Türkçe... | Karamandan.com - Karaman Haber

Türkçe... | Karamandan.com - Karaman Haber

22 Eylül 2020 Salı
Türkçe...

“Türklerden nefret ediyorum. Bu yüzden Türkler gelecek kuşaklara ulaşamadan yok olmalıdır. Bunun için en kısa yol Türkçe unsurunu yok etmektir..."

General Albert Sidney Johnston

Türkçe TÜRK’tür

Türkçe, en önemli  iletişim aracıdır
Türkçe, zekânın bir göstergesidir
Türkçe, ortaklıktır
Türkçe, içtimai bir varlıktır
Türkçe, kültürdür
Türkçe, hafızadır
Türkçe, ahlaktır
Türkçe, hazinedir
Türkçe adalettir, kuraldır
Türkçe düşünce, duygu ve histir
Türkçe, ülküdür
Türkçe, kızılelmadır
Türkçe, istiklal ve hürriyettir
Türkçe Türk’tür

Dil, sosyal ve milli bir varlıktır. Bireylerin üstündedir ve milleti ilgilendirir. Milletin duygu ve düşünce ufkunu, hazinesini teşkil eder. Bir milleti ayakta tutan, bireyleri birbirine sımsıkı bağlayan, içtimai  hayatı düzenleyen ve devam ettiren, milli refleksi besleyen bir öğe olarak dilin üstlendiği rol çok büyüktür. İstiklalin temeli milli şuurdur. Milli şuur ise dilden beslenir.

Dil insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan hafızasının, insanda sınırı çizilemeyen duygu ve düşünce kabiliyetinin sonuçları kendi benliğinin dışına ancak dille aktarılabilir. Bu bakımdan dil ile düşünce iç içe girmiş durumdadır. İnsan dil ile düşünür, dil ile yaşar. Dilin gelişmesi düşünmeyi düşünceye, düşüncenin gelişmesi de dile bağlıdır. Milletimizin meydana getirilmesini sağlayan düşünce, gelişmesini dile borçludