Filistin'de namlunun içini gördüm (Kudüs ve Mescidi Aksa hatıraları)

Filistin’de tarihi ören yerlerini görmek, İsrail’in imar ettiği yerleri yolları, fabrikaları, binaları görmek için tur düzenleyen acentelerle turistik seyahate gitmek ve onlara hayran olmak müminin imanını tehlikeye sokar. Bunu için ben tam aksine “niyet eyledim Allah rızası için Mescid-i Aksa’da  Yahudi saldırısına karşı nöbet tutmaya, Filistinli mümin kardeşlerime destek olmaya; dul, yetim, fakir, fukara, kimsesiz yaşlı Müslümanların ellerinden tutmaya, yardım etmeye ve Filistin’den çıkarmaya”  diyerek Konya-İstanbul-Telaviv uçağı ile Filistin topraklarına giriş yaptık.

Bizi bekleyen tur otobüsümüze binip Telaviv içinden geçerek sahil kenti Hayfa’ya ulaştık. Hayfa’daki Osmanlı eserlerinden Mahmudiye Camiinde öğle namazını kıldık. Abdülhamit Han hazretlerinin yaptırmış olduğu çeşme ve saat kulesini gezdik. Doğu Kudüs’teki otelimize valizleri bırakarak hemen Mescidi Aksa yoluna düştük. 2 kilometrelik yaya yolculuğundan sonra Haremi Şerife kavuştuk.  

Haremi Şerif, son Osmanlı tamiratıyla onarılan 5 kilometrelik surlarla çevrili olan avlusuna selam kapısından girdik. Haremi Şerif 144 dönümlük bir alan içerisinde zeytin, çam ve selvi ağaçlarının yer aldığı taş döşeli yollardan ve merdivenlerden geçtik.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan mahzun Aksa’da hissedilen maneviyat ve huzur yanında ayrıca bir gariplik ve esaret kokmakta, bütün ihtişamıyla gelenleri kucaklayan KUBBETÜ’S-SAHRA altın kubbesi ile ihtişamlı ve heybetli bir şekilde karşımızda duruyordu. Mimar Sinan tarafından yapılan tamirat ve tadilatta kullanılan türkuaz renkli İznik çinileri ve muazzam hat sanatı ile yazılan ayetler zamana ve Yahudi’ye meydan okur gibi karşımızda duruyordu. 

Etrafı mukaddes kılınan haremi şerifin içindeki Kubbetü’s-Sahra'nın içindeki peygamber efendimizin miraca çıktığı muallâk kayası ve altındaki mağarada tahiyyet’ül-mescit namazı kıldık. Heyecandan sanki ayaklarımız yere değmiyor gibiydi, manevi bir hoşluk, füyuzat ve huzur içindeydik. 

İnsanlık tarihine şahitlik eden, medeniyetlere ev sahipliği yapan ve Kâbe-i Muazzama’dan sonra yapılan ilk mabet ve ilk kıblemiz olan mescidin önünde Osmanlı bakiyesi şadırvan sanki bizlere abdestini al, içeri gir diyor. Mahzun Aksa, garip Aksa, mazlum Aksa… Yahudi postalları ile çiğnenen esir Aksa, kapısı ibadete açık ama giriş yolları kapalı Aksa...

Akşam hemen nöbeti devralıp görevimizi yerine getiriyoruz. Kâbe’de bir sevap yüz bin; Mescidi Nebevi’de on bin, Mescidi Aksa ise bin kat sevap verilen mukaddes mekân. Kendimizden geçmiş, tüm dünyalık sıkıntı ve meşgalelerden kurtulmuş vaziyette ilk kıblemiz içinde huzur ve huşuyu yakalamış vaziyette Rabbimizin huzurundaydık elhamdülillah... 

İşgal altındaki Filistinli kardeşlerimizin şehirlerarası seyahati ve Mescidi Aksa’ya girişleri yasak. Sadece doğu Kudüs’te ikamet eden ve belli bir yaşın üzerindeki Müslümanlar ile yurt dışından gelen ziyaretçiler girebiliyor. Namazı müteakip cami imamı, müezzinler ve cemaatin hep beraber söylediği ilahiler, kasideler, salâvatlar, hatm-i hace zikirleri ve tekbir sedaları göklere yükseliyor. Nöbetle beraber Aksa’daki mücahitler boş durmuyor. Her köşede vaaz nasihat, Kuran eğitimi, fıkıh dersleri ve muhabbetler koca mescidin içini çınlatıyor ve ziynetlendiriyor. 

İşgale, tacize, baskıya, zulme, işkenceye, mahpusa ve zindana başkaldırış ve dik duruş görülüyor. Küffara karşı elinde sapanı ve taştan başka silahı olmayanların yanında, Davut a.s. öldürdüğü Calutların (Golyat’ların) torunları karşısında bizde nöbetteyiz… Endonezya, Pakistan, Mısır, Malezya, Irak, Yemen, Sudan, Cezayir ve Tunus’tan gelen pek çok nöbetçi ile tanıştık. Halleştik, muhabbetleştik, gönül lisanı ile dualaştık.  

Kubbetü’s-sahra aynı zamandaüç mukaddes dinin de yeryüzündeki ortak mukaddes mekânıdır. İsevilerin “Kıyamet(Kabir, Diriliş) Kilisesi”ni yılda beş milyon Hıristiyan  hacı olmak için ziyaret ediyor. Yahudilerin ağlama duvarını da gördük. Tarih boyunca öldürdükleri peygamberlere ve işledikleri günahlara haremlik selamlık şekilde ayrı yerde ağlayıp tövbe ediyorlar, istek ve taleplerini dua kâğıtlarına yazıp ağlama duvarı taşlarının arasına sıkıştırıyorlar. 

Yine Kubbetü’s-Sahra’da Halil İbrahim a.s. ve eşi Sare annemizin, Yusuf a.s, İshak a.s. mezarlarını üç Yahudi askeri kontrol noktasından geçerek pasaport ibrazı ve incelemesi neticesinde cami içinde ziyaret edebildik. Halil’ür-rahman camiinin yarısı halen Yahudi işgali altında. Mezarı şerifin yarısı bizim yarısı İsrail tarafında. Selahattin Eyyubi’nin veziri Nurettin Zengi’nin yaptırmış olduğu minber ve mihrap bütün ihtişamını hala korumaktaydı. Cami haziresinde bilinen yedi adet peygamber mezarı olduğunu rehberimiz izah etti. 

Sayısız kavimler bu coğrafyada medeniyetlerini sürdürmüş. Kudüs şehri tarihte 41 kuşatma, 23 kez de işgal görmüş. Üç kere yağmalanıp tamamen yakılmış. Mahzun ve mukaddes şehir, mahşerin kurulacağı kıyametin toplanacağı yer Kudüs. Tarih boyunca pek çok peygamberin defin istediği yer Kudüs olmuştur.

Hz. Ömer, her üç semavi din tarafından kutsal olan Kudüs'e görkemli bir merasimle değil tevazu ile girdi, şehirde ilk olarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip Hz. Davud'un mihrabında dua etti. Hz. Ömer, Hz. Peygamber'in vefatından sonra bir daha ezan okumayan Bilal-i Habeşi'yi çağırarak ezan okuması ricasında bulundu. Bilal-i Habeşi, Halifenin hatırı ve Kudüs'ün fethi dolayısıyla bu emri bir defaya mahsus olarak yerine getirdi. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezan Halifeyi ve sahabeleri ağlattı.

Lut (a.s) kavminin helak olduğu bölgeyi ve deniz seviyesinden 470 metre aşağıda bulunan Lut gölünü uzaktan gördük. Sodom ve Gomore şehirlerinin pişmiş tuğla parçalarıyla helak olduğunu tefekkür ettik. Eriha şehrinin hurmalıklarını gezip iri hurmalarından tattık. Eriha’nın karşısındaki İseviler  tarafından mukaddes sayılan Tecrübe Dağını seyir yerinden temaşa ettik.  Eriha yolu üzerindeki Musa a.s’ın makamı şeriflerini ziyaret edip camide tahiyyet’ül-mescit namazını kıldık. Filistinli kardeşlerimize ve ümmete toplu dualar ettik. 

Terör devleti İsrail, korkak İsrail, kendilerini üstün ırk görüp, diğer tüm insanları hizmetçi addedip kendilerine mallarını canlarını helal gören zavallı kalleş İsrail. Batı Kudüs’teki yeni açtıkları yerleşim yerlerini gördük. Korkularından korunaklı siteler içinde, apartmanların tüm daire pencereleri kalın demir parmaklıklarla örülü olduğunu seyrettik. Ayrıca sitelerin etrafı da kendilerini koruyacaklarına inandıkları Gargat/Yahudi ağaçlarıyla çevriliydi. 

Haremi Şerif etrafındaki sur kapılarında kontrol noktasında üzerimize çevrili silahların neredeyse namlusunun içini gördük. Vakarlı ve dik duşumuzu bozmadan yanlarından geçtik. Eskiden Türklerin sinir uçlarına dokunup, taciz ve tedirgin ettiklerini rehberimiz Şahin ağabey ifade etti. Şimdi Türkiye kuvvetli olunca artık Türkleri hiçbir yerde durdurmuyorlar. 

İşin en acısı öğlen namazı için Mescidi Aksaya gidişimizde refikim Durmuş ağabeyle beraber bir İsrail askerinin 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun boğazına sarılarak ayaklarını yerden kestiğine şahit olduk. Filistinli genç kardeşim mosmor olmuştu. Allah’ım acizlik, çaresizlik, elimizden bir şey gelmemesi ne kadar zor ve acı… Bakışlarımızla ancak kalben buğuz edebildik. Ellerin ve kökün kurusun ey İsrail. Kalbi bedduamızı gözyaşımızla tasdik ettik. Çaresizlik içerisinde taşları bağlamışlar,  köpekleri salmışlar diyebildik. 

Ziyaret yerleri hariç tüm namaz vakitlerini Mescidi Aksa’da nöbet tutarak, Kuran okuyarak, kaza namazlarını eda ederek geçirdik. 1972 yılında ilhan bardakçı hocamızın artçı bölüğünden kalan Iğdırlı Hasan Onbaşının Tokatlı Yüzbaşısına gönderdiği selamını, ellerinden öpmesini ve nöbeti esnasında vukuatı olmadığı şeklinde tekmil verdiği hatırasını yâd ettik.  

Son gün peygamber a.s. efendimizin miraç esnasında Kudüs’e getiren biniti olan Burak’ı  bağladığı Burak Mescidinde mescit namazımızı kıldık. Sipariş edilen tüm duaları gözden geçirip Rabbimize tekraren arzu hal ettik. Mihmandarımızla beraber Selahattin Eyyubi hazretlerinin mihrabını, su ve yağ kuyularını, Süleyman a.s. cinlere yaptırdığı ve içinde on bin kişinin namaz kılabileceği mescidini ziyaret ettik. İçinde bulunan Meryem annemizin makamında dualar ettik. 

Evet, artık veda zamanı. Şükürler olsun ki bir vukuatımız yok.

Kubbetü’s-sahra artık Türkler ve ümmetin tüm Müslümanları ile dolup taşıyor. Liseli Türk  öğrencilerini gördüm, çok duygulandım. Başarılı olan talebeleri ödül olarak ibadet ve nöbet için Konya Belediyesi hocaları ile beraber göndermiş. Benim gözüm yine arkada Kudüs’te kaldı. Garip Aksa, mazlum Aksa, esir Aksa… Bahçesinden yanıma aldığım aksa toprağına bakıp teselli ile ümitvar oluyorum. Rabbim inşallah tüm Kudüs’ü ve Filistin toprağını kurtardığımızı görmeyi nasip etsin inşallah, selam dualarımla.

Necdet Baştoklu

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necdet Baştoklu - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

03

Özaslan - Rabbim bizim yeniden gücümüze kavuşarak zulme son verildiğini görmeyi ve Garkad ağacının ardından bir zalimi çıkartıp hesap sormayı nasip etsin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 22:58
02

A.ademoğlu - RABBIM CÜMLEMİZE GİDİP GÖRMEYİ YAŞAMAYI VE CİHAT NÖBETİ TUTMAYI NASİP ETSİN......

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 17:36
01

Abdullah Konuksever - Hocam,

Güzel anılarınızı bizimle paylaştığınız için Allah razı olsun. Tüm dualarınıza amin diyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 13:54

Karaman Ziraat Odası delege seçimleri 02/12/2022 tarihinde 57 mahalle, 2 belde ve 93 köyde muhtarlıklarca kurulacak olan sandıklar vasıtasıyla sandık kurulları gözetiminde yapılacaktır.

Karaman'da 20-45 yaş aralığında çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış veya muaf erkek elektirikçi alınacak.

0 338 224 1360

Çalışma arkadaşları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları alınacaktır.

TALARANZA TARIM MAKİNALARI - FATİH YILDIRIM

Sahibinden tek tapu, borçsuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa

Antalya Manavgat Ahmetler Mahallesinde sahibinden tek tapu, borcuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa sahibinden satılıktır. Ahmetler Kanyonu...

Özkon Yapı Personel Alacak

ÖZKON YAPI FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE DEPO SEVKİYAT PERSONELİ ARANMAKTADIR. -Uzun süreli çalışmayı hedef alan-Çalışma saatlerine ayak uy...

Karaman'da satılık 2016 model Seat Leon

2016 SEAT LEON 1.2 TSİ STYLE PAKET ARAÇ İLK SAHİBİNDEN SIFIR ALINDIĞINDAN BERİ BİZDE !!! İÇERİSİNDE SİGARA KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞTIR !!! KİLOMETR...

EMA Plast Personel Alacak

KARAMANIN YÜKSELEN DEGERİ EMA PLASTİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL GIDA SAN.TİC.LTD. ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 25-40 YAŞLARI ARASINDA SATIŞ DENEYİMİ OLAN Kİ...

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak.  Karaman'da soba sanayisi sektöründe hizmet veren Desobsan firması vasıflı elamanlar alacağını duyur...

Karaman'da acil satılık işyeri

Karaman merkezde satılık işyeri. Karaman Atatürk Bulvarı (30 Metrelik yol) 70 Metrekare zemin asma katlı işyeri satılıktır. Bodrumu 200 Metrekare şeh...

KARAMAN'DA 2 ADET TOKİ KONUTU SATILIKTIR

KARAMAN 4.TOKİ'DE İKİ ADET KONUT SATILIKTIR  Borcu yok 2+1 zemin kat 100 metrekare 565 bin TL İRTİBAT: +90 532 367 29 19


Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Bugün seçim olsa oyunuz kime?