Karamandan.com

Karamandan.com

19 Ocak 2018 Cuma
Asansörünüzün Bakımını Yaptırdınız mı?
Hergün kullandığımız asansörlerin ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu biliyormuyuz?.
Kategori : Yaşam
02 Ocak 2017 14:51
 
Asansörünüzün Bakımını Yaptırdınız mı?

Hergün kullandığımız asansörlerin ne kadar sağlam ve sağlıklı olduğunu biliyormuyuz?...

Herhangi bir aksamada hayati sorunlarla karşımıza çıkabilecek olan asansör konusunu işin uzmanına sorduk.

Asansör ve asansör bakımları ile ilgili yaptığı açıklamada Özdoğru Mühendislik işletme sahibi Muhammet Özdoğru şu ifadelerde bulundu;

" Binalarda günümüzde kullandığımız asansörlerin 2 türlü kontrol durumu bulunmaktadır; Tescil Kontrolü ve Periyodik kontrol.

Tescil kontrolü yani ilk kontrolde kırmızı etiket alan asansör bir ay içerisinde revizyonunun yapılıp yeşil etiket alması gerekir. Aksi taktirde bu etiketlerden yeşil etiketi alamazsa kırmızı etiket ile oturum ve ruhsat verilmez.
Periyodik kontrolde ise yılda bir defa olmak üzere periyodik kontrol yapılası gerekir ve yeşil veya mavi etiket alması gerekir. Periyodik kontrolü yapılan ve kırmızı etiket alan asansör ise 1 ay içinde düzeltilmesi gerekir. Buna rağmen yaptırılmazsa ve asansörde ölümlü veya yaralanmalı bir kaza olursa bundan apartman yöneticisi, şayet apartman yöneticisi yoksa kat malikleri sorumludur. Bu durumda cezası idari para ve hapıis cezası ile yargılanır.

Asansör Var, Yapmanız Gerekenler Nelerdir?

Asansörünüzü güvenli bir şekilde kullanmak ve yasal şartları sağlamak için yapmanız gereken;

1) TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip bir asansör firması ile bakım sözleşmesi yaparak, ayda en az 1 kere asonsörünüze bakım yaptırmalısınız.

2)Asasörünüze ait bir tescil belgesi olmalıdır. Bu belgeyi asansörüzü monta eden firmadan ve ilgili belediye tarafından sordugu sorgulatmalısınız eger belgeniz mevcut deil ise yapmamnız gerekenler şu şekildedir;

a)Bir asansör firması ile yazılı sözleşme yaparak asansörünüzün ilgili standarlara uygun hale getirmesini sagladıktan sonra ilgili A tipi muayine kuruluşu olan kon  test mühendislik tarafından standartlara uygunlugunu denetlenmesi için  "tescil öncesi periyodik kontrol" talebinde bulunmalısınız.

b)Asansörünüz "tescil öncesi periyodik kontrol" işlemine tabii olduktan sonra asansörünüz eger ilgili standart kanunlara uygun ise kontest mühendislik tarafından bilim, sanayii ve teknoloji bakanlıgının yayımladıgı yeşil renle asansörlerin kullanılması uygundur bilgi etiketi iliştirelek ve uygunluk raporu tanzim edilecektir.

c)Asansör uygunluk belgeniz ve asansör tescil evraklarının bulundugu dosyayayla birlikte iligili belediye birimine müracaat edip  asansör tescil belgenizi alabileceksiniz.

Asansör Periyoduk kontrolleri Hangi Mevzuat Kapsamında Yapılmaktadır?

a)6331 sayılı iş saglıgı ve güvenli kanunu(20.06.2012)
b)iş saglıgı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun ükmünde karar namelrde değişiklik yapmasına dair kanun.(23.04.2015-29335)
c)635 sayılı bilim, sanayi ve teknoloji bakanlıgının teşk,lat ve görevleri hakkında kanun hükmünde karar name.(03.06.2011
d)5393 sayılı belediyeler kanunu (03.07.2005)
e)5302 sayılı il özel idaresi kanunu (23.06.1965),
f)Asansör yönetmeliği 2014/33/AB
g)Asansör işletme , bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği
h)Asansör periyodik konrolleri için yetkilendirilecek A tipi muayene kuruluşlarına dair tebliğ.

Asansörün Periyodik Kontrolünü Yaptırmazsam Ne Olur?

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yürürlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.
Binanızda bir yönetici bulunmuyorsa bile kat mülkiyeti kanunun ilgili maddesinde sorumluluğun tüm kat malikleri müştereken sorumludur.Belediyeler veya valiliklere verilen bu yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucunda oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili yetkililer 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU hükümlerine göre sorumludurlar.Asansör periyodik kontrol muayenesi sonucunda can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadıgına dair en az 3 nüsha halinde muayene raporu düzenlenir.Hazırlanan roporun bire nüshası da bina sorumlusunda muhafaza edilir.Bu raporun tanzim edilmesinin takibi sorumluluğu , asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Periyodik kontrollerde esas alınan standart nedir?

Asansör periyodik kontrollerinde Ts EN 81-80 (Asansörler-Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel uygulamalar-bölüm 80:Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları) standardı esas alınmaktadır.

Mevcut asansörünün tescili nasıl yapılmaktadır?

Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği (24.06.2015/29396)'ne göre; A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve Ts EN  81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmaj üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.
 
Asansör periyodik kontrolünü hangi kuruluşlar yapamaya yetkilidir?

Asansörleri periyodik kontrolü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili idare ile protoko imzalayan A tipi muayene kuruluşu trarafından yapılır

Asansör kimlik numarası nedir?

Periyodik kontrole tabi tutlacak ola her asansör için bir defaya mahsus olmak üzere muayene kuruluşu tarafından periyodik kopntrol öncesi oluşturulan ve aliminyum eseslı olan etikettir.

Bilgi Etiketi Nedir?

Bilgi etiketi; A Muyene Kuruluşu tarafından yapılan periyodik kontrolün sonuıçlarına uygun olacak şekilde YEŞİL, MAVİ, SARI, KIRMIZI renkli zamin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en az 16Ƭ sm boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan ve her asansöre iliştirilmesi zorunlu etikettir.
Periyodik kontroller sonucunda; Kusursuz(YEŞİL), Hafif Kusurlu(MAVİ), Kusurlu(SARI) ve Güvensiz(KIRMIZI) olmak üzere 4(gurpta) değerlendirilmektedir.

Kırmızı Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır. Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

 

Sarı Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.

 

Mavi Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

 

Yeşil Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

 

Asansör bakımları için işletmemize gelerek gerkeli bütün bakım ve kontroller ilgili kurum ve kuruşlarla gerçekleştiriyoruz. " diye belirtti.

Her türlü soru ve sorunlarınız için Özdoğru Mühendislik: 
İmaret Mah. Atatürk Bulvarı 154 Sok. No:2/F Karaman
TEL: 0 338 213 70 70 www.ozdogrumuhendislik.com

Okunma : 7080
Foto galeri
Gündem haberleri
Döverek öldürmüşler
18 Ocak 2018 Okunma: 32640 Asayiş
Karaman'da Feci Kaza
15 Ocak 2018 Okunma: 29510 Asayiş
Kayıp Yasin Uzun'un Cesedi Bulundu
18 Ocak 2018 Okunma: 21825 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın