Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Karaman'da hemen her köşede karşımıza çıkan adeta tarihin canlı tanıkları tarihi çeşmeler bakımsızlıktan eriyip gidiyor.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!
Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Bir dönem halkın tatlı su ihtiyacını karşılayan bu tarihi çeşmeler bir sokak bekçisi gibi zamana direniyor. Son yıllarda bakımsızlıktan kaybolma tehlikesi altında.

Karaman'ın Tarihî Çeşmeleri Öksüz Kaldı

Karaman şehrinin her köşesinde gördüğümüz tarihî çeşmeler, adeta zamanın tanıkları olarak görülebilir. Ancak, maalesef, bu eski çeşmeler bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir zamanlar halkın tatlı su ihtiyacını karşılayan bu tarihî yapılar, şimdi bakım eksikliği yüzünden eriyip gidiyor.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Şehrin bir dönemine tanıklık eden ve adeta sokakların koruyucusu olan bu çeşmeler, zamanla yarışarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak, son yıllarda artan bakımsızlık, bu önemli tarihî eserlerin unutulmaya yüz tutmasına neden oluyor.

Karamanlılar, tarihî çeşmelerin kültürel miraslarını oluşturan bu önemli yapıları korumak adına bir çağrıda bulunuyor. Çeşmeler, sadece geçmişin bir parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda şehrin dokusunu ve kimliğini yansıtan unsurlar olarak görülüyor.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Bu kapsamda, yerel yönetim ve gönüllü kuruluşlar, tarihî çeşmelerin bakımı ve restorasyonu için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karaman'daki bu önemli mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için atılacak adımlar, şehrin kültürel zenginliğini koruma hedefini güçlendirecek.

Karaman Tarihi Çeşmeleri, bir yerleşim bölgesindeki içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen tarihî yapıları temsil eder. Bu çeşmeler, toplumun su ihtiyacını karşılamak ve suyun dağıtımını sağlamak üzere tarihsel bir geçmişe sahiptir. Karaman tarihi çeşmeler, genellikle çeşitli tasarım öğeleri ve estetik unsurlarla süslü mimari harikalar olarak dikkat çeker.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Karaman Tarihi Çeşmeler, antik dönemlerden beri içme suyu sağlama amacı taşıyan yapılardır. İlk çeşmeler genellikle doğal su kaynaklarına yakın konumlanmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde, şehirlerde karmaşık su yolları ve çeşmeler inşa edilmiş, sadece içme suyu temini değil, aynı zamanda temizlik ve hayvanların su ihtiyacını karşılama gibi fonksiyonları da yerine getirmiştir.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Karaman Tarihi Çeşmelerin genel özellikleri, çoğunlukla bir su kaynağından su çekerler ve genellikle dekoratif unsurlar içerirler. Bu çeşmeler, tarihî ve kültürel önem taşır, bazıları çok eski olup yerel simgeler haline gelmiştir.

Çeşitli tiplerde olan Karaman Çeşmeleri, şadırvanlar, çeşmehaneler, lavabolar, sebiller ve kurnalar gibi farklı amaçlara hizmet eder. Bu tarihsel yapılar, su temini dışında abdest alma, temizlenme ve kamusal alanların estetikleştirilmesi gibi işlevlere de sahiptir.

Tarihi çeşmelerin tasarımı, döneme ve bölgeye göre değişir ve genellikle dekoratif süslemelerle zenginleştirilir. Bu yapılar, bir şehrin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve turistler için çekici mekanlar oluşturur.

Karaman’da tarihin tanıkları yok oluyor!

Karaman Tarihi Çeşmeleri hakkında merak edilen sorulara cevaplar arasında, bu çeşmelerin tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından inşa edildiği, tasarımlarının çeşitlilik gösterdiği, su temini dışında çeşitli işlevlere hizmet ettiği ve günümüzde bazılarının hala kullanıldığı yer almaktadır.

Karaman Tarihi Çeşmeleri

Karaman il merkezinde XVIII. ve XIX. yüzyıllara tarihlenen çeşmeler bulunmaktadır. Ancak birçoğu işlevini yitirmiş, açılan yollar nedeniyle yıkılmış veya yerleri değiştirilmiştir.

Halil Efendi Çeşmesi, Karaman Abbas Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 1906 yılında onarıldığını gösteren bir kitabe bulunmaktadır. Çeşme, Halil Efendi Camisi'ne eklenmiş, ancak 1980'lerde yol genişletme çalışmaları sırasında yerinden sökülerek geri çekilmiştir.

Hamam Çeşmesi, Karaman Hisar Mahallesi'nde yer alır ve 1809 yılında Mehmet Reşit Efendi tarafından yaptırılmıştır. Muntazam kesme taştan yapılan çeşme, Hatun Hamamı'nın yakınında bulunduğu için "Hamam Çeşmesi" olarak bilinir.

Hoca Mahmut Çeşmesi, Karaman Hoca Mahmut Mahallesi'nde bulunmaktadır. Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında Darül Hüffaz'ın hocalarından Hoca Mahmut tarafından XIV. yüzyılda yapılmıştır.

İbrahim Bey İmareti Çeşmesi, Karaman İbrahim Bey Mahallesi'nde bulunmaktadır. İbrahim Bey İmareti'nin yanında XV. yüzyılda yapıldığı düşünülen çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır.

Kilci Çeşmesi, Karaman Mansur Dede Mahallesi'nde yer alır ve 1551 yılında Ketenci Babaoğlu, Mansur Dedeoğlu, Şeyh Mustafaoğlu Derviş Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

Boyahane Muhyiddin Çeşmesi, Karaman Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan çeşme, Karaman Müzesi'nin bahçesine taşınmıştır.

Kadıbudak Çeşmesi, Karaman Tapucak Mahallesi'nde bulunan ve 1551 yılında Budak Kadı tarafından yaptırılan bir çeşmedir.

Çarşı Çeşmesi, Karaman Ahiosman Mahallesi'nde bulunan ve 1594 yılında Mehmet tarafından yaptırılan eski bir çeşmedir.

Hoca Mahmud Çeşmesi, Karaman Sekiçeşme Mahallesi'nde, Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, çeşmenin iyi bir mimari yapıya sahip olduğu görülmektedir.

İsmail Ağa Çeşmesi, Karaman Hatipler Mahallesi'nde bulunur ve 1708 yılında İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Emine Hanım Çeşmesi, Karaman Sakabaşı Mahallesi'nde bulunan ve 1725 yılında Emine isimli bir kadın tarafından yaptırılan bir çeşmedir.

Hacı Molla Çeşmesi, Karaman Molla Fenari Mahallesi'nde, Davulcu Sokak'ta bulunan çeşmenin kitabesi olmamakla birlikte, XVIII. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Baloğlu Adıgüzel Çeşmesi, Karaman Ahiosman Mahallesi'nde bulunan ve XVIII. yüzyılda yapıldığı sanılan çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır.

Hancızade Çeşmesi, Karaman Abbas Mahallesi'nde, Abbas Sokağı'nda iki katlı bir evin duvarı içinde yer almaktadır. XVIII. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Baloğlu Çeşmesi, Karaman Ali Şahane Mahallesi'nde bulunan ve 1791 yılında Balızade Hacı Mustafa tarafından yaptırılan çeşme, 1999 yılında yıkılarak ortadan kaldırılmıştır.

Fakikzade Mehmet Cemil Çeşmesi, Karaman Mansurdede Mahallesi'nde bulunan ve 1794 yılında Hadimli Hacı Mustafa tarafından yaptırılan bir çeşmedir.

Şıhlar Sokağı Çeşmesi, Karaman Koçakdede Mahallesi'nde bulunan çeşme, 1852 yılında İbrahim Usta tarafından onarılmıştır.

Necip Ağa (Sekiz Çeşme) Çeşmesi, Karaman Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan ve 1808 yılında Necip Ağa tarafından onarılan çeşmenin yapım tarihi bilinmemektedir.

Yiyen Ağalar Çeşmesi, Karaman Cedid Mahallesi'nde, Yiyen Ağalar Sokağı'nda bulunan ve XIX. yüzyılda yapıldığı düşünülen çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır.

Yukarı Mahalle Çeşmesi, Karaman Cedid Mahallesi'nde, Büyük Cami Meydanı'nda bulunan çeşmenin yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir.

Koçak Dede Çeşmesi, Karaman Koçak Dede Mahallesi'nde, Eski Hükümet Caddesi üzerinde bulunan çeşmenin kitabesi olmamakla birlikte, XIX. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Aşıran Çeşmesi, Karaman Koçakdede Mahallesi'nde, Eski Hükümet Caddesi ile Şıhlar Sokağı'nın birleştiği köşede bul unan çeşmenin kitabesi bulunmamakla birlikte, XVIII. yüzyıl sonu veya XIX. yüzyıl başında yapıldığı düşünülmektedir. Kesme taştan yapılmış olan çeşme, sivri kemerli niş içerisinde yer almakta ve dikkat çekici bir mimariye sahiptir.

Hacı Efendi Çeşmesi, Karaman Abbas Mahallesi'nde, Kuyu Sokağı'nda bulunmaktadır. Hacı Efendi tarafından 1804 yılında yapılmış ve 1824 yılında onarılmıştır. Ancak onarımı belirten kitabe günümüze ulaşmamıştır.

Ali Dede Tartan Çeşmesi, Karaman Tapucak Mahallesi'nde, Eski Hükümet Caddesi'nde bulunur. Tartanzade Hacı Mustafa Ağa tarafından 1809 yılında yapılan çeşmenin nişi üzerinde altı satırlık sülüs yazılı kitabesi bulunmaktadır.

Hisar Çeşme, Karaman Hisar Mahallesi'nde Karaman Kalesi'nin güneyinde, Pir Ahmet Efendi Camisi'nin yakınındaki bir parkın içerisinde yer almaktadır. 1827 yılında Fatmazade Sırrı Toruncuyan Hacı Ahmet Ağa tarafından onarılmıştır. Ancak çeşmenin 1809 tarihli yapım kitabesi kaybolmuştur.

Davulcu Çeşmesi, Karaman Fenari Mahallesi Davulcu Sokağı'nda yer alır. 1835 tarihli bir kitabesi bulunan çeşme, 1988 yılında Karaman Belediyesi tarafından yol genişletme çalışmaları sırasında yerinden kaldırılarak İstiklal İlkokulu'nun bahçesine taşınmıştır.

Kilise Çeşmesi, Karaman Gazidükkan Mahallesi'nde Çeşmeli Kilise'nin duvarına bitişik olarak bulunan çeşme, 1980 yılında Karaman Müzesi bahçesine taşınmıştır. Çeşme, vazo içerisinden çıkan çiçeklerden oluşan bir buket, ışın kabartmaları ve melek figürleri ile süslüdür.

Sakabaşı Sokağı Çeşmesi, Karaman Sakabaşı Mahallesi'nde bulunan çeşmenin kitabesi tahrip olduğundan ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak çeşme, XVIII. yüzyılda yapıldığı düşünülen eski bir örnektir.

Küllük Çeşmesi, Karaman Cedid Mahallesi'nde Tevhit ve İnce sokaklarının birleştiği köşede yer almaktadır. Zeynep ve Mehmet isimli bir çift tarafından 1880 yılında yaptırılmıştır.

Mavu Çeşme, Karaman Hisar Mahallesi'nde park içerisinde bulunan çeşmenin kitabesi olmadığından yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı düşünülmektedir.

Kanlı Osman Çeşmesi, Karaman Tapucak Mahallesi'nde, Şıhlar Sokağı'nda bulunan iki katlı bir evin altında yer almaktadır. Kitabesi olmamasına rağmen, yapım tarihi ve banisi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Tabakhane (Şamkapı) Çeşmesi, Karaman Sekiçeşme Mahallesi'nde Şamkapı Caddesi'nde bir dükkânın duvarına gömülüdür. 1988 yılında yerinden kaldırılarak bugünkü Musalla denilen yere taşınmıştır. Emine isimli bir kadın tarafından 1927 yılında yaptırılmıştır.

Fotoğraflar Cüneyt Diler

28 Kas 2023 - 13:40 - Gündem

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 997.635 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

06

ses - Bu tarihi çeşmeler. belediyenin değilde. vakıflar genel nüdürlüğü tasarrufundadır. tasarrufundadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 09:01
07

Turan - @ses 06 nolu yoruma cevabı: Her şey başkasının zaten, Belediyeye ne iş kaldı :)

Koltuğu doldurmak için fındık fıstık yemek mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 11:34
05

Huylu - Halil İbrahim Gülcan'ın canlandırdığını bizimki öldürdü.

Miras nasıl çarçur edilir, 20 senelik özlem nasıl çöpe atılır, oynat uğurcuğum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 22:38
04

Abdülkadir Şahi̇n - Bunlar tarihi ve kültürel miras Türkiyenin her ilini gezdim sadece Karaman'daki kadar hödük tavırlar görmedim bu mirası koruması gereken belediye başkanı ve vali nerede kardeşler cokoprens almayamı gittiler?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 20:01
02

Sinan Aydin - Karamanımızın nerdeyse her sokağının sonu bu çeşmelrle bezenmiş ama gel gör ki perişan pespaye halde belediyenin bunlardan haberi varmı ne olur içim cız ediyor biri el uzatsın

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Kasım 15:07
01

Şerafettin Güç - ÇEŞME KİTABESİ (Yukarıda paylaşılan çeşmeye ait)

1- Küllü birrun ve enelün ve harrun oku ihlâsı safa

2- Hak kabul etsin bu hayrı hürmeti Mustafa

3- Elihsanu himmetiyle oldu ihya tarihini

4- Bismi..zemzemki nam iç suyumu şifa

Elihsanu himmetiyle oldu ihya tarihini

5- Sahibul hayrat muhammet ve zeyneb 1298 ? = 1882 miladi (Okuyan Şerafettin GÜÇ)

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Kasım 14:52

Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi