İklim Şurası’nın açılışı yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından Konya’da düzenlenen İklim Şurası’nın açılış oturumu gerçekleştirildi.

+3
Haber albümü için resme tıklayın

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil dönüşüm” anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla yapılan şuranın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ve protokol üyeleri katıldı. Açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ney taksimi ile tanıtım filminin ardından gençlik bildirgesi sunumu yapıldı.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda oldukça verimli sonuçlar alacaklarına yürekten inandığını, İklim Şurası’nın tüm insanlık adına hayırlı olmasını diledi. Sonuçları itibariyle küresel iklim değişikliğinin; tabiatın dengesini bozduğunu, birçok canlı türünün yaşamını tehdit ettiğini ve dünyayı giderek daha az yaşanılabilir bir hale getirdiğini söyleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atıkların çevreye duyarlı bir şekilde kontrolü; ‘sıfır atık’ bilincinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde kullanılması, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular oldukça önem arz etmektedir. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak etkin bir şekilde uyguladığımız sıfır atık ve geri kazanım politikamız sayesinde, Konya genelindeki 5 adet metan gazından enerji üretim tesisimizde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilovat elektrik enerjisi ürettik. İlçelerimizde inşa ettiğimiz Atık Su Arıtma Tesislerimiz ile atık suların çevreye olan zararını ortadan kaldırıyoruz. Bu tesislerde ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Arıtılan suyu yeşil alanlarda kullanıyor; arıtma çamurunu gübre olarak çiftçilerimize veriyoruz. Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz hidroelektrik santralimiz, 70 milyon kilovat/ saat elektrik enerjisi üretecek güce sahip. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Konya İli Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Planı’nı hazırladık. 31 ilçemiz ve bağlı mahalleleri kapsayan yerleşim yerlerinde Sıfır Atık Projesi’nin daha etkin uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz. Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü’nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Hava kirliliğine karşı pek çok uygulamayı hayata geçirdik”

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nde Konya’nın pilot il olarak seçildiğini anlatan Uğur İbrahim Altay, “Bu kapsamda ‘Sera Gazı Emisyonu Envanteri’ni ve ‘Sera Gazı Emisyonu Azaltımı Eylem Planı’nı hazırladık. Konya Temiz Hava Eylem Planı ile hava kirliliğine karşı pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Şehir merkezimizde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ısınma amaçlı kömür kullanımını sonlandırmak için doğalgaz dönüşümü başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nin birinci etabında; Mevlana Müzesi’nin etrafındaki mahallelerimizde bin 108 konutun doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. Sosyal yardımlaşma kömürü alan vatandaşlarımıza kömür yerine doğal gaz faturasına destek sağlanması amacıyla kaymakamlıklarımızla protokoller imzalandı. Böylece hem bu ailelerimize destek olduk, hem de tarihi bölgede kömürden kaynaklı kirliliğin önüne geçmiş olduk. Projenin ikinci etabında ise şehir merkezinde bulunan ve ısınma amaçlı kömür kullanan tüm konutların doğal gaza dönüşümüne yönelik çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz bütün dünya için yaşanılabilir dünya haline gelebilmek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, şuranın sonuçlarının çok kıymetli ve önemli olacağını ifade ederek, “Hem ülkemiz için hem de bölgemizdeki ülkeler için son dönemde etkilendiğimiz iklim değişikliğiyle beraber önemli sonuçların ve çözüm önerilerinin çıkacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Meclisi temsilen yasamayı yapma yükümlülüğünde olan bizler de bu şuranın sonuçlarıyla birlikte bize düşen görev ve sorumlulukları yüzde 100 sahipleneceğiz ve bunların hayata geçirilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması için elimizden gelen en büyük çabayı göstereceğiz. Tabii iklim değişikliği denildiğinde kimsenin sessiz kalamayacağı, tarafsız kalamayacağı ve bu ülke için, dünya için, dünyanın daha iyi ve yaşanılabilir olabilmesi için çaba göstermesi gereken bir noktadayız. Yaşadığımız kuraklık, yangınlar, sel felaketleri artık dünyanın bu gidişata bir şekilde bir dur demesi gerektiğini gösteriyor. Hedefimiz sadece kendimiz için değil, aslında bütün dünya için yaşanılabilir dünya haline gelebilmek. Dünyanın bir tarafı açlıkla, susuzlukla mücadele ederken, bir diğer tarafının doğayı hiçe sayarak sadece kendi çıkarları için insanın hayatını bile hiçe sayarak elindeki bütün kaynakları sonsuzcasına tüketmesine artık bir dur denilmesi gerekiyor. İnsanların hayatlarını ve yaşamlarını daha iyi yapabilmenin çabası içerisinde olurken dünyanın geri kalanının da hayatta kalabilmesi için çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler’den gelen temsilcilerimizin iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak her türlü çalışmada ve her türlü konuda çok daha aktif görev almalarını ve dünyanın bir kısmındaki artmış olan kuraklığın ve susuzluğun, açlığın çözümlenebilmesi için dünyanın refah içerisinde yaşayan diğer yarısının da artık bir tehdit altında olduğunu görmeleri gerektiğini buradan özellikle hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimize lazım olan havanın, suyun, toprağın bırakılması hepimize vazife tevdi etmektedir”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, insanı odağına alan bir anlayışın insanın güvenliğini, gelecek kuşakların güvenliğini, sağlıklı bir ortamda yaşamasını hep öncelediğini kaydederek, “Bu yönüyle hem kurumlarımızın hem bütün bireylerimizin bu temayül içinde olması aslında büyük bir kıymet arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kamu otoritelerinin, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu perspektif çerçevesinde özellikle insani olan, insana lazım olan, yarınki gençlerimize lazım olan bir havanın, suyun, toprağın bırakılması hepimize birer vazife tevdi etmektedir. Özellikle geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliği, bu iklim değişikliğinin çevre üzerinde oluşturmuş olduğu baskıyı bertaraf edecek araçlar nelerdir? Bunların net bir şekilde ortaya konulması elbette ki çok önemli. Şehrimizde böylesine bir faaliyetin icra ediliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bizi heyecanlandıran en önemli husus da sevgili gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı. Artık bütün dünya gençlerinin çok daha fazla düne göre alakadar olduğunu görüyoruz. Dijitalizmin hep menfi tesirleri anlatılırken aynı şekilde insani olan güzel hasletlerle ilgili, güzel hedefler doğrultusunda da bütün dünya gençlerinin aynı zamanda organize eden bir fonksiyon ifa ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Elbette ki bu konuyla ilgili çok önemli bilimsel araştırmalar hem kamuda hem üniversitelerde hem sivil toplumda dünyanın dört bir tarafında buna katkı veren bilim ve teknik yönde temayüz etmiş insanlarımız var. Ama aslında herkesin, bütün insanların bunun şuurunda olması, bütün gençlerimizin buna destek vermesi çok daha kıymetli bir husus. İnsanımızı ve insanlığımızı tehdit eden, böylesine bir felaketle ilgili mücadelede sivil toplumun, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, kamuların bunun farkında olduğu gibi herkesin farkında olması önemli. Bu konudaki eğitimlerin önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Bu noktada yapılan bütün çalışmaların imkan ve kabiliyetlerin iyi bir iletişimle etkin bir iletişimin olması elbette ki çok önemli. Bu koordinasyon çok önemli ve herkesin bu noktada yüksek derecede bir motivasyonla yarın gençlerimizi heba edecek bu tehlikeyi bertaraf edecek bütün unsurların devreye sokulması çok çok önemli. Biz şuna çok şükrediyoruz ki; gerçekten parlamentomuz bu konuda çok duyarlı. Sadece bugün değil öteden beri parlamentomuzun bu konuda çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. İnsanın sağlığıyla, güvenliğiyle, hava, su ve toprak üzerindeki bu kadar menfi unsurların bertaraf edilmesi için neler yapılması gerekiyor, hangi standartların belirlenmesi lazım ve bu standartların normatif düzeyde yasama organı tarafından kanun olarak önümüze konulması bizim için çok önemli bir istinat noktası. Bu kanunlar çerçevesinde bakanlıklarımızın operasyonel programlar hazırlaması önemli. Özellikle iklim değişikliğiyle. mücadele noktasındaki strateji ve eylem planıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere onun koordinasyonunda diğer bütün bakanlıklarımız buna müdahil. Taşrada bunların izdüşümü olarak kamu kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımız belediyelerimiz bakanlıklarımızın verdiği bu ödevleri koşarak iyi bir iletişim halinde yapıyor olması çok çok kıymetli” diye konuştu.

21 Şub 2022 - 16:07 Konya- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.954.265 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman'da suyu, yolu ve yayla havası olan arazi satılık

Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, yolu ve suyu olan 15 bin metrekare arazi sahibinden satılık.  Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, Pınarbaşı köyüne 5...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Satılık Villa Arsası

Karaman Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı ve Lütfi Elvan Kongre Merkezi yakınında bulunan villa arazisi satılıktır. 1250 m2 olan arazinin altyapı s...

0531 849 20 52 İBRAHİM KARAMAN

Flemenkçe öğretmeni aranıyor

Karaman'da faaliyet gösteren bir yabancı dil eğitim kurumunca istihdam edilmek üzere Flemenkçe öğretmeni aranıyor. 

+90 554 753 82 87

Üniversite karşısında satılık arsa ve spor tesisi

Karaman'ın yatırıma en uygun bölgelerinden birisi olan üniversite bölgesindeki arsa, spor tesisi ve halı saha satılıktır. Toplam tapu alanının 48 bin...

0 546 662 03 05

Sahibinden Satılık Bahçe!

Boyalı Köyü Koroşözü mevkisi bulunan 9 dönüm ceviz behçesi ile 6 dönüm tarlamız satılıktır. İçerisinde 370 adet chandler ve fernor ceviz ile 30 adet...

0 505 691 80 19

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA