Karaman icradan satılık tarla

Karaman İcra Dairesi, çoklu satış ile tarla ihaleleri yayınladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, AKÇAŞEHİR Mahalle/Köy, 338 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında olup dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; 129.072,26 m² yüzölçümüne sahip, güney yönden kadastral yola 587 m cepheli, derinliği 215 m'dir. Cephe aldığı kadastral yol mahallinde mevcut olup stabilizedir. Geometrik olarak düzgün dikdörtgen formda, topografik açıdan düz bir arazi üzerinde konumludur. Sulu ve tarıma elverişli arazidir. Parsel çevresini sınırlayıcı tel, çit vb herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Konu taşınmaz Akçaşehir Belde merkezinin kuş uçumu 2 km kuzeyinde konumludur. Yakın çevresinde yapılaşma bulunmamakta olup, genellikle benzer nitelikte tarım arazileri mevcuttur. Tapu kayıtlarına göre Tarla vasıflı olmasına karşın mahallinde ~35.600 m²'si ~15 yaşında klasik elma ağacı dikili, ~14.000 m²'si 7-8 yaşında yarı bodur elma ağacı dikilidir. Diğer kısımları tarla olarak kullanılır, bir kısmı ekili vaziyettedir. Ayrıca parsel üzerinde metruk durumda, ekonomik ömrünü tamamlamış taş yığma yapıda tek katlı 100 m² ve 20 m² alanlı iki adet yapı bulunmaktadır. Çatı kaplaması, kapı-pencere doğraması oldukça yıpranmış vaziyette olduğundan değerlemede dikkate alınmamıştır. Borçlu hissesi 7000/32271 (27.997,45 m²)'dir.

 • Adresi : Akçaşehir Köyü Merkez/KARAMAN
 • Yüzölçümü : 129.072,26 m² (Ana taşınmaz)
 • İmar Durumu : Kırsal alanda konumlu olup, alt ölçek imar planı bulunmamaktadır. 16.04.2018 tasdik tarihli Konya-Karaman Planlama Bölgesi
 • 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna göre Tarım Arazisi lejantında kalmaktadır
 • Kıymeti : 223.979,00 TL
 • KDV Oranı : %8
 • Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
 • 1. Satış Günü : 19/07/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
 • 2. Satış Günü : 15/08/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
 • Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, AKÇAŞEHİR Mahalle/Köy, 295 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup 69.550,59 m² yüzölçümüne sahiptir. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre doğu yönden kadastral yola 226 m cepheli, derinliği 308 m'dir. Cephe aldığı kadastral yol mahallinde mevcut olup stabilizedir. Geometrik olarak düzgün dikdörtgen formda, topografik açıdan düz bir arazi üzerinde konumlu, kooperatiften sulanan, sulu tarım alanıdır. Mahallinde yapılan tespitlere göre tarla olarak kullanılır ve ekim yapılmış vaziyette olduğu gözlenmiştir. Parsel çevresini sınırlayıcı tel, çit vb herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Konu taşınmaz Akçaşehir Belde merkezinin kuş uçumu 5 km batısında konumludur. Yakın çevresinde yapılaşma bulunmamakta olup, genellikle benzer nitelikte tarım arazileri mevcuttur. Borçlu hissesi 5883/34775 (11.766,09 m²)'dir.

 • Adresi : Akçaşehir Köyü Merkez/KARAMAN
 • Yüzölçümü : 69.550,59 m² (Ana Taşınmaz)
 • İmar Durumu : Taşınmaz yerleşik alan dışında kırsal alanda konumlu olup, alt ölçek imar planı bulunmamaktadır. 16.04.2018 tasdik tarihli
 • Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu’na göre Tarım Arazisi ve Sulama Alanı lejantlarında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 70.596,00 TL
 • KDV Oranı : %8
 • Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
 • 1. Satış Günü : 19/07/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
 • 2. Satış Günü : 15/08/2022 günü 15:15 - 15:20 arası
 • Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Karaman İl, Merkez İlçe, AKÇAŞEHİR Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 0 Ada, 3066 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında avlulu kerpiç ev ve besi ahırı vasfında olup dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın kadastral paftaları ve yerinde yapılan tespitlerinde, geometrik olarak yaklaşık yamuk formda, topografik olarak düz bir arazi üzerinde konumludur. Elektrik, yol ve su altyapılarından istifade edebilmektedir. Parsel 1.326,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Parsel çevresi binaların dış konturlarıyla çevrilidir. Taşınmazın cins tashihine konu olan yapıların aşınma payı yüksek, bir kısmı yıkılmıştır. Bunun haricinde ruhsatsız olarak 2 adet yeni konut inşa edilmiştir. Parsel üzerinde ruhsat ve projesi bulunmayan 4 ayrı yapı bulunmaktadır.

1- Parselin batı kenarında 2 katlı, 84 m² + 80 m²=164 m² alanlı, ~55-60 yaşlarında, kerpiç, yıpranma payı yüksek, daha önce mesken olarak kullanılmış yapı bulunmaktadır.
2-Parselin doğu sınırı boyunca, tek katlı kerpiç, ahır nitelikli, 250 m² alanlı, yıpranma payı yüksek, ~55-60 yaşlarında yapı bulunmaktadır. Daha önce ahır olarak kullanılmış olup, halihazırda atıl vaziyettedir. Üzeri trapez sac ile kaplı, kapı-pencere doğramaları demirdir.
3-Parselin güneyinde, tek katlı, yığma yapıda, 160 m² alanlı, halihazırda mesken olarak kullanılmakta olan yapı bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı-boyalı, çatı örtüsü kiremittir. Katı yakıtlı kalorifer ile ısınma sağlanmaktadır. Dış kapı ve pencere doğramaları PVC doğramadır. 3 oda, 1 salon, 1 antre, 1 mutfak, banyo-wc, 1 ayrı wc hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısının önünde veranda bulunmaktadır. Bina ~5-10 yaşlarındadır.
4-Parselin kuzey kesiminde, tek katlı, inşası yeni tamamlanmış, 0-1 yaşında, 80 m² alanlı, mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. İçi görülememiş olup 2 oda, 1 amerikan mutfak, 1 banyo-wc hacimlerinden oluştuğu beyan edilmiştir. Pencereleri ve giriş holü PVC doğramadır. Dış cephesi sıvalı-boyalıdır. Çatı örtüsü kiremittir. Borçlu hissesi 200/663'tür.

 • Adresi : Akçaşehir Beldesi, Atatürk Mahallesi, Sellektör Sokak, No:23 Merkez/ KARAMAN
 • Yüzölçümü : 1.326,00 m² (Ana Taşınmaz)
 • İmar Durumu : Belediye sınırları içerisinde, planlı yerleşim alanı içerisinde konumludur. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre Ayrık
 • Nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut alanı lejantında kalmaktadır.
 • Kıymeti : 65.605,00 TL
 • KDV Oranı : %18
 • Kaydındaki Şerhler : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 30/06/2006 Tarih ve 6006 Yev. nolu 3083 Sayılı Kanun Kapsamındadır ve 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir şerhleri bulunmaktadır. Tapu kaydında mevcuttur.
 • 1. Satış Günü : 19/07/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
 • 2. Satış Günü : 15/08/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
 • Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Satış şartları :
  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/313 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.1

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

23 May 2022 - 15:36 Karaman- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.925.739 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman'da suyu, yolu ve yayla havası olan arazi satılık

Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, yolu ve suyu olan 15 bin metrekare arazi sahibinden satılık.  Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, Pınarbaşı köyüne 5...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Satılık Villa Arsası

Karaman Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı ve Lütfi Elvan Kongre Merkezi yakınında bulunan villa arazisi satılıktır. 1250 m2 olan arazinin altyapı s...

0531 849 20 52 İBRAHİM KARAMAN

Flemenkçe öğretmeni aranıyor

Karaman'da faaliyet gösteren bir yabancı dil eğitim kurumunca istihdam edilmek üzere Flemenkçe öğretmeni aranıyor. 

+90 554 753 82 87

Üniversite karşısında satılık arsa ve spor tesisi

Karaman'ın yatırıma en uygun bölgelerinden birisi olan üniversite bölgesindeki arsa, spor tesisi ve halı saha satılıktır. Toplam tapu alanının 48 bin...

0 546 662 03 05

Sahibinden Satılık Bahçe!

Boyalı Köyü Koroşözü mevkisi bulunan 9 dönüm ceviz behçesi ile 6 dönüm tarlamız satılıktır. İçerisinde 370 adet chandler ve fernor ceviz ile 30 adet...

0 505 691 80 19

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA