Karaman Araştırmaları

KARAMAN II ARAŞTIRMALARI.

 

KARAMAN II

ARAŞTIRMALARI...

Coğrafya

Dil ve Edebiyat

Gastronomi

Güzel Sanatlar ve İletişim

İlahiyat – Felsefe – Sosyoloji

İktisat - İşletme

Kamu Yönetimi– Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL

Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Emre KOÇ

Arş. Gör. İsmail AKKAŞ

4 ■ KARAMAN ARAŞTIRMALARI - II

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AY

Prof. Dr. Ali TEMİZEL

Prof. Dr. Ayla EFE

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ Prof. Dr. Birol MERCAN

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU

Prof. Dr. Hacı KURT

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Prof. Dr. Orhan YAVUZ

Prof. Dr. Osman ÇEVİK Prof. Dr. Selçuk PEKER

Doç. Dr. Ahmet Burhan ÇAKICI

Doç. Dr. Bekir DİREKÇİ

Doç. Dr. Bülent DARICI

Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ

Doç. Dr. İbrahim KUNT

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

Doç. Dr. Mehmet YASTI Doç. Dr. Murat BAY

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

Doç. Dr. Rabia ÖZPEYNİRCİ Doç. Dr. Sefa USTA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYER

Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA

Dr. Öğr. Üyesi Onur AYKAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNÇEL

Dr. Öğr. Üyesi Vesile ALBAYRAK SAK

Dr. Öğr. Üyesi Ziyaeddin KIRBOĞA

Öğr. Gör. Dr. Ahmet AYTAÇ

Öğr. Gör. Dr. Osman GÜLDEMİR Dr. Hüseyin AKSOY

TAKDİM

Sosyal ve beşerî tarihi Prehistorik Çağlara kadar uzanan Karaman, ilk çağlardan Karamanoğulları Beyliğine başkentlik yaptığı dönemden günümüze kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin maddi manevi kültür izlerini taşıyan bir destinasyon noktası olmuştur. Gerek kültürel geçmişi gerekse doğal özellikleriyle ülkemizin istisnaî yerleşim yerlerinden birisi olan Karaman, adeta bir şehir müzesi niteliğini taşımaktadır.

İlimizin taşıdığı bu kültürel zenginlik, gelecek nesillere aktarılmadığı takdirde tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gidecektir. Bu nedenle elinizdeki bu çalışma tarihî değerlerini göz ardı etmeyen ve yeniliğe açık olan Karaman’ın zenginliklerinin kalıcılığının sağlanması açısından önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler de geçmişte olduğu gibi şimdi de şehirleri güçlü kılan etkenlerin başında o şehrin sosyal ve kültürel birikimi olduğuna inanan bir valilik anlayışı ile çalışmaktayız. Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, eğitim, gastronomi, turizm, güzel sanatlar, iktisat, işletme, ilahiyat, kamu yönetimi, siyaset bilimi, turizm, iletişim gibi alanların tanıtımı ile ülkemizde özel bir yere sahip ilimizin birikimine katkı sunmayı hedefleyen “Karaman Araştırmaları” isimli bu eserler, ilerde yapılacak yeni bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır.

Karaman Araştırmaları kitabının oluşmasında önemli yer tutan, “Sosyal ve Beşerî Bilimler” temalı Karaman Sempozyumunda; bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları üzerine pek çok konu ele alınmıştır. Bölge tarihinden coğrafyasına, ekonomik faaliyetlerden turizme kadar geniş bir yelpazede 150’yi aşkın bildiri ve bunlardan doğan makaleler, Karaman için faydalı bir bilimsel toplantının en güzel meyvelerini oluşturmuştur.

Valiliğimiz işbirliği ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen bu sempozyumun ilimiz tarihi ve kültürel mirası ile Karaman ekonomisine büyük katkı sağladığı, Karaman’ın her alanda yürüttüğü çalışmalara yeni bir ivme kazandırdığı çok açıktır. İlimizin tanıtımında, tarihî ve kültürel birikiminin ortaya çıkarılmasında ve bu güzide eserin hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörüne, Karaman Belediyesine, editörlere, editör yardımcılarına ve makaleleriyle bu çalışmaya katkıda bulunan değerli araştırmacılara ve bilim insanlarına özellikle teşekkürlerimi sunarım.

Fahri MERAL
Vali

SUNUŞ

Karaman ili ve yakın çevresi, yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyetin durağı olmuş ve bu medeniyetlerin hususiyetlerini bünyesine katarak bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Verimli bir ovada bulunması, İç Anadolu’yu Akdeniz coğrafyasına bağlayan yol güzergâhında, Toroslar üzerinden en kolay geçişi sağlaması Karaman’ı eski devrilerden itibaren önemli bir yerleşim merkezi hâline getirmiştir. Nitekim şehrin tarihi üzerine yapılan araştırma ve kazılar neticesinde Karaman’ın, M.Ö. 6.000 yıllarına kadar inen bir yerleşim tarihine sahip olduğu tespit edilmiştir. Karaman ve çevresiyle özdeşleşen Karamanoğulları Beyliği’nin merkezi olma özelliğini kazanan Larende, giderek gelişmiş ve zamanla önemli bir kültür ve bilim merkezi olmuştur. XVI. Yüzyılın ortalarından itibaren başlayan Osmanlı ve Karamanoğlu Beyliği rekabetinin bir sonucu olarak Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlıların Karaman bölgesine harekâtları yoğunlaşmış ve II. Bayezid devrinde şehrin Osmanlı toprağı olma süreci tamamlanmıştır.

Kısaca üzerinde durulduğu üzere, Karaman ili ve çevresi tarihte büyük olaylara şahit olmuştur. Şehir bu süreçte yaşamış olduğu tüm olumsuzluklara rağmen varlığını sürdürerek geleceğe emin adımlarla ilerlemiştir. Bu güzide şehrin geçmişi kadar büyük bir geleceğe sahip olması için çalışmak hepimizin üzerinde birer vazife olarak belirmektedir. Nitekim bizler, bir bütün halinde birleşerek bölgemize ve ülkemize hizmet için varız. İlimizin bütün değerleri, kurum ve kuruluşları ile Karaman’ın, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için canla başla çalışmaya özen göstermeliyiz.

Üniversitemiz önderliğinde 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman Sempozyumu “Sosyal ve Beşerî Bilimler” adıyla bilimsel bir faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin nihayetinde “Karaman Araştırmaları

I-II” adıyla bir eser hazırlanmış ve bu önemli eser üniversitemiz tarafından bilim dünyasına kazandırılmıştır. Söz konusu eserde, Karaman’la alakalı olmak üzere Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Dil ve Edebiyat, Gastronomi, Güzel Sanatlar ve İletişim, İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi farklı disiplinlerden, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış pek çok çalışma yer almaktadır.

Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Karaman Valimiz Sayın Fahri Meral’e, Karaman Milletvekillerimize ve Karaman Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda “Karaman Araştırmaları III” isimli bu esere çalışmaları ile katkı sağlayan bütün yazarlara, kitabın editörlüğünü üstlenen üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel, Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Kapar’a ayrıca teşekkür ediyorum.

“Karaman Araştırmaları I-II” isimli bu kıymetli eserin ilim camiasına hayırlı uğurlu olması dileğiyle...

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Rektör

ÖN SÖZ

İnsanın içerisinde yaşadığı şehri ve çevresini merak etmesi sadece günümüze ait bir olgu değildir. Geçmişten bu yana insanlar yaşamış oldukları veya seyahat ettikleri şehirleri tanıma ve buraya ait kültürün bir unsuru olmaya gayret göstermişlerdir. Bu gayret neticesinde ortaya çıkan şehir tarihleri modern araştırmalarla farklı bir hüviyet kazanmıştır. Şehir araştırmalarının geçmişte yapılan örneklerine bakıldığında daha çok siyasî, coğrafî, askerî ve biyografik unsurlara ağırlık verilmişken, modern çalışmalarla birlikte şehirlerin tüm yönleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır.

Şehirlerin tarihi, milletlerin tarihleri ile orantılı olarak gelişir. Bilindiği gibi şehirlerin tarihleri yazılır iken milletlerin tarihinin de önemli bir parçası yazılmış olur. Coğrafyanın, dolayısıyla şehrin insan üzerinde her ne kadar etkisi varsa da, şehri oluşturan, düzenleyen ve kültürünü harmanlayan ana dinamik insandır. Bu çalışmalar sonucunda hem geçmiş şehir yapısı incelenir hem de güncel ve gelecek şehir planlamalarında buna göre hareket edilir.

Şehre ait araştırmalar konusunda Dünya’da bazı ülkelerde ciddi çalışmalar yapılmış ve bu konuda somut ilerlemeler kaydedilmişken, Türkiye’de ise şehir araştırmaları henüz yeterli düzeye ulaştırılamamıştır. Bununla birlikte Dünya’da ve ülkemizde şehir çalışmalarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, buna bağlı olarak da birçok yeni çalışma yapılmaktadır. Şüphesiz bu çalışmalar şehir ve bölgelerin tarihî, coğrafî, demografik, fizikî ve iktisadî yönlerinin ortaya çıkarılmasında büyük önem arz etmektedir.

Karaman kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber günümüzde yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğuna dair bilgiler elimizde mevcuttur. Karaman’ın tarihini Paleolitik ve Neolitik dönemlere kadar götürmek mümkündür. Eskiçağlardan itibaren sürekli bir yerleşim yeri olma hüviyetini koruyan Karaman; Hitit, Frig, Lidya, Pers, Helen, Roma ve nihayet Bizans hâkimiyetleri dönemini yaşadıktan sonra, XIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren yoğun bir şekilde Türkmen göçüne ve yerleşimine sahne olmuştur. Bölgeye yerleşen Türk boyları, ileride Anadolu Türklüğünün umudu haline gelecek olan Karamanoğulları Beyliği’ni teşkil ettirmiştir. Karaman Şehri bu devletin tarihinde önemli bir yer etmiş ve bundan sonraki dönemlerde önemini artırarak devam ettirmiştir.

Karamanoğulları-Osmanlı mücadelesi uzun soluklu olmuş ve bu mücadeleyi Osmanlı Devleti kazanmıştır. Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte eski önemini yitirmiş olsa da Karaman, önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini hep korumuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan idari düzenlemeler neticesinde Karaman ilk başlarda ilçe statüsünde Konya iline bağlanmış, 1989 yılında ise şehre il statüsü verilmiştir. Karaman ili ile ilgili bugüne kadar farklı alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar Karaman ile ilgili araştırmalara önemli oranda katkılar sağlamıştır.

Elinizdeki bu çalışma ise, farklı disiplinlerden alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından geniş katılımlı ve uzun bir hazırlık döneminden sonra ortaya çıkarılmış en kapsamlı eser olma özelliğini taşımaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi bu çalışma Karaman ile ilgili bilgi sahibi, araştırmacı, sahasında uzman akademisyen ve yazarlarımız tarafından uzun süren gayretler neticesinde hazırlandı. Karaman Araştırmaları I ve Karaman Araştırmaları II başlığı altında hazırladığımız bu eserler, iki ayrı kitaptan ve toplamda 120 makaleden oluşmaktadır. Birinci kitap; Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih alanlarında üç ana bölümden oluşmakta, kitapta Arkeoloji alanından 4 Sanat Tarihi alanından 8 ve Tarihin tüm dönemlerinden 37 olmak üzere, toplam 49 makale bulunmaktadır. İkinci kitapta ise Coğrafya, Dil ve Edebiyat, Gastronomi, Güzel Sanatlar, İletişim, İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanları altında toplam 71 makale yer almaktadır.

Karaman Araştırmaları I-II isimli bu eserler hazırlanırken öncelikle Karaman Sempozyumu “Sosyal ve Beşerî Bilimler” başlıklı bir sempozyum tertip edilmiş ve bu sempozyumda çeşitli disiplinlerden çok sayıda araştırmacı tarafından bildiriler sunulmuştur. Sempozyumda sunulan bildiriler, yazarları tarafından geliştirilerek tam metin haline getirilmiş ve editör kuruluna teslim edilmiştir. Editör kontrolünden geçirilen çalışmalar, alanla ilgili üç ayrı hakeme gönderilmek suretiyle raporlanmıştır. Bu süreçte olumlu hakem raporu alamayan metinler kabul edilmemiş, düzeltme önerileri alanlar ise yazarlara gönderilmek suretiyle metinle-

■ KARAMAN ARAŞTIRMALARI -

II

rin hakem raporları doğrultusunda düzeltilmeleri sağlanmıştır. Bütün bu aşamaların sonunda tamamlanmış olan çalışmalar editörler tarafından alanlarına göre tasnif edilerek iki ayrı kitap halinde yayına hazırlanmıştır.

Eserlerin yayına hazırlanması aşamasında yazarlardan gönderilen makalelerin içeriklerine müdahale edilmemiş, çalışmalar sadece kitap formatına göre biçimsel düzenlemelere tabi tutulmuştur. Ayrıca farklı disiplinlerde kullanılan atıf sistemleri, yine o disiplin açısından kullanış faydası düşünülerek yazarın göndermiş olduğu yazım metodu, grafik, fotoğraf ve görseller korunmuş, içerik düzenine göre aynen bırakılmıştır.

Eserde yer alan çalışmaların sıralanması ise alfabetik olarak hem alanları hem de yazarların soyadı esas alınarak dizilmiştir. Sempozyum ve kitap hazırlama fikrinin ortaya çıktığı ilk günden itibaren onaylarını ve desteklerini esirgemeyen, çalışmaları başından sonuna kadar bizzat takip eden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Akgül başta olmak üzere, üniversitemizin tüm akademik ve idarî personeline teşekkür ederiz. Ayrıca gerek sempozyum gerekse kitap hazırlama sürecinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve çalışmamıza yazıları ile katkıda bulunan bilim insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Karaman Araştırmaları I ve Karaman Araştırmaları II isimli bu eserlerin ülkemizin ilim yolunda ilerleyişine katkıda bulunması temennisi ile...

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL

Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR

İÇİNDEKİLER

TAKDİM ......................................................................................................................................................................................... 5

SUNUŞ ........................................................................................................................................................................................... 6

ÖN SÖZ .......................................................................................................................................................................................... 7

COĞRAFYA

Konya Kapalı Havzasında Akarsu Akımlarının Hidrolojik Kuraklık Analizi

Türkan BAYER ALTIN ............................................................................................................................................................................... 13

Karaman İlinin İdari Coğrafya Analizi (Analysis of the Administrative Geography in Karaman Province) 

Tahsin TAPUR - Caner ALADAĞ - Yasin DURAN .................................................................................................................................... 25

DİL ve EDEBİYAT Selimnâmelerde Karaman

Vesile ALBAYRAK SAK .............................................................................................................................................................................. 39

Karamanlı A.N. Yeniel ve H. Kayapınar’ın

Âhir Zamân Hadîsleri

Eserinin Tercümesindeki Arapça ve Türkçe Benzetmeler

Emad Abdelbaky ALY

-

Serkut Mustafa DABBAGH ................................................................................................................................ 51

Fatih Devrinde Yazılmış Karaman Eyaleti Vakıf Defterine Göre Karaman’da Lakaplar ve Unvanlar

Meryem ARSLAN ..................................................................................................................................................................................... 59

Bamsı Beyrek Hikâyesinin Karaman Varyantı: “Bengiboz İle Bey Böğürek” 

Onur AYKAÇ - Hüseyin AKSOY ................................................................................................................................................................. 69

Karamanlı Şair Bekir Sıtkı Erdoğan ve Eserlerinin Yanmetinsellik Açısından İncelenmesi

Raşit ÇOLAK ............................................................................................................................................................................................. 81

Mânilere Toplumsal Eleştiri Bağlamlı Bir Yaklaşım: Karaman Örneği

Sezai DEMİRTAŞ ....................................................................................................................................................................................... 85

Karamanlı Aynî Dîvânı

’nda Atasözleri ve Deyimler

Kamil Ali GIYNAŞ

-

Yusuf ATASEVEN ........................................................................................................................................................ 93

Karaman Mevlevihanesi ve Ahmed Remzi Dede’nin Bir Günlük Karaman Seyahatnâmesi

Zeynep KOYUNCU .................................................................................................................................................................................. 117

Karaman Âşıklık Geleneği İçinde Ozan Güldiken

Gülten KÜÇÜKBASMACI ........................................................................................................................................................................ 129

Karaman’da Bulunan Eski Mimari Yapıların Kitabe ve Süslemelerinde Kullanılan Arapça Yazılar Üzerine Bir İnceleme

Orhan OĞUZ - Emin CENGİZ ................................................................................................................................................................. 137

Arap Basınında Karaman

Orhan OĞUZ

-

Emad Abdelbaky ALY ..................................................................................................................................................... 149

Şair, Senarist, Öğretmen: H. Zekâi Yiğitler

Rabia Gülistan OKUTAN ........................................................................................................................................................................ 155

Karamanlı Bir Halk Ozanı: Âşık Ongunî ve Şiirleri

Vahdi ÖZER ............................................................................................................................................................................................ 175

Karamanlı Nizâmî Divanı’nda Sosyal Hayatın İzleri

Aslıhan ÖZTÜRK ..................................................................................................................................................................................... 181

Anadolu Sahası Türk Masallarında Tabuların Tespiti ve Tahlili: Karaman Örneği

Hasan SAVAŞ ......................................................................................................................................................................................... 191

Deli Dumrul Hikâyesi’nin Karaman Eş Metni

Abdullah TOPCU .................................................................................................................................................................................... 197

Hayvan Adları Örneğinde Karaman İli Ağız Sözlüğü Üzerine Bir Deneme

İdris Nebi UYSAL ..................................................................................................................................................................................... 207

GASTRONOMİ

Geçmişten Günümüze Karaman Halkının Mutfaklarında Uyguladığı Muhafaza Teknikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Yılmaz SEÇİM  - Ömer Yücel AVŞAR ...................................................................................................................................................... 215

■ KARAMAN ARAŞTIRMALARI -

II 

Karaman İli Sarıveliler İlçesi (Esentepe Köyü) Mutfak Kültürüne Ait Gıymaca Hazırlanışı ve Gastronomi Turizmi Açısından

Değerlendirilmesi

Ali ŞEN .................................................................................................................................................................................................... 221

Farklı Yörelerde Üretilen Batırık Tekniklerinin Belirlenerek Gastronomik Değere Dönüştürülmesi

Mehmet Fatih ESEN - Yılmaz SEÇİM - Mustafa AKTURFAN ............................................................................................................... 225

Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Fatma Petek ASLAN - Osman GÜLDEMİR - Nermin IŞIK ..................................................................................................................... 231

GÜZEL SANATLAR VE İLETİŞİM Karaman Haber Sitelerinde Belediye Başkanlığı Seçimi

Gönül AKPINAR ...................................................................................................................................................................................... 247

Tarihi ve Yerel Kültürün Tanıtımında Folklorik Bebeklerin Kullanılması: Karaman İli Kitre Bebek Örneği

Tevhide AYDIN ....................................................................................................................................................................................... 257

Yörük Kültürünün Anadolu Türk Resim Sanatındaki Yansımaları

Tekin BAYRAK - Ahmet DALKIRAN ........................................................................................................................................................ 265

Karaman’ın Gizemli Konuğu: Gertrude Bell

Aytekin CAN - Süleyman DUYAR ........................................................................................................................................................... 273

Türk Kültür-Sanatında Keçi Sembolizmi ve Karaman Bölgesi Kaya Resimlerindeki İzdüşümleri

Ahmet DALKIRAN - Tekin BAYRAK ........................................................................................................................................................ 277

Karaman Nefise Sultan (Hatuniye) Medresesi Üzerinde Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve İlhanlı Etkileri

Mustafa DİĞLER .................................................................................................................................................................................... 287

Beylikler Dönemi’nde Lârende’de Kullanılan Süsleme Öğeleri

Seda DİLAY ............................................................................................................................................................................................. 299

Kentlerin Zihinde Bıraktığı İzler (Karaman Örneği) 

Seda DİLAY ............................................................................................................................................................................................. 305

Türk Sanatında Eğitime Verilen Önemin Mimariye Yansımaları

Seda DİLAY ............................................................................................................................................................................................. 309

Karaman İli Taşkale Beldesi’ndeki Geleneksel Kıyafetlerdeki Süsleme Unsurları ve Tasarım Özellikleri

Necla DURSUN - Derya KONUK ............................................................................................................................................................ 313

Karaman Yöresi Geleneksel El Dokuma Halılarının Tespiti ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi

Mustafa GENÇ - Mustafa KONUK ........................................................................................................................................................ 323

Seramik Pano Duvar Yüzeyi Tasarımında Karaman Kültürü Yansımaları

Gülşen KAHRAMAN ............................................................................................................................................................................... 335

Karaman Yöresi Düz Dokumaları ve Ermenek Örneği

Mustafa KONUK - Derya KONUK ......................................................................................................................................................... 347

İmge Sembol Bağlamında Karaman Kent Heykelleri

Ahmet Hakan YILMAZ ........................................................................................................................................................................... 361

İLAHİYAT – FELSEFE - SOSYOLOJİ

Ermenekli Mustafa Saffet’in Dönemindeki Toplumsal Değişime İlişkin Görüşleri

Yakup AKYÜZ.......................................................................................................................................................................................... 369

Karamanoğulları Döneminde Birer Sosyal Hizmet Müessesesi Olarak İmâretler

Yılmaz ÇELİK ........................................................................................................................................................................................... 373

Fonksiyonları Bağlamında Camiler: Karaman Örneği

Ziyaeddin KIRBOĞA ............................................................................................................................................................................... 383

Osmanlı Dönemi Karaman Eyaleti Mahkeme Kararları Işığında Karaman’da Nişanlılık (Namzed) Hukuku

Mehmet KOÇ ......................................................................................................................................................................................... 399

Şeyh Ali Semerkandî

Ali ŞAHİN ................................................................................................................................................................................................ 409

Mevlâna’nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik

Hilmi TÜRKYILMAZ ................................................................................................................................................................................ 413

Sarıveliler Göktepe Beldesinde Bulunan Gazipaşa’nın Karalar Köyü Yaylası İlanlı Muğar’da Yaşayan Yörükler

Fatih USLU ............................................................................................................................................................................................. 425

KARAMAN ARAŞTIRMALARI - II ■ 11

Abdullah B. Durmuş Fâkih Karamânî’nin “

El-Meslekü Bi-Mi’râcü’l-Müştâkîn ve Minhâcü’l-Müttakîn

” Adlı Eserindeki Tasavvufî

Düşünceler

Birol YILDIRIM ........................................................................................................................................................................................ 429

Molla Fenari’nin Tefsir İlmine Yaklaşımı

Duran Ali YILDIRIM ................................................................................................................................................................................ 449

Arabiçim Olarak Ziyaret Fenomeni ve Türbe Ziyareti: Karaman Ali Beke Türbesi

Ali BAYER ................................................................................................................................................................................................ 461

İKTİSAT

Karaman İli’nin Girişimci Tipoloji Sınıflandırmasına Yönelik Bir Araştırma

Enes ATAEL - Bülent DARICI .................................................................................................................................................................. 469

– 2018 Dönemi Karaman İlinin İhracat Rakamlarının Analizi

İclal ÇÖĞÜRCÜ - Ahmet KIZILAY ........................................................................................................................................................... 481

Karaman İhracatı ve Bisküvi Sektörü

İclal ÇÖĞÜRCÜ - Erkan BALAOĞLU ...................................................................................................................................................... 489

2008-2017 Yılları Arasında Karaman İlinin GSYİH’sının Sektörel Dağılımı

İclal ÇÖĞÜRCÜ - Enes ATAEL ................................................................................................................................................................ 495

İŞLETME

Karaman’da Meydana Gelen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi

Ali BİLGİÇ - Aysel ÇİMEN ....................................................................................................................................................................... 505

Kamu ve Özel Örgütler Arasındaki Stratejik Bakış Açısı Uyumu: Karaman İli Örneği

Tuba GÜLER - Oğuzhan AYTAR............................................................................................................................................................. 515

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi  (KMUSEKAD) Üzerine Kavramsal Bir

Bibliyometrik Analiz

Gülşah KAZAK - Oğuzhan AYTAR .......................................................................................................................................................... 525

Festival Turizminin Karaman Açısından Değerlendirilmesi

Erhan Nuh ÖZTÜRK ............................................................................................................................................................................... 543

Karaman İlinde İşletme Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama

Erhan Nuh ÖZTÜRK ............................................................................................................................................................................... 551

Mevlana Kalkınma Ajansı Rapor ve Analizlerinde Karaman

Adnan SÖYLEMEZ .................................................................................................................................................................................. 557

Ege’de Yaşayan Karamanlı Girişimci Bir Çelik İnsan: Fettah Güventürk

Hilmi TÜRKYILMAZ ................................................................................................................................................................................ 561

İş Yaşam Kalitesinin Ermenek Özel İşletme Çalışanları Üzerinde Değerlendirilmesi

Feride YILMAZ - Esra AKPINAR KILINÇ .................................................................................................................................................. 571

KAMU YÖNETİMİ – SİYASET BİLİMİ – ULUSLARARASI İLİŞKİLER Karaman’da Cumhur Millet İttifakının 31 Mart Seçimler Yansımasının Etkileri

Ali ACAR .................................................................................................................................................................................................. 579

Yerel Seçimlerde Politik Pazarlama Yöntemlerine İlişkin Bir Değerlendirme

Ali ACAR .................................................................................................................................................................................................. 587

Sıfır Atık Projesi” Kapsamında Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi Uygulamaları: Pilot İl Karaman Örneği

Sibel ÇALIŞKAN ....................................................................................................................................................................................... 593

Karaman İlinin İlk Milletvekilleri ve Siyasi Çalışmaları (TBMM XIX. Dönem) 

Özkan DEMİR ......................................................................................................................................................................................... 603

Karamanlı ve Konyalılar’ın İzmir’de Kurduğu Hemşehri Dernekleri

Enes HANÇER ......................................................................................................................................................................................... 615

Nikâh, Talak, Servet ve Şiddet Bağlamında Karamanlı Kadınlar (1905-1912) 

Cem KARAKILIÇ ...................................................................................................................................................................................... 621

Karaman İlinde Biyolojik Çeşitlilik Üzerinde Tehditler ve Simgesel Bir Örnek Olarak Geyicek Ağacı

Hacı KURT .............................................................................................................................................................................................. 647

■ KARAMAN ARAŞTIRMALARI -

II 

İmaj Teorisi ve Seçmen Tercihinde Belirleyici Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Alan Araştırması: Karaman İli Örneği

Fatma OKUR ÇAKICI - Taylan Can DOĞANAY ...................................................................................................................................... 655

Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe Fermanı: Etnisite Kuramları Işığında Bir Değerlendirme

İbrahim SOLMAZ ................................................................................................................................................................................... 669

Kentsel Ulaşımda Sürdürülebilirlik: Karaman Örneğinde Bir Değerlendirme

Ali ŞAHİN

-

Fırat Harun YILMAZ ............................................................................................................................................................. 677

İslam Şehri Teorisi Çerçevesinde Karaman İl Merkezinin Geçmişten Günümüze Değerlendirilmesi

Ali ŞAHİN - Mücahit NAVRUZ ............................................................................................................................................................... 685

Karaman Seçmeninin Seçimlerdeki Siyasal Eğiliminin Değerlendirmesi: 1994-2014 Yerel Seçimleri Karaman-Ülke Geneli

Karşılaştırması

Şeyma Cemile YILMAZ ........................................................................................................................................................................... 699

18 Kas 2020 - 17:21 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Karamandan.com yeni tasarımını nasıl buldunuz?