Reklamı Kapat

Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş gayesi:

Türk Tarih K u ru m u ’nun kuruluş gayesi: “ T ürk Tarih ve M edeniyetini ilm î bir surette tetkik etm ek” tir (N isan 1930).

Türk Tarih K u ru m u ’nun kuruluş gayesi: “ T ürk Tarih ve
M edeniyetini ilm î bir surette tetkik etm ek” tir (N isan 1930).
Y irm i beş yıldan beri bu gayeye göre çalışan ve neşriyat
yapan T ürk T arih K urum u, aynı zam anda um um î tarih kü ltürünü yaym ak , vazifesini de üzerine almış bulunuyor, işte
“ D ünya Tarihi” serisi bunlardan biridir.
G azi M. K em al A tatürk, Türk Tarih K urum unda, tarih
tetkiklerini um um iyetle yeni k eşif ve m etodlara göre yazdırm ayı h ed ef tutm uştur. B u bakım dan kuruluş günlerinden itibaren
Türk T arih ve M edeniyetinin yanı başında, dünya tarihi de
konu olarak işlenmiştir.
“ Mısır T arihi” de bu konulardan biri olarak, T ürk Tarih
K urum u çalışm aları arasına girmiştir.
Mısır ülkesi, tarihin çeşitli devrelerinde T ürk hâkim iyeti
altında yaşam ış, bilhassa İslâm m edeniyeti cam iası içinde Türk
tarihinde önem li yer işgal etm iştir. Bu bakım dan Orta, Y akın
ve Y eni Çağ tarihlerinde Mısır ülkesi daim a, T ürk tarihinin bir
kısm ını teşkil eder. A yn ı zam anda Türk - İslâm m edeniyetinin
coğrafî bir bölgesi içindedir. Eski Çağ tarihinde ise, Mısır A frika
kıtasında olduğu halde, ö n A sya m edeniyeti içinde yer alm aktadır. D iğer taraftan bu çağda Mısır’ın tarih ve m edeniyeti başlıbaşm a bir m evki işgal eder. Mısır Ön A sya’nın m edeniyet
m erkezleriyle tem as ettiğinden birbirlerine olan tesirleri bakım ından da tetkike ve öğrenilm eye değer.
E ski Mısır’ın ilk devirlerinde, A sya kültürlerinin tesiri m üşahede edilir. A sya’ dan olan göçler Mısır m edeniyetinin doğu ­
şunda rol oynam ış ve yerli kültürle karışm asından E ski Çağın
Mısır tarihi m eydana gelebilm iştir. Meselâ, M. ö. II. binde Hiksos
istilâsı 'da bu akınlardan biridir. A yn ı zam anda dem ir m adenini
işlem esini ve ehlileştirilmiş at’m harp arabalarına koşulm asını
Hiksoslardan öğrenen M ısırlılar, A sya topraklarına m ukabil
taarruzda bulunarak Filistin ve Suriye’ de siyasî hegem onya
kurabilm işlerdir. A nadolu’ nun H itit im paratorlu ğu ile diplom a­
tik m ünasebetlerde bulunan Mısır hüküm darları, Suriye’ de hegem onya m ücadelesi yüzünden karşılıklı harp yapm aya ve sulh
aktetm eğe m ecbur olm uşlardır.
İşte bütün bu sebepler ve A sya akınlarının Mısır m edeniyetindeki rolü ve Eski Çağlarda T ürkiye tarihi ile olan yakın ilgisi
bulunm ası, bizi, dünya tarihi içinde, E ski Çağ Mısır Tarih ve
M edeniyetini yazm aya teşvik etti.
B u kitap, bir tezin m üdafaası değildir. B ir kısım bilginlerin
ortaya attıkları nazariyelerin kabulü ile, E ski Çağ Mısır Tarih ve
m edeniyetinin ana hatlariyle bir kitapta toplanm asıdır. Eski
Mısır tarihi hakkında pek çok neşriyat vardır. Bilhassa X I X .
asırdan itibaren hiyerogliflerin okunm ası ve arkeolojik keşiflerin
artması ile edinilen yeni bilgiler, Mısır’ın eski tarihini beslem ekte
ve aydınlatm aktadır.
Bu neşriyatın çoğu T ürkçeye çevrilm em iştir. Eski Mısır
tarihi hakkındaki bilgiler um um î tarihlerim izde yer alm akla beraber, doğrudan doğruya Eski Çağ Mısır tarih ve M edeniyetini bir
araya toplayan , bu tarz bir plânla, eser neşredilm emiştir.
1930 da Türk çocuklarına tarih notları serisinde “ E ski Mısır
Tarihi” adı altıncÇa 45 sahifelik bir broşürü, sadece talebelerim e
verilm ek üzere neşretm iştim . Şim di bu kitabım ise, m edeniyet
tarihi ile ilgili Fakültedeki ders notlarım dan ve yeni neşriyatı
takiple topladığım bilgilerden bir araya gelebilm iştir. K itap
genel bilgiler ve tarihten önceki devirlerden gayrı, iki büyük
kısım dan ibarettir:
Eski Mısır’ın siyasî tarihi, Eski Mısır’ın m edeniyet tarihi.
Ü zerinde ehem m iyetle durduğum nokta, eski Mısır halkının
m üşterek çalışm asiyle vü cu t bulan m edeniyetin, çeşitli müesseselerini ve onların tekâm üllerini bir plân dahilinde, bir bütün
olarak gösterm ektir. B öylelikle bir sülâle veya züm renin teşkil
ettiği siyasî tarihten gayrı, halkın viıcu dc getirdiği eserlerin izahlı
tarihini gösterm ek istedim . B u konulan ayrı, ayrı, meselâ bir
sanat tarihinde, bir tıp tarihinde bulup okum ak m üm kündür.
A ncak bu kitabım ın asıl hedefi, m edeniyet müesseselerini
bir arada toplam aktır. Çünkü Eski Çağ’ larda en çok yazılı ve
arkeolojik vesikalan bulunan ülke, Mısır olm uştur. İklim in kuraklığı hemen bütün eserlerin m ahfuz kalmasına sebep olm uştur.
T ürk Tarih K urıım u’ nun neşriyatı arasında “ D ünya Tarihi”
Berisi için, bilhussa bu m edeniyet eserlerini izah etm e fırsatını
bulduğum dan, bu cildin yazılm asını üzerim e almış oldum . Bu
kitapla teferruata girilmem iş, ancak anahatlariyle um um î bilgiler verilm ek istenm iştir. Çok yeni neşriyatı her zam an elde etm ek
m ümkün olm adığından bulunabilenlerle yetinilm iştir.
T ü rk Tarih K urum u’na, bu eserimi neşretm e im kânını veril iği için ve m atbaa tashihlerinde bana yardım edenlere teşekkür
ederim.
Ankara Üniversitesi, D il ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinde Tarih Profesörü
D r . A f e t İn a n

23 Kas 2020 - 14:38 - Kültür & Sanat --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


BİFA BİSKÜVİYE PERSONEL ALINACAK

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ A.Ş. Türkiye’nin ilk 200 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan Bifa A.Ş., 1962 yılından bu...

Fisandun Dereköy'de Satılık Hobi Bahçesi

Fisandun Dereköy'de 820 m2 Köy merkezine yakın konumda Dereye yakın mesafede. Yolu bulunan, araçla bahçe başına kadar ulaşım imkanı olan Yakın mesafed...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

SATILIK HOBİ BAHÇESİ

Pınarbaşı Köyünde Karaman Merkeze 15 Km. Pınarbaşı Köyüne 2 Km. Anayola 15 Metre Mesafede Dere İle Sınır 12 Ay Boyunca Su Problemi Olmayan 766 M2 ve 1...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde 3+1 Satılık Daire

Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde 165 m2 3+1 site içinde Satılık Daire. Site içerisinde 3+1 odalı 165 m2 brüt 145 m2 net kullanım alanına sahip. D...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Güney Emlak'tan Turkuaz City'de Satılık Daire

Üniversite ve hastaneye yakın konumda Urgan Mahallesi Turkuaz City Konutlarındaki 2+1 daire satılık. 11 katlı binanın 8. katı, 2+1 odalı, brüt 120 me...

0(338) 213 13 33 GÜNEY EMLAK İNŞAAT

Çarşı Merkezde 30 M2 Satılık Dükkan

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Dükkan. Karaman Külhan Mahallesi Alparslan Türkeş parkı karşısı çarşı merkezde cadde üzeri 30 m2 doğu cephe. Dükk...

NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Tabduk Emre Mahallesinde Satılık Apart

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Apart Daire. Karaman Tabduk Emre Mahallesi.Oba düğün salonu civarı. Üniversiteye yürüme mesafesinde garaj üzeri 1....

NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Karaman Beyazkent'te Satılık Arsa

Karaman Karademir Emlak'tan Satılık Arsa. Karaman Beyazkent mahallesinde 306 m2 standart proje 2 kat 100 m2 civarı daire ve garaj yapılır. Arsanın k...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

NOKTA HATASİZ HYUNDAİ GETZ

2007 model 1.5 dizel 4 silindir en fulll vgt HYUNDAİ GETZ.. Henüz 105 binde... Bir değişen birkaç lokal boyalı Hep serviste bakımları yapılmış.. Hep...

GALERİ̇ NOKTA

SATILIK FİAT PANDA

HATASIZ MİNİ JİP 2005 model 1.2 benzinli FİAT PANDA DEĞİŞEN YOK HASAR KAYDI YOK Birkaç parça lokal çizik boyasi var Tüm bakımları yeni yapıldı Trigier...

GALERİ̇ NOKTA

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket 18 Gün tam kapanma kararını yerinde buluyor musunuz?