İşte Bu Güzel Haber

Köylerin, beldelerin, şehirlerin, metropollerin girişi kendisinin aynasıdır. Buralar hava alanları, oto terminalleri, tren istasyonları, köy çeşmeleri gibi yerlerdir. Örnekler çoğaltılabilir.

Çok basit tarif ediyorum. Öyle sağda şu var, solda şöyle bir bina var demeğe gerek yok. Asfalt bitiminde beldenin taş döşemeli yolu başlıyor. Tam orası.


Zamanında, hatta düne kadar desem abartmış olmam. Beldenin insanlarının Hac yolculuğuna başladıkları yer. Yanında ki pınarı adı da “Hacı Pınarı” yöresi deyişle “Hacı Muğarı”.

Tarihe imza atmış bir belde şu günlerde yeniden imar ediliyor. Kendine layık bir görünüme kavuşmaya çalışıyor. Çok acı çektiler, yürekleri dağlandı. Gözyaşlarını içine akıttılar. Günlerce güzel bir haber almak için kapılarında nöbet tuttular.

28 Ekim 2014 öğle saatlerinde 34 işçinin bulunduğu Ermenek'teki özel bir linyit kömürü madeninde su baskını sonucu çökme olmuştu. 16 işçinin kurtulmayı başardığı kömür ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşmak için günlerce halk seferber oldu. 18 kömür işçisinin acısının kokusu hâlâ burunlarında. Hepsine Allah (cc) rahmet eylesin, ailelerine sabırlar, kurtulan kardeşlerimize geçmiş olsun dilerim.

Eskiden beri halk birbirine baranın orada bekliyorum derlerdi. Benim çocukluğumda yol boyunca “baranalara” sarılmış üzüm asmaları vardı. Sonradan kavaklar ekildi. İki sıra olarak 40 yıl kavakların orada bekliyorum demeye başladık. 2021 yılında tüm kavaklar kesildi.

İleride Anadolu Lisesi var. Yol boyu sabah akşam öğrencilerimizin seslerini, şakalaşmalarını duyarsınız. Gençlik olunca koşuşturmalar eksik olmuyor. Şimdi yeniden yükseltilmeye çalışılan duvar, benim çocukluğumda oturduğumuz yer. 10 yaşlarında bir çocuktum duvarda oturunca ayaklarım yere değmezdi. O günlerden bu günlere duvar yoldan aşağı kaldı. Düşünün siz. Demek ki yaklaşık 60 santim yol yükselmiş.

Eskiyi geri getiremeyiz. Köprünün altından geçen o su kabarcıklarını bir kere daha yeniden seyredemeyiz. Ama daima hayallerimizde canlı tutabiliriz.

“Her ne kadar mazi mazide kalır” cümlesini çok sık duyuyor olsak da durum her zaman böyle olmaz. Bazen geçmişimizde yer alan o güzel anılara dönmeyi ve onları tekrardan yaşamayı isteriz. Özellikle bu tarz anıların güzelliği sevgililer günü, bayram günleri, doğum günleri, ölüm yılları, okul mezuniyet günleri, askere gitme ve terhis günleri, evlilik başlangıç günleri gibi insanların bir arada ve mutlu olduğu günlerde daha fazla ortaya çıkar.

Ünlü düşünür sözleri, hayatımıza yön vermek ve yaşantımızda bize yol gösterecek kıymette sözlerdir. Tarihin çok eski dönemlerinde kullandıkları sözlerin günümüze kadar ulaşmasının en büyük nedeni de budur.

Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. – Özdemir Asaf
Unutma; her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir. – William Butler
Bütün insanlar “orijinal” olarak doğarlar. Ancak birçoğu; “kopya” olarak ölür. – William Lake
Ve öyle bir gün gelecek ki; tanıdığın her insan yüzünden, biraz daha yalnızlaştığını göreceksin. – Charles Bukowski
Arkamda bıraktığım köprüleri yıkarım ki, ilerlemekten başka çarem kalmasın. – Fridtjof Nansen
Başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim. – Ömer Seyfettin

Göreve geldiği günden itibaren içten dışa doğru bir büyüme gelişmesi gösteren belde belediye başkanı Sayın Ahmet Arı Bey ve encümen üyeleri, mahalle muhtarlarımızla zaman zaman yörenin imarı ve tanıtımı hakkında görüş alışverişi yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız ortada. Listede yapacaklarımız daha bitmedi.

Transit geçen yolcular artık dikkatini çeken tanıtım levhasının yanında durarak, merakla ve bir o kadar heyecanla Türkiye’de başka bir yerde olmayan tarihi yeri görmeden geçmiyor. Gittiklerinde anlattıklarından kesin eminim. Çevrede ki halkın dikkatini çekmeye başladığından beri, sokak sakinleri artık daha dikkat ediyorlar. Sokaklarını temiz tutuyorlar. Gelen geçen ziyaretçilere ayran ikram etmeler başlamış bile. Yakında sıkma börek sektörü canlanacak gibi.

Güneyyurt, Ermenek çevresinde ki en eski yerleşim merkezlerindendir. Çevrede Roma, Bizans ve daha eski çağlara ait kalıntılara mağara ve kaya mezarlarına bütün kaya bloklarında rastlanır. Özellikle Hititler zamanın da yoğun manada meskûn olduğu sanılan kasabanın doğusunda bu devre ait bir  iki hücreli bir in vardır. Kıymetli öğretmenim, abim, büyüğüm Sayın Halit Bardakçı Beyefendi, burası hakkında “Bütün Yönleriyle Ermenek“ adlı kitabında şu bilgileri verir.

“İkizin kabartması” olarak bilinen bu tapınak 7-8 metre eninde 6 metre yükseklikte bir kaya bloğu üzerine oyulmuş ağzı güneye bakan iki odadan meydana gelir. Doğuda ki odanın kapısı üzerinde, yere abanmış kuvvetli bir aslanın sağ pençesi altında iki boğum meydana getirmiş halde, ağzı açık kıvranan yılan ve aslanın gerisinde; aslanla bir hizada olan boğanın Hitit efsanesinde ki ‘İLLUYANKA MASALI’ ile çok büyük ilişkisi olduğunu göstermektedir.”

Bir tapınak olduğu sanılan bu kabartma bir  zafer anıtı da olabilir. Kabartmanın tahminen m.ö.xıv veya xııı.yüzyılda yapılmış olması gerekir.

Bazı tarihçilere göre kasaba, burada yaşayan gargarlar tarafından kurulmuş ve GARGARA adını almıştır.

Bölge hakkında Şikari Tarihinde şöyle bir anlatım vardır;

300 Deve Cephanenin Kıvameddin’den Alınması

Ez-in-cânib, bir gün divân edüb otururken bir iki âdem feryâd edüb dediler ki Kıvâmeddin Mut Kal’asın Gargar kal’asın Bozok’da yedi bin hâramiyle harâb edüb önünce yetmiş yük altun gider, dediler. Ez-in-cânib, ‘Alâüddin kalkub yigirmi bin süvâr, sekiz bin piyâde Bolkar ‘askerin alub pulâda gark (53a) olub bir derbende geldi.”

Râvi eydür: Kıvameddin, ‘Alâüddin’in gelecegin duyub derbende gelüb ‘Alâüddin’in üç bin âdemin helâk eyledi. ‘Alâüddin, ol hâl(i) görüb atdan inüb yüzün yere vurub Hudâdan nusret diledi. Kılıc ‘uryân edüb Kıvâm’ın üstüne yürüdü. Şöyle ceng eylediler ki sahrâlar kanla toldu. Kıvâm sınub Gargara Kal’asına düşdü. ‘Alâüddin dört bin er ile kal’aya nerdübânlar kurub içerü girüb yedi bin âdem katl eylediler. Kıvâm’ı dutub zincire aldı. Andan sonra Mut Kal’asına gelüb Kıvâm’ın hazinesin çıkardılar. Kırk altun cebe, altmış küb mâl, üç yüz deve yükü cebehâne bin gümüş cebe, üç yüz gümüş kürsî.” (Devamı var....)

*Gargar: Bugünkü ismiyle Güneyyurt. Bu kaleye yörede Asar Kalesi, Kıble Kalesi, Sipsi Kalesi gibi isimler de deniliyor. Güneyyurt, Ermenek çevresinde ki en eski yerleşim merkezlerindendir. Çevrede Roma, Bizans ve daha eski çağlara ait kalıntılara mağara ve kaya mezarlarına bütün kaya bloklarında rastlanır. Özellikle Hititler zamanın da yoğun manada meskûn olduğu sanılan kasabanın doğusunda bu devre ait bir  iki hücreli bir oda vardır.

Yörede Karamanoğulları Tarihi içerisinde imzası olan bir şahsiyetin mezarı da bulanmaktadır. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Bu kişi; Halil Mirza Bahadır Bey (1333/1348)

Burada ifade edilen "Mırza" lakaptır.

Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen.

Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı.

Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

Kerimüddin Karaman Bey’in torunu, Karamanoğlulları beylerinden Sultan Bedreddin Mahmut Urumseyyidi Bey’in oğlu (Beylik yılı 1300/1310);

“Alâeddin Ebulfeth” Şücaeddin Halil Mirza Bey (Beylik yılı 1333-1348) Ermenek Sipas Camii yanında ki mezarda yatmakta iken;

Caminin haziresinde ki mezarlar yol genişletmesi sırasında buradan alınarak Ermenek Güneyyurt (Gargara) Kışlacık Mahallesi Dergâh Mezarlığına götürülmüştür.

Yörede Halil Bahadır tekkesi/zaviyesi diye anılır.

İlk Türkçe Kur’an tefsiri girişimi ve Kura’nı Kerim yazımı 1314 yılında Karamanoğlu Alâeddin (Ebulfeth) Şicaeddin Halil Mirza Bey adına bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Mezarı buradadır.

Evladı Alâeddin Ali Bey (Sarı Alâeddin Bey)’in mezarı, 1361-1398 Ermenek Yassıkaya mezarlığında bulunmaktadır.

Ermenek merkezine 18 kilometre mesafede Göksu üzerinde olan Görmel Köprüsü (Alaköprü) 706 Hicri 1306 Miladi yılında Karamanoğulları Beylerinden Mahmut Bey’in oğulları Halil Mirza Bey ile Bedreddin İbrahim Bey’in ortaklaşa saltanat sürdükleri yıllarda yapılmıştır.

Konya Mevlana Müzesi El yazması kaynağında şu bilgi vardır.

Envanter No. 12. ( 48.5 x 31 cm. ) Selçuklu. 1314 - 801. sayfada madalyon içerisinde bulunan kitabe kaydında şunlar ifade edilmektedir:

"Bu Kur'an-ı Kerim'i Tanrı onun bereket ve burhanını yüceltsin. Karaman oğlu Mahmut oğlu cihanın asıl soylarından hükümdar ve sultanların kardeşi. İslam ve Müslümanların yardımcısı. Din ve devletin şecaatlısı. Saliklerin, bilginlerin, gazi ve mücahitlerin koruyucusu. Dostu ve sığınağı. Azgın ve inatçıları kahir ve helak eden, hak yolunda çalışan, hudutlar bekçisi, muzaffer, mansur, müeyyet, adaletli, bilgin ve ümeranın büyüklerinden olan Halil'in. Tanrı onun sancaklarını yükseltsin, devletini kuvvetlendirsin, okuması için 714 yılı aylarında, kulların fakiri Yusuf oğlu İsmail, Konya şehrinde yazdı."

Pandemi yasaklarında bölgede yoğun bir çalışma yapıldı. Bunu bir fırsat olarak değerlendiren yerel yönetim ekibi, bir anda beldenin çehresini değiştirdiler. Şimdi de asfalt bitip, parke taşların başladığı yolda yoğun bir çalışma var.

Hatıraların canlanması için “İşte Bu Güzel Haber”.

Şerafettin GÜÇ

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şerafettin Güç - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

10

Hayri Kayaoğlu - Şahsi menfaati olmayan, daima yapıcı, kucaklayıcı hocama çalışmalarında kolaylık dilerim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 22:55
09

Terzioğlu Ali-u.kışla - Hocam her konuda hassasiyetinizi takdir ediyoruz. Sadece Taşeli bölgesi değil, Niğde, Aksaray, Kırşehir köyleri de sizden "Karamanoğlu Goca Yörüğü" diye bahsediyor. Bilenler biliyor sizi. Emeğinize sağlık, ayağınıza taş değimesin. Çalışmanızda dostlarla birlikte kolaylık dileriz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 10:31
08

K. Balcı - Yol boyunu bilenlerdeniz. Hemen alt tarafta üzüm ezdiğimiz (şehrana) vardı. Pekmez toprağını Kışlacık mahallesinden çuvallarla getirdiğimizi bilirim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:20
06

