Erdoğan'dan enflasyonu nasıl düşüreceğini açıkladı

Erdoğan, Katılım Bankası ile ilgili toplumda oluşan algının terse dönmesi için isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesiyle mümkün olabi...

Erdoğan, Katılım Bankası ile ilgili toplumda oluşan algının terse dönmesi için isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Bugün burada kamuoyu ile paylaşılacak katılım finans strateji belgesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için böyle bir süreçte bu çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Salgının ve savaşın tetiklediği eneji ve EMTIA fiyatların artışı derinleştirdiği küresel ekonomik krizi tüm ülkeleri etkilediği bir dönemden geçiyoruz.

Daha önemlisi salgının ve savaşın tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın derinleştirdiği küresel ekonomik krizin gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomileri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz.

Küresel krizlerin ardının kesilmediği son yıllarda Türkiye, uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve ekonomik badirelerden elde ettiği tecrübe ile kendini diğer ülkelerden ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı.

Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Tabi bu arada küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Esasen finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifade ile temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır.

Dünyada finans sisteminin beslediği borçluluk, gelir ve servet adaletsizlikleri hızla artıyor. Buna karşılık aynı sistemin yol açtığı sorunlar ülkelerin ekonomik büyüme oranlarını ve sosyal refah seviyelerini olumsuz yönde etkiliyor. Öyle ki, 2021 yılıda 303 trilyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranı küresel milli gelirin 3,5 katına yükselmiştir.

"YENİ BİR FİNANSAL MİMARİ ARAYIŞLARI GİDEREK HIZ KAZANIYOR"

Ülkelerin ve piyasaların 2008 küresel finans krizinden gerekli dersleri almadıklarını aynı yanlış yolda yürümeyi sürdürdüklerini görüyoruz. Küresel borçluluk seviyesi finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir. Bu çarpık durum finansın üretim ve yatırımlardan ayrıştırarak dünyadaki sosyal refaha katkısının giderek azalmasına yol açmaktadır. Artık bu gerçek salgın döneminde ve sonrasında Dünya Bankası, OECD ve hatta IMF gibi uluslararası kuruluşlarca da açıkça dile getirilmektedir. Yeni bir finansal mimari arayışları giderek hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, üretimin, paylaşımın en önemlisi de insanın olmadığı bir ekonomik ve finansal yapı sürdürülebilir değildir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Dolayısıyla küresel finansal mimarinin insanı, ahlakı, üretimi ve paylaşımı temel aldığı yeni bir model önerisi geliştirilmesi şarttır. Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah böylece hem ülkemize hem dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş, müsbet bir katkı yapmış olacağımızı ümit ediyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ VURGUSU

Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen alternatif finans araçlarının başında Katılım Finans sistemi geliyor. Türkiye'de ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden bir tanesi olmaya aday Katılım Finansın yıldızı risk paylaşımı, varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemiz her alanda olduğu gibi Finansal sistemin geliştirilmesi, istikrarın sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda da önemli yol katetmiştir. Küresel birçok krizden ve Finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akı ile çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur. Nitekim Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarıya ulaşmasında Finansal sistemimizdeki alternatif araçlarda ve ürün çeşitliliğinde yaşanan gelişmenin büyük payı vardır.

"KATILIM FİNANSI ÖNCELİKLİ ALANLARDAN BİRİ OLARAK BELİRLEDİK"

Ekonomi modelimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac ayaklarını oluştururken bu imkanlardan en geniş şekilde istifade ettik. Reel sektörün finansa erişimi ve finansal kaynaklarımızın yatırımlara yöneltilmesi gibi hayati ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bu araçların çok faydasını gördük. Katılım Finans sisteminin önümüzdeki dönemde ekonomide hedeflerimize ulaşmamızda çok daha etkin katkıda bulunacağına inanıyorum. Buna rağmen üzündüyle belirtmek isterim ki, Katılım Finans, finansal sistem içerisinde hak ettiği yerin ve potansiyelin hala çok gerisindedir. Bu tabloyu değiştirmek için hükümet olarak Katılım Finans sisteminin gelişmesi ve finansal sistemdeki payının artırılması amacıyla çok önemli politikaları devreye aldık. Kalkınma planlharımız ve orta vadeli programlarımız başta olmak üzere tüm kamu strateji belgelerimizde Katılım Finansı öncelikli alanlardan biri olarak belirledik.

"BU ALGIYI DÖNÜŞTÜRMENİN İLK ADIMI İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ OLABİLİR"

Bu kapsamda da birçok eylemi uygulamaya geçirmeye başladık. Katılım Finansın finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa etmeyi sürdüreceğiz. Tam da bu noktada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede Katılım Finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini doğru tespit etmeli, çözüm yollarını da ona göre belirlemeliyiz. Anlaşıldığı kadarıyla Katılım Finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir.

Sadece bu isim değişikliği bile Katılım Finans kurumları ile bankaları toplum nezninde ayrıştırmaya başlayacaktır. Bu adımı Katılım Finans araçları ile bankacılık sistemi araçları arasındaki amaç ve yöntem farklarının sade ve etkili bir şekilde anlatılması izleyebilir. Önümüzdeki dönemde inşallah bu meselenin de çözülmesiyle Katılım Bankalarının hızlı bir büyüme sürecine gireceğine inanıyorum.

"ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Bugün burada tanıtımı gerçekleştirilen Katılım Finans Strateji Belgesi küresel krizlerin merkezine yerleşen finansal sisteme alternatif yeni araçlar geliştirilmesi çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. Bilindiği gibi Katılım Finans dediğimiz yapı Katılım Finans kurumları, Katılım Sermaye Piyasaları, Katılım Sigortacılığı ve Sosyal Finansı içeriyor. Her biri ayrı değere sahip bu araçların finansal sistem içerisinde süratle gelişme, büyüme, yeni türevlerle zenginleşme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biz bu amacımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz strateji belgesinin hazırlıklarını çok önceden başlatmıştık. Katılım Finans Strateji Belgemizin amacı 2022-2025 döneminde Katılım Finansa yönelik hukuki, idari ve kurumsal at yapıyı oluştururken mevcut yapıda da önemli bir dönümüşüm gerçekleştirmektir.

"5 TEMEL AMAÇ, 18 HEDEF VE 84 EYLEM MADDESİ BULUNUYOR"

Her strateji belgemiz gibi bu çalışmayı da ayrıntılı bir hazırlık süreci ve geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla oluşturduk. Belgede Katılım Finansın gelişmesine yönelik 5 temel amaç, 18 hedef ve 84 eylem maddesi bulunuyor. Eylem maddelerinin hayata geçirilmesinde 27 sorumlu kurum ve kuruluş ile diğer tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. İnşallah Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmasında Katılım Finans kurumlarımızın da bankacılık sektörümüzle birlikte etkin şekilde yer aldığını hep birlikte göreceğiz.

"UYGULAMAYA DİKKATLE VE KARARLILIKLA GEÇİRİLMESİ ŞART"

Katılım Finans sisteminin ülkemizin kalkınmasında, kendisinden beklediğimiz rolü tam olarak oynayabilmesi için belgede yer alan eylemlerin uygulamaya dikkatle ve kararlılıkla geçirilmesi şart. Aksi takdirde sadece ülkemiz bu önemli aracın potansiyelinin sağlayacağı faydaları kaçırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyada alternatif bir finans aracından mahrum olacaktır. Bu anlayışla biz Katılım Finansın gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Katılım Finans kurumları başta olmak üzere Katılım Finans sisteminin tüm taraflarından da bize bu mücadelede gerekli desteği vermesini bekliyoruz.

03 Eki 2022 - 23:51 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.366.647 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

03

Rejisörün Sopası - yabancı parası ile yerli değer:

1. ülkede hatırı sayılır yabancı var diyelimki 10 milyon insan

2. bunlar yıkılan ülklerin insanları (ırak, suriye, afganistan, pakistan)

3. her biri yanında ortalama 50bin dolar getirsin

4. 10milyonX 50bin = 500 milyar dolar

5. piyasadaki toplam para kadar ek para piyasaya girince, piyasadaki karşılıksız para arzı cebimdeki parayı değersizleştirdi.

6. ülkede üretilen mal ve değer artmaz iken piyasaya akan bu para içerideki mala ve hizmete talebi arttırdı.

7. ben ortalama ev arazisinin (ürettiğim emek karşılığında günlük kazıncıma kıyaslayınca) en fazla 100 bin TL ettiğini biliyorum, ancak ülkeye yeni gelen yabancı bu araziye 500 bin TL basıyor.

8. yabancı 500 bin TL'ye aldığı bu araziyi de en kötü ihtimal 450 bine satıyor.

9. adam 500 bin tl yi 50 bin TL ye yıkamış oldu.

10. arazi satıcısı 100bin TL değerindeki evi 500'e sattı 400 cepte.

11. mütehahit 100binlik arsayı mecburen en az 450bine aldı.

12. mütehahitin 350bin TL zararına karşılık arazi satıcısında 400bin var. 50 bin yabancıdan tokatladık, ama arazi 100 bin değil 450 bin oldu.

13. işte bu işlem bugun enflasyonun kaynağı. artık enflasyon ile faiz arasında bir bağ yok.

14. kar ve zarar üretimden değil (emekten yoksun olduğu için) kontrolsüz para akışı/para aklamaktan kaynaklandığından resmi faiz 0 da olsa enflasyon düşmüyor.

15. diğer ülkeler bu gri/kara para akışını kripto paraya yönlendirdi. ne kadar mafya, hırsız, kaçakçı, göçmen varsa transfer ve saklama kolaylığı için parayı coine bastı.

16. merkez bankaları coini tanımayabilirim dediğinde coin bankalar karşısında 5 kat değer kaybetti.

17. yabancı coin ile o ülkeye 500 bin soktuğunda ancak 100 bin lik yerli mal/hizmet alabildi. yani yerli değer içeriye giren yabancı için olduğundan 5 kat değerli oldu. kendi vatandaşı için ise aynı değerde oldu.

18. biz de ise yabancı 1/10 fark ile kendi varlığını aynen ülkeye getirdi.

19. ucuz olduğundan ırak karamandan koyun ihraç etti. karaman koyunu afgan koyunundan ucuza gitti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ekim 03:57
02

Momentummm.... - Nah duser sizdeki bu kafayla aksam 8 gibi sivi yag getirtcem nedden 174 tl

Gece aklima geldi

230 tl ye cikmis

Sanayi elektirigine gene zam geliyor herseye sil bastan zam

Dalga mi geciyorlar artik resmen gun geviriyorlar oturduklari koltukda baska bi halt yaptikalri yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ekim 10:25
01

Alperen - Faizciler köşe olurken harama bulaşmamaya özen gösteren Müslümanlar kötü politikalar yüzünden eziliyor. Bu kaos ortamından zarar etmemek için anlatılan tüm yöntemler(elbette ana akım medyada değil) bir şekilde harama dayanıyor, bu yüzden Müslüman madden zarar ediyor. Elbette Müslümanın malının bereketi maddi ölçütlerle ölçülemez, elhamdülillah bunu görüyor ve yaşıyoruz. Ama yine de aldatılma ve fakirleştirilme algısı(veya gerçeği) da oldukça açık.

Rabbim yöneticilerimize basiret, bizlere de iman gürlüğü versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ekim 07:19

Karaman Ziraat Odası delege seçimleri 02/12/2022 tarihinde 57 mahalle, 2 belde ve 93 köyde muhtarlıklarca kurulacak olan sandıklar vasıtasıyla sandık kurulları gözetiminde yapılacaktır.

Karaman'da 20-45 yaş aralığında çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış veya muaf erkek elektirikçi alınacak.

0 338 224 1360

Çalışma arkadaşları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları alınacaktır.

TALARANZA TARIM MAKİNALARI - FATİH YILDIRIM

Sahibinden tek tapu, borçsuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa

Antalya Manavgat Ahmetler Mahallesinde sahibinden tek tapu, borcuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa sahibinden satılıktır. Ahmetler Kanyonu...

Özkon Yapı Personel Alacak

ÖZKON YAPI FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE DEPO SEVKİYAT PERSONELİ ARANMAKTADIR. -Uzun süreli çalışmayı hedef alan-Çalışma saatlerine ayak uy...

Karaman'da satılık 2016 model Seat Leon

2016 SEAT LEON 1.2 TSİ STYLE PAKET ARAÇ İLK SAHİBİNDEN SIFIR ALINDIĞINDAN BERİ BİZDE !!! İÇERİSİNDE SİGARA KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞTIR !!! KİLOMETR...

EMA Plast Personel Alacak

KARAMANIN YÜKSELEN DEGERİ EMA PLASTİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL GIDA SAN.TİC.LTD. ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 25-40 YAŞLARI ARASINDA SATIŞ DENEYİMİ OLAN Kİ...

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak.  Karaman'da soba sanayisi sektöründe hizmet veren Desobsan firması vasıflı elamanlar alacağını duyur...

Karaman'da acil satılık işyeri

Karaman merkezde satılık işyeri. Karaman Atatürk Bulvarı (30 Metrelik yol) 70 Metrekare zemin asma katlı işyeri satılıktır. Bodrumu 200 Metrekare şeh...

KARAMAN'DA 2 ADET TOKİ KONUTU SATILIKTIR

KARAMAN 4.TOKİ'DE İKİ ADET KONUT SATILIKTIR  Borcu yok 2+1 zemin kat 100 metrekare 565 bin TL İRTİBAT: +90 532 367 29 19

Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Bugün seçim olsa oyunuz kime?