Karaman'da 19.964 m² Arsa Üzerinde İcradan Satılık Fabrika

Karaman Merkez'de 19.964 m² arsa üzerindeki fabrika ve müştemilatı ile 1000 m² arsa icradan satılıktır

Büyütmek için resme tıklayın

T.C.
KARAMAN İCRA DAİRESİ
2017/701 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
SATIŞA KONU 2 ADET TAŞINMAZIN:
TAPU KAYITLARI: Karaman İli, Merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, 4710 Ada/2 Parselde Kayıtlı, Arsa ve Karaman İli, Merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, 4710 Ada/1 Parselde Kayıtlı, Bulgur Fabrikası ve Müştemilatı ile nitelikli satışa konu taşınmazların arasında ekonomik bütünlük bulunması nedeniyle birlikte satışı gerçekleştirilecektir.

ÖZELLİKLER :
Karaman İli, Merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 4710 Ada/2 Parselde Kayıtlı, Arsa nitelikli taşınmazın özellikleri; Satışa konu 4710 ada 1 parsel numaralı arsa nitelikli taşınmaz, 1.000,00 metrekaredir. Arsanın bulunduğu konum ve mevkii, imar durumu, yapı nizamı, inşaat kullanım alanı, kat adedi, hafriyat durumu, ulaşım durumu, cephesi, yönü, çevresindeki yapılaşmalar oranı, kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanma durumu, serbest piyasa alım ve satım rayiçleri (istenen bedeller) dikkate alınarak arsa birim maliyeti belirlenmiş olup, metrekare değeri 654,1056 TL/m²'dir.

Karaman İli, Merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 4710 Ada/1 Parselde Kayıtlı, Bulgur Fabrikası ve Müştemilatı nitelikli taşınmazın özellikleri; Karaman İli Merkez ilçesi Hisar Mahallesinde; 4710 Ada 1 numaralı, 19.964,35 m2 yüzölçümlü, Bulgur Fabrikası ve müştemilatı nitelikli parsel üzerindedir.

1- İDARİ BİNA: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan tek katlı betonarme karkas yapı özelliğinde idari bina bulunmaktadır. 31 x 12,20 m = 378 m² alanlı bir yapıdır.
İlgi idari bina için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca III A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Ticari amaçlı binalar üç kata kadar ve Küçük sanayi Tesisleri (İmalathane)” kapsamında değerlendirilebileceği ve ( 2020 yılı için 1100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (42 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak% 40 olarak belirlenmiştir.

2- ÜRETİMHANE BİNASI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan 6 katlı betonarme karkas yapı sistemli üretimhane binasıdır. Yapıya Karaman Belediyesince 22.12.1972 tarihli yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yapı inşaat alanı 2025 m2 olarak hesaplanmıştır.

Üretim hane binası için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-B grubu Yapılar kapsamında bulunan “Ticari amaçlı binalar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1.450 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (47 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 40 olarak belirlenmiştir.

3- FABRİKA BİNASI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı sistemli fabrika binasıdır. Yapı inşaat alanı 648 m2 olarak hesaplanmıştır. Fabrika binası için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Ticari amaçlı binalar üç kata kadar ve Küçük sanayi Tesisleri (İmalathane)” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (42 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 40 olarak belirlenmiştir.

4-FABRİKA BİNASI SAHANLIĞI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı sistemli fabrika binasının giriş çıkış kısımlarında bulanan yükseltilmiş sahanlık alanıdır.

Yapı inşaat alanı 90 m2 olarak hesaplanmıştır. Fabrika binası sahanlık yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 1-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 210 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (42 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 40 olarak belirlenmiştir.

5- HANGAR BİNASI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı üzerine çelik çatı makası oturtularak oluşturulan yapıdır. Yapı inşaat alanı 315 m2 olarak hesaplanmıştır. Hangar yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Ticari amaçlı binalar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (27 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

6- HAMMADDE AMBARI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı üzerine çelik çatı makası oturtularak oluşturulan yapıdır. Yapı inşaat alanı 829 m2 olarak hesaplanmıştır. Hangar yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 2-C grubu Yapılar kapsamında bulunan “Sanayi Yapıları” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 820 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (39 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 32 olarak belirlenmiştir.

7-PAKETLEME BÖLÜMÜ: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan çelik yapı olarak inşaa edilmiş bir yapıdır. Yapı inşaat alanı 493 m2 olarak hesaplanmıştır. Paketleme yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 2-C grubu Yapılar kapsamında bulunan “Sanayi Yapıları” kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir. (2020 yılı için 820 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

8-DEPO-1: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan sundurma nitelikli yapıdır. Yapı inşaat alanı 455 m2 olarak hesaplanmıştır. Depo (sundurma nitelikli) yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 1-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 210 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

9-DEPO-2: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapıdır. Parselin doğu cephesinde bulunmaktadır. Yapı inşaat alanı 1554 m2 olarak hesaplanmıştır. Depo yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 2-C grubu Yapılar kapsamında bulunan “Sanayi Yapıları” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 820 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (39 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 32 olarak belirlenmiştir.

10-ÇELİK ÇATILI YÜKLEME YERİ: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan fabrika binası arka cephesinde, çelik yapı olarak inşaa edilmiştir. Yükleme alanı olarak düzenlenmiştir. Yapı inşaat alanı 800 m2 olarak hesaplanmıştır. Çelik Çatılı yükleme yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 2-B grubu Yapılar kapsamında bulunan “Tarımsal endüstri yapıları” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 750 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (27 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

11- SOSYAL TESİS BİNASI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı olarak tasarlanmış, yemekhane ve tuvalet olarak kullanılan binadır. Yapı inşaat alanı 232 m2 olarak hesaplanmıştır. Sosyal tesis yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Ticari amaçlı binalar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1.100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

12-HAMMADDE SİLOSU: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapı olarak tasarlanmış, silo olarak kullanılan 10 katlı binadır. Bina içerisinde ilave olarak 150 m² sığınak alanı tespit edilmiştir. Yapı inşaat alanı sığınak alanı dâhil 2936 m² olarak hesaplanmıştır. Hammadde yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca III B grubu Yapılar kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1450 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (37 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 32 olarak belirlenmiştir.

13-KAZAN DAİRESİ: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan bodrum üzeri üç kattan imal edilmiş betonarme karkas yapıdır. Yapı inşaat alanı 576 m2 olarak hesaplanmıştır. Kazan dairesi yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca IIIA grubu Yapılar kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (27 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

14-MESCİT: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapıdır. Yapı inşaat alanı 99 m2 olarak hesaplanmıştır. Kazan dairesi yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-A grubu Yapılar kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1.100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

15-KANTAR BİNASI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme karkas yapıdır. Yapı inşaat alanı 38 m2 olarak hesaplanmıştır. Kazan dairesi yapısı için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 3-A grubu Yapılar kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 1.100 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; dava tarihi (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir.

16-SUNDURMA YAPILARI: 4710 ada 1 parsel üzerinde bulunan sundurma nitelikli yapılardır. Toplam 3 parça halinde olup, yapı inşaat alanları 62 m2, 105 m2, 75 m2 olarak hesaplanmıştır. Sundurma yapıları için “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Bedellerin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” uyarınca 1-A grubu Yapılar kapsamında bulunan “Gölgelikler ve Çardaklar” kapsamında değerlendirilebileceği ve (2020 yılı için 210 TL/m2); “Yıpranma Oranlarını Gösterir Cetvel” esas alınarak; sundurmalardan ikisi için (22 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak % 25 olarak belirlenmiştir. Diğer sundurma yapısı için, dava tarihi (40 yaş) için % 32 ve güncel tarihi (42 yaş) için, yıpranma oranı “Aşınma Paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel” esas alınarak %40 olarak belirlenmiştir.

17-ARSA BEDELİ: Satışa konu 4710 ada 1 parsel numaralı taşınmazın arsa yüzölçümü 19.964,35 metrekaredir. Arsanın bulunduğu konum ve mevkii, imar durumu, yapı nizamı, inşaat kullanım alanı, kat adedi, hafriyat durumu, ulaşım durumu, cephesi, yönü, çevresindeki yapılaşmalar oranı, kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanma durumu, serbest piyasa alım ve satım rayiçleri (istenen bedeller) dikkate alınarak arsa birim maliyeti belirlenmiş olup, metrekare değeri 899,40 TL/m²' dir.

18-ZİRAİ DEĞERLER :

Sıra Cinsi Yaşı Âdeti Fiyatı Toplam Fiyatı
1 Elma 20 2 751,3 1.502,6
2 Erik20 2 471,4 942,8
3 Vişne15 1 471,4 471,4
4 Asma25 2 179,8 359,6
5 Kayısı30 1 359,8 359,8
6 Ceviz13 2 451,3 902,6
7 Dut35 1 202,7 202,7
8 Karaçam40 22 615,93 13.550,46
9 Sedir40 15 770,28 11.554,20
TOPLAM 29.846,16
Satışa konu taşınmazlar üzerindeki ağaçların (Orman envali ağaçlar dâhil) toplam değeri 29.846,16 TL, 2020 Şubat tarihine ait değeri 24.403,18 TL' dir.

19- TAŞINMAZDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT VE ÖZELLİKLERİ:

Satışa konu taşınmazda, Bulgur üretiminde kullanılan makinaların çoğunluğu teknolojik olarak eski tip makinalar olup sistemin faal durumda olmadığı görülmüştür. Fabrikada bulunan makine ve ekipmanların fiyatlarının belirlenmesi piyasa fiyat araştırması, makine ve teçhizatın yaşı ve yıpranma durumuna göre farklı oranlarda amortisman işlemi uygulanması ile gerçekleştirilmiştir.

Fabrikanın Üretim Aşamalarında Kullanılması Gerekli Makine ve Teçhizatlar
(Mütemmim Cüz)
Sıra No: Fabrika İçerisinde Mevcut Makine ve Miktarı- Birimi Fiyatı (TL)

Ekipmanların Tanımı

1-60 ton kapasiteli elektronik yer altı kantarı 1 Adet 36.600,00 TL
2-Teta Marka 7000 kg/h kapasiteli 2009 yılı imalatı katı yakıtlı,
stokerli, 2 adet degazör tankı ön yanma ocağı ve kül
boşaltma sistemiyle komple buhar
kazanı ve ekipmanları 1 Takım 417.950,00 TL
3-Su yumuşatma ünitesi ve pompa dairesi ekipmanları 1 Takım 42.700,00 TL
4-Z tipi kovalı elevatör 2 Adet 8.540,00 TL
5-Kovalı elevatör 1 Adet 1.830,00 TL
6-Hububat taşıma elevatörü yaklaşık 18 m 1 Takım 7.840,00 TL
7-Hububat taşıma elevatörü yaklaşık 35 m 1 Takım 17.080,00 TL
8-Blower hava pompası 9 Adet 61.000,00 TL
9-Blower eklüsü 5 Adet 10.980,00 TL
10-Buhar Kolektörleri Vana ve Ekipmanları 1 Takım 30.500,00 TL
11-Bulgur pişirme tankları 1500 kg, biriktirme kovaları
ve helezon dahil 4 Adet 26.880,00 TL
12-Kabuk soyma makinesi 8 Adet 38.976,00 TL
13-Fetay marka taş ayırıcı makine 2 Adet 12.688,00 TL
14-Değirmenci kardeşler bulgur öğütme makinesi 1 Adet 29.280,00 TL
15-Bulgur kurutma kulesi komple takım halinde 1 Takım 46.360,00 TL
16-Ön haşlama kazanları 1500 kg 4 Adet 9.760,00 TL
17-Talay marka hububat eleme makinesi 2 Adet 8.540,00 TL
18-Bühler marka hububat eleme makinesi 2 Adet 9.760,00 TL
19-2. kat taş ayırıcı makine 2 Adet 6.344,00 TL
20-Kullanılmayan talay marka hububat eleme makinesi 1 Adet 4.148,00 TL
21-Hubabat çöp sasörü 1 Adet 16.275,00 TL
22-Buğday ayırma(ince-kalın) makinesi 2 Adet 9.910,00 TL
23-Toprakçılar marka bulgur parlatma makinesi 2 Adet 54.900,00 TL
24-Eski tip buğday taşlı buğday değirmeni 7 Adet 23.520,00 TL
25-Günmak marka dikey tip kabuk soyma makinesi 2 Adet 29.720,00 TL
26-Yıkanmış buğday biriktirme fıçıları yatay helezonuyla
birlikte 4 Adet 10.750,00 TL
27-Triyör makinesi 1 Adet 5.000,00 TL
28-Randıman kantarı 1 Adet 1.830,00 TL
29-Dikey tip buğday yıkama makinesi 1 Adet 14.580,00 TL
30-Bulgur sınıflandırma(Sorteks) makinesi, besleme bunkeri,
platform komple takım 1 Takım 232.980,00 TL
31-Bulgur tavlama helezonu 1 Adet 4.245,00 TL
32-Fabrika içerisinde bulunan fanlar 8 Adet 17.920,00 TL
33-Er- Ay marka kare elek 1 Adet 25.475,00 TL
34-Seyyar orta boy bakliyat eleme makinesi 1 Adet 12.300,00 TL
35-Sabit ambalaj makinesi 1 Adet 3.050,00 TL
36-Hareketli ambalaj makinesi 1 Adet 4.270,00 TL
37-Fabrika binasında bulunan havalandırma ve akış kanalları 1 Adet 36.600,00 TL
38-Hidroliksan marka 100 tonluk pres 1 Adet 14.400,00 TL
39-400 lt Kompresör 1 Adet 2.440,00 TL
40-Küçük tip elektronik terazi 2 Adet 1.120,00 TL
41-Seyyar buğday taşıma helezonu 5 Adet 12.200,00 TL
42-Çuval Yükleme Bandı 2 Adet 6.710,00 TL
43-Maksaş marka vidalı kompresör 1 Adet 4.880,00 TL
44-Kazan dairesi ile fabrika arasındaki sıcak su ve buhar
tesisatı bağlantı boru ve ekipmanları 1 Takım 30.000,00 TL
TOPLAM:1.402.831,00 TL

Makine mühendisi bilirkişisi tarafından fabrika binasından yapılan inceleme ve tespit neticesinde fabrikada bulunan ve fabrikanın üretim aşamalarında kullanılması gerekli(mütemmim cüz) olan makine ve teçhizatın değerinin 1.402.831,00 TL, 2020 Şubat tarihine ait değeri 1.146.999,50 TL' dir.

20-TAŞINMAZDAKİ ELEKTRİK EKİPMANI VE ÖZELLİKLERİ:

Sıra No Malzemenin cinsi Malz. Fiyatı Adet Toplam Fiyat Amortisman Amor. Top. Fiyat
1-Plc otomasyon sistemi ve panosu 12.000,00 1 12.000,00 50% 6.000,00
2-DC kumanda rölesi 107,00 85 9.095,00 50% 4.547,50
3-Tip testli dikili tip 200x150x100cm.
elektrik panosu (kablo kanalları,
bağlantı kabloları ve klemensler dahil)3.900,00 7 27.300,00 30% 19.110,00
4-11kw motor yumuşak yol
verici sürücüsü 1.388,00 2 2.776,00 30% 1.943,20
5-AC trifaze pako şalter 70,00 8 560,00 30% 392,00
6-AC monofaze pako şalter 22,00 75 1.650,00 30% 1.155,00
7-Tip testli dikili tip 150x150x70cm.
elektrik panosu (kablo kanalları,
bağlantı kabloları ve klemensler dahil)2.300,00 6 13.800,00 30% 9.660,00
-815kw pst motor yumuşak
yol verici sürücüsü 1.830,00 1 1.830,00 30% 1.281,00
9-55kw pst motor yumuşak
yol verici sürücüsü 5.775,00 1 5.775,00 30% 4.042,50
10-3x25-40A otomatik grup sigorta 60,00 72 4.320,00 30% 3.024,00
11-3x150A T.M.Ş. 420,00 1 420,00 30% 294,00
12-150/5A akım trafosu 100,00 9 900,00 30% 630,00
13-2x16-32A otomatik sigorta 27,00 85 2.295,00 30% 1.606,50
14-2,5kW 24V tam sinüs invertör 1.800,00 1 1.800,00 50% 900,00
15-3x25-40A motor koruma şalteri 180,00 14 2.520,00 30% 1.764,00
16-25A trifaze kontaktör 190,00 142 26.980,00 30% 18.886,00
17-20A trifaze kontaktör 150,00 45 6.750,00 30% 4.725,00
18-20A termik röle 140,00 53 7.420,00 30% 5.194,00
19-Sıvı seviye rölesi 82,50 3 247,50 30% 173,25
20-100A trifaze kontaktör 290,00 3 870,00 30% 609,00
21-Basınç sensörü 105,00 3 315,00 30% 220,50
22-U-2x36Warmatür 80,00 92 7.360,00 30% 5.152,00
23-1,5mm. 40cm. delikli kablo tavası 100,00 120 12.000,00 30% 8.400,00
24-1,5mm. 5cm. delikli kablo tavası 40,00 95 3.800,00 30% 2.660,00
25-Plastik sıva üstü 0,2-0,3mt. elektrik
panosu 60,00 5 300,00 30% 210,00
26-Zaman rölesi 30,00 33 990,00 30% 693,00
27-Plastik sıva üstü 0,3-0,4mt. elektrik
panosu 100,00 2 200,00 30% 140,00
28-3x40-80A otomatik grup sigorta 135,00 28 3.780,00 30% 2.646,00
29-320kg. taşıma kapasiteli 7 duraklı
1. Sınıf insan asansörü kabin, motor,
pano ve tüm teçhizatı (A3 standartlarına
uygun değildir. 100.000,00 1 100.000,00 70% 30.000,00
30-25A termik röle 200,00 82 16.400,00 30% 11.480,00
31-6kVAinvertör 4.000,00 1 4.000,00 70% 1.200,00
32-Motor koruma rölesi 60,00 17 1.020,00 30% 714,00
33-3x400A T.M.Ş. 1.000,00 1 1.000,00 30% 700,00
34-3x125-160A T.M.Ş. 410,00 8 3.280,00 30% 2.296,00
35-80A termik röle 560,00 5 2.800,00 30% 1.960,00
36-Gerilim koruma rölesi 135,00 12 1.620,00 30% 1.134,00
37-32-40A trifaze kontaktör 220,00 46 10.120,00 30% 7.084,00
38-32-40A termik röle 300,00 22 6.600,00 30% 4.620,00
39-50A trifaze kontaktör 250,00 5 1.250,00 30% 875,00
40-63A trifaze kontaktör 670,00 19 12.730,00 30% 8.911,00
41-63A trifaze yıldız-üçgen yolverici
şalteri 300,00 1 300,00 30% 210,00
42-100A trifaze kontaktör 840,00 6 5.040,00 30% 3.528,00
43-100A termik röle 680,00 2 1.360,00 30% 952,00
44-Enerji analizörü 1.400,00 1 1400,00 30% 980,00
GENELTOPLAM: 182.702,45
HURDA KABLO GRUBU Birim Fiyat Tahmini Miktar Tahmini Toplam Fiyat
Antigron Hurda Kablo 18,00 ₺ 1500 27.000,00 ₺
İç Tesisat Kablosu Tek Damar
Kalın 26,00 ₺ 150 3.900,00 ₺
Yer Altı Enerji Kablosu 20,00 ₺ 250 5.000,00 ₺
Hurda Kablo Ttr 22,00 ₺ 500 11.000,00 ₺
TAHMİNİ GENEL TOPLAM: 46.900,00 ₺

Toz, nem, kir ve kullanım ömrü nedeniyle elektrik şalt malzemelerinin bir bölümü kullanılamaz hale gelmiştir. Kullanılabilecek olanlardan ise yıllık amortismanlar değerleri hesaplanarak malzeme tutarları hesap edilmiştir.

Kullanılan malzemelerden, özellikle otomasyon sistemlerinin; teknolojik olarak döneminin çok gerisinde kaldığı, yeni tesisler ile uyumluluk probleme yaşayacağı öngörülmüştür. Bu nedenden dolayı otomasyon sistemleri kullanılamaz durumdadır. Bazı otomasyon cihaz ve ekipmanları değersizdir ve hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Hesaplamaya dâhil edilmeyen bu cihazlar onarım işlerinde de kullanılamayacağından dolayı 2. El piyasada değersizdir.

Tesiste büyük miktarda ve değişik kesitlerde kablolar bulunmaktadır. Bu kablolar lokal ihtiyaçlara göre kesildiğinden dolayı; tesis dışında kullanımı imkansızdır. Aynı zamanda çevre şartları ve kullanımdan dolayı yıpranmıştır. İç tesisat ve kuvvetli akımlar yönetmenliklerine uygun olarak başka tesislerde kullanımı da uygun değildir. Bu kablolar hurda olarak değerlendirilebilir. Güncel hurda değerleri ve tahmini kablo bakır ağırlıklarına göre hurda bakır bedeli hesaplanmıştır.

Hesaplamalar sonucunda elektrik şalt malzemeleri, elektrik cihazları ve hurda kablo toplam güncel bedeli 229.602,45 TL, 2020 yılı Şubat ayına ait bedeli 187.730,31 TL’dir.

ADI Değeri
Bina Değerleri

İdari Bina 203.982,83 TL
Üretimhane Binası 1.440.463,18 TL
Fabrika Binası 349.684,85 TL
Fabrika Binası Sahanlığı 9.271,95 TL
Hangar Binası 212.482,12 TL
Hammadde Binası 377.950,72 TL
Paketleme Bölümü 247.901,93 TL
Depo-1 58.593,55 TL
Depo-2 708.486,63 TL
Çelik Çatılı Yükleme Yeri 367.934,40 TL
Sosyal Tesis Binası 156.494,76 TL
Hammadde Silosu 2.366.959,61 TL
Kazan Dairesi 388.538,73 TL
Mescit 66.780,09 TL
Kantar Binası 25.632,76 TL
Sundurma Yapıları 29.567,21 TL
Arsa Değerleri
4710 ada 1 parsel 17.955.840,28 TL
4710 ada 2 parsel 654.105,60 TL
Makina Ekipman Değeri
Fabrikanın üretim aşamalarında kullanılması gerekli
(mütemmim cüz) olan makine ve teçhizatın değeri 1.146.999,50 TL
Elektrik Ekipman Değeri 187.730,31 TL
Zirai Taşınmazların Değeri 24.403,18 TL olmak üzere;
Toplam: 26.979.804,19 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Karaman (Merkez) Hisar Mahallesi, Konya Yolu Üzeri 4.Km Karaman
Yüzölçümü : 1.000,00 m2 + 19.964,35 m2 = 20.964,35 m2
İmar Durumu : Satışa konu her iki parsel, 1/1000' lik imar planına göre E:1,0 emsalli, H maks serbest yapılaşma koşullarındadır. İmar plan notlarına göre T3 ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 26.979.804,19 TL
KDV Oranı : 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-r bendi uyarınca tüm katılımcılar yönünden satış KDV' den muaftır.

Kaydındaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/09/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan "elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İhaleye katılacakların %20 nakit teminatın TR45 0001 5001 5800 7290 4958 52 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C. Vakıfbank Karaman Şubesi "Emanet Kasa Hesabı'na ihale saatinden önce yatırması" mümkün olup, katılımcıların ihale sırasında, ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/701 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

29 Haz 2021 - 15:58 - İhaleler --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman Mahmudiye Mahallesi 3.Kat 3+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire. Karaman Mahmudiye mahallesi Medine Cami ve Yaparlar market civarı. Bina tek daire üzerine kurulu 4 katlının...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Yurtsever Group'un 6 Şubesine Personel Alınacak

Akaryakıt sektöründe 6 şubesi ile faaliyet gösteren Yurtsever Petrol Şirketler Grubunda çalıştırılmak üzere bay - bayan akaryakıt satışı ve markette g...

Sahibinden Satılık Nissan Micra

2004 model 1.2 Benzinli Nissan MİCRA. ... 151 bin km,de ... DEĞİŞENSİZ, KAYİTSİZ yanlarda birkaç parça lokal çizik boyalı en fulll PAKEDİ...Yağmur sen...

05065328132 HASAN İMRAN GALERİ NOKTA

Full Stack Developer

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karaman'da ikamet eden ya da edebilecek (Freelance veya Remote değil), Front-and ve back-and olarak NodeJ...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Golda Gıda Personel İlanı

GOLDA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında, büyüklük açısından, en büyüğü olarak dikkat çeken Bera Holding Gıda...

EMA Plast'a vasıflı ve vasıfsız personeller alınacak

Şirketimiz bünyesin çalıştırılmak üzere elemanlar alınacaktır. İş tanımı: Satış ve pazarlama elamanı Yurtiçi seyahat engeli olmayan B sınıfı ehli...

(0338) 202 01 70 EMA PLASTİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Sümer Mahallesinde 2.kat 95 M2 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire. Karaman Sümer Mahallesi Belediye Fen İşleri deposu civarı.Bina çift daire üzerine kurulu her katta 2 daire...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Yurtpet Petrol'e Personel Alınacak

Yurtpet Petrol'e Personel Alınacak Yurtpet Petrolde çalıştırılmak üzere bay ve bayan Mareket Elemanı, Pompa Elemanı ve Pazarlama Elemanı Alınacaktır....

Karaman Cumartesi Pazarın'da 4.Kat 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Hamidiye Mahallesi Cumartesi pazarında. Bina çift daire üzerine kurulu her katta 2 daire bulunmakta....

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Eğitim Danışmanı Aranıyor

Americanlife Dil Okulları Karaman Şubesinde Eğitim Danışmanı pozisyonunda çalıştırılmak üzere; İletişim Kurma Becerisi olan, Üniversite Mezunu, T...

(0338) 212 22 70 AMERİCANLİFE DİL OKULLARI KARAMAN ŞUBESİ

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Covid-19 Aşısına Nasıl Bakıyorsunuz?