- 02 Eki 2021 - 12:59 G: 02 Eki 2021 - 13:03

Karamanoğlu Mehmetbey sikkeleri Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Osman Bey tarafından 1288'de Doğu Roma'dan fethedilen Karacahisar Kalesi kazılarından elde edilen ve farklı dönemlere ait olduğu belirlenen sikkeler kalede iskan, ticaret ve farklı kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini ortaya koyuyor. Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar: "Ön plana çıkan ve bizim için nadir nitelikteki Karamanoğlu Mehmet Bey'in sikkesi bilinen 2 ya da 3 örnekten biridir. Arkeolojik olarak da bugüne kadar bulunmuş tek örnek."

mask

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.

Merkez Odunpazarı ilçesi sınırlarında yer alan Kacaşehir Mahallesi'nde bulunan Karacahisar Kalesi'nde ilk kez 1999'da, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun 700'üncü yılında ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık öncülüğünde yüzey araştırması başlatıldı.

2000'den itibaren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Parman tarafından kazı niteliğiyle yürütülen çalışmalar 2012-2014 senelerinde AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan başkanlığında gerçekleştirildi.

2020'den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AÜ iş birliğinde AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yürütülen ve 8 Temmuz'da başlayan çalışmalarda, kale içindeki sarnıca yoğunlaşıldı.

Yılmazyaşar, AA muhabirine, kazı çalışmalarını Türk Tarih Kurumu uzmanları ve üniversite personelinden oluşan 15 kişilik ekiple sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl kazıları alandaki sarnıçta yürüttüklerini anlatan Yılmazyaşar şöyle konuştu:

"Karacahisar Kalesi'nin en önemli buluntu grubunu sikkeler oluşturuyor. Bunun yanı sıra seramik de çok önemli bir buluntu grubu. Osmanlı'nın erken dönemine dair çok önemli veriler sunuyorlar. Alanda önemli oranda sikke yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Kalede ağırlıklı buluntu 1. Murad dönemine tarihlendiriliyor. 1362 ila 1389 yılları arasında Karacahisar Kalesi'nde çok yoğun bir iskan olduğu anlaşılıyor. Bu önemli bir veri. Söz konusu dönem Osmanlı'nın Balkanlar'a kadar fetih topraklarını genişlettiği bir süreç. Burada ağırlıklı olarak Osmanlı'nın Germiyanoğlu ve Karamanoğlu beylikleriyle ilişkisi ön plana çıkıyor.

Erken Osmanlı Dönemi'nde her padişaha ait sikke grubu olduğunu aktaran Yılmazyaşar, "Ön plana çıkan ve bizim için nadir nitelikteki Karamanoğlu Mehmet Bey'in sikkesi, bilinen 2 ya da 3 örnekten biridir. Arkeolojik olarak da bugüne kadar bulunmuş tek örnek. Önünde çift başlık kartal motifinin olduğu Germiyanoğlu Beyliği'ne ait bir sikke bulduk. Bu sikkede Kütahya darbından bahsediliyor. O dönemde Kütahya isminin geçmesi açısından önemli bir sikke." diye konuştu.

"Deniz aşırı denebilecek bir yerden sikkenin burada olması önemli"

Kazı Başkanı Yılmazyaşar, Midilli Lordu olan Francesco II Gattilusio'ya ait birkaç sikkenin karşılarına çıktığının altını çizerek, "Bu da arkeolojik olarak önemli bir tespittir. Çünkü o dönemde Midilli Adası'nı yöneten Francesco II Gattilusio'nun Yıldırım Beyazıd'a fidye verdiğini biliyoruz. Bu sikke de Osmanlı coğrafyasında kullanıma girdiğini, ortak para kullanımı içinde yer bulduğunu göstermesi açısından önemli. Bu dönemde coğrafya olarak Karacahisar'a uzak bir deniz aşırı denebilecek bir yerdeki sikkenin burada olması önemli." dedi.

Memlükler'e, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları ve Aydınoğulları beyliklerine ait sikkelerin de bölgede bulunduğunu anlatan Yılmazyaşar, bu bulguların beyliklerin kendi aralarındaki ilişkilerin, ticaretin, ekonominin, sosyokültürel ortamın temsili olarak karşılarına çıkarması açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Sikkenin ekonomik yoğunluğu gösteren bir araç olduğunu dile getiren Yılmazyaşar şunları kaydetti:

​​​​​​​"Karacahisar Kalesi'nde sikke, ilk hutbenin burada okunması ve Osman Gazi adına ilk sikkenin burada basılmasıyla birlikte Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığını temsil eden bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Sikkelerin bu kadar yoğun şekilde Karacahisar Kalesi'nde bulunması insan yoğunluğunu, bir ticaretin varlığını ve farklı kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini gösteriyor. Bulunan sikkelerin neredeyse yüzde 90'ı Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar olan Osmanlı padişahlarına ait."

Yılmazyaşar, arkeolojik çalışmaların yanı sıra proje çalışmalarına da önemi verdiklerine değinerek 2021'de kalenin 3 boyutlu modellemesi ve sanal gerçeklik çalışmasını yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

2/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
3/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
4/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
5/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
6/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
7/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
8/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
9/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.
10/10
Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor mask

Karacahisar Kalesi'nde bulunan sikkeler Osmanlı tarihinin erken dönemine ışık tutuyor

Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında beylikler dönemi ile padişahlar I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerine ait sikkeler bulundu.

02 Eki 2021 - 12:59 Eskişehir- Kültür & Sanat --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Bay-bayan personel alınacak

YURTSEVER PETROL OTOGAR Şubesi’nde çalıştırılmak üzere bay bayan akaryakıt Satışı ve markette görev alabilecek takım arkadaşları alınacaktır. Müracaa...

0541 735 67 76 YURTSEVER PETROL

LÜKS VİLLA-KALİTELİ MİMARİ VE FULL AKILLI EV SİSTEMİ- ÖZEL HAVUZLU- KENDİNİZİ ŞIMARTIN..

0(533) 894 81 64 OTTAVİA KUSADASİ

Vasıflı vasıfsız personel alınacak

Karaman'da faaliyet gösteren Desobsan Elktronik Soba Sanayi'de çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız personeller ve kaynakçılar alınacaktır. Müracaatl...

0 (543) 382 67 59 DESOBSAN ELKTRONİK SOBA

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Danış Kitabevi bayan personel arıyor

Karaman Danış Kitabevinde çalıştırılmak üzere, en az lise mezunu bayan personeller alınacak. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

03382127653 DANIŞ KİTABEVİ

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Medreselikte Satılık Dağ Evi

Şehir hayatının yorucu temposu, artan gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlarından kurtulmak ister misiniz? Oksijeni bol, temiz havasıyla ve doğal gü...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Web Yazılım Uzmanı

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karamanda ikamet eden yada edebilecek (Freelance veya Remote değil); NodeJs, AdonisJs, ReactJs, teknoloji...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2

Karamanda Sanayi imarlı Satılık Arsa 2400 m2 Satılık Arsa Sanayi imarlı, Depo, Sanayi dükkanı, vb inşaat alanları için uygundur. B-1 (bitişik nizam te...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI


Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi