Karamandan.com

Karamandan.com

19 Eylül 2017 Salı
Karaman Belediyesi'nden Duyuru
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.
Kategori : Duyurular
26 Şubat 2016 17:23
 
Karaman Belediyesi'nden Duyuru

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 01.03.2016 Salı günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.                                                                                                           
GÜNDEM    :
 
1- 2016 yılında Tekniker ve Mühendis olarak göreve başlayacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ünvanı bazında aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu. 
 
2- Emir Musa BEYDİLİ ‘nin 22.02.2016 tarihli  dilekçesinde İlimizde Vali olarak görev yapmış olan Süleyman KAHRAMAN’ın isminin park, sokak, cadde veya mahalle ismi olarak verilmesi konusu.
 
3-Belediyemizde 3 dönem toplu sözleşmede Memura  1 derece ilerlemesi verildiğinden Dolu Norm Kadro Yönetmeliğine göre  Belediyemizde çeşitli kadrolarda görev yapan memurların mükteseplerine uygun kadro değişiklik talebi konusu.
 
            4-Park  ve  Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet büyük damperli kamyon, ( 10-15 m³ kapasiteli) 1 adet küçük damperli kamyon ( 5-6 m³ kapasiteli) olmak üzere 2 adet kamyon alınması konusu.
 
 
 
 
  5- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 4953 ada 1 no’ lu parselin mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 778/3511 oranındaki hissesi ile 4948 ada 1 no’ lu parselin mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 1974/10061 oranındaki hissesinin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri talebi konusu.
 
           6-Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli mahallesi 1630 ada 7, 8, 9 ve 10 no’lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında “Konut Alanı’nda olduğu, söz konusu bölgede ticari alanların, Sanayi alanlarının ve üniversite alanlarının bulunduğu ve henüz yapılaşmaya açılmamış söz konusu adanın ana caddeye bakan kısmında kalan, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin “T1 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
 
7- Karaman İli, Merkez  İlçe, Yeşilada  Mahallesi 4729 ada 4 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘T1 Lejantlı Ticaret’ alanı olarak görüldüğü, söz konusu parselin bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehre hizmet verebilecek Akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılması planlanmış, yaklaşık 4000 m2 alanlı parselin yaklaşık 2500 m2 si Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, kalan diğer kısmı ise ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
 
           8- Karaman İli, Merkez İlçe,Alacasuluk Mahallesi 2934 ada 16 No’lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘T4 Ticaret Alanı’ nda olduğu, söz konusu parselin bulunduğu bölgenin otogara yakın olması sebebiyle devamlı bir hareketlilik içinde olduğu ve ticari alanlara ihtiyaç olduğundan ve aynı zamanda söz konusu adanın batı cephesindeki yolun 16 metreye çıkarılmasıyla ve adanın bu yola bakan cephesinin boş olması sebebiyle yol boyunca araya ifraz hattı atılarak ‘T4 Lejantlı Ticaret’ alanından ‘T1 Lejantlı Ticaret’ alanına çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
 
          9- Karaman İli,Merkez İlçe,Yeşilada Mahallesi 1543 ada 7 nolu mülkiyeti Karaman Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ifraz hattı ile ayrılarak ‘T2 Lejantlı Ticaret Alanı’nda ve ‘Resmi Kurum Alanı’nda olduğu, söz konusu parsel üzerinde şuan faaliyette olan Karaman Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan binanın ‘Resmi Kurum Alanı’nda kaldığı ikiye ayrılan alan kullanımlarının birleştirilmesi adına bütün alanın ‘T2 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi, ayrıca kavşak düzenlemelerinden dolayı söz konusu alanın daraltıldığı ve mevcut binanın yapı yaklaşma mesafelerinde sıkıntılar oluştuğu ve ada kenar hattı yeniden düzenlenerek yaptırılan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
     
            10- Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1697 ada 3 no’lu parselin, Revizyon ve İlave İmar Planında “Sosyal Kültürel Tesis Alanı ” olarak görüldüğünden “ Ticaret Alanı’na çevrilmesi konusu.      

Okunma : 1690
Gündem haberleri
Anne ve çocuklar son anda kurtuldu, baba organlarıyla hayat verdi
17 Eylül 2017 Okunma: 11904 Asayiş
Sesi kesmeyince camlarını kırdı
18 Eylül 2017 Okunma: 10847 Asayiş
Okullara Hizmetli Alınacak
18 Eylül 2017 Okunma: 10548 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın