Karıncadan Sarı Çiçeğe

Hazreti Süleyman’ın hayvanlarla konuştuğuna inanırız. Kur’an-ı Kerim’de Karınca Suresi’nde Hazreti Süleyman’ın karıncaların ve kuşların dilinden anladığını ifade eden olaylar anlatılır. Peygamberler mucizeler gösterebilir. Hz. Süleyman’ın mucizelerinden biri, hayvanların dilinden anlaması ve onlarla konuşmasıdır.

Bizim Karamanlı Yunus ise bir derviştir, hak aşığıdır ve keramet ehlidir. Onun kerameti çiçeklerle sohbetidir. Yunus, çiçeklere sorular sorar, aradığı cevapları onlardan duyar. Yunus Emre’nin Sarı Çiçek şiiri, insanın Allah inancının, evrene, tabiata ve yaratılanlara bakışının nirvanasıdır. Yunus Emre’den başka çiçeklerle sohbet eden bir başka insan evladı yoktur.

Karınca ile Sarı Çiçek arasındaki benzerlik ne ise Hz. Süleyman ile Karamanlı Yunus Emre arasındaki benzerlik ve özdeşlik aynıdır. Karınca ile Sarı Çiçek kardeştir. Hz. Süleyman ile Yunus da kardeştir. Karıncadan Sarı Çiçeğe, Süleyman’dan Yunus’a her yaratılmış, Allah’ın bu dünyaya birer armağanıdır. Her şey, bir diğeri için armağan. Birimiz bir başkasına armağan… Her birimiz, her birimize armağan. Vahdeti vücudun tezahürü bu olsa gerek.

 Hak ve halk ozanı Yunus Emre’nin Sarı Çiçek dizeleri, derin anlam yüklü diyaloğu ile bir nasihat, canlıları tanıma ve yaradanını tanıtma gayretiyle kurgulanmış ve her canlıya ibret olacak sadelikte içeriğe sahip bir şiirdir. Sarı Çiçek, sadece uyaklı bir şiir değil, şiirden fazlasıdır. O, asırlarca okunup anlatılacak muhteşem bir öyküdür.

 Yunus Emre Hazretleri, üstadı tabiattan çiçekler toplamasını istediği için çıktığı bu gönül seyahatinde, tabiatta her canlının hay ve zikir içinde olduğunu görerek tabiatla konuşuyor, minicik bir çiçeği dile getirip konuşturuyor.

 Yunus Emre çiçeğe sorular soruyor, cevaplar alıyor. 

 Yunus Emre’nin gayesi insanın dışında dünyada, kainatta canlılar olduğunu anlatmak, anlatabilmek ve bütün bu mahlukatın, yani bütün yaratılmışların tek bir yaratıcısı olduğunu bir öyküyle, hoş bir anlatımla ortaya koymaktır.

 Biz çocukluğumuzda La Fonten masalları da okumuştuk. Bize La Fonten’i öğretenler öz değerlerimizden olan Yunus Emre’yi anlatmak ve öğretmekte biraz gecikmiş olacaklar ki, şimdilerde anlıyoruz; La Fonten tarzının, aktarım yönteminin öncüsü Yunus Emre Hazretleri imiş.

 Çünkü Yunus Emre’nin tabiatla konuşma tarihçesi, La Fonten’den çok önceki yüzyıllara dayanmakta. Her ikisi de kainatta sadece insan değil, hayvanlar ve bitkiler alemi ile gözle görülen ve görülmeyen varlıklar, canlılar alemi olduğunu bizlere idrak ettirmek istemiş.

 La Fonten hayvancıkları konuşturmuş, Yunus Emre çiçekleri… Biz bunlara ilaveler yapabilmeliydik. Kainattaki her zerrenin, mahlukatın bir alem olduğunu, bir hayatla sınırlı canlılar olduğunu özellikle idrak etmemiz beklenirdi. Taşı, toprağı, havayı, suyu ve her yaratılmışın varlığının farkında olup onları konuşturmamız gerekirdi.

İşte Yunus Emre, işte La Fonten; kültürümüzde yakınen bilinen iki örnek şahsiyet. Bizim diğer canlılarla bağ kurma köprümüz, dost olmak için sebebimiz.  Ve diğer canlıları unutmama hususunda suya atılan ilk taşlar… Bizlere aynı yolu izlememizi hissettiren temel öğreti…

Her canlıya, yaratılmışa hürmet gerektiğine ilişkin öğretiye temel oluşturan bir değerimizi hep unutmaktayız.

