İSAM Türkiye Diyanet Vakfı Karamanoğullarını Katalogladı

"Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun, belki şarkı söyleyen bir kuş gelip konar." Lao Tzu.

Lao Zi (Lao Tzu), (okunuşu Laotsı). Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi olarak da geçer. Lao Çince ‘yaşlı’, Zi da ‘hoca’, ‘bilge’ demektir. Tao Te Ching kitabının yazarı bilge Laozidir. Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur.

Dünya Döndükçe Var Olacak Karaman Ülküsü

Türkiye'de adında Karaman geçen 139 köy, 4 kasaba, 1 ilçe var, 1 il var. Bu köyler 79 ile ait. En çok Karaman köyü 4 adet ile Sivas'ta var.

Karaman İsimli Türkiye’de ki Yerleşim Yerleri

Ankara ili, Çubuk ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Balıkesir ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Bartın ili, Kurucaşile ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Elâzığ ili, Kovancılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

İzmir ili, Kiraz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kastamonu ili, Küre ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Samsun ili, Salıpazarı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sivas ili, Sincan bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sivas ili, Zara ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Şanlıurfa ili, Yardımcı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Zonguldak ili, Beycuma bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Burdur İli Karamanlı İlçesi.

Karaman merkezinin eski ismi Larende’dir. Şehir Selçukluların elinde iken İslamlaşmıştır.

Karamanoğulları Beyliğinin kuruluşu temellerini atan [(Sadedin oğlu Nureddin Bey (1230/1231-1255)] Nure Sofi’nin oğlu Kerimüddin Karaman Bey’in (1255-1263) “Karamanoğlu Beyliğini” teşkilatlandırması ve beylik haline getirmesi ile Karamanoğulları güçlenmeye ve sınırlarını genişletmeye başlamışlardır.

Karamanoğlu Beyliğinin kurucusu Kerimüddin Karaman Bey’den dolayı Laranda (Larende) olan şehir 1256 yılında Karaman adını almıştır. Bu tarihten itibaren de Karaman olarak devam etmektedir.

Karamanoğullarının Kökeni

Şikârî, Karamanoğullarının soyunu şu şekilde açıklamaktadır:

"Kalhan oğullarından Şirvan Han soyundan, Oğuz taifesi beylerinden Saadeddin derler bir bey vardı. Şirvan vilayetine gelmişlerdi. Çok kalabalıktılar. Onbin obaydılar. Kışın Acem bölgelerine giderlerdi. Bunlara Oğuz taifesi derlerdi. Çoğunlukla kâfir Ermenilerle savaşırlardı. Beylerine Saadeddin, kardeşine İmameddin derlerdi. Bahadır bir yiğitti. Nureddin derler oğlu vardı. Türkmen taifesi de bunlarla birlikte konargöçerlerdi. Türkmen taifesinin beyine Hayreddin derlerdi. Bir yıl baharında Türkmen ve Oğuz yaylaya çıktılar. Saadeddin vefat etti, Nureddin'i bey eylediler"19. Kaynak: Şikârî, Karaman Oğulları Tarihi, Konya 1946, s.9-10.

"Orta Anadolu'nun güneyinde yaşamış olan bu Türkmen beyliğinin Oğuzların Afşar boyuna mensup olduklarına inanılmaktadır. Karaman aşireti XII. yüzyılda Aral gölü doğusundaki Maveraünnehir bölgesinde yaşıyordu. Bu yüzyılın ortalarında doğudan gelen Moğol baskısı karşısında anayurtlarını terk ederek batıya doğru göç etmeye başlamışlar, ilk önce Azerbaycan ve Şirvan yörelerine bir süre yerleşmişler ve daha sonra burada aşiretin bir kısmını bırakarak batıya doğru yollarına devam etmişlerdir. Karaman aşiretinin Anadolu'ya geçen büyük kısmı, I.Alâeddin Keykubad tarafından 1228'de Mut ve Ermenek civarına yerleştirilmiştir". Kaynak: (Seyfi Başkan, Karamanoğulları Dönemi Konya Mezar Taşları, Ankara 1996, 5.)

1925 yılında "Türkiyat Mecmuası”nda yazdığı "Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar" adlı makalesinin "Salur"lar kısmında ve "İslâm Ansiklopedisi"nin "Salur" maddesinde, ayrıca 1928 yılında "Türkiyât Mecmuası"nda yazdığı "Karamanoğulları" adlı makalesinde, Karamanoğullarının Salur boyundan olduğunu ortaya koymuştur. Bu makalelere göre Salur, Oğuzların Üçoklu boyundan gelen bir kabilenin adıdır. Söz konusu kabile bu adı, Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Dağ Han'ın büyük oğlu olan Salur'dan almıştır. Metinlerde Salvur, Salgur, Salûr, Salgır ya da Salur şeklinde yazılmış olan "salur" sözcüğünün aslı, "salgur" sözcüğünden gelmiştir. "Salgur " sözcüğü ise, Türkçe'de "salmak " fiilinin "sal-" köküne "-gur" eklenerek yapılmıştır. Böylece, saldırıya hazır savaşçı anlamına gelen "Salgur" adı, zamanla Salur ya da salır şeklini almıştır.

Kaynak:

(Köprülüzâde Mehmet Fuat, "Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar (Salurlar)" (O.E.D.N) Türkiyât Mecmuası (T.M.), İstanbul 1925, I,.191; aynı yazar, "Salur", İ.A., İstanbul 1966, VIII, 136-137; aynı yazar, Türkiyât Mecmuası, "Anadolu Beyliklerine Ait Notlar" (Karamanoğulları), İstanbul 1928, II,.14.)

Konya Vilayeti Sıhhi İçtimai Coğrafyası “Doktor NAZMİ. Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karayaman Çizgi Kitabevi

Coğrafi ve İçtimai Tetkikler Konya Halkevi Dergisi Doktor Azmi (Sayfa 124-125-126)

1- “HARWARD ÜNİVERSİTESİ” Karamanoğulları Kitapları Yurt Dışı ve Yurt İçi Kütüphanelerinde Kataloglanıyor Artık.

İlk olarak 8 Ocak 2022 tarihinde Karamandancom İnternet Gazetesinde haber oldu. Gazete haberinden kısa bir not;

İlgili link : Karamanoğullarının kimliği - Harvard University

Başlık: Karamanoğullarının imkr' i

Yazar / İçerik Üretici

Güç, Şerafettin

Yayımlanmış: Kızılay, Ankara: Berikan Yayınevi

Özet: Kaynakça başvurular içerir (sayfa 243).

Dil: Türkçe

Konu : Tarih

Tanımlayıcı : ISBN: 6059912915

ISBN: 9786059912914

OCLC: on1005672650

LCCallNum: DS51. K144 G82 2015

Oluşturma Tarihi: 2015

Times Higher Education (THE), “Dünya Üniversite Sıralaması 2022” sıralamasında sadece en iyi ilk 10 üniversitede “Berikan Yayınevi” yayımlarından seçilen kitaplar listesi aşağıda ki gibidir.

Oxford: 27 kitap

Harward: 178 kitap

Standford: 168 kitap

California: 99 kitap

Princeton: 349 kitap

Yale: 10 kitap

Chicago: 99 kitap kataloglanmıştır.

Harvard Üniversitesi Kütüphanesinde Köşe Yazarımızın Kitabı Kataloglandı - Karamandan.com

XXX

2- “İSAM Türkiye Diyanet Vakfı” İslam Araştırma Merkezi Kütüphane Dökümasyon Müdürü Sayın Mustafa Birol ÜLKER Beyefendinin göndermiş olduğu e-mail üzerine haberdar oldum. Kütüphanede kataloglanan kitaplarımın listesi aşağıdadır.

“Şikari’nin Dilinden Karamanoğulları”

“Karamanoğulları Karamanikası”

“Karamanoğulları Kimliği”

“Karamanoğulları Sürgünleri”

“Karamanoğlu Atası NURE SOFİ®”

“Karamanoğulları Devrinde Ermenek”

“Karamanoğulları Devrinde Gülnar”

“Karamanoğulları Devrinde Mut”

XXX

3- ACADEMIA PREMİUM Akademisyenlerin sayfasında Yurt Dışı ve Ulasal araştırmacılar dâhil 19 akademisyen kitaplarımızdan bahsetmiş ve faydalanmıştır. Karamanoğulları Beyliği böylelikle Yurt Dışı ve Yurt İçinde artık konuşulmaya başlanmıştır.

Osmanlı Hanedanlığına mensup devşirme Paşalar olan kişiler, Karamanoğulları Beyliğini Osmanlı Hanedanlığına bağlamak ve topraklarını zapt etmek üzere gönderilmiştir. Sadece Karaman'da 4 Selâtin Cami, 307 vakit mescidi, 117 mahalle, 29 hamam, 4 medrese, 7 tekke Bizans zamanında yıktırılmadı. Osmanlı zamanında yıkılıp harap edildi.

Fatih Sultan II. Mehmet zamanının devşirme paşaları.

Bunlar sırasıyla:

1. Vezir Mahmut Paşa (1466 da ilk gönderiliyor)

2. Rum Mehmet Paşa (1468 de gönderiliyor)

3. Gedik Ahmet Paşa

4. Yorgeç Paşa – (Başka bir kaynakta İshak Paşa)

Bir başka kaynakta sıralama şöyle:

1. Vezir Mahmut Paşa (1466 da ilk gönderiliyor)

2. Rum Mehmet Paşa (1468 de gönderiliyor)

3. İshak Paşa

4. Gedik Ahmet Paşa

260 seneye yakın tarih sahnesinde kalan Karamanoğulları Beyliğinin tarihimize miras bıraktığı birçok eserler halen ayakta durmaktadır.

Şu an ki kullanılan mehter takımı teşkilatını tarihte NEVBENT adı altında ilk kuran Karamanoğullarıdır. Bu müzik teşkilatı o devirde başta savaşlarda ve özel günlerde kullanılmıştır.

Mehter takımının baş çalgı aleti NEKKARE denilen bugünkü kudüme benzeyen yan yana duran iki küçük davuldur. NEKKARE’yi ilk kullanan Karamanoğullarıdır.

Ayrıca Karamanoğulları Beyliği döneminden günümüze kadar gelen HALÎLE denilen birbirine çarpan zilleri halen tasavvuf müziğinde kullanılıyor.

01. Nevbent: Davul

02. Nekkare: Küçük Davul-Kudüm

03. Nefir: Boynuzdan üflemeli ses aleti-borazan

04. Halile: Birbirine vurulan ziller

Beylikler döneminde bağımsızlık sembolleri.

Bunları kullanan ilk Karamanoğulları Beyliğidir. Karamanoğulları Beyliği diğer Türk boylarına O dönemde beyliklerini ilan etmeleri için aşağıda belirttiğim objeleri göndermiştir.

01. Nevbent: Davul

02. Nekkare: Küçük Davul-Kudüm

03. Nefir: Boynuzdan üflemeli ses aleti-borazan

04. Halile: Birbirine vurulan ziller

05. Kılıç: Sultan tarafından verilen beylik alameti

06. Tabl: Sultan tarafından verilen davul; beylik alameti

07. Hilat: Sultan tarafından verilen kaftan; beylik alameti

08. Alem: Yeşil bayrak

09. Çetr: Saltanat şemsiyesi

10. Hutbe okutmak: Cuma günü okunur.

Anayasa’nın 56. maddesine göre; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağğını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Şerafettin GÜÇ

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şerafettin Güç - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

06

Emkl. Başçvş. Ali Demi - Hocam 8 kitabınızın böyle bir kütüphanede kataloglanması gerçekten takdir edilecek bir durum. Emeklerinize, beyninize ve de ayaklarınıza sağlık. Anamur/Gülnar yaylarında, Niğde, Aksaray yaylarında inanın adınızı anıyorlar. Özellikle çocuklara olan yakınlığınız ve kısa da olsa verdiğiniz eğitimler çok konuşuluyor. Atamız Nure Sofi'ye olan hizmetiniz göz yaşartıcı bir mücadele.. Hizmetiniz daim olsun. Saygılar.

Emkl. Başçvş. Ali Demir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 08:26
05

Dr. Ercan Yürekli - Hocam yılların tecrübesini daima yansıtıyorsunuz. Beldenize kütüphane açtığınızı haber verdiler. Hiç bir kimseden maddi DESTEK almadan başarmanız takdir edilecek davranış. Ücretsiz ders vermeniz ise ayakta alkışlanıyor. Evet bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Araştırmalarınız bir çok kişiye yol gösterici. Konuya ve Karamanoğulları coğrafyasına tam hakkınızda - .Gıyabınızda güzel şeyler duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Niğde Üniversitesi sizden çok bahsediyor... Özellikle iki kitabınız büyük kaynak. Sağlıcakla kalın...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Kasım 14:35
04

Nevşehisürgünü Mübadil - Sevindim, tebrik ediyorum. Emeğinin fark edilmesinden ziyade değer verilmesi de ayrı bir mutluluk verdi bana. Hem millete, hem de bilime hizmet. Harikasınız hocam. Kaleminiz daim olsun, yüreğinize sağlık.

Selam ve saygılarımla.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Kasım 11:20
03

Deli Dumrul Türkoğlu - Sabır ve emek birleşince köşe taşı gibi oluyor. Artık kimse yerinden oynatamaz... Hocam emekleriniz zayi olmuyor bilin istedim saygılar...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 12:58
02

Necla T.oğlu - Tebrik ederim arkadaşım Karaman’a büyük hizmet.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 08:02
01

H. Hüseyin İspirli - Sevindim, tebrik ediyorum. Emeğinin fark edilmesinden ziyade değer verilmesi de ayrı bir mutluluk. Sınıf arkadaşın "İspirli"

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 08:00

Herdem Dans ve Sanat Akademisi Eğitmenler Arıyor

Herdem Dans ve Sanat Akademisi Eğitmenler Arıyor Dans, Tiyatro ve Drama Eğitmenleri Alınacak. MEB Onaylı Sertifika veya 2. kademe antrenör sertifikas...

PERSONEL ALINACAK

Bifa Bisküvi Fabrikası bünyesinde çalıştırılmak üzere elektrik ustası, atölye ustası, tesisat ustası, hat operatörleri, paketleme operatörleri ve bay...

BİFA BİSKÜVİ

KONYA GİDİŞ YOLUNA SIFIR KARAMANA 6 KM SATILIK SULAK TARLA

KONYA GİDİŞ YOLUNA SIFIR KARAMANA 6 KM 4321 METREKARE SULAK TOPRAĞI TERTEMİZ ÇOK VERİMLİ MÜSTAKİL TAPULU YATIRIMLIK SATILIK TARLA. 4,550, 000

TAHİR KONUKSEVEN

Karaman'ın Gözde Yerinde Fırsat: Satılık Bademlik Arazi

Morcalı Köyü'nde 20.000 m2 Bademlik Arazi Satılıktır. Karaman'ın gözde köylerinden Morcalı'da muhteşem bir fırsat sizi bekliyor. 20.000...

Karaman Merkeze Yakın Satılık Hobi Bahçesi

Karaman'ın merkeze 8 kilometre mesafede bulunan 326 metrekare, çevresi çevrili ve yol su sıkıntısı olmayan hobi bahçesi, toplamda 652 m2'lik iki adet...

+90 541 221 88 80

Karaman'da satılık dağ, orman ve akarsu manzaralı ev ve hobi bahçesi

Karaman Çukurbağ'da 1380 rakımda, muhteşem dağ, orman ve akarsu manzarasına sahip olan, içinde evi de olan hobi bahçesi fırsatını kaçırmayın! Ayrıca...

0532 466 86 11 SABİT GÖKTAŞ

Teknoland Makine Kaynak operatörü/ Kaynakçı aranıyor

Kaynak operatörü/ Kaynakçı aranıyor Argon (TIG) kaynağında deneyimli Paslanmaz kaynağında bilgi ve yetkinliğe sahip Tercihen teknik resim okuyabi...


Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Karaman'ı en çok hangi alanlarda yetersiz görüyorsunuz?
Tüm anketler