Yayın İlkeleri

Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli https://www.karamandan.com/etiket/bir" class="tag-link" title="Bir etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/bir" class="tag-link" title="Bir etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır. Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır.

Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

Karamandan.com .com https://www.karamandan.com/etiket/haber" class="tag-link" title="haber etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">haber sitesi olarak bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, https://www.karamandan.com/etiket/din" class="tag-link" title="Din etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/din" class="tag-link" title="Din etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">din duygularını, https://www.karamandan.com/etiket/aile" class="tag-link" title="aile etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/aile" class="tag-link" title="aile etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı https://www.karamandan.com/etiket/ozel" class="tag-link" title="Özel etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/ozel" class="tag-link" title="Özel etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları https://www.karamandan.com/etiket/icinde" class="tag-link" title="içinde etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/icinde" class="tag-link" title="içinde etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi https://www.karamandan.com/etiket/icin" class="tag-link" title="için etiketli tüm içerik için tıklayınız"> https://www.karamandan.com/etiket/icin" class="tag-link" title="için etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.