Ülkücülerden, dünyaya güçlü ve net bir mesaj

Ali Güler yazdı; Ülkücülerden, dünyaya güçlü ve net bir mesaj.

Gençlik Kongresi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, “Türk gençliğinin geçmişten günümüze taşıdığı tarihi sorumluluğu bilimsel bir platformda tartışmak ve bu mesuliyeti bir gelecek perspektifi olarak ortaya koymak; Türk Devleti ve Türk Milletinin sonsuza kadar hür olduğunu dünyaya haykırmak” için Samsun’da gerçekleştirildi.

ÜLKÜ OCAKLARI I. ULUSLARARASI GENÇLİK KONGRESİ’NİN ARDINDAN

Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig (Devlet Olma Bilgisi) isimli önemli eserinde, “devlet kılıçla kurulur, kalemle korunur” demektedir. Tarihi dönem itibarıyla Göktürk Kitabeleri’nden sonra, Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün “Siyasetname”sinden önce Türk devlet geleneğinin en önemli siyasetnamelerinden biri olan Kutadgu Bilig’teki bu vurgu son derece önemlidir.

Türk devleti, bir mücadele sonucunda kurulmakta, bilgi üzerine yükselmektedir. Bu nedenle Türk devlet anlayışında devlet adamlarının en önemli vasıflarından biri de “bilge” vasfıdır. Türk devlet adamı, “alplik, kut sahibi olmak, adaletli olmak, eli açık olmak, dürüst olmak” gibi pek çok vasfının yanında “bilge” olmak zorundadır. “Bilgelik” Türk hükümdarlık unvanları arasında da ilk sıralarda yer almıştır. Kitabelerde ve daha sonraki siyasetnamelerde bilge olmayan, cahil devlet adamlarının elinde Türk devletlerinin nasıl çöküşe sürüklendiği örnekleriyle anlatılmaktadır. Bilge devlet adamlarının yönetiminde ise Türk devletleri başarıdan başarıya koşmuşlardır.

Türk devletinin en tepesindeki liderden en aşağıdaki bürokratına kadar her yöneticinin bilgi ile donanmış ve ehliyet ve liyakat sahibi olması; devlet kadrolarının bilgi sahibi insanlardan oluşması önemlidir. “Bilgi çağı” olarak ifade edilen çağımızda bu durum çok daha önem kazanmıştır. Yarının yöneticileri olacak gençlerin eğitim yoluyla çağın bilgisi ile donatılması gereği açıktır.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emaneti ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in himayelerinde bulunan Ülkü Ocaklarımız “bilgi” temelli çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir. Kendisi de Doktoralı bir akademisyen olan ve çok ciddi akademik ve fikri eserlere imza atmış eser sahibi bir Başkan olan Sayın Dr. Sinan Ateş’in, göreve gelişinden itibaren ülkücü gençlerin yetişmesinde dergi, kitap ve bilgiyi esas almış olduğunu memnuniyetle görmekteyiz.

Sinan Ateş Başkan’ın döneminde, önce “Ülkü Ocakları Dergisi” içerik ve şekil olarak değişmiş, ardından ortaöğrenim gençlerimize yönelik olarak “Dönence” ve “Bilge Türk” dergileri yayın hayatına geçirilmiştir. Türkiye çapında yürütülen “Bilgi Yarışmaları”, “Nutuk” ve “Çocuklar İçin Nutuk” gibi eserlerin ücretsiz dağıtılması, “Türk Eli Türk Dünyası Haber Bülteni”, İnternet üzerinden “Sesli Dergi” ve “Ocak TV” uygulamaları gençlerimizin bilgi çağına uygun olarak geleceğe hazırlanmakta olduklarının önemli ipuçlarını vermektedir.

Bütün bu çalışmaların 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı vesilesi ile 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilen I. Uluslararası Gençlik Kongresi ile taçlandırıldığı görülmektedir. Bizim de “Bilim Kurulu”nda yer aldığımız, iki gün oturumlarını takip ettiğimiz ve bir oturumun da başkanlığını yaptığımız bu Gençlik Kongresi pek çok bakımdan Türkiye’de bir ilk olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle yazımıza konu olarak Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Gençlik Kongresi’ni aldık. Gözlemlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız.

KONGRENIN AMAÇ VE KAPSAMI

Gençlik Kongresi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı münasebetiyle Türk Milliyetçilerinin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin himayelerinde 18-19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin amacı, “Milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yıl dönümünde bir gençlik kongresi tertip etmek suretiyle Türk gençliğinin geçmişten günümüze taşıdığı tarihi sorumluluğu bilimsel bir platformda tartışmak ve bu mesuliyeti bir gelecek perspektifi olarak ortaya koymak; Türk Devleti ve Türk Milletinin sonsuza kadar hür olduğunu dünyaya haykırmak” şeklinde ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere tarihi olayların 25, 50, 75 ve 100. Yılları önemlidir. Bu tarihler genç nesillere o tarihi olayların yıldönümlerinde, o olay/olaylar vesilesi ile milli ruhu, milli bilinci anlatmak/hatırlatmak ve buradan hareketle bugünü ve yarını hazırlamaktır. Önemli olan bu tarihler özelinde, tarih bilinci içinde kamuoyuna “tarihten ders almak” fırsatını sağlamaktır. Bu nedenle Kongrenin amacı, 19 Mayıs “Milli Mücadele ve Bağımsızlık Ruhu”na ve 19 Mayıs’ın “Gençlik Bayramı” niteliğine uygun bir amaç olarak ortaya konmuştur.

“Kongrede, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişliğine atanıp 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla birlikte başlayan yolculuğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan sürecin başlangıcı olduğu gerçeğinden hareket edilmektedir. Bu minvalde, ilgili dönemi ve takip eden süreçte bu dönemin etkilerini siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel vb. açıdan belirlenen ana temalardaki tebliğler ve bu ana temalar dışında, orijinal bulguların ve meselelerin çözümüne yönelik yeni kuram, yaklaşım, bakış ve yorumları içeren tebliğler ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir.” Şeklinde ifade edilen kongrenin içerik kapsamı, 100. Yıla uygun bir genişlikte tutulmuş, Bandırma Vapuru ile Mütareke İstanbul’undan Samsun’a yapılan “kutlu yolculuk” Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun müjdecisi olarak değerlendirilmiştir. Doğrusu da budur. O yolculuk herhangi bir yolculuk değildir. Sonuçlarına bakıldığında, İşgal altındaki Anadolu’da bir Milli Mücadele yapmak gerekir fikri ve ülküsünün ete kemiğe büründüğü bir yolculuktur. Fikrin, ülkünün düşünceden eyleme geçtiği bir yolculuktur. Kutlu yolculuğun kutlu yolcusu Mustafa Kemal Paşa da bunun farkındadır ve Samsun’a çıktığında şartları değerlendirip, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasını haykıracaktır.

KONGRENİN İÇERİĞİ

Tüm Türkiye’deki Ülkü Ocakları İl Başkanlarının dinleyici/izleyici olarak katıldıkları I. Uluslararası Gençlik Kongresi, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Samsun Hampton by Hilton Oteli’nde toplanmış, iki gün sürmüş, 12 Bildiri ve 1 Değerlendirme Oturumunda toplam 45 Bilimsel bildiri sunulmuştur.

Bilimsel bildiri sunanlar arasında, birisi Türkiye’de Doktora eğitimi yapmakta olan Japon araştırıcı olmak üzere Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerinden ve Türkiye’den konusunda uzman çok sayıda akademisyen, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrenci vardır. Bildirilerin sunulduğu salonların isimleri, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa” olarak belirlenmişti ki, bu da önemli bir tarih ve fikri bilince işaret etmektedir. Bildiriler, bu üç salonda aynı anda devam eden oturumlarda sunulmuştur. Bildiri içeriklerine bakıldığında tarih, edebiyat, mitoloji, sosyoloji, diplomasi ve hukuk disiplinlerine yayılan bir çeşitlilik görülmektedir.

Bu kongrede meselenin etraflıca ele alındığını göstermektedir. Elbette konu bir tarih konusu olmakla birlikte, tarihi olayları artık modern bilimin “multidisipliner” olarak ifade ettiği bir genişlikte ele almak gerektiği açıktır. Bu yönüyle kongre önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bildiriler, tartışma aşamalarında soru ve katkılarla değerlendirilmiştir.

Ülkücüler; Zorda kalsalar da yılmamışlar, vurulsalar da yıkılmamışlar, eziyet görseler de yılgınlığa kapılmamışlardır. Kurşuna, bombaya, tuzağa ve türlü saldırılara teslim olmamışlardır. Yollarından dönmemişler, inançlarının kıblesinden ayrılmamışlardır.

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Hedef; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş’in görüşleri ışığında, Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin liderliğinde çağlar üzerinden atlayarak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir.

Kongre sonuç bildirgesi, Millî Mücadelenin 100. yılında ülkücü Türk gençliğinin Milli Mücadele ruhunu geleceğe taşıyacağına, cumhuriyeti ilelebet yaşatma azim ve kararlılığında olduğuna, ülkücü hareketin Başbuğ Alparslan Türkeş ve bilge lider Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedefler doğrultusunda yılmadan yürüdüğüne dair güçlü vurgular içermekte.

BİRİNCİ Uluslararası Gençlik Kongresi oturumları, 19 Mayıs 2019 Pazar günü öğleden sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinin değerli yöneticileri, Dr. Ferit Salim Sanlı, Öğr. Gör. Fatih Keskin ve Arş. Gör. Abdülkadir Şanlı’nın konuşmacı olarak katıldıkları Değerlendirme Oturumu ile sona ermiştir. Bu oturumun ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Kongre Sonuç Bildirgesi bütün katılımcıların huzurunda okunmuştur.

Sonuç Bildirgesi’nin kamuoyu ile paylaşıldığı oturumda, iki günden beri kongreyi takip eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Aydın ile Mustafa Kalaycı ve Genel Başkan Baş Danışmanlarından Eyüp Yıldız da hazır bulundular. Kongre sonuç bildirgesi, Millî Mücadele’nin 100. yılında ülkücü Türk gençliğinin Milli Mücadele ve istiklal ruhunu yaşattığına, bu ruhu geleceğe taşıyacağına, cumhuriyeti ilelebet yaşatma azim ve kararlılığında olduğuna, ülkücü hareketin Başbuğ Alparslan Türkeş ve bilge lider Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedefler doğrultusunda yılmadan yürüdüğüne dair güçlü vurgular içermektedir. Bildirgenin bütününe bakıldığında, ülkücü Türk gençliğinin dün-bugün-yarın ekseninde Türkiye ve dünyayı nasıl algıladığı ve Türk milletinin ve Türk dünyasının geleceğine ait tasavvur ve hedeflerinin neler olduğu çarpıcı bir şekilde ortaya konulmuştur. Güçlü bir şekilde vurgulanan ana kavramlar ve esasları şöyle sıralamak mümkündür:

-Milli Mücadele ve İstiklal Ruhu yaşatılacaktır,
-Bilim, kültür ve sanat gençlerimizin yetişmesinde esastır,
-Demokrasi ve millet iradesi korunacaktır,
-Ara rejimlere karşı durulacaktır,
-Emperyalist dayatmalara boyun eğilmeyecektir,
-Hak güçlünün değil, haklınındır,
-Milli birlik ve bütünlüğü korumak esastır
-Türk kimliği birleştirici gücümüzdür,
-Edebi eserlerle milli ruh ve heyecan diri tutulacaktır,
-Milli kalkınma, milli bir eğitimle mümkündür,
-Milli Mücadele aynı zamanda ekonomik bağımsızlık mücadelesidir,
-“2023 Lider Ülke Türkiye” ideali mutlaka gerçekleştirilecektir,
-Türk dünyası ile ekonomik, kültürel, askeri ve siyasi ilişkiler geliştirilecektir,
-Cumhuriyet ilelebet yaşatılacaktır,
-Türkiye önce bölgesel, ardından küresel bir güç haline gelecektir.

SONUÇ BİLDİRGESİNİN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

1- Millî Mücadele’nin yüzüncü yılı münasebetiyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından tertip edilen 1. Uluslararası Gençlik Kongresi, Millî Mücadele ve istiklal ruhunun ülkücü gençlik tarafından yaşatılmakta olduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kongremizde genç akademisyen ve araştırmacılar tarafından sunulan tebliğler, Millî Mücadele ruhunun geleceğe taşınması bakımından son derece büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.

2- Çağın şartları çerçevesinde yeniden idrak ettiğimiz bağımsızlık şuuru, geleceğin büyük ve kudretli Türkiye’sine dair güçlü bir işarettir. Bu ruh ve şuurla cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaşmanın eşiğindeyiz. Türk gençliği olarak bilim, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarımızla Türk’ün asrı olacağına iman ettiğimiz 21. yüzyılın şekillenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

3- Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanları “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” iradesini göstermişlerdir. Bu suretle millî iradenin önemini vurgulamış, idare sistemimize “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” prensibini yerleştirmişlerdir. Bu anlayış 21. yüzyıl Türkiye’sinde de tavizsiz bir şekilde sürdürülmeli, millî irade dışında herhangi bir yola tevessül edilmesine asla müsamaha gösterilmemelidir. Türk gençliği, millî irade ve demokrasi dışında hiçbir ara rejim ve vesayeti kabul etmeyecek, aksi bir girişime asla rıza göstermeyecektir.

4- Kongremizde sunulan tebliğler yoluyla, güçlü olanın haklı olacağı şeklindeki düsturu iman ve ferasetle ters yüz eden iradenin, yüz yıl sonra da aynı azim ve kararlılıkta olduğu dile getirilmiş, Türk milletine biçilen emperyalist dayatmaların Türk gençliğinin göğsündeki imanda boğulmaya mahkûm olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

5- Kadını ve erkeğiyle Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelen tehdit ve saldırılara karşı topyekûn verdiği büyük mücadelenin önemi dile getirilmiş, Türk gençliğinin ayrılma ve bölünme kabul etmeksizin milletin her ferdini eşit gören birlik hissi bütün kuvvetiyle ifade edilmiştir. Türk milletinin bütünlüğünü muhafaza etmek için, birleştirici bir güç olarak Türk kimliğinin esas alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

6- Millî Mücadele örneğinde görüldüğü üzere, milletimizin en zor anında bile yaşadıklarını edebî bir üslupla geleceğe aktaran edebiyatçıların milletin hafızasına yaptığı müşahhas katkının önemi vurgulanmıştır. Bu minvalde Türk’ün geleceğe matuf ideallerinin milletin sinesinde şahikalar uyandırmasının gerekliliği dile getirilmiştir. Millî ruhun dönemin edebiyatına yansımış olmasının yüreklerin toplu vurmasında önemli bir etken olduğu görülmüştür. Gerek ülkemizin jeopolitik önemi gerekse milletimize duyulan tarihî düşmanlıklar dolayısıyla sürekli bir beka tehdidiyle karşı karşıya kalmamız hasebiyle günümüz edebî eserleri vasıtasıyla millî ruh ve heyecan diri tutulmalıdır.

7- Millî Mücadele’nin sadece askerî alanda verilen bir savaş olmadığı gerçeği, İstiklal Harbi’nin en yoğun yaşandığı dönemde toplanan Maarif Kongresi örneğiyle ortaya konulmuş, kurtuluşun ancak milletin her ferdini kapsayan bir eğitim seferberliğiyle tamamlanabileceği vurgulanmıştır. Millî üretim ancak şuurlu bir millî eğitim politikasıyla mümkündür. Bu bakımdan Türk milletinin çağın teknolojik üretimlerinin pasif bir tüketicisi olması yerine, çağın teknolojisini üreten kuvvet olması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

8. İzmir İktisat Kongresi’nde “Askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır.” veciz ifadesinden hareketle ortaya konulmuştur ki harp sadece askerî alanda yapılmamış, ekonomik alanda da çok büyük mücadeleler verilmiştir. Türk gençliği, bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret etmiş olduğu “2023 Lider Ülke Türkiye” ülküsü doğrultusunda millî iktisadi yapısını her anlamda tesis edecek, kalkınmanın bütün gerekliliklerini yerine getirerek Türk ekonomisini dünyada ilk on ekonomi arasına taşıyacaktır.

9- Kongremizde yer alan tebliğlerde de ifade edildiği üzere Millî Mücadele döneminde Türk dünyasının sair bölgelerinde esaret altında yaşamak durumunda kalan yiğit soydaşlarımız, Türklüğün son kalesi olan Anadolu’nun kurtuluşu için çok büyük maddi ve manevi fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Bugün ise Türk dünyası, büyük ve güçlü Türkiye ile refah ve adalet sancağı altında buluşmak arzusundadır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin Türk dünyası ile kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi iş birliğini geliştirmeye devam etmesi elzemdir.

10- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, Misak-ı Millî sınırlarının korunması amacıyla 19 Mayıs 1919’da Millî Mücadele’nin “ilk adım”ını Samsun’da atmıştı. Kurulduğu 1969 yılından beri Türk’ün cihan hâkimiyeti mefkûresini Türk gençliğine aşılayan Ülkü Ocakları olarak bütün amacımız yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz nesiller vasıtasıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz toprakları korumak ve üç hilal jeopolitiği üzerinde Türk’ün nizamını tekrar hâkim kılmaktır. Ortaya çıkan bütün bu sonuçlar ışığında 1. Uluslararası Gençlik Kongresi’nde tebliğ sunan, sunulan tebliğleri ilgi ile takip eden, soru ve fikirleriyle katkı sağlayan genç akademisyen ve araştırmacıların varlığı bir kez daha göstermiştir ki; Millî Mücadele’nin 100. yılında Türk gençliği, Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği cumhuriyeti ilelebet yaşatma azim ve kararlılığındadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “Bölünme kabul etmez bir bütün hâlinde Milliyetçi Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.” sözüyle açıkça ifade ettiği ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin hedef gösterdiği üzere, Türk gençliğinin Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023’te “bölgesel güç ve küresel aktör” olma, İstanbul’un fethinin 600. yılı olan 2053’te ise “küresel güç” mertebesine yükselme ülküsünden ayrılmayacağını kongre sonucu olarak ilan ediyoruz. Bu ülküye ulaşma yolunda, Türk gençliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinde veciz bir şekilde işaret ettiği gibi, “muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut” olduğunun bilincindedir. Ne mutlu Türk’üm diyene!

KONGRE SOSYAL ETKİNLİKLERİ

Kongrenin ilk günü akşamı, gelen davetliler topluca Çarşamba ilçesine götürüldüler. Önce Çarşamba Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı, ardından MHP Çarşamba İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına hep birlikte katılındı. Burada, Sinan Ateş, Kamil Aydın ve Mustafa Kalaycı tarafından birer konuşma yapıldı. İftar sonrasında Samsun’a dönen misafirler, kapalı spor salonunda 19 Mayıs’ın 100. yılı münasebetiyle hazırlanan bir gösteriyi topluca izlediler. İkinci gün akşamında ise kongre katılımcılarının ve Samsunluların yoğun ilgi gösterdikleri “Gençlik Şöleni” icra edildi. Sonuç olarak, ülkemizin tarihi günler yaşadığı bir dönemde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın düzenlediği I. Uluslararası Gençlik Kongresi’nin son derece yararlı olduğunu ifade etmek isterim. Başta Sinan Ateş Başkan olmak üzere Ocak Genel Merkez Yöneticilerimizi, Ocak İl Başkanlarımızı, Kongre Düzenleme, Bilim Kurullarını ve Sekretarya hizmetlerini yürüten arkadaşlarımızı tebrik ederim. Temennimiz bu bildirilerin en kısa zamanda bir kitap olarak basılması, kamuoyumuzun istifadesine sunulmasıdır. 100. yıldönümlerinde Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin o illerimizde Ülkü Ocaklarımız tarafından önemli etkinliklerle kutlanacağını biliyoruz. Bizim buradan bir çağrımız var: Bilindiği üzere önümüzdeki yıl 23 Nisan, 23 Nisan 1920’nin 100. yılıdır. Bu tarih “İrade-i Milliye” veya “Hâkimiyet-i Milliye”nin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılıdır. Ülkü Ocaklarımız bu defa Anıtkabir ziyareti ile başlayan II. Uluslararası Gençlik Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirmelidir

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Ali Güler - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire

Karaman Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire Dairenin lokasyonu cumartesi pazarına yakın konumda, 4 katlı binanın 3. katında bulunmaktadır...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Ali Şahane Mahallesinde Satılık Daire

Karaman Ali Şahane Mahalellesinde Dubleks Satılık Daire Zemin + 3 katlı binanın son katında 212 m2 brüt 180 m2 net kullanım alanına sahip, 4 + 2 odalı...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

İş arıyorum

Tantuni ustasıyım iş arıyorum.

0(530) 543 73 62 FATİH

Karaman'da çift cepheli kiralık dükkan

Karaman merkez Tahsin Ünal Mahallesindeki 4 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve İş Bankası yanında, Faik Kayserilioğlı Caddesi No: 72 A/B adresindeki dükkan v...

0534 723 9174

Canlı kaz ve hindi satışı yapılır.

Merhaba, Canlı, yeni mahsül, bakımlı ve organik kaz ve hindi satışı yapıyoruz. Fiyatlar için lütfen irtibat kurunuz. İrtibat tel: Mehmet Doğançay, 05...

MEHMET DOĞANÇAY

Yurtsan Petrol'e personel alımları yapılacaktır

Karaman'da akaryakıt sektörünün öncüsü Yurtsever Petrol'ün Karaman OSB girişindeki şubesi Yurtsan Petrol bay-bayan personel alacağını duyurdu. Alınac...

Toprakçılar Makina'ya Personel Aranıyor

Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranmaktadır. İletişim:0532 564 0467 - Sinan Toprakçı

0532 564 0467 TOPRAKÇILAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Desi Panjur'a Personel Alınacak

Desi Panjur fabrikasında çalıştırılmak üzere personel alınacaktır. Başvurulan şahsen yapılması rica olunur. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde...

0 338 224 12 40

Grafik Tasarım Uzmanı

Üniversitelerin Grafik Tasarım önlisans veya lisans bölümlerinden mezun. Grafik Tasarım konusunda tecrübeli, bu alanda en az 2 yıl çalışmış, Portfolio...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Golda Gıda Personel İlanı

GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında, büyüklük açısından, en büyüğü olarak dikkat çeken Bera Holding Gıda...


Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Ülkemizdeki Mülteciler Sınır Dışı Edilmeli mi?