Hacı Bekir(abanozlu) - (• Bütün insanlar “orijinal” olarak doğarlar. Ancak birçoğu; “kopya” olarak ölür. – William Lake) Yazınızdan alıntı yaptım. Sizin kopyanız veya sizi kopyalayanlar mutlaka olacaktır. Ama siz daima tek olacaksınız. Karamanoğulları kurucu atası Nure Sofi ve eşinin mezarına yaptığınız hizmet şahsınıza ve yüce Türk Milletine yeter. Mezarını taşıyalım diyenler ve ömründe bir çivi çakmayanlar utansınlar. Toros dağları gerçekten sizi seviyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:37
05

B. Ethem Sarıtaş - Hiçbir kuruluştan maddi destek almadan. Kapı kapı dolaşıp sponsor aramadan yaptığınız bu çalışmaları takdir etmeyenler utansın. Başka da diyeceğim yok.

Haa birde unutmadan söylemem lazım; benim kitaplardan neden almıyorsunuz diye de konuşmuyorsunuz. Bölgede ve çevrende böyle insanlar olduğu halde. Abi gerçekten müzeliksin. Senin neslinden az kaldı. Saygılar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:10
04

Hakkı (kısaca Aynalı) - Abi okullar kapanmadan bizim okula gelmenizi isteriz. Tepebaşı taşımalı sistem. (Halimiye-Betlam)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 16:20
03

Öğrt. Cafer Uzun - Sizin arkadaş çevreniz gelsin yeter gibimize geliyor hocam. Son bir senedir gelenlerin sayısı gerçekten arttı. Belde otelinde sizin adınızla yer ayırtanlara şahidim. Taşeli bölgesinin gizli kalmış değerlerini gezip görerek fotoğraflayıp gün yüzüne çıkarmanız, başlı başına bir emek ve cesaret. Sert bir o kadar yufka yüreğinize sağlık.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 16:18
02

Alibeke Muğlalı - "Yalnız doğru olduğuna inansın yeter." Hocam sizi bir cümle ile tarif etmeye çalıştım. Daha da çok yazacağımda kendimce bu kadar. Sizi ve çalışmalarınızı, hayat bakış açınızı, dirayetinizi bilen biliyor. Rabbim sağlıklı ömür versin size. Bölgeye iyi ki yerleşmeye karar verdiniz. Daima yapıcı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Emeklerinize sağlık.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 15:59
01

Nezaket Tirelioğlu - Hocam bölge için bulunmaz bir kaynaksınız. Şimdiye kadar bölgemizin tanıtımına böyle yaklaşan olmamıştı. Objektif ve cesur yaklaşımlarınızı taktir ediyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 15:09

Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası Personel Alacak

Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası'nda çalıştırılmak üzere 20-28 yaş arası erkek DENEYİMLİ DEPOCULAR ile ÜRETİM PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahs...

Şeyh Şamil Mahallesi 4.Kat 210 M2 3+1 Satılık Asansörlü Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire Karaman Şeyh Şamil Mahallesi 100.Yıl Bulvarı üzerinde Otogara yakın.Bina tek daire üzerine kurulu 4 katlının...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Petrol Ofisi Personel Alacak

Karaman Piri Reis Mahallesi Ereğli Kavşağında bulunan Petrol Ofisi bay bayan personeller alacak. Yurtsever Şirketler Grubuna ait Petrol Ofisinde akar...

Selçuklu Hastanesi Fizyoterapist Alacak

Karaman Özel Selçuklu Hastanesi bay-bayan Fizyoterapist personel alımı yapacaktır. Başvuruların bizzat Selçuklu Hastanesi Hastane Müdürü Yahya Cöhce'y...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

İş Güvenliği Uzmanı Alınacak

Selçuklu Teknik OSGB'ye personel alınacak. Merkezi Konya'da bulunan OSGB firmamızın Karaman'daki projesi için iş güvenliği uzmanı ihtiyacı vardır. İ...

Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan

Çimen Emlak'tan Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan 110 m2 Detaylı bilgi için: Tel: 0 542 740 59 90

0 542 740 59 90

Karaman Alişahane Mahallesi 4.Kat 3+2 Satılık Dubleks

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Alişahane Mahallesi yeni yapılan Millet bahçesine bakar.Bina dükkan ile birlikte 4 katlı her katta...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Fiyatlar neden sürekli yükseliyor?