YORUMLAR
Yüz çevir!
Günün Yazısı
Sbide Nekropolisi kazı çalışmasını KMÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ercan Aşkın’ın bilimsel danışmanlığında, Arkeolog Bünyamin Akbulut’un sorumluluğunda, 2015 Mart ayında başlatılmış ve 15.06.2015 tarihinde tamamlanmıştı. Yapılan bu kazı çalışmaları daha önceden yöre halkı tarafından çeşitli sebeplerle ağızları açılmış kaya mezarları üzerinde oldu. Kaya mezarlarının önleri açıldı, içleri temizlendi. 1960’lı yıllarda bu kaya mezarlarının ağızları zaten açıktı ve her kaya mezarının üzerinde lahitleri kapatan Roma dönemi taş aslanları görülürdü. Bizler yörede “sin” olarak adlandırdığımız bu mezarların üzerlerine bir ata biner gibi oturur oynardık. Hiç unutmuyorum 12 aslan sayardım. Derken gizli tahribat başladı ve tüm mezar kapağı aslanlar kırıldı, hem aslanların içinde, hem de mezarların içinde altınlar arandı. Sbide’yi çevreleyen surlar köylünün ev yaptırmada kullandığı taş malzemeleri oldu. Kent adım adım kazıldı, çıkarılan hazır taşlar önceleri hayvanlarla ve kızaklarla, daha sonra traktörün köy yaşamına girmesiyle traktörlerle köye taşındı. Bu taşlar hazır yapı malzemesi olarak kullanıldı. Sbide bilinmiyor yağma devam ediyordu. Derken yaşanılan an değişti, internet hayatımıza girdi. Sbide ile ilgili ilk yayınlarımı “İzvit”,”izvitlim” başlıklı sitelerimde, sonrasında ilk isim hakkı bende olan “ermenekinsesi”, akabinde Ermenek Haber sitesinde ve son olarak da Medya Ermenek Haber sitesinde hem makale, hem haber olarak çoğu defa gündeme taşıdım. Ramazan Bahar ile www.izvit.com sitesini açtıktan sonra bu tür yayınlara daha da ağırlık kazandırdık. Bu dönemde Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Bildirici’nin de ...
...
Karaman - Bugün Konya Vilâyeti dahilinde olup evvelce Pizidi kıt'asını teşkil eden ve sonra bir müddet emirlik halinde idare olunan Larende, Niğde, Ermenek, Konya, Kayseriyye, Akşehir, Beyşehri, Seydişehri ve Karahisar sancak ve kazalarını toplayan eyaletin ismidir. Bu eyaletin çok yeri dağlık ise de güzel üzüm ve afyon ve tuzlaları vardır. Karaman eyaleti Rum Selçukileri tasarrufunda iken 676 H. 1217 M. tarihinde bir büyük Türkmen kabilesi Konya'dan başkasını zabıt ve Selçuklu devletinin inkırazı akabinde yani 703 H. 1303 M. tarihinde Konya'yı dahi İlhanlı'lardan belli bir bedel karşılığında alarak bir emâret teşkil eylemişti. Bu esnada Osmanlı Devleti dahi beri tarafta kurularak aralarında rekabet hasıl olduğundan ve ara sıra münazaa eksik olmadığından Sultan Murad I. bu rekabeti bertaraf etmek için 787 H. 1385 M. tarihinde kızı Nefise Sultanı Karaman Emin Ali Bey'e tezvicetti.  Lâkin bununla rekabet bitmiş olmayıp emir bulunanlar Osmanlı Devleti muharebe ile meşgul olduğu zamanlarında düşmanları ile ittifak etmek ve asker göndererek Osmanlı memleketlerini işgal etmek gibi hareketlerde bulundular ve her def'asında mağlup ve perişan oldukları halde gâh Nefise Hatun'un şefaatile ve gah Padişahın merhametile yakalarını kurtardılar ve bununla beraber tek durmayıp nihayet II. Sultan Mehmed Hazretlerinin gazabını tahrik ve 872 H. 1461 M, tarihinde son isyanları üzerine memleketlerini gaybettiler.   Kaynak: İbrahim Hakkı Konyalı / Abideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi / Ermenek ve Mut Abideleri              
...