Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ocak 2018 Pazartesi
Karaman Belediye Başkanlıgından Duyuru
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR           Mülkiyeti Belediyemize ait; Fenari Mahallesi  (Belediye İş Hanı) Yunus Emre Caddesi  No: 1/B-15,  No: 1/113, No: 1/120, No: 1/205, No: 1/212, No: 1/228 adreslerinde bulunan 1 adet dükkan ve 5 adet büro; Ahiosman Mahallesi İ.
Kategori : Duyurular
12 Şubat 2016 17:19
 
Karaman Belediye Başkanlıgından Duyuru

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 
        Mülkiyeti Belediyemize ait; Fenari Mahallesi  (Belediye İş Hanı) Yunus Emre Caddesi  No: 1/B-15,  No: 1/113, No: 1/120, No: 1/205, No: 1/212, No: 1/228 adreslerinde bulunan 1 adet dükkan ve 5 adet büro; Ahiosman Mahallesi İ.Paşa Cad.No:4/Z-7 adresinde bulunan 1 adet dükkan; Alacasuluk Mahallesi 533 Sokak No:35/Z-16 ve No:35/Z-17 adreslerinde  bulunan 2 adet dükkan; Yeni Mahalle Mut Caddesi No: 115/H-G (İkisi birlikte), No: 115/E ve No: 115/F adreslerinde bulunan 3 adet dükkan; Beyazkent Mahallesi 1009 Sokak No:2/B, No:2/C ve 1002 Sokak No: 9/A adreslerinde bulunan 2 adet dükkan ve 1 adet işyeri; Atatürk Mahallesi 1174 Sokak No:21/A adresinde bulunan 1 adet dükkan; Yenişehir Mahallesi A. Sabri Ülgen Cad.No:2/38 adresinde bulunan 1 adet dükkan ve Mümine Hatun Mahallesi 1489 Sokak No:10/A adresinde bulunan 1 adet dükkan, Belediyemiz Encümeninin 11.02.2016 tarih ve 117 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir
 
        1- Fenari Mahallesi (Belediye İş Hanı) Yunus Emre Caddesi;
             a) No:1/B-15, No:1/120 ve No:1/228 adresinde bulunan 1 adet dükkan ve 2 adet büronun her birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri 200,00 TL.,geçici teminatları 72,00 TL.,
             b) No:1/113, No:1/205 adreslerinde bulunan 2 adet büronun her birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri 320,00 TL.,geçici teminatları 116,00 TL.,
             c) No:1/212 adresinde bulunan büronun 1 aylık kira muhammen bedeli 220,00 TL.,geçici teminatı 80,00 TL.,
        2- Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:4/Z-7 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 100,00 TL.,geçici teminatı 36,00 TL.,      
        3- Alacasuluk Mahallesi 533 Sokak No:35/Z-16 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 520,00 TL.,geçici teminatı 188,00 TL.,
        4- Alacasuluk Mahallesi 533 Sokak No:35/Z-17 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 1.420,00 TL.,geçici teminatı 512,00 TL.,
        5- Yeni Mahalle (Sebahattin Özer İş Merkezi) Mut Caddesi;
             a) No:115/H-G adreslerinde bulunan dükkanların (ikisi birlikte) 1 aylık kira muhammen bedeli 550,00 TL.,geçici teminatı 198,00 TL.,
             b) No:115/F ve No:115/E adreslerinde bulunan 2 adet dükkanın her birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri 330,00 TL.,geçici teminatı 119,00 TL.,
        6- Beyazkent Mahallesi 1009 Sokak No:2/B ve No:2/C adreslerinde bulunan 2 adet dükkanın her birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri  230,00 TL.,geçici teminatı 83,00 TL.,
        7- Beyazkent Mahallesi 1002 Sokak No:9/A adresinde bulunan işyerinin 1 aylık kira muhammen bedeli  540,00 TL.,geçici teminatı 195,00 TL.,
        8- Atatürk Mahallesi 1174 Sokak No:21/A adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 210,00 TL.,geçici teminatı 76,00 TL.,
        9- Yenişehir Mahallesi A.Sabri Ülgen Caddesi No:2/38 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 575,00 TL.,geçici teminatı 207,00 TL.,
       10- Mümine Hatun Mahallesi 1489  Sokak No:10/A  adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 250,00  geçici teminatı 90,00 TL.,
       11- İhaleye katılacakların ihale günü saat 14.00’a kadar teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.
     12- Yenişehir Mahallesi Hasan Özkaymak Buğday Pazarında bulunan dükkanın ihalesine katılacakların en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
        13- Kiraya verilecek dükkan, büro ve işyerleri hali hazır durumları ile 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir. İhalede belirlenen fiyat 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olup, 2017 ve 2018 yılları için kira artışları Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.
       14 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
       15 - İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.
       16 - Tahliye işleminde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri uygulanır.
       17 - Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.
       18- 2886 Sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.
       İLAN OLUNUR.

Okunma : 3448
Gündem haberleri
Döverek öldürmüşler
18 Ocak 2018 Okunma: 41842 Asayiş
Kayıp Yasin Uzun'un Cesedi Bulundu
18 Ocak 2018 Okunma: 24051 Asayiş
Ceyda'nın Katili Yakalandı
20 Ocak 2018 Okunma: 18696 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın