Bakan Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat Hesapları İçin Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında Kur Korumalı hesaplar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında Kur Korumalı hesaplar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Büyüme güçlü ve önümüzdeki dönemde yavaşlama ihtimali olsa da 2023'e ilişkin Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülerimizle paralel gidiyor. Programda yüzde 4,4'lük büyüme öngörmüştük. Belki düşük gibi gelebilir ama küresel büyüme yüzde 3, muhtemelen altında olacak. Dolayısıyla küresel büyümenin 1,5 katı hızlı büyüyor olacağız. 2023'te OVP'deki yüzde 4,4'lük hedefi gerçekleştirirsek ki bu rakamlar onunla tutarlı. Küresel büyümenin üzerinde bir büyüme sağlamış olacağız. İstihdam artışı çok güçlü.

‘Büyüme yeniden dengelenmeye başladı’

Burada önemli olan bir husus var. Büyümenin yeniden dengelenmesi burada da yeniden dengelenme başladı. Net ihracatın etkisi bir önceki çeyreğe baktığınız zaman eksi yüzde 4,9'du. Şimdi onun negatif etkisi azaldı. Eksi 2,6'ya düştü bu önemli. İç talebin etkisi yüzde 8,8 puanlıktı, 8,5'e geriledi.

‘Bu çok anlamlı ve cesaret verici’

Programın amacı büyümeyi yeniden dengelemek. Büyüme güçlü, bu çok anlamlı ve cesaret verici. OVP'nin hedefi kalite noktasında da hedeflerimizi gerçekleştirmek. İç talep daha ılımlı hale dönerken net ihracatın etkisinin olumluya dönmesini bekliyoruz. Böylece Türkiye daha sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmiş olacak.

Verimlilik artışı doğru yatırımlarla reformlarla olur. Yatırımların üretken alanlara kaydırılması, bu programımızın önemli bir hedefi. Bir taraftan reformlarla rekabet ortamını iyileştirerek verimliliği artırmak. Büyümenin iki ana motoru bir taraftan verimlilik artışı bir taraftan da fiyat istikrarını sağlayarak var olan imkanları üretken alanlara kanalize ederek büyümenin yüksek tutulması, verimliliğin yüksek tutulması.

‘Buna hazırlıklı olmamız lazım’

Büyümenin beklenenden yüksek çıkması olumlu, yeniden dengelenmenin başlaması olumlu, bu yeterli değil. Önümüzdeki dönemde büyüme bir miktar yavaşlayacak buna hazırlıklı olmamız lazım. Önemli olan Türkiye’nin OVP ile yüksek sürdürülebilir patikasına girmesi, bunu da başaracağız.

Yerli, yabancı yatırımcılarla OVP’yi paylaştınız, OVP’nin satır başları ile hedefleri nelerdir?

Orta Vadeli Program’ımız eylül ayında paylaşıldı. Biz fiilen uygulamasını hazirandan itibaren başlatmıştık. Birkaç önemli bileşeni var. Birinci bileşen dezenflasyon programı. Enflasyonu kontrol altına alıp tek haneye indirecek program. En önemli bileşen fiyat istikrarıdır. Hedefimiz bu sene enflasyonu kontrol altına almak. Burada para politikasında rasyonelleşmeye gittik. Bu devam ediyor. Merkez Bankası gerekeni yapıyor.

İkinci olarak maliye politikası ayağında bizim depreme rağmen mali disiplini tesis etme çabamız var. Türkiye’nin mali disiplin noktasındaki duruşu hükümetlerimiz döneminde çok güçlü. 20 yıla bakarsanız bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,4. OVP’de bu açığın yüzde 6,4’e kadar yükselmesi ihtimalini öngördük.

Gelir performansımız çok daha güçlü, harcamalarda çok tutumlu davranıyoruz. İkisinin bileşeni olarak çok büyük ihtimale bütçe açığı OVP’de öngörülenden biraz daha düşük olabilir. Bu da önemli bir hedef.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hükümet, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için yapısal dönüşüm ve reformlar gerçekleştiriyor

Türkiye ekonomisinde istihdamı artırmak ve refah seviyesini yükseltmek için tek haneli enflasyon hedefleniyor. Bütçe açığını azaltmak, cari açığı kontrol altına almak ve ekonomide dengeyi sağlamak öncelikli hedefler arasında.

Yapısal reformlarla rekabet gücünü artırmak amaçlanıyor

Hükümet yetkilileri, uluslararası standartlara uygun ekonomik politikaları hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade ediyor. Yeni ekonomi programıyla birlikte enflasyonu düşürmek, büyümeyi dengelemek ve cari açığı azaltmak hedefleniyor.

Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek önemli bir amaç

Merkez Bankası, rezervleri güçlendirmek için politika uyguluyor. Kısa vadeli dış borçların rezervlere oranını yükseltmek amaçlanıyor. Ayrıca Kamu Katılım Fonunun (KKM) kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

Hükümet yetkilileri, yeni ekonomi programına yurt içi ve yurt dışından güven oluştuğunu, risk algısının azaldığını ve sermaye girişlerinin başladığını belirtiyor.

Yabancı yatırımcılar programı olumlu karşılıyor

Yeni ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin risk primi düştü, yabancı sermaye girişleri hızlandı. Merkez Bankası rezervleri güçlendi, döviz kuru istikrarı sağlandı. Hükümet yetkilileri, Körfez ülkeleri ve yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu vurguluyor.

