Batı Medyası Gerçekleri Göremiyor | Karamandan.com - | Karaman Haber

Batı Medyası Gerçekleri Göremiyor | Karamandan.com - | Karaman Haber

19 Ocak 2018 Cuma
Batı Medyası Gerçekleri Göremiyor

Tarihler 30 Ocak 2017’yi gösterdiğinde, Kanada’nın Quebec kentinde bir camiye düzenlenen saldırı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi de yaralandı. Bu terör saldırısının ardından, Batı medyasının olaya bakış açısının ve söylemlerinin çelişkili hali bir kez daha dikkat çekti.

Bilindiği üzere, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İkiz Kulelere yapılan saldırıların ardından Batı medyası “terör” ve “İslam” kelimelerini sık sık birlikte kullanmaya başladı. Sonrasında Madrid, Londra ve Paris’teki saldırılarda da aynı tutum ve söylemlerini muhafaza etmeye devam etti. Elbette bu durum da Batı’da “İslamofobi”nin yükselişe geçmesinde göz ardı edilemez bir faktör oldu. Çünkü gerçekleştirilen saldırıların ardından topyekûn İslam Dünyasının sorumlu tutulduğu gibi bir intiba ortaya çıktı. Lakin benzer saldırı ve eylemler Müslüman kimliğe sahip olmayan kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde, bütün hadiseler ve gelişmeler “münferit” bir eylem olarak nitelendirildi. 2011 yılında Norveç’teki saldırının ardından ortaya konulan teşhis ve söylemler bu bağlamda dikkat çekici ipuçları sundu.

Dolayısıyla bir eylemin/saldırının “terör” ile ilişkilendirilmesinde, eylemin yöntem ve sonuçlarından ziyade, faillerin aidiyet unsurları üzerinden hareket edildiğini söylemek yanlış olmasa gerektir. Bakınız, Kanada’daki cami saldırısının ardından, Batı medyasının yaklaşımı tetkik edildiği vakit genelde bu eylem için “mosque attack” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Yani, “cami saldırısı”. Ve çoğunlukla da bu saldırı, ifade edildiği üzere “münferit” bir hadise olarak nitelendiriliyor. Oysa “İslam” ve “Müslümanlar” ile ilişkilendirilen/ilişkilendirilmeye çalışılan saldırı ve eylemlerde “terrorist attack” başlıkları daha çok tercih ediliyor. Yani saldırı kelimesinin önüne “terör” ifadesi yerleştiriliyor. Hatta “Islamic terrorist attack” başlıkları altında da çeşitli listelerin ve çalışmaların da yoğun şekilde gündemlerini teşkil ettiği görülüyor. Ve maalesef, İslam Dünyası ve Müslümanlar topyekûn itham edilerek, dışlamaya maruz bırakılıyorlar.  

Bir barış dini olan, İslam’ın, Batı medyası tarafından sürekli bu şekilde değerlendirilmesi ise, söylemlerinin ve manşetlerinin nasıl bir çifte standarda sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, insan yaşamını kutsal sayan bu din, maalesef bu ve benzeri şekillerde yanlış algıların yükselişe geçmesine sebep oluyor. Çünkü Batı medyası gerçekleri görmek istemiyor ve bu gerçeklerden kaçabilmek için de türlü vasıtalarını kullanmaya ısrarla devam ediyor.

Samet ZENGİNOĞLU

 

Okunma : 1133