Adalet Bakanlığına personel alınacak!

Adalet Bakanlığı KPSS'den en az 70 puan alan kişileri işe alacağını duyurdu.

Adalet bakanlığından yayınlanan bildirgeye göre KPSS puanı 70 olan Bilişim Personeli alacağını duyurdu. Kadrolara göre değişkenlik gösterecek olan alımların başvuru tarihi 18 Mayıs günü başlayacak. 2 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

Başvuru Şartnamesi;

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C1 ve C2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon)
önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A-1 GRUBU (5 Kişi)

1.Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak

c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak

d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak

e. REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f. NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak

g. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak

i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak

j. Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak

k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak

l. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak 

m. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

A-2 GRUBU (1 Kişi)

1.Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek

b. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak

c. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak

d. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak

e. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak

f. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak 

g. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak

h. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

i. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek

j. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek

k. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek

l. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak

m. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak

n. Ağ haritalaması yapabilmek

o. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma

iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak

p. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek

q. Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak (Online eğitim kabul edilmeyecektir)

r. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak

s. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak

t. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

B-1 GRUBU (5 Kişi)

1.Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak

d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak

e. REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f. NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak

g. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak

i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak

j. Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak

k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak

l. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak

m. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

2.Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

c. Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak

d. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak

e. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak

f. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak

g. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak

h. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak

i. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak

j. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

3.Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. Android mobil uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

c. Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak

d. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve Android networking konularına hakim olmak

e. Android frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak

f. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak

g. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmekh. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak

i. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

j. Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak

k. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak

l. Tercihen Google Play Store'da referans uygulama sunabilmek

m. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

n. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

B-2 GRUBU (2 Kişi)

1.Sistem Uzmanı

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak

c. Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek

d. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

e. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak

f. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak

g. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak

h. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

i. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak

j. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak

k. Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak

l. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak

2.Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı

a. Veri tabanı güvenliği konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. MSSQL server, Oracle, Postgre SQL, Mongo vb. database konularında bilgi sahibi olmak

c. Ajanlı ve ajansız veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak

d. DDL, DML ve DCL kullanıcı aktivitelerini yorumlayabilmek

e. Sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile güvenlik raporu hazırlayabilmek

f. Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri hazırlayabilmek

g. SOX, PCI gibi güvenlik standartlarına hakim olmak

h. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak

i. Oluşturulacak kurallar ile spesifik bir bilgiye göre tarama ve filtreleme yapabilmek

3.Kaynak Kod Analiz Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek

b. Güvenli yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek

c. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak

d. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak

e. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak

f. Web uygulama ve mobil uygulama konusunda bilgi sahibi olmak

g. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi yapabiliyor olmak

h. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak

i. Spring Framework uygulamalarına hakim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)

j. Gitlab, SVN, Bitbucket vb repossitories kullanımına hakim olmak

k. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak

C-1 GRUBU (6 Kişi)

1.Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

c. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak

d. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak

e. REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

g. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

h. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak

i. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak

j. Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak

k. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak

2.Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. İyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

c. Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak

d. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak

e. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak

f. Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak

g. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak

h. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak

i. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak

j. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak

k. Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak

C-2 GRUBU (3 Kişi)

1.Sistem Uzmanı

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak

e. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak

f. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi

yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak

g. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak

h. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

i. Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak

j. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak

2.Network (Ağ) Uzmanı

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

c. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek

d. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak

e. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

g. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak

h. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

i. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak

k. Tercihen Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

j. Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP) Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak

3.Kaynak Kod Analiz Uzmanı

a. Yazılım geliştirme konusunda en az 1 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelemek

b. Güvenli yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olduğunu belgelemek

c. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak

d. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak

e. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak

f. Web uygulama ve mobil uygulama konusunda bilgi sahibi olmak

g. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi yapabiliyor olmak

h. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak

i. Spring Framework uygulamalarına hakim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud)

j. Gitlab, SVN, Bitbucket vb repossitories kullanımına hakim olmak

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1. Java ile yazılım geliştirme,
2. Spring Framework,
3. JavaScript kütüphaneleri,
4. Mobil yazılım teknolojileri,
5. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
6. Sunucu Sistemleri,
7. Disk Sistemleri ve SAN,
8. Bilişim Ağları (network),
9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),
10.Proje yönetimi ve süreç takibi,
11.Rekabet ve satın alma süreçleri,
12. 27001 Bilgi Güvenliği,
13.Altyapı ve donanım güvenliği,
14.CISSP ve CEH,
15.GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
16.Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
17.Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını 18.05.2022-02.06.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. -Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1)Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

2)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye

ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi

kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

3)Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan 

barkodlu belge

4)Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)

5)Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır. 

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet
adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 11.488,07 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

17 May 2022 - 16:50 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.897.275 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman'da suyu, yolu ve yayla havası olan arazi satılık

Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, yolu ve suyu olan 15 bin metrekare arazi sahibinden satılık.  Karaman'a 25 kilometre uzaklıkta, Pınarbaşı köyüne 5...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Satılık Villa Arsası

Karaman Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı ve Lütfi Elvan Kongre Merkezi yakınında bulunan villa arazisi satılıktır. 1250 m2 olan arazinin altyapı s...

0531 849 20 52 İBRAHİM KARAMAN

Flemenkçe öğretmeni aranıyor

Karaman'da faaliyet gösteren bir yabancı dil eğitim kurumunca istihdam edilmek üzere Flemenkçe öğretmeni aranıyor. 

+90 554 753 82 87

Üniversite karşısında satılık arsa ve spor tesisi

Karaman'ın yatırıma en uygun bölgelerinden birisi olan üniversite bölgesindeki arsa, spor tesisi ve halı saha satılıktır. Toplam tapu alanının 48 bin...

0 546 662 03 05

Sahibinden Satılık Bahçe!

Boyalı Köyü Koroşözü mevkisi bulunan 9 dönüm ceviz behçesi ile 6 dönüm tarlamız satılıktır. İçerisinde 370 adet chandler ve fernor ceviz ile 30 adet...

0 505 691 80 19

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA