Reklamı Kapat

2021 Yılı Mali Değişiklikler ve Teşvikler

Yeni yıla girdiğimiz ilk günler itibariyle vergilerde, harç ücretlerinde, ötv'lerde ve başvuru ücretleri gibi bir çok ücrette değişiklik yapıldı.

Haber albümü için resme tıklayın

Yeni yıla girdiğimiz ilk günler itibariyle vergilerde, harç ücretlerinde, ötv'lerde ve başvuru ücretleri gibi bir çok ücrette değişiklik yapıldı.

İşte 2021 yılı itibariyle mali değişiklikler ve teşvikler;

1- Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeli

Yıllık kira bedeli toplamı;

Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL,

Diğer yerlerde 7.600 TL,

- Özel şartlar

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı 150.000 TL ve 240.000 TL,

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı 76.000 TL,

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı 150.000 TL,

2 - 2021’de Devam Edecek Olan Vergi İndirimleri

2020’de Koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek amacıyla bazı vergi oranlarında geçici olarak indirimler yapılmıştı.

Gayrimenkul kiralamalardaki yüzde 10 olarak uygulanan indirimli stopaj oranı 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.

İşyeri kiralama işlemlerinde yüzde 8 olan indirimli KDV oranı 31 Mayıs 2021’e kadar devam edecek.

Konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi bir dizi sektör için yıl ortasında alınan KDV indirimleri de 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.

Ayrıca, 7256 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2021’den 1.1.2022 tarihine ertelenmiştir.

3 - Asgari ücret ve İşverene maliyeti

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

4 - Vergi Artış Oranı

2021’ de vergi ve harç tutarlarında, y üzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış olacaktır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VE ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre; gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334 bin 534 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 534 bin 679,90 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97,20 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 129,80, katma değer vergisi beyannamesinde 64,10 lira olacak.

PASAPORT HARÇLARI

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

MAHKEMEYE, İCRAYA BAŞVURMA

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak.

İFLASIN AÇILMASI HARCI

İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

YOLCULARIN KENDİ KULLANIMLARI AMACIYLA YURT DIŞINDAN GETİRDİKLERİ TELEFONLAR

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

FAHRİ KONSOLOSLUKLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi.

İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV TUTARININ İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KISMIYLA İLGİLİ SINIR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 lira ile 240 lira arasında değişecek.

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ ŞEKLİNDEKİ USULSÜZLÜKLER

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 liradan başlayacak.

KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı da 86 lira olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2021 yılına ait emlak vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak.

ENGELLİ VATANDAŞ, 330 BİN 800 LİRANIN ALTINDA OLAN BİNEK OTOMOBİL ÖTV'SİNDEN MUAF

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330 bin 800 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

MTV VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek. Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

5- Kırsal Kalkınma ve KOSGEB Destekleri

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi.

YATIRIM KONULARI

Buna göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları, jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik ü reten tesisler ile güneş ve rüzğar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler desteklenecek. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek verilecek.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği destek kapsamında olacak.

Belirlenen yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekmektedir.

DESTEK ORANI:

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Bankaya, kararın uygulanmasıyla ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu verilecek.

Karar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

6- KOSGEB Hangi İşleri Destekliyor

Kurum son yıllarda teknoloji üreten firmaları desteklese de birçok alanda firmalara destek sağlamaktadır. Örneğin temel eczacılık ürünleri, ilaçlar, bilgisayarlar imalatı, elektronik komponent üretimi, ulaşım araçları imalatı, programcılık ve yayıncılık, kimyasal ürünler, kompozit malzemeler, özel makine imalatı, robot imalatı, teçhizat imalatı ve birçok sektöre yönelik ürünler desteklenmektedir. Burada yayınlanmış olan öncelikli alan teknoloji alanları listesinden Nace kodları ile araştırma yapılabilir. Firmanızın faaliyetlerine göre KOSGEB’den destek alabilirsiniz. NACE kodlarını teknoloji seviyesine göre Yüksek Teknoloji, Orta- Yüksek Teknoloji, Düşük Teknoloji olarak sınıflamaktadır. Özellikle girişici olacak kişiler için bu teknoloji seviyeleri çok önemlidir.

KOSGEB Destekleri 2021 Alanları

Kurumdan destek almak isteyenlerin ilk olarak hangi alanda destek almak istediği, bu desteğin sınıfı ve beklentilerini iyi belirlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda kurum birçok proje ve destek önerisi sunmaktadır. Başlıca destekler;

Girişimcilik destekleri

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

KOBİ Finansman Destekleri

Laboratuvar Destekleri

İŞGEM / TEKMER Destekleri

Girişimcilik destekleri iki farklı proje tipinde olmaktadır. Geleneksel girişimci ve ileri girişimcilik destek programı. Girişimci olmak isteyenlerin ilk adımı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamaları gerekmektedir. Artık bu eğitimler online olarak da verilmektedir.

Firmaların sürdürülebilir büyümeleri için Ar-Ge ve İnovasyon iki önemli anahtar kelimedir. KOSGEB destekleri 2021 bu alanda firmaların yeteneklerini arttırmaları, yenilikçi ürün geliştirilmeleri için destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Tekno yatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı gibi birçok aktif destek programı bulunmaktadır.

7 - Gelir Kaybı ve Kira Desteği

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek g elir kaybı ve kira d esteği başvuruları başladı.

Ticaret Bakanlığınca k oronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve

sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.

Kira ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Destek başvuruları 10 gün süreyle (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) E-DEVLET üzerinden devam edecek.

Başvurular kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31

Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek

4 -8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

Kira ve hibe desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e -Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

04 Oca 2021 - 10:52 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.779.307 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.




Anket Karamandan.com yeni tasarımını nasıl buldunuz?