Cem Sultan’ın Kardeşi Sultan II. Bayezid’e Mektubu

Cem Sultan Fatihin talihsiz oğlu olup yeniçerileri saflarına çeken kardeşi II. Beyazıt’a tahtı kaptırınca, mücadele etmek için bir süre dayısı olan Karaman Beyin’in yanına Larende’ye gelmiş daha sonra kardeşi II.Beyazıt’ın Rodos Şovalyelerine altın haraç vermesi sonucu Cem Sultanı Rodos’a gittiğinde tutuklamışlar ve salmamışlardır. Aşağıdaki mektupta kardeşine yazdığı acı mektubunda fikir ve duygularını ifade ediyor.

“Sultan Cem’den kardeşi insafsız Sultan Bayezıd’e, Tanrı ve peygamberimiz, beni Hristiyanlara sığınmaya zorladığın koşulları nasıl yarattığına tanıktırlar. İmparatorluk üzerinde sahip olduğun haklardan beni yoksun ettikten sonra her yanda bir de beni izliyor ve şefkatli hanedanımızın amansız düşmanı Rodos Şövalyelerini sığınmaya zorlamak üzere bir an bile durmuyorsun. Şu anda yabanıl topraklardayım. Burası ayaklarım altında sallanıp duran tahtadan bir köprü. Bizi su taşıyor olmasına rağmen, babamın memleketinden daha güvenli. Bunun sebebi de sensin. Burada beraber olduğum insanların dinini simgeleyen şey; bir adamın, üzerine çivilendiği kanlı bir haç iken, ben onlara minnet etmek zorundayım. Ama ben, inançlarımıza hala bağlıyım. Allah’ım beni cezalandırırsa, sebebi sen olacaksın, Çünkü beni gayrimüslimlere sığınmak zorunda bıraktın. Kardeşlerimizi katledenlere mahkûm ettin. Filistin topraklarını ve Ege Denizini kanımızla kırmızıya boyamış bu adamların evlerinde, kendi babamın evinde olduğumdan daha güvende olacağım. İnşallah geceleri kâbuslarla uyanırsın! Kul hakkı, inancımızın temelini oluşturur. Hangi evde kardeşin ölümü kardeşi sevindirebilir? Allah seni bu düşüncelere mahkûm etsin. İçimde bir damla bile umut olmasaydı, doğduğum topraklara doğru yüzümü bile çevirmezdim, ama buralar benimdi, unutma. Eğer babamız padişahımız, onurlu Osmanlı adını bu derece alçaltacağının önceden tahmin etseydi, seni elleri ile boğardı. Ancak zulmünün öcünü almak için İlahi adaletin tecellisi babamızın yokluğunu hissettirmeyecektir. Tanrı’dan tek dileğim senin cezalandırıldığını görünceye kadar yaşamaktır.”

Mektubu alan padişah II. Bayezıt “Bana geleceğine niçin Hristiyanlara sığındın?“ diyerek, üzülüp ağladı.

Rodos’a geçen şehzade Cem, bir hükümdara gösterilebilecek saygıyla karşılandı. Yolları üzerine, Türk halıları serildi. Pencerelerden kadınlar ona mendil sallıyor, çocuklar ellerindeki çiçekleri Cem Sultan’a sunuyorlardı. Şövalyeler, Papazlar, Askeri yetkililer saygı ifadelerini gösteriyorlar, Liyakat sahibi seçkin kişiler, ellerindeki haçları sallıyorlardı. Halk büyük bir tezahürat gösteriyordu. Şövalyelerin başı Pierre D’Aubusson kilise önündeki Saint-Sebastien heykelinin önünde çok sıcak karşıladı.

Cem Sultan’a Rodos’ta ve sonraki günlerde, çok yakın alaka gösterildi. Rodos Şövalyelerinin Başı, Papa, Fransa Kralı XI. Louis, Venedik Dukası Mocenigo, Macar Kralı Mathias Carvin, Napoli Kralı Ferrand, Almanya Kralı Frederik’e elçiler gönderdi. Osmanlı Şehzadesinin elinde olduğunu, ne yapması gerektiğini onlara sordu.

Daha sonra Macaristan Kralı Carvin, Napoli Kralı ve Papa, Fransa Kralına, Cem Sultan’ın Roma’ya gönderilmesini istediler. Rodos Şövalyelerinin Başının bağlı olduğu Fransa Kralı, Papanın isteğini kabul etti. Karşılığında da on bin adet altın aldı.
Şövalyelerin Üstad-ı D’Aubusson, bu durumu Cem Sultan’a bir mektup yazarak izah etti. Mektubunda Şöyle diyordu:

“ Kaderin yolculuğu, her zaman düz bir çizgi üzerinde olmuyor. Bizim yanımıza geldiğinizde düşüncelerinizi bize anlatınız ve şanlı geçmişinizle bizleri şereflendiriniz. Biz de düşüncelerinizi gerçekleştirmenizde size yardımcı olmaya karar verdik. Ailenizin bize karşı beslediği ebedi düşmanlığa aldırmaksızın, bütün cömertliğimizle sizin için yapabileceklerimizi araştırmaya koyulduk. Her ne kadar kardeşlik içinde de olsalar, Hıristiyan dünyasında da bazen çıkarlar çatışabiliyor. Herkes kendi menfaati için neler yapabileceğini düşünürken, biz ise her birini hoşnut tutmak için yıllarca çabaladık.

Tanrının yardımıyla, en sonunda başardık. Papa hazretleri sizi şehrine bekliyor. Burada meşhur Pouilles Kralı Ferrand’ın yanında günlerinizi geçireceksiniz. Kendisi aynı zamanda Carvin’in de yakın bir müttefikidir. Kendisi sizle en yakın şekilde alakadar olacaktır. Majesteleri Fransa Kralı da bu işbirliğini kabul etmiş ve göndereceği muhafızlarla yolculuğunuzu güvenli hale getirmeyi garanti etmiştir. Eğer bizim yüzümüzden bir sıkıntı çekmiş iseniz bunu gençliğinizin hoşgörüsü ile affedeceğinizi umuyorum. Yücelik ve affedicilik sizin güzel özelliklerinizdedir. İleride hak ettiklerinize kavuştuğunuzda lütfen bizi hatırlayınız.”

Daha sonra Papa’ya teslim edilmek üzere Roma’ya gönderildi. Şehzadeyi kabul eden Papa Cem Sultan’a Hristiyanlığı kabul ettiği takdir de Osmanlı devletinin başına geçireceğini vaat etti. Papa’nın bu ısrarlı teklifine Şehzade Cem “ Cihan İmparatorluğu payesi verilse dahi kabul etmem” diyerek reddetti.

Bu sırada padişah II. Bayezıd kardeşi ile ilgili olarak Papa’ya bir mektup gönderdi. Mektupta şunlar yazılı idi:
“Fatih Sultan Mehmet Han’ın oğlu II. Sultan Bayezıd’ten Roma Kilisesi Başkanı, Papa Alexander’a Elçinizin bana bildirdiğine göre, Fransa kralı elinizde bulunan kardeşim Cem’i serbest bırakmak istiyormuş. Onun tarafından gelecek böyle bir hareket benim çıkarlarıma karşı olduğu kadar sizin ve bütün Hristiyanlığın çıkarlarına da zarar verir.

Ben, şöyle düşünmekteyim; Elinizde tuttuğunuz kardeşim nasıl olsa bir gün ölecektir. Sizin rahata kavuşmanız ve benim memnuniyetimin olduğu kadar sizin gücünüzün artması, onun bu talihsiz sonuca bir an önce ulaştırılmasındadır. Ölümü benim için ne kadar iyi bir şey olacaksa sizin içinde o kadar yararlı olacaktır. Cem’i bu yaşamın sefaletinden kurtarmak nezaketini gösterin. Çabalarımız sayesinde ruhu daha çok huzura kavuşacağı başka diyarlara gitsin. İsteğimi yerine getirir, kardeşimin vücudunu sizce uygun bulacağınız bir yerde bana teslim ederseniz çocuklarınıza toprak alabilmeniz için gereken üç yüz bin duka altınını hemen teslim edeceğim. Ayrıca, yaşadığım sürece çabalarınızı daima iyi ve sağlam bir dostlukla anımsayacağım. Ayrıca benden isteyebileceğiniz herhangi bir şeyi geri çevirmeden yapacağıma söz veriyorum. Verdiğim sözler üzerinde en ufak bir kuşkuya düşmemeniz için göğü ve yeri ve her şeyi yaratan, sizin ve benim inandığımız Tanrı adına ant içiyorum.

Papa, Fransa Kralı ve diğer Avrupa devletleri Şehzade Cem’i, kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanmak istedi. Şehzade Cem’in ise bütün arzusu, ailesinin yanına dönmek, ömrünün kalan günlerini onlarla geçirmekti. Kaçmayı denedi, ancak başarılı olamadı.

Sultan Cem’in Oğuz, Ali ve Murat isimlerinde üç oğlu vardı. Oğullarından Oğuzhan, Padişah II. Bayezıt tarafından verilen emirle öldürülmüştü. Bu ölüm emrinde şunlar yazılı idi:

“Kulum İskender! Biti sana vasıl olduğu gibi bilesin ki, Gediği tepeledim: gerektir ki sen de Cem’in oğluna mecal vermeyip boğdurasın ki, gayet mühidir amma bir ahad vakıf olmaya şöyle bilesin alamet-i şerif üzre itimad kilasın tahriren evail-i şehr-i Şevval, sene seb’a ve semanine ve semane mie Bi mekamı Edirne.” (Topkapı Sarayı Arşivi 11983)

Cem Sultan, oğlu Oğuzhan’ı çok seviyor, ona karşı büyük umutlar besliyordu. Oğlunun öldürüldüğünü duyunca, çok üzüldü ve sarsıldı.

Ağır hasta olan ve on üç senelik ıstırap dolu esaret hayatı yaşayan Şehzade Cem, Fransa’ya götürülmek üzere yola çıkarıldığında vefat etti. Ölümüne yakın anda, en son olarak şu notu yazmıştı:

“Ben öldüğümde, bunu herkesin duymasını sağlayın. Hıristiyanların benim adımı kullanarak Müslümanlara saldırmasının önüne böylelikle geçmiş olursunuz. Kardeşim Sultan Bayezid’e  gidin ve naaşımı Müslüman topraklarında gömülmesini rica edin. Borçlarım varsa ödemesini, ailemi korumasını ve sizleri de azad etmesini istediğimi söyleyin.”

Yıllar sonra cenazesi getirilerek Bursa’ya gömüldü. Ölmeden önce Allah’a şöyle yalvarmıştı:
“Ya Rabbi! Din düşmanları, İslamiyet’e karşı uğursuz faaliyetlerinde beni kullanmak istiyorlarsa, canımı bir an önce al “Arapça ve Farsça bilen Şehzade Cem, İtalyancayı bir Venedikli gibi, Yunancayı da bir Atinalı gibi konuşuyordu. Ağabey’i II. Bayezıd’ın yumuşak sofu kişiliğine karşılık Cem daha hareketli, yiğit ve cihangir ruha sahipti.

Şehzadenin ölümünü öğrenen padişah II. Bayezıd, Osmanlı ülkesinde gıyabi namaz kıldırılarak üç gün yas ilan etti. Günahlarının bağışlanması için fakirlere sadaka dağıttı.

İbrahim Rıfkı Boynukalın

"Bu içerik, 739. TÜRK dil Bayramı armağanı olarak Anı Bisküvi tarafından yayımlanan Rıfkı Boynukalın imzalı TARİH SAYFALARINDAN MEKTUPLAR adlı eserden alınmıştır."

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim Rıfkı Boynukalın - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Yurtpet Petrol'e Personel Alınacak

Yurtpet Petrol Pirireis Şubesi'nde görevlendirilmek üzere, erkek market ve akaryakıt personeli alınacak. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

İletişim: 0338 212 4333

Karaman Kazımkarabekir'de satılık tarla

Emlak Tipi: Satılık Arsa - İmar Durumu: Tarlam²: 3.072m²: Fiyatı: 10Ada No: 949 - Parsel No: 76Tapu Durumu: Müstakil Parsel / Takas olur

05327652401

Yenişehir Mahallesinde Satılık Dükkan

KARAMAN Yeni Şehir Mahallesinde koleksiyon konutları altında 750 m2 yatırımlık dükkan Gayrimenkulü ziyaret için lütfen randevu alınız.

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Valide Sultan Mahallesinde Satılık Dükkan

KARAMAN Valide Sultan Mahallesinde Satılık Dükkan ve Depo Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılıç Caddesinde Özdoğan Camisi karşısı sokak içinde satı...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

İsmetpaşa Caddesi'nde Kiralık İşyeri

Mülkiyeti Akın Yapı A.Ş.'ye ait olan İsmetpaşa Caddesi üzerinde kiralık işyeri. LCW mağazası yanında bulunan ve altında Türk Telekom mağazası bulunan...

0542 426 76 15

Valide Sultan Mah.de Satılık Dükkan

KARAMAN Valide Sultan Mahallesinde Satılık Dükkan ve Depo. Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılıç Caddesinde Özdoğan Camisi karşısı sokak içinde sa...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Akın İş Merkezinde Kiralık İşyeri

Mülkiyeti Akın Yapı A.Ş.'ye ait olan Akın İş Merkezinde Bulunan giriş katı 530 m2, asma kat:400 m2, 1. Bodrum: 530 m2, 2. Bodrum: 300 m2 olmak üzere t...

Yurtsever Petrol'e personel alınacak

Yurtsever Petrol'e personel alınacak Karaman Yurtsever Petrol Opet İstasyonunda istihdam edilmek üzere personel alınacak. Karaman Yurtsever Petrol'ü...

Alişahane Mahallesi 4.Kat 106 M2 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Alişahane mahallesi perşembe pazarı içinde bina 4 katlı her katta 2 daire mevcut. Dükkan ile birlikt...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Sümer Mahallesinde Fırın Ruhsatlı Satılık Dükkan

Sümer Mahallesinde Fırın Ruhsatlı Satılık Dükkan Sümer Mahallesinde 250 m2 zemin + 250 m2 bodrumlu toplamda 500 m2 dir. Fırın ruhsatlı, yüksek geti...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket 18 Gün tam kapanma kararını yerinde buluyor musunuz?