Ali Bilmez Hain Bedenlere | Karamandan.com - Karaman Haber

Ali Bilmez Hain Bedenlere | Karamandan.com - Karaman Haber

06 Temmuz 2020 Pazartesi
Ali Bilmez Hain Bedenlere

YUH YUH

Yakın köylüm olan, rahmetli Mahsuni Şerif in oğlu, bir kanala çıkmış,
Usta ozanın YUH YUH türküsünü, tam da bu günkü durumu anlatıyor diye, aba altından sopa gösterip,
Yamyam suratlı, vefa düşmanı bir sunucunun gülüşleri eşliğinde,

Güya hakaret niyetine çalıp söylüyor.
Mirasyedi zıpır!... 
Gözleri kör, kulakları sağır, beyni ve akli melekelerini kullanamayan,

Nice vatansızlara, NİMETSİZLERE, Özellikle!

Ali Mahsuni Şerif gibi,
Aslını inkar edenlere (YUH)

CEVABIMDIR:

Bu vatanda rahat, yaşayanlara,
Kanında bozukluk, taşıyanlara,
Her fırsatta bizi, taşlayanlara,
Ekmeksiz nimetsiz, olanlara YUH.

Yuh yuh çakallara, alçaklara YUH,
Her haliyle oynak, köçeklere YUH.
........        .....
Vefadan anlamaz, vefayı bilmez,
İnsanlığa uzak, sevdayı bilmez,
Uçurumda gezer, çukuru görmez,
Halinden habersiz, olanlara YUH.

Yuh yuh çapulcuya, vatansıza YUH 
Sözü bilmez densiz, edepsize YUH.
........      .....
Babadan geçinir,  sanatçı sözde,
Ayağı yan basar, yanlış bir izde,
Farkına varamaz, düşüp dehlizde,
Sana alkış tutup, duranlara YUH.

Yuh yuh sevenlere, görenlere YUH
Sana kıymet verip, bölenlere YUH
........
Hırsızlarla kucak, kucağa olan,
Yaptıkları herşey, yalan ve dolan,
Teröristle her dem, birlikte olan,
Vatana tuzaklar, kuranlara YUH.

Yuh yuh haine kul, olanlara YUH
Terörde umudu, bulanlara YUH 
......
Pazarlığı olmaz, asla insanın,
Millete tepeden, hırsla bakanın,
Yediği sofraya, silah çakanın,
Yolunu yol eden, alçaklara YUH.

Yuh yuh  çapulcuya, geziciye YUH
LeGeBeTe liyi, seviciye YUH.
.......
Şehide yataktır, vatanda toprak, 
Semalarımdadır, al renkli bayrak,
Allahtan izinsiz, oynamaz yaprak,
Hak dine ahlâksız, laf atana YUH.

Yuh yuh densizlere, dinsizlere YUH,
Semah nedir bilmez, densizlere YUH.
......
Aşık Mahsuni'yi, temsil edemez,
Oğlu olmuş ama, ne derki bilmez,
İpini kaptırmış, hak yola gelmez,
Aslından habersiz, olanlara YUH.

Yuh yuh  hayırsıza, vefasıza YUH,
Hakikat yoluna, saygısıza YUH.
........
Belleğin kaybetmiş, hatırlayamaz,
İki satır duygu, hazırlayamaz,
Millete düşmandan, ozanlık olmaz,
Yaratana hain, olanlara YUH.

Yuh yuh bulaşana, dolaşana YUH,
Eğri büğrü dille, konuşana YUH. 
.......
Zihni hoca sizi, yapamaz zarif,
Anlayacak bunu, olanlar Arif,
Seni eyliyorum, anlarsan tarif,
Ozanlıktan nasip, almayana YUH.

Yuh yuh edenlere, gidenlere YUH
Ali bilmez hain, bedenlere YUH.

Zihni Ertuğrul

Okunma : 1915