Karaman Merkez'de 86 metrekare 2+1 daire icradan satılıktır

Karaman Merkez'de 86 metrekare 2+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, 2695 Ada, 4 Parsel, YEŞİLADA Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaza yönelik dosyaya sunulan bilirkişi raporunda ana Gayrimenkul; 197,84 m² alana sahip doğu yönden yola cepheli ara parsel üzerinde Bodrum+Zemin+1 normal katlı olarak Ayrık Nizamda, Betonarme Karkas yapıda 3/A yapı sınıfında inşa edilmiş apartman niteliğindedir.

Tapuda ana taşınmaz niteliği ARSA olarak kayıtlıdır. Ana taşınmazın ilk ruhsatı 2007 tarihli olup, 2011 yılında kat irtifakı kurulmuş, 2012 yılında yenileme ruhsatı almıştır. Taşınmaz ~10-12 yaşındadır. Mimari projesine göre ana taşınmazın Bodrum katında meskenlere ait kömürlük eklentileri, Zemin katında 1 Nolu mesken, 1. Katında 2 Nolu mesken konumludur.

Mahallinde ana taşınmazda projesine ve ruhsatına aykırı imalatlar olduğu görülmüştür. Bodrum kat yol kotunun üzerinde inşa edilmiş, ayrıca mesken olarak kullanılan teras kat ilave edilmiştir. Parselin ön bahçesinde tek katlı kapalı garaj inşa edilmiştir. Apartman girişi kuzey (yan) cepheden, zemin kattan sağlanmaktadır. Parsel çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir.

Dış cephesi yalıtımlı ve dış cephe boyalıdır. Bahçe giriş ve bina giriş kapıları ile, merdiven/balkon korkulukları demir doğramadır. Merdivenler ve sahanlıkları mozaik betondur. Ana gayrimenkulün konumun kadastral ve imar paftalarından kontrol edilerek, doğruluğu teyit edilmiştir. Yapı 5. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Yerinde çıplak gözle yapılan incelemelerde depremle ilgili herhangi bir hasar gözlemlenmemiştir. Satışa konu 2 nolu bağımsız bölüm mesken ise, ana taşınmazın birinci katında konumlu katta tek dairedir. 3 yönden (kuzey-doğu-batı) açık cephelidir. İç mekan keşfi yapılamamış olup, projesine göre (ortak alanlar hariç) 86 m² brüt alanlı olup, 2 oda 1 salon, 2 balkon, 1 antre,1 hol, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo-wc hacimlerinden oluşmaktadır. Arsa payı 1/2'dir. Ayrıca bodrum katta 32 m² alanlı 2 Nolu kömürlük eklentisi bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik, pencereler ve balkon kapıları PVC doğramadır. Kapıda doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Bölgenin tüm altyapı olanaklarından istifade etmektedir. Halihazırda mesken olarak kullanılır vaziyettedir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi: Hürriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:256 Kat:1 D: 2 Merkez / KARAMAN
Yüzölçümü: 86,00 m²

İmar Durumu: Ayrık İkiz nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında olduğu öğrenilmiştir. Ön bahçe çekme mesafesi:5m, Yan bahçe çekme mesafesi 3m, TAKS.0,40, KAKS:0,80'dir. Taşınmaz 2 Nolu gecekondu Önleme Bölgesinde yer almakta olup, bölgede yapılaşma koşuluna ve parsel alanına bakılmaksızın aynı tip proje (II. Tip) ile yapı inşasına müsaade edilmektedir. Ayrıca imar planı, 05.02.2021 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 13.01.2021 ve 15.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Kıymeti: 170.412,00 TL
KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 15/12/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü: 12/01/2022 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, 2878 Ada, 2 Parsel, HAMİDİYE Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaza yönelik dosyaya sunulan bilirkişi raporunda taşınmaz, tapu kayıtlarına göre ARSA vasfında ve 247,49 m² alana sahip, kuzey yönden yola cepheli ara parseldir. 1992 yılında hazırlanan proje ile toplamda 5 adet bitişik dükkan için kat irtifakı kurulmuş ancak mahallinde inşa edilmemiştir. Projesine göre 2 Nolu Dükkan 49,5 m² alanlı ve 1/5 arsa payı bulunmaktadır.

Mahallinde yapılan keşifte parselin bulunduğu yerin, yol, kaldırım ve boş arsa olarak kullanıldığı görülmüştür. Yakın çevresinde benzer özelliklerde boş arsalar, tek katlı sanayi dükkanları, ~50 m mesafede Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi, ~400 m kuzeyinde Yeni Adalet Sarayı bulunmaktadır.

Bilirkişi tarafından yapılan değerleme sürecinde bölgenin kentsel dönüşüm alanında ve 18.Md uygulaması alanında kalıyor olması nedeniyle, söz konusu kat irtifakı projesinin uygulanmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, bu nedenle yalnızca arsa payları üzerinden değer takdir edilmiş ve arsa değeri takdirinde söz konusu imar uygulamalarının değer düşürücü etkisi göz önünde bulundurulmuştur. Bölge altyapı olanaklarından tam olarak istifade etmektedir. Borçlu hissesi 3/20'dir.

Adresi: Hamidiye Mah. 1903 Sokak Merkez / KARAMAN
Yüzölçümü: 247,49 m²

İmar Durumu: E:1,00 Hamx:21,5 m, Min. Parsel büyüklüğü 1500 m² ve TİCK(1) (Kentsel Çalışma Alanı) lejantında kalmaktadır. Parselin bir kısmı yolda kalmaktadır. Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 216/248 sayılı kararına istinaden, 445 Nolu İmar Düzenleme sahasına alınmıştır. İmar Kanunu 18. Madde uygulaması devam etmekte, ayrıca Belediye ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırlarında kalmaktadır. Vatandaş itirazları sebebiyle bu bölge için mahkeme süreçleri halen devam etmektedir. Ayrıca imar planı, 05.02.2021 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 13.01.2021 ve 15.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Kıymeti: 5.197,00 TL
KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 15/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü: 12/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, 2878 Ada, 2 Parsel, HAMİDİYE Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaza yönelik dosyaya sunulan bilirkişi raporunda taşınmaz tapu kayıtlarına göre ARSA vasfında ve 247,49 m² alana sahip, kuzey yönden yola cepheli ara parseldir. 1992 yılında hazırlanan proje ile toplamda 5 adet bitişik dükkan için kat irtifakı kurulmuş ancak mahallinde inşa edilmemiştir. Projesine göre 3 Nolu Dükkan 49,5 m² alanlı ve 1/5 arsa payı bulunmaktadır.

Mahallinde yapılan keşifte parselin bulunduğu yerin, yol, kaldırım ve boş arsa olarak kullanıldığı görülmüştür. Yakın çevresinde benzer özelliklerde boş arsalar, tek katlı sanayi dükkanları, ~50 m mesafede Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi, ~400 m kuzeyinde Yeni Adalet Sarayı bulunmaktadır. Bilirkişi tarafından yapılan değerleme sürecinde bölgenin kentsel dönüşüm alanında ve 18.Md uygulaması alanında kalıyor olması nedeniyle, söz konusu kat irtifakı projesinin uygulanmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, bu nedenle yalnızca arsa payları üzerinden değer takdir edilmiş ve arsa değeri takdirinde söz konusu imar uygulamalarının değer düşürücü etkisi göz önünde bulundurulmuştur.
Bölge altyapı olanaklarından tam olarak istifade etmektedir. Borçlu hissesi 3/20'dir.

Adresi: Hamidiye Mah. 1903 Sok. Merkez / KARAMAN
Yüzölçümü: 247,49 m²

İmar Durumu: E:1,00 Hamx:21,5 m, Min. Parsel büyüklüğü 1500 m² ve TİCK(1) (Kentsel Çalışma Alanı) lejantında kalmaktadır. Parselin bir kısmı yolda kalmaktadır. Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 216/248 sayılı kararına istinaden, 445 Nolu İmar Düzenleme sahasına alınmıştır. İmar Kanunu 18. Madde uygulaması devam etmekte, ayrıca Belediye ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırlarında kalmaktadır. Vatandaş itirazları sebebiyle bu bölge için mahkeme süreçleri halen devam etmektedir. Ayrıca imar planı, 05.02.2021 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 13.01.2021 ve 15.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Kıymeti: 5.197,00 TL
KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 15/12/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü: 12/01/2022 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

21 Eki 2021 - 10:42 - İhaleler --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Bay-bayan personel alınacak

YURTSEVER PETROL OTOGAR Şubesi’nde çalıştırılmak üzere bay bayan akaryakıt Satışı ve markette görev alabilecek takım arkadaşları alınacaktır. Müracaa...

0541 735 67 76 YURTSEVER PETROL

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Danış Kitabevi bayan personel arıyor

Karaman Danış Kitabevinde çalıştırılmak üzere, en az lise mezunu bayan personeller alınacak. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

03382127653 DANIŞ KİTABEVİ

Karaman Ziya Gökalp Mahallesinde Satılık Lüks Daire

Dairemizin lokasyonu Karaman Valilik karşısındadır. Bina 3 katlı olarak toplamda 5 daire şeklinde inşa edilmiş, Ana cadde ile bina arasında yeşil alan...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Kazım Karabekir Mahallesinde Satılık Daire

Kazım Karabekir mahallesinde 145 m2 3+1 yüksek giriş zemin kat satılık daire. Dairenin bulunduğu bina tek daire üzerine 4 kat olarak inşa edilmiş, bin...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Medreselikte Satılık Dağ Evi

Şehir hayatının yorucu temposu, artan gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlarından kurtulmak ister misiniz? Oksijeni bol, temiz havasıyla ve doğal gü...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Ülkemizdeki Mülteciler Sınır Dışı Edilmeli mi?