Mersin Toroslar'da kiraz bahçesi icradan satılıktır (çoklu satış).

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ2021/2464 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli öz...

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ
2021/2464 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, 111 Ada, 1 Parsel, SADİYE Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, kiraz bahçesi niteliğindeki taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu parsel, şehir merkezinin kuşuçuşu yaklaşık 35 km kuzeybatısında bulunan Sadiye (Atlılar) Mahallesi (Köyü) Merkezi?nin (Sadiye/Atlılar Mahallesi Merkezi, Karaman İl Sınırında olan köylerden biridir.), kuşuçuşu yaklaşık 1,85 km kuzeybatısında konumludur. Bölgede bulunan taşınmaz parsellerin büyük bölümü tarımsal amaçlı kullanılan kiraz bahçelerinden oluşmaktadır. Bölge halkı genel olarak tarımsal faaliyetle uğraşmaktadır. Alacak konusu taşınmazın kuşuçuşu yaklaşık 5 km güneybatısında Değnek Mahallesi (Köyü) Merkezi, yaklaşık 7,50 km doğusunda Alanyalı Mahallesi (Köyü) Merkezi, yaklaşık 7,50 km güneydoğusunda Horozlu Mahallesi (Köyü) Merkezi bulunmaktadır. Bölge belediyenin imkânlarından yararlanılmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Ayrıca bölgenin su sorunu yoktur.

Satışa konu taşınmaz parselin güneyden kuzeye doğru uzanan uzun ince dikdörtgen şeklinde geometrik yapıda olduğu, parselin düze yakın topoğrafik yapıda olduğu, parselin kuzey bitişik parselinin de yine aynı malik adına katlı 12 no.lu parselle ortak kullanılmakta olduğu, her iki parselin etrafının tel örgülerle çevrili olduğu, parsel üzerinde 10-15 yaşlarında bakımlı fileli kapama kiraz bahçesinin bulunduğu, sulamasının damlama sulama sistemi ile kontrollü bir şekilde yapıldığı, parselin ortasında ve yığma tarzda inşa edilmiş yaklaşık 4 m² hacimli su pompası kulübesi ile parselin güney sınırının orta yine yığma tarzda inşa edilmiş yaklaşık 6 m² hacimli su pompası kulübesi bulunduğu görülmüştür. Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, imar durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında Boş tarla beher m² değerinin; 20,00 TL/m² olduğu, Kapama Kiraz Bahçesi beher m²?sinin ise; 35,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle, Zemin Değeri: (10,00 m² x 20,00 TL/m²) + (26.650,00 m² x 35,00 TL/m²) = 932.950,00 TL hesap edilmiştir. Parsel üzerindeki Kulübe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın I Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı m² maliyetinin 255,00 TL olduğu, yapıdaki eksik işçilik+yıpranma oranının % 10 seviyesinde olduğu kanaatiyle; Bina Değeri: 10,00 m² x 255,00 TL/m² x (1-0,10) = 2.295,00 TL olduğu hesap edilmiştir. ZEMİN+YAPI DEĞERİ: 932.950,00 TL + 2.295,00 TL = 935.245,00 TL olduğu hesap edilmiştir.

Adresi : Sadiye Mah, Köy Civarı Mevkii, 111 Ada, 1 No.Lu Parsel Toroslar - Mersin
Yüzölçümü : 23.660,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 935.245,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. - diğer tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, 111 Ada, 12 Parsel, SADİYE Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, Kiraz bahçesi niteliğindeki taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu parsel, şehir merkezinin kuşuçuşu yaklaşık 35 km kuzeybatısında bulunan Sadiye (Atlılar) Mahallesi (Köyü) Merkezi?nin (Sadiye/Atlılar Mahallesi Merkezi, Karaman İl Sınırında olan köylerden biridir.), kuşuçuşu yaklaşık 1,85 km kuzeybatısında konumludur. Bölgede bulunan taşınmaz parsellerin büyük bölümü tarımsal amaçlı kullanılan kiraz bahçelerinden oluşmaktadır. Bölge halkı genel olarak tarımsal faaliyetle uğraşmaktadır.

Alacak konusu taşınmazın kuşuçuşu yaklaşık 5 km güneybatısında Değnek Mahallesi (Köyü) Merkezi, yaklaşık 7,50 km doğusunda Alanyalı Mahallesi (Köyü) Merkezi, yaklaşık 7,50 km güneydoğusunda Horozlu Mahallesi (Köyü) Merkezi bulunmaktadır. Bölge belediyenin imkânlarından yararlanılmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Ayrıca bölgenin su sorunu yoktur. Satışa konu taşınmaz parselin doğudan batıya doğru uzanan dikdörtgen şeklinde geometrik yapıda olduğu, parselin düze yakın topoğrafik yapıda olduğu, parselin güney bitişik parselinin de yine aynı malik adına katlı 1 no.lu parselle ortak kullanılmakta olduğu, her iki parselin etrafının tel örgülerle çevrili olduğu, parsel üzerinde 10-15 yaşlarında bakımlı fileli kapama kiraz bahçesinin bulunduğu, sulamasının damlama sulama sistemi ile kontrollü bir şekilde yapıldığı, parsel üzerinde inşai yapı bulunmadığı, parselin kuzeybatı köşesinde kalan yaklaşık 1.650 m² hacimli alanın boş vaziyette olduğu görülmüştür. Zemin Değeri: Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, imar durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında Boş tarla beher m² değerinin; 20,00 TL/m² olduğu, Kapama Kiraz Bahçesi beher m²?sinin ise; 35,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle,
Zemin Değeri: (1.650,00 m² x 20,00 TL/m²) + (13.290,00 m² x 35,00 TL/m²) = 498.150,00 TL hesap edilmiştir.
Adresi : Sadiye Mah. Köy Civarı Mevkii, 111 Ada, 12 No.Lu Parsel Toroslar - Mersin
Yüzölçümü : 14.940,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 498.150,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. - diğer tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 14:25 - 14:35 arası,

2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:25 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, 110 Ada, 4 Parsel, SADİYE Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, Tarla niteliğindeki taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Satışa Konu taşınmaz parselin kareye yakın şeklinde geometrik yapıda olduğu, parselin düze yakın topoğrafik yapıda olduğu, parselin kuzey bitişik parselinin de yine aynı malik adına katlı 111 ada, 1 no.lu parsel olduğu, parselin etrafının kısmen tel örgülerle çevrili vaziyette olduğu, parsel üzerinde 10-15 yaşlarında bakımlı fileli kapama kiraz bahçesinin bulunduğu, parselin sınır bölümlerinde kısmen ceviz ağaçlarının bulunduğu, sulamasının damlama sulama sistemi ile kontrollü bir şekilde yapıldığı, parsel içerisinde basit eski iki ayrı yapı bulunduğu, birinci yapının parselin güneydoğu ucunda konumlu olduğu, diğerinin ise bu yapının yaklaşık 25 m kuzeybatısında konumlu olduğu görülmüştür. Birinci yapının zemin katının depo, üst katının ise mesken amaçlı kullanıldığı, zemin katının yığma tarzda yapıldığı, duvarlarının sıvalı ancak boyasız olduğu, giriş kapısının sürgülü demir doğrama olduğu, üst katının ahşap doğramadan imal edildiği, kapı ve pencerelerinin de basit ahşap doğramadan imal edildiği, üst kata çıkış merdivenlerinin ve korkuluklarının demir doğramadan imal edildiği, bu yapının bitişiğinde ön tarafta yığma duvar üzeri oluklu sac ile kaplı banyo ve wc hacminin bulunduğu görülmüştür.

Toplam inşaat alanı: 32 m² x 2 = 64 m²?dir. İkinci yapının zemin+yüklük şeklinde ve yığma tarzda inşa edildiği, duvarlarının sıvalı ve plastik boyalı olduğu, boya ve sıvalarının yer yer dökülmüş vaziyette olduğu, çatısının oluklu sac ile kaplı olduğu, kapı ve pencerelerinin basit ahşa doğrama olduğu (üst katta bulunan yüklük bölümünün pencerelerinin sert pvc doğrama olduğu), pencerelerinden görülen kadarıyla yer döşemelerinin seramik döşeme olduğu, duvarlarının kara sıva üzeri plastik boyalı olduğu görülmüştür. Bu yapının önünde etrafı demir profil+alüminyum+katlanır cam ile kapatılmış veranda imal edilmiş olup yapının üstü açık vaziyette ayrıca yapı kısmen göletin üstüne denk gelmektedir.

Toplam inşaat alanı: 50 m² + 45 m² = 95 m²?dir. Zemin Değeri:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, imar durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında Boş tarla beher m² değerinin; 20,00 TL/m² olduğu, Kapama Kiraz Bahçesi beher m²?sinin ise; 35,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle, Zemin Değeri: (15.425,00 m² x 20,00 TL/m²) + (955,00 m² x 35,00 TL/m²) = 341.925,00 TL hesap edilmiştir. Parsel üzerindeki Birinci Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf B Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı m² maliyetinin 940,00 TL olduğu, yapıdaki eksik işçilik+yıpranma oranının % 40 seviyesinde olduğu kanaatiyle; Birinci Yapı Değeri: 64,00 m² x 940,00 TL/m² x (1-0,40) = 36.096,00 TL olduğu hesap edilmiştir. Parsel üzerindeki İkinci Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf B Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı m² maliyetinin 940,00 TL olduğu, yapıdaki eksik işçilik+yıpranma oranının % 30 seviyesinde olduğu, Verandanın ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın II Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer aldığı m² maliyetinin 640,00 TL olduğu, yapıdaki eksik işçilik+yıpranma oranının % 30 seviyesinde olduğu kanaatiyle; İkinci Yapı+Veranda Değeri: [50,00 m² x 940,00 TL/m² x (1-0,30)] + [45,00 m² x 640,00 TL/m² x (1-0,30)] = 53.060,00 TL olduğu hesap edilmiştir. ZEMİN+YAPI DEĞERİ TOPLAMI: 341.925,00 TL + (36.096,00 TL + 53.060,00 TL) = 431.081,00 TL olduğu hesap edilmiştir.
Adresi : Sadiye Mah., Köycivarı Mevkii, 110 Ada, 4 No.Lu Parsel Toroslar - Mersin
Yüzölçümü : 16.380,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 431.081,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. - diğer tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2464 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

29 Tem 2021 - 10:22 - İhaleler --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire

Karaman Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire Dairenin lokasyonu cumartesi pazarına yakın konumda, 4 katlı binanın 3. katında bulunmaktadır...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Ali Şahane Mahallesinde Satılık Daire

Karaman Ali Şahane Mahalellesinde Dubleks Satılık Daire Zemin + 3 katlı binanın son katında 212 m2 brüt 180 m2 net kullanım alanına sahip, 4 + 2 odalı...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

İş arıyorum

Tantuni ustasıyım iş arıyorum.

0(530) 543 73 62 FATİH

Karaman'da çift cepheli kiralık dükkan

Karaman merkez Tahsin Ünal Mahallesindeki 4 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve İş Bankası yanında, Faik Kayserilioğlı Caddesi No: 72 A/B adresindeki dükkan v...

0534 723 9174

Canlı kaz ve hindi satışı yapılır.

Merhaba, Canlı, yeni mahsül, bakımlı ve organik kaz ve hindi satışı yapıyoruz. Fiyatlar için lütfen irtibat kurunuz. İrtibat tel: Mehmet Doğançay, 05...

MEHMET DOĞANÇAY

Yurtsan Petrol'e personel alımları yapılacaktır

Karaman'da akaryakıt sektörünün öncüsü Yurtsever Petrol'ün Karaman OSB girişindeki şubesi Yurtsan Petrol bay-bayan personel alacağını duyurdu. Alınac...

Toprakçılar Makina'ya Personel Aranıyor

Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranmaktadır. İletişim:0532 564 0467 - Sinan Toprakçı

0532 564 0467 TOPRAKÇILAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Desi Panjur'a Personel Alınacak

Desi Panjur fabrikasında çalıştırılmak üzere personel alınacaktır. Başvurulan şahsen yapılması rica olunur. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde...

0 338 224 12 40

Grafik Tasarım Uzmanı

Üniversitelerin Grafik Tasarım önlisans veya lisans bölümlerinden mezun. Grafik Tasarım konusunda tecrübeli, bu alanda en az 2 yıl çalışmış, Portfolio...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Golda Gıda Personel İlanı

GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında, büyüklük açısından, en büyüğü olarak dikkat çeken Bera Holding Gıda...


Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Ülkemizdeki Mülteciler Sınır Dışı Edilmeli mi?