Reklamı Kapat

İngilizce Alfabe

İngilizce harfler nasıl okunmalıdır? İngilizce alfabe ve harf okunuşları günümüzde küçük değişikliklere uğramaktadır.

İngilizce harfler nasıl okunmalıdır? İngilizce alfabe ve harf okunuşları günümüzde küçük değişikliklere uğramaktadır. İngilizce alfabe okunuşu öğrenirken, bilmeniz gerekenleri derledik.

Pandemi Döneminde İngilizce Değişiyor mu?

Hepimizin bildiği üzere, pandemi süreci toplumları her alanda etkilemiştir. Yalnızca sağlık alanında yaşanmayan bu durumun etkisi; ikili ilişkilerde, eğitim süreçlerinde, iş hayatlarında ve maddi diğer tüm konularda görülmektedir. Peki, böylesi bir durum insanların konuştuğu dil konusunda ne gibi değişiklikler getirmektedir? Bu soruya verilecek olan yanıt, yazının ilerleyen kısımlarında detaylandırılacaktır, ancak genel olarak yorum yapmak gerekirse; dünyanın her alanını kasıp kavuran bu sürecin İngilizceyi de etkilemesi pek de imkânsız değildir.

Pandemi döneminde İngilizcede değişim söz konusu mudur? İçeriğin bundan sonraki kısımlarında gerek İngilizce alfabe konusunda gerekse İngilizce dil bilgisi konusunda ne gibi değişikliklerin yaşandığından bahsedilecek ve ardından Türkiye’de İngilizce eğitiminin geleceğine dair saptamalarda bulunulacaktır.

Pandeminin dünya genelinde yaygın olarak yaşandığı Nisan ayında Oxford English Dictionary'nin editörleri tarafından pek de alışık olunmayan bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma, pandemi döneminde İngilizce dilinde yaşanan değişimleri gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma pandemi döneminde yapılmış olsa da; aslında amaç dile geçtiğimiz 20 yıl boyunca, dâhil edilen kelimeleri seçmek ve yaygınlıklarını ölçmek üzere gerçekleştirilmiştir.

Dile dâhil olan yeni kelimeleri ve onların anlamlarını duyurmak için üç ayda bir güncellemelerin yayınlandığı bu araştırma İngiliz kamuoyu tarafından oldukça ses getirmiş ve bu güncellemeler genellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında isteyenlerin erişimine sunulmuştur.

İlk başta yılın bu dört ayında yapılan ve belgelenen bu araştırmalar; 2020 yılının olağanüstü koşulları nedeniyle birtakım farklılıklara maruz kalmıştır. Bu aylarla birlikte, ilkbaharın sonlarında ve ek olarak Temmuz ayında, Oxford English Dictionary’nin editörleri, dünya genelinde pandemi sürecine sebep olan COVID-19 salgınının İngilizce üzerindeki etkisini resmi olarak belgeleme ihtiyacı duymuş, İngilizce alfabe konusunda da ne gibi değişiklikler yapıldığını incelemiş ve yaptıkları araştırmaya özel olarak yaptıkları güncellemeler yayınlamışlardır.

Araştırma yapan editörlere göre, koronavirüs salgını başta İngilizce alfabe okunuşu olmak üzere, İngiliz dilini çeşitli açılardan etkilemiştir. Yalnızca salgın bir hastalık olarak nitelendirilemeyecek koronavirüs, özellikle küreselleşmenin hayatın her alanına yayıldığı günümüz koşullarında her konuda etkisini göstermiştir. Böylesi durumda İngilizce alfabe konusunda koronavirüs etkisini de göz ardı etmek pek de mümkün olmamamaktadır.

Oxford English Dictionary'nin araştırmacı editörleri, koronavirüsle ilgili olarak ortaya çıkan birçok dil değişimini gözlemlemiş ve sonuçlarla ilgili resmi belgeler ortaya çıkarma ihtiyacı duymuşlardır. Yaptıkları bu araştırmanın sonucunda bazı şaşırtıcı veriler ortaya konulmuştur. Örneğin, pandeminin İngilizce dilinde gerçekten daha önce kullanılmamış ve yepyeni bir kelime ürettiğini iddia etmektedirler. Bu kelime, şu anda dünya üzerinde hemen her ülkede yaygın olarak kullanılan COVID-19 kısaltmasıdır.

Editörlerin belirttiği koronavirüsle ilgili olarak ortaya çıkan değişikliklerin birçoğu da, dilde daha önce kullanılıyor olsa da, yaygınlığı giderek artan kelimelere ilişkindir. Bu kelimeler: üreme sayısı ve sosyal mesafe gibi daha önce pek de kullanılmayan, günlük hayatta pek de yer almayan kelime ve ifadelerin ortak ve bir o kadar sık bir şekilde kullanıldığına ilişkindir. Ayrıca sözlük editörlerinin yaptığı bir diğer saptama da, önceden var olan kelime dağarcığına dayalı olarak yeni kelime karışımlarının ortaya çıkmasıyla yeni kullanımların da ortaya çıkabilme ihtimaline ilişkindir.

Pandemi ile birlikte tıbbi terimler her gün kullanılmaya başlandı.

Pandemi salgınının ne gibi etkileri olduğunda içeriğin önceki kısımlarında da değinilmeye çalışılmış, bu süreçle beraber yapılan araştırmalara ve sonuçlarına yer verilmiştir. Sağlık konusunda dünya genelinde zorlu günlerin yaşandığı bu dönemde, gerek İngilizce gerekse diğer dillerde tıbbi kelimeler kullanımının artışına pek de şaşırmamak gereklidir. Her ne kadar İngilizce alfabe konusunda farklılıklar olma da ve kelimeler tek tip şekilde yazılıyor olsa da; kelimelerin okunuşlarında çeşitlilikler oluşmaktadır.

Yapılan araştırmalara bakıldığında özellikle koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren dünya genelinde hemen hemen her konuda değişim yaşanmıştır. Yaşanan zorlu sürecin yansıması olarak ortaya çıkan sosyal ve ekonomik bozulma karşısında dilin nasıl hızla değişebileceğine dair çarpıcı fikirlerin ortaya çıktığından bahsetmek mümkündür. Pandemi dönemi, birçok alanda kişilere zorluklar yaşatırken; kullandıkları kelimelere dahi yenisini ekler hale gelmiştir. Örneğin, salgının etkilerinden biri, daha önce nerdeyse belli belirsiz olan tıbbi terimlerin günlük konuşmanın ön saflarına taşınmasına ilişkindir.

Geleneksel durumdan oldukça farklı olayların yaşanması yalnızca sağlık sektöründe çalışanları değil; öğretmenleri, bankacıları, öğrencileri ve akla gelecek tüm meslek gruplarına mensup bireyleri etkilemiştir. Akla her ne kadar gelmiyor olsa da bu süreçten etkilenen bir meslek grubu da; sözlük editörleridir.

Oxford English Dictionary’nin editörleri yaptıkları araştırma sonucunda ulaştıkları sonuca göre bilimsel, teknik ve sağlığa ilişkin terimlerin, eskiye nazaran çok daha fazla kullanıldığını keşfetmişler ve bu kelimeleri sözlüğe ekleme ihtiyacı duymuşlardır. Örneğin; hastalık tedavisine ilişkin kullanılan ve son dönemde sıklıkla basında ve günlük kullanımda yer alan ilaç türlerinden Ritalin ve Oxycontin sözcüklerinin dahi, büyük İngilizce sözlüğünde her alması söz konusudur. Bu ve diğer kelimelerin de okunuşuna dair zaman zaman fikir ayrılıkları çıksa da; İngilizce alfabe yazılışı ve okunuşu sayesinde, kelimeleri doğru kullanmak son derece kolay olmaktadır.

Aynı zamanda karantina döneminde kullanılan kelimelere örnek olarak verilecek bir diğeri ise; hidroksiklorokindir. Sıtma hastalığının yaygın olarak görüldüğü dönemlerde Oxford sözlüğüne giren kelime neredeyse sözlüğe dâhil edildiği 1951 yılından beri hiç kullanılmıyor olsa da; şu anda koronavirüs için uygulanan yöntemlerden olduğundan günlük hayatta yeniden yer bulmuştur.

Sözlüğe uzun zaman önce girmiş olsa da, daha sonra kullanımı neredeyse son bulan ancak son dönemde popülerliği artan bir diğer kelime ise deksametazondur.  1958 yılından beri sözlükte yer alan bu kelime, COVID-19'u tedavi etmek için kullanılan bir kortikosteroid olarak bilinmekte ve sıkça kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan kelimelere yönelik araştırmalar yapıldığında, bu kelimenin eskiye nazaran oldukça fazla kullanıldığı görülmektedir.

Karantina dili nasıl değişim gösterdi?

Dünyada yaşanan sarsıcı COVİD-19 salgınının etkilerinin her alanda olduğuna kısaca değinilmiş ve eskiden kullanılan kelimelerin yeniden gün yüzüne çıktığına ya da yeni kelimelerin keşfine zemin hazırlandığı görülmüştür. Bu konuda Oxford English Dictionary’nin yapmış olduğu araştırma oldukça çarpıcı bir boyuttadır.

1884'ten bu yana sözlüklerde güncelleme yapılmakta, her geçen gün artan kelime sayısı oluştuğundan sözlük nihai haline ulaşamamaktadır. Günümüzde dahi yapılan araştırmalar pandemi döneminde kullanılan kelimelerin ne denli değişkenlik yaşadığını göstermektedir.

Karantina dilindeki değişim, yalnızca İngilizcede değil; Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde de yaşanmaktadır. Bu kelimelere kısaca örnek vermek gerekirse; izolasyon, sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske gibi kelimeler her ne kadar COVID-19 salgınından çok daha önce sözlükte kendilerine yer bulmuş olsalar da; bu yıl içinde kullanım sıklıklarında ciddi bir artış gözler önüne serilmektedir.

Aynı zamanda karantina, kısıtlama kelimeleri dahi daha önce kullanılan yapılar olmalarına karşın, 2020 yılı içinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Üstelik karantina döneminde yalnızca eski kelimelerin kullanılması değil; yepyeni kelimelerin de hayatımıza katılması söz konusu olmuştur. Bunların en önemlisi de COVİD-19 yapısıdır.

Türkçede yaygın olarak kullanılmıyor olsa da; İngilizcede pandemi sırasında yeni kelimelerin keşfinde çeşitlilik yaşanmıştır. Bunlar; yüze takılan maske nedeniyle yaşanan akne sorunlarını işaret eden ‘’maskne";  ve yabancı bireylerin video konferanslara izinsiz girdiğini anlatan "zoombing"; ya da koronavirüs salgını sırasında ortaya konan kısıtlama ve kurallara uymayan bireyleri ifade eden "covidiot" kelimeleridir. Bu kelimelerin okunuşu da zaman zaman tartışılsa da; İngilizce alfabe kuralları gereği tek tip olmaktadır.

Kullanılan kelimeler haricinde pandemi döneminde selamlaşmalar dahi değişkenlik göstermiştir. Önceden bir jestten ibaret olan dirseklerin yumruklaşması; salgın süreci boyunca sarılma, tokalaşma gibi tüm selamlaşma biçimlerinin önüne geçmiştir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; pandemi koşulları hayatın her alanına dokunmuş, insanların kullandığı kelimelere bir yenisini eklemiş veya kullanılmayan kelimeleri gün yüzüne çıkarmıştır. Bu kelimeler insanlara kısa süre önce yabancı olsalar da; artık bireyler alışma sürecine girmişler ve ilk başta kelimelerin nasıl seslendirileceğine dair olan tartışmalara bile son vermişlerdir. Bunun nedeni şüphesiz ki, İngiliz alfabesinin belli kurallara bağlı olarak oluşturulduğu ve kelimelerin belli bir seslendirilme şekline tabi olmasıdır.

İngilizce alfabe okunuşu bu durumdan etkilenir mi?

İngilizce alfabe okunuşu her ne kadar İngilizcenin en temel kurallarından biri olsa da, dünya genelinde yaşanan çok sarsıcı olaylar, yeni kelimelerin ortaya çıkmasını sağlamakta ve buna bağlı olarak kelimelerin farklı okunuşları söz konusu olabilmektedir. Çünkü aynı harfin farklı sözcük içerisindeki okunuşları da farklılık gösterebilmekte ve bireyler buna bağlı olarak İngilizce alfabe ve alfabedeki okunuş nüanslarını da öğrenmek zorunda kalmaktadır.

Aşağıdaki kaynağı da İngiliz Alfabesi ve geçirdiği değişimleri anlamak için kullanabilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiliz_alfabesi

İngilizce metinler okumak, dünya genelinde özellikle günümüzde yaşanan pandemi salgınıyla ilgili haberleri anlamak için İngilizce alfabe okunuşlarını öğrenmek şarttır. Oldukça kolay olan İngilizce alfabesi için internet üzerinde pek çok bilgi veren site mevcuttur. İlgili sitelere göre  İngilizce alfabe okunuşlarını öğrenmek kısa sürede mümkün olmaktadır.

İngilizce alfabe konusu genel olarak belli kurallara bağlı kalmakta, harflerin okunuşu belli şekillerde gerçekleşmektedir. Ancak dile özellikle yeni giren kelimelere dair okunuşlarda çeşitli farklılıklar yaşanabilmekte, bunun nedeni de kelimeye henüz yabancı olmaktan ve dünya üzerinde pek çok şekilde seslendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin COVİD-19 sözcüğü daha önce hiç kullanılmamış ve dile henüz giren bir kullanım olduğundan bireylerce farklı kullanılabilmektedir.

Dile yeni giren kelimelere adaptasyon gerçekleştiğinde bireyler bu kelimeleri tek tip olarak kullanabilmektedir. Ancak bunun için biraz zaman gerekmesi şarttır. Yaşanan toplumsal travmatik olayların dile kattığı yeni kelimeler ve onların okunuşu konusunda zaman zaman tartışmalar söz konusu olsa da; İngilizce alfabe kuralları sayesinde onlar da rahatlıkla okunabilmektedir.

Yaşanan büyük olaylar İngilizce dil kurallarını değiştirebilir mi?

Yapılan araştırmalar incelendiğinde görülmektedir ki; toplum genelinde ses getiren ve travmatik etki yaratan tüm olaylar İngilizce dil kurallarını değiştirebilmektedir. Yaşanan olayların yalnızca olumsuz olaylar olması da gerekmemekte; bir dili konuşan hemen hemen herkesin hayatına dokunan bir olayın varlığı gerek İngilizce alfabe okunuşunda, gerek dile yeni kelimelerin girmesinde ve buna bağlı olarak kelime kullanımlarında farklılıklar yaratmaktadır.

Hayatımızda bir yıl önce söz konusu olmayan birçok kelime, artık günlük hayatımızda belki de en çok kullandığımız kelimelerden biri haline gelmiş; bunun da en temel nedeni dünya genelinde yaşanan salgının ortaya çıkışı olmuştur. Yaşanan büyük olaylar, İngilizce dil kurallarını da değiştirme gücüne sahiptir. Çünkü insanların etkileyen böylesi önemli yaşanmışlıkların, toplum tabanına ışık tutan İngiliz diline etkileri de yadsınamaz boyuta gelmektedir.

Yalnızca eskiden az olarak kullanılan kelimelerin artık sıklığının artışı değil; aynı zamanda yepyeni kelimelerin de günümüz dünyasına kendine yer bulması söz konusu olmuştur. Pandemi koşulları nedeniyle eğitim alma süreçlerinde de farklılıklar yaşanmaya başlamış; dünya üzerinde her noktada etkili olan bu hastalığın etkisi de oldukça sarsıcı olmuştur.

Tüm bunlar göze alındığında özet olarak tekrar ifade edilebilir ki; yaşanan büyük olaylar İngilizce dil kurallarını etkileyebilir ve dile yeni kelimeler girmesine aracı olabilir. Bunun nedeni, özellikle günümüz koşullarında herhangi bir noktada yaşanan olayın etkisinin hızla diğer noktalara da sıçrayabilmesidir. Bu konuda verilebilecek en güncel örnek ise, şüphesiz ki koronavirüsün getirdiği süreçtir.

Türkiye'de İngilizce eğitimi bu süreçten etkilenir mi?

Türkiye’de İngilizce eğitimi, günümüzdeki pandemi sürecinden çeşitli oranlarda etkilenmektedir. Bunun nedeni artık insanların yüz yüze ve örgün eğitim almasının nispeten daha zor olmasından, sosyal mesafenin ve hastalıktan korunma koşullarının sağlanmasından dolayıdır. Gerek İngilizcenin en temel düzeyde olduğu İngilizce alfabe öğrenmekten tutun da; akademik düzeydeki İngilizce kurallarına kadar İngilizce öğrenmek, yazmak ve konuşmak daha önceden alışık olduğumuz süreçlerden farklı bir öğrenme yolunu şart koşmaktadır.

Türkiye’de verilebilecek İngilizce eğitimi, günümüz dünya koşullarına adapte olarak ilerlemek durumundadır. Artık İngilizce öğrenmek isteyenler, daha örgün eğitimlerin verildiği yabancı dil eğitim kurumlarından ziyade, çevrimiçi ders platformları üzerinden eğitim almak mecburiyetindedir. Üstelik bu eğitim platformlarında alınan eğitim, kişinin istediği kadar ve istediği zamanda da gerçekleşme imkânı sunulduğundan çok daha cazip olmaktadır.

Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi, elbette Türkiye’de verilen eğitim de yalnızca İngilizce için değil; diğer tüm yabancı diller için farklılık göstermektedir. Artık ağırlıklı olarak çevrimiçi ortamlardan verilen dersler, kişilerin evde kaldıkları ve güvende oldukları alanlarda da eğitim alabilme imkânlarına ulaşabildiklerinden çokça tercih edilmektedir. Aktif olarak İngilizce kurslara kayıt yaptırmış olanlar dahi; derslerini çeşitli programlar ya da internet üzerinden girilen çevrimiçi tabanlı sistemler aracılığıyla almaktadır. Bu nedenle İngilizce öğrenmek isteyenlerin tercihi, internet üzerinden erişim sağlayabilecekleri, kendilerine özel hocalardan eğitim alabildikleri ve bunları kendi uygunluk durumlarına göre yaptıkları çeşitli dil öğrenme platformları olmaktadır.

İçeriğin önceki kısımlarında da belirtildiği gibi; pandemi döneminde İngilizce büyük değişim göstermiştir. Günlük hayatta kullanılan kelimelere ek olarak sağlık ve tıbbi kelimeler de kullanılmaya başlanmış; insanlar kullanılan bu kelimelere hızlı bir adaptasyon sürecine girmiştir. Bu nedenle İngilizce alfabe telaffuzunda da değişim yaşanmıştır. Aynı zamanda buna bağlı olarak İngilizce dil kurallarında da değişimler yaşanabilmektedir.

Bunun nedeni, insanların yaşadığı büyük bir toplumsal etkiye yol açan olayların yansımasının her alana etki etmesinden kaynaklanmaktadır. Toplumu derinden etkileyen bir olayın, İngilizce alfabe ve okunuşu konusunda da değişiklik yaratması kaçınılmazdır. Ancak alınan İngilizce eğitimler sayesinde bireyler, bu değişime rahatlıkla ayak uydurabilmektedir.

Karantina dilinde meydana gelen değişim, insanları dünyayla her anlamda daha ilgili olma yoluna itmiş, bireyler İngilizce eğitimini gitgide daha önemser hale gelmiştir. Küresel bir dil olarak kabul edilen İngilizce dilini ise öğrenmek her geçen gün daha önemli hale gelmiş, pek çok insan pandemi dönemini verimli geçirme ve yeni bir dil öğrenme yoluna gitmiştir. Bu nedenle yaygınlaşan İngilizce eğitimi artık çevrimiçi mecralara taşınmıştır.

Dileyen herkes bu eğitimleri rahatlıkla alabilmekte ve İngilizce dilini rahatlıkla öğrenmektedir. Kişiler yaptıkları kısa araştırma sonucunda pek çok ders çalışma platformuna erişim sağlamakta ve kendileri için en doğru olanı keşfedebilmektedir.

Tüm dünyada yankı uyandıran, insanların alıştıkları hayatları değiştirmesini zorunlu kılan koronavirüs salgını, dillerdeki kelimeleri değiştirmiş, insanların eğitim alma şekillerini farklı kılmıştır. Ancak zorlu koşullara adapte olmalarıyla bilinen insanlar, bu durumu da lehlerine çevirmek amacıyla aldıkları eğitimlerde çevrimiçi koşulları denemeye başlamışlardır.

10 Kas 2020 - 14:08 - Eğitim --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


BİFA BİSKÜVİYE PERSONEL ALINACAK

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ A.Ş. Türkiye’nin ilk 200 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan Bifa A.Ş., 1962 yılından bu...

Fisandun Dereköy'de Satılık Hobi Bahçesi

Fisandun Dereköy'de 820 m2 Köy merkezine yakın konumda Dereye yakın mesafede. Yolu bulunan, araçla bahçe başına kadar ulaşım imkanı olan Yakın mesafed...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

SATILIK HOBİ BAHÇESİ

Pınarbaşı Köyünde Karaman Merkeze 15 Km. Pınarbaşı Köyüne 2 Km. Anayola 15 Metre Mesafede Dere İle Sınır 12 Ay Boyunca Su Problemi Olmayan 766 M2 ve 1...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde 3+1 Satılık Daire

Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde 165 m2 3+1 site içinde Satılık Daire. Site içerisinde 3+1 odalı 165 m2 brüt 145 m2 net kullanım alanına sahip. D...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Güney Emlak'tan Turkuaz City'de Satılık Daire

Üniversite ve hastaneye yakın konumda Urgan Mahallesi Turkuaz City Konutlarındaki 2+1 daire satılık. 11 katlı binanın 8. katı, 2+1 odalı, brüt 120 me...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

Çarşı Merkezde 30 M2 Satılık Dükkan

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Dükkan. Karaman Külhan Mahallesi Alparslan Türkeş parkı karşısı çarşı merkezde cadde üzeri 30 m2 doğu cephe. Dükk...

NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Tabduk Emre Mahallesinde Satılık Apart

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Apart Daire. Karaman Tabduk Emre Mahallesi.Oba düğün salonu civarı. Üniversiteye yürüme mesafesinde garaj üzeri 1....

NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Karaman Beyazkent'te Satılık Arsa

Karaman Karademir Emlak'tan Satılık Arsa. Karaman Beyazkent mahallesinde 306 m2 standart proje 2 kat 100 m2 civarı daire ve garaj yapılır. Arsanın k...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

NOKTA HATASİZ HYUNDAİ GETZ

2007 model 1.5 dizel 4 silindir en fulll vgt HYUNDAİ GETZ.. Henüz 105 binde... Bir değişen birkaç lokal boyalı Hep serviste bakımları yapılmış.. Hep...

GALERİ̇ NOKTA

SATILIK FİAT PANDA

HATASIZ MİNİ JİP 2005 model 1.2 benzinli FİAT PANDA DEĞİŞEN YOK HASAR KAYDI YOK Birkaç parça lokal çizik boyasi var Tüm bakımları yeni yapıldı Trigier...

GALERİ̇ NOKTA

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket 18 Gün tam kapanma kararını yerinde buluyor musunuz?