Bu anlatımların ve bu öğretilerin temelinde çok büyük maddi ve manevi bir kahramanımız var.

Bizim manevi inancımızın rehberi olan kitabımız Kuran’da Hz Süleyman kıssası aslında bize çok şeyi anlatır.

Hatırlayalım, Hz Süleyman kıssasını. Karıncaları, kuşları, onlara hükmetme, onları bir amaç uğruna çalıştırma gücünü. Rüzgarı binek bilme, hüthütü haberci olarak kullanma mucizesini.

Hz Süleyman, hayvanlarla tabiatla, görünen görünmeyen her canlıyla konuşabilen, onları çalıştırabilen ve insanlığa faydalı yönlerini açığa çıkaran, daha önemlisi onlara olan sevgisini bize ibretlik ders olarak nakleden, bu hususlarda örnek alınması gereken bir peygamber, aynı zamanda bir hükümdar.

Ya bizler? Bu hazineden yararlanabildik mi? Bize miras bu hazineyi, zihniyet gelişimi molekülünü parçalayıp, sihirli öğretiyi zihnimizde genişletip, çoğaltıp bu mucizevi özütü, bununla anlatılmak istenileni tam anlamıyla kavrayabildik mi? Hayatımızın hangi safhalarına yayabildik? Anlayamadık, cehaletten çıkamadık.

   Kendimi her hesaba çekişimde, iç muhasebemi yaparken bir noktaya odaklanırım. Aldığım eğitim ve öğretiler gereği hayatım boyunca çevremizin sadece biz, ailemiz, yakın ve uzaklardaki tanışlarımızdan değil, çok daha geniş olduğuna inandım. Her alanda yalnız olmadığımızı biliyorum. Kendimi diğer yaratılmışların farkındalığını idrak etmiş bir kul olarak görürüm. 

Bu nedenledir ki, konuşmalarımda, yazılarımda, tebriklerimde, kutsal günlerde, bayramlaşmalarda insanlar, tüm canlılar ve yaratılmış ne varsa, özetle mahlukat ifadesini çok çok kullanmaya gayret ederim. Bununla çevremde farkındalık oluşturabilmeyi amaçlarım.

 Dünya bizlerden ibaret değil. Tüm yaratılmışlarla ortak yaşam alanını paylaşıyoruz. Bu bilinçle, birey olarak her birimiz varlıkların idrakinde olmalıyız ve farkındalık ortaya koymalıyız. 

 İnsan, genellikle kendinden başka canlı olduğunu düşünmüyor. Veya canlı olarak önceliği kendinde görüyor. Kendinden başka canlıya acımıyor. Öyle ki, insan insana da acımıyor. Ama yaşadığımız her alan, gezdiğimiz ve gördüğümüz her mekan mahlukatla dolu. Binlerce isim altında, milyarlarca mahlukat…

 İşte bu canlıların tek bir yaratıcısı var; Allah C.C.

 Ve kainat daim olarak Allah CC’nün “El Hay” zatı sıfatının tezahürü olarak  canlıdır, kainata canlılık veren, varlıkları kurgulayan, yaratan, husule getiren Allah’ımız var.

 Demek ki insan sadece kendini üstün varlık olarak görmekten ziyade, kainatta, dünyada, yaşadığı ortamda başka canlılar olduğunun duygusu içerisinde hareket etmeli, bu idrakle davranmalı ve onlara da saygı göstermeli.

 Bir çiçeği konuşturan  Yunus Emre Hazretleri diyor ki; “Annen, baban var mıdır?”

Çiçek cevap veriyor; “Annem, babam topraktır”. 

Yine Yunus Emre Hazretleri soruyor: “Kardeş evlat var mıdır?”

Çiçek dile geliyor: “Çiçek eydür Derviş baba Kardeşlerim yapraktır”. 

Demek ki biz bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir topraktan yaratılmışız. Yaratıcımız bizleri topraktan yaratmış.

 Dünyada sadece insanlar, bitkiler ve hayvanlar mı var? Hayır! Milyarlarca, trilyonlarca mikroorganizmalar, bakteriler, görülen, görülmeyen bir sürü canlı varlıklar, elementler her şey var, her şey canlı, Hayy.

 Tüm kainata Hayy halini veren Allahutaala’nın zatı sıfatıdır. Her şey Hayy’dır, her şey canlıdır.

 Yine çocukluğumda okulda derslerimizde varlıkları canlı ve cansız varlıklar diye ikiye ayırarak öğrettiler. Ne kadar yanlış! Bu yanlışlığı çok erken yaşlarda idrak ettim. Kainatta yaratılmış ne varsa, her mahlukatın canlı olduğunu hep savunageldim. 

 Kainatta cansız varlık yoktur. Size sorarım; bir taş cansız varlık mıdır? Hayır. Neden? Çünkü, taşın bünyesinde bulunan atomlar, nötron, proton ve müteşekkil moleküller hepsi canlı. Canlı olmayan bir taş, nasıl birbiriyle organize olmuş, nasıl bir biriyle bağlanmış bir sert madde haline gelmiştir?

 Vurgulamak, altını çizmek isterim ki   kainatta yaratılmış her şey canlıdır, her şey Hayy’dır. O halde her şeyin canlı olduğu zihniyetiyle hareket ederek, yalnız olmadığımızı idrak etmeliyiz.

 İnsan bir başına değildir, bir başına bir odada, bir adada, bir dağın başında bile olsak yalnız değiliz… Bitkiler var, hayvanlar var, bakteriler var, mikroplar var, virüsler var.

Her şey canlı, her şey nefes kadar canlı, aldığımız hava, içtiğimiz su ve ayağımız altındaki toprak bile canlı.

   ​Kainatta bulunan yaratılmışların her birinin görevi var, görevi olan her şey canlıdır. 

 O halde biz Yunus Emre Hazretlerinin Sarı Çiçek dizelerinin manalarındaki örneğinden yola çıkarak, korların ortasında yalnız bir Sarı Çiçek ve onun bir yaratıcısı, bir ailesi olduğunu idrak ediyoruz. Annesi, babası toprak, kardeşleri yaprak, geniş bir ailesinin ferdi olan bir Sarı Çiçek…

 Kırlarda yalnız zannettiğimiz bir Sarı Çiçek dile gelmiş birey gibi konuşuyor.

   Yunus Emre Hazretleri, üstadı için kırlara çiçek toplamaya çökmüş, ama onun canlı ve yaratanını zikrettiğinin tahayyülle o çiçeği koparmaya kıyamıyor. 

   Bu olay Yunus’un gönlüne, inancına göre şunu gösteriyor; Bu varlığın, bu bitkinin bir ailesi var. Onu koparırsam öldürmüş olurum, yaşamına son vermiş olurum. O aileyi birbirinden koparmış olurum.

 Bu idrakle, bu ortak inançla çocukluğumdan bu yana avcılığa karşı çıktım. İnsanoğlu kendinden başka bir varlık tanımıyor. O hayvancıkların bir aileye mensup olduğunu düşünmüyor. Onların bir anne, babaya, çocuklara, kardeşlere sahip olduğunu, bir topluluğun parçası, bir ümmete ait olduğunu maalesef unutuyor. Küçük hevesleri için, spor yaptığını da iddia ederek hayvanları av hayvanları adı altında, etlerinden istifade etme amacıyla ve spor yaptığını savunarak av yaptığını düşünüyor. Ekosistemi bozduğunun, bir yuvayı dağıtıp, bir topluluğun dirliğine zarar verdiğini akıl etmiyor. 

 İnsanoğlu çoğunlukla çağlar boyu kendinden başka varlık ve canlı tanımıyor. Kendini üstün varlık olarak görüyor. Evet, insan eşrefi mahlukattır. Bu onur ve bu paye “şereflilerin en şereflisi olma özelliği” insanı kendi cinsine ve başka türlere merhamet etmek, korumak, kollamak özelliğini içinde barındırmayı gerekli kılar. 

 O halde avcılara da sesleniyorum; zorunlu olmadığınız takdirde av yapmamalısınız. Ama bir dağın başında yalnız kalmışsınız, beslenmek zorundasınız. Beslenme ihtiyacınız miktarınca belki, belki diyorum, o kadarına bile belki diyorum. 

Katiyetle, kesinlikle spor yapıyorum adı altında zevk ve keyfiniz için ve arkadaşlarınızla “ben daha çok vurdum, ben daha çok canlı öldürdüm” yarışına girerek, katliam yapmamalısınız.

 Tabiatta bırakın bir çiçeği bile bile koparmayı, yürürken ayağımızla basıp onları ezip incitmemeye özen göstermeliyiz.

Bitkilerin hayvanların yaşam alanlarını düşünerek çevreyi kirletmemeliyiz. Çevreyi poşet ve ambalaj çöplüğü haline getirmeyelim ki, toprak ve bitkiler nefes alabilsin.

Kimyasal maddeler ve madeni yağlarla çocuklarımızın, torunlarınızın, kuşların, böceklerin, bitkilerin tertemiz içeceklerini zehirlemeyelim.

Sarı Çiçek bize bu mesajları veriyor. Konu çok derin ve uzun. Sarı Çiçek bunların bir özeti. Hap gibi, içinde binlerce öz barındıran bir şiir.

Çocukluğumuzdan itibaren okuduğumuz bir şiir, öykü veya ilahi. Hangi versiyonunu okursak okuyalım, hangi tınıyla dinlersek dinleyelim, bize çok şeyler anlatır. Elbette gören göze, işiten kulağa, idrake açık zihinlere…

Her yaratılmışın bir aile ve topluluğa sahip olduğunu unutmayacak şekilde empati yaparak yaşamalıyız. Çevremize, eş, dost ve tanıdıklarımızla yetiştirme sorumluluğunu üstlendiğimiz evlatlarımıza Yunus’un Sarı Çiçek’le bize sunduğu öğretiyi ve yaşama şuurunu aktarmalıyız. 

Öyleyse Sarı Çiçeğe bir daha kulak verelim:

Yine sordum çiçeğe; “Sizde ölüm var mıdır?” “Çiçek eydür ey derviş. Ölümsüz yer var mıdır?”

Yine sordum çiçeğe; “Kışın nerede olursunuz?” “Çiçek eydür ey derviş, Kışın turab oluruz.”

Yine sordum çiçeğe; “Tamuya girer misiz?” “Çiçek eydür ey derviş, Ol münkirler yeridir.”

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım.

Sami ÖZDAĞ
3 Mayıs 2022

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Misafir Kalem - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

01

Fabrika İşçisi - Ezop'un fablları M.Ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. Bu da demek oluyor ki Yunus Emre'den çok önce bu gelenek var. Yunus'luk bir makamdır bir şeylerin öncüsü olmak veya bireysel bir başarı kaygısı olduğunu zannetmiyorum. İbret alınacak hikayeler. İnsanlıkla aynı yaştadır. Şu anda Müslüman alemi tarafından yanlış anlaşıldığını ve kendisini değerlendirmede sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yunus tek bir kişi değildir. Anonim bir isimdir. Tek bir kişiye indirgemeye çalışmak batılı tarzda bir temsiliyet hapsine almak, çağımızın bir hastalığı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 17:56

Karaman'da suyu, yolu ve yayla havası olan arazi satılık

Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, yolu ve suyu olan 15 bin metrekare arazi sahibinden satılık.  Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, Pınarbaşı köyüne 5...

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Satılık Villa Arsası

Karaman Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı ve Lütfi Elvan Kongre Merkezi yakınında bulunan villa arazisi satılıktır. 1250 m2 olan arazinin altyapı s...

0531 849 20 52 İBRAHİM KARAMAN

Üniversite karşısında satılık arsa ve spor tesisi

Karaman'ın yatırıma en uygun bölgelerinden birisi olan üniversite bölgesindeki arsa, spor tesisi ve halı saha satılıktır. Toplam tapu alanının 48 bin...

0 546 662 03 05

Sahibinden Satılık Bahçe!

Boyalı Köyü Koroşözü mevkisi bulunan 9 dönüm ceviz behçesi ile 6 dönüm tarlamız satılıktır. İçerisinde 370 adet chandler ve fernor ceviz ile 30 adet...

0 505 691 80 19

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Danış Kitabevi bayan personel arıyor

Karaman Danış Kitabevinde çalıştırılmak üzere, en az lise mezunu bayan personeller alınacak. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

03382127653 DANIŞ KİTABEVİ

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Fiyatlar neden sürekli yükseliyor?