çıkarmamış. Ceset ortada, kimse kaldıracak gibi gözükmüyor.

İbrala Barajı tabelasının yanına üç maymun sembolü konulmasını öneriyorum.

Not: Karaman'da maymun yok ki diyenler olabilir. Bu nedenle "Üç Maymun" yerine baykuş koleksiyonumdan iki ayrı baykuş objesi seçtim. Bu baykuşlar "görmüyorum, bilmiyorum, duymuyorum" diyen türden.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Ahmet Tek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

10

Şehabettin Can - Ama bu kul hakkı değil mi yaa(!)

Yunus'un diyarı, Mevlana'nın maderinin emanetçileri falanın torunu(...) yapmaz bunu bıdı bıdı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 11:14
09

Dünya Boş - Ahmet bey yıllarca AA da çalışmış ve yöneticilik yapmışsınız.Ulusal,tanınmış,önde olan gazete(ler)de de yazmışsınız bildiğim kadarıyla.Ama üstadım Türkiye de Siyaset,bürokrasi ve vatandaş ilişkilerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamanız mümkün değil. Bu konuların çok üstüne gitmeyin bence. )):

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 02:22
08

Gerçek Vatandaş - Sürekli müjde veren ,siyasetçilerden partilerden ses yok desenize çiftçi kardeşlerimize müjde bu sene su vermeyeceğiz size desenize çeşmelerden buz gibi su akmayacak mısırlarınız ağaçlarınız susuzluktan kuruyacak Müjde nerdesiniz oda başkanları busene su bol diyenler nerede Daha ne gibi süprüzleriniz var merak içerisindeyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 22:45
06

Cengaver - insanlara akil vermek gibi olmasinda en etkili ve en cabuk cozumun alinabilmesi icin bana sorarsaniz birlik olup, en uygun yerden Karaman-Eregli yolunu traktorlerle ve arabalarla kapatarak protesto edilmelidir.Bakalim o zaman uc maymun ne yapacak....

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 17:26
07

Garamanlı - @Cengaver 06 nolu yoruma cevabı: Gardaşım maymun gözünü açıp seni içeri atar :-)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 22:24
04

Ibrahim Ceylan - Covid 19 ile dünyada bir çok şey değişmeye başladı. Covid ile birlikte tarım daha çok ön plana çıkmaya başladı. Dünyasının en ünlü ve zengin kişi ve şirketleri ülkelerden toprak almaya başladı. Örneğin Bil Gates ve Alman firması Bayern v.b. Tarım politikaları geleceğin dünyasında çok daha önemli olacak. Gelecekte tarım ile birlikte suyun kıymeti dahada artacak.Hatta su yüzünden savaşalar bile çıkacağı yönünde görüşler belirtiliyor. Ülkemin televizyonlarında devletin talimatıyla hazırlatılmış kamu spotunda; suyun dikkatli kullanılması ve kuraklıkla mücadele konusunda reklamlar veriliyor. İnsan anlamakta güçlük çekiyor. Suyun verimli kullanılması ve kuraklıkla mücadale devletin birinci önceliği olmasına karşın yine devletin kurumları bu önceliğe duyarsız kalması insanın canı acıtıyor ve üzülüyor. Ve yine kendimize ettiğimizi kimse etmiyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 12:09
03

Kemal - Ahmet yazınızı büyük zevkle okudum ve bir çok sorunu dile getirmişsiniz, tebrikler.Birde bu barajı besleyen dere üzerinde ki Yeşildere.Taşkale,Ağin,Koraş, Divaz, vb.köylerin foseptiklerinin bu dereye aktığından bahsederseniz bir taşkaleli olarak sevinirim.İyi Günler.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 11:35
02

Hasan Hüseyin - Devletin malı deniz yemeyen bilmem ne.... Barajın yapımı ile ilgili meselelere, belediyenin ozaman döşenen borulardaki standartın altında borular kullanılmasına hiç girmeyin sn Ahmed bey... Sukutu hayale uğrarsınız. Allah sonumuzu hayır etsin inşaallah.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 11:23
01

Türkmenoğlu - Mide bir veya iki tabak yemekle doyar ama gözü yüzlerce İbrala barajıda dolduramaz. Birileri gözünü doyurmaya çalışırken, olan güzelim memleketime olur. Tam filmlik bi konu hocam...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mayıs 09:49

Bay-bayan personel alınacak

YURTSEVER PETROL OTOGAR Şubesi’nde çalıştırılmak üzere bay bayan akaryakıt Satışı ve markette görev alabilecek takım arkadaşları alınacaktır. Müracaa...

0541 735 67 76 YURTSEVER PETROL

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Danış Kitabevi bayan personel arıyor

Karaman Danış Kitabevinde çalıştırılmak üzere, en az lise mezunu bayan personeller alınacak. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

03382127653 DANIŞ KİTABEVİ

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Medreselikte Satılık Dağ Evi

Şehir hayatının yorucu temposu, artan gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlarından kurtulmak ister misiniz? Oksijeni bol, temiz havasıyla ve doğal gü...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Web Yazılım Uzmanı

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karamanda ikamet eden yada edebilecek (Freelance veya Remote değil); NodeJs, AdonisJs, ReactJs, teknoloji...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2 Satılık Arsa Sanayi imarlı, Depo, Sanayi dükkanı, vb inşaat alanları için uygundur. B-1 (bitişik nizam te...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?