Türkiye'nin Hikayesi Güçlü, Yeni Programı Var

Türkiye'nin risk primi düştü, sermaye girişi arttı. Eylül'de gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı yaşanırken Türkiye'ye giriş oldu. Ekim'de de benzer tablo devam etti. Türkiye kendini ayırdı, çünkü hikayesi güçlü ve yeni bir programı var.

Kur Oynaklığı Azaldı

Rezervlerimiz güçlendi. Mayıstan bu yana 36 milyar dolar arttı. Güven ve kaynak girişi olmadan bu kadar artış mümkün değil. Bir diğer olumlu gelişme, kur oynaklığı. Mayısta yüzde 57 civarında olan oynaklık, kasımda 8'in altına indi. Türkiye şu anda dünyadaki en düşük kur oynaklığına sahip ülkelerden biri. Bu programa güven ve ilgi var.

Türkiye'ye İlgi Artacak

Gelecek yılın ikinci yarısında küresel koşulların daha elverişli olması bekleniyor. Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gidebilir. Bu da risk iştahını artıracak. Programı güçlü olan Türkiye'ye ilgi daha da artacak.

Katar ve BAE ile İlişkiler

Yatırımcılara Türkiye'nin programını, yol haritasını ve yeni hikayesini anlattık. İlgi yoğun. Dünya Bankası hemen ardından Türkiye'ye tahsisini 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardı. Programı güvenilir ve başarılı buluyor. Körfez'den de ciddi ilgi var. Bu kaynak yatırıma dönüşecek. Katar ile görüşüyoruz. BAE ile programlaştırdık, meyvelerini almaya başlayacağız. İlgi çok yüksek.

Türkiye'nin Ekonomik Görünümüne Dair Önemli Değerlendirmeler

Türkiye kaynak çekmekte, ancak güçlü büyüme için yatırımlar artmalı

Gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının zayıf olduğu bu dönemde, Eylül ayında 14 milyar dolar, Ekim ayında ise 3 milyar doların üzerinde sermaye çıkışı yaşandı. Türkiye şu anda dış kaynak çekmekte. Ancak önümüzdeki dönemde, özellikle 2023'ün ikinci yarısından itibaren, güçlü bir sermaye girişi bekleniyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek, doğrudan yatırımları artırmaya yardımcı olacak. Öngörülebilirlik arttıkça, hem içeriden hem dışarıdan gelecek doğrudan yatırımların artması öngörülüyor.

Vergi reformuyla liraya güven artacak

Hükümet, liralaşma politikasını desteklemek için piyasa koşulları elverdiğinde, vergi teşvikleri ve reformlarıyla bu sürece katkı sunmayı planlıyor. Daha adil bir vergi sistemi için çalışılıyor. Verginin tabana yayılması hedefleniyor. Ancak zamanlamanın şu an için doğru olmadığı düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, liraya güveni artırarak portföylerde yerel para biriminin ağırlığını artırmayı amaçlıyor.

Hükümetin yüzde 40'lık vergi alma yetkisi, piyasa koşulları elverdiğinde kullanılabilecek bir seçenek. Henüz somut bir uygulama söz konusu değil. Para politikası ile birlikte vergi de enflasyonu düşürmede etkili olacak.

Enflasyon 2023'ün ikinci yarısında düşüşe geçecek

Programın ana bileşeni enflasyonla mücadele. Faizler yükseldi, ancak enflasyon hala artış eğiliminde. Para politikası etkisini gecikmeli olarak gösteriyor. Sıkı para politikası uygulamalarından bir süre sonra enflasyon düşüşe geçecek. Bu süreç Türkiye'de biraz daha uzun sürüyor. Ancak 2023'ün ikinci yarısından itibaren güçlü bir enflasyon düşüşü bekleniyor.

Geçen yılki vergi artışları bu yıl tekrarlanmayacak. Maliye politikası da para politikasıyla eşgüdümlü şekilde enflasyonla mücadeleye destek verecek. Ortak çabayla enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefleniyor.

ENFLASYON GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Merkez Bankamız, enflasyonun önümüzdeki aylarda güçlü bir düşüş trendine gireceğini açıkladı.

Enflasyon Yükselişte

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, önümüzdeki yılın mayıs ayına kadar yıllık enflasyon artış eğilimini sürdürecek. Ancak mayıstan sonra, enflasyonda güçlü bir düşüş yaşanacak. Merkez Bankası bu sayede, yılsonu enflasyon oranının yüzde 36 seviyesinde gerçekleşmesini umut ediyor.

Enflasyon Düşüşünün Etkileri

Enflasyondaki düşüşün vatandaşların alım gücünü artıracağını belirten Merkez Bankası, bunun yanı sıra yüksek ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını ve Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımları hızlandıracağını ifade etti. Bu nedenle, kısa vadede büyümede yavaşlama riskini göze alarak enflasyonu düşürmek zorunda olduklarını vurguladı.

Enflasyonun Takibi

Merkez Bankası açıklamasında, "Enflasyon düşecek, vatandaşlarımız bunun düşüp düşmediğini yakından takip edebilecek" ifadesine yer verdi. Önümüzdeki aylardan itibaren aylık enflasyon ve çekirdek enflasyon oranlarına bakılarak, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünün görülebileceğini kaydetti.

Merkez Bankası, uygulanacak para ve maliye politikaları ile enflasyondaki düşüşün kalıcı olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Enflasyonun düşmesi demek alım gücü artması demek, yüksek sürdürülebilir büyüme demek, Türkiye’ye doğrudan yatırımların hızlanması demek.

30 Kas 2023 - 12:45 - Gündem

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.102.090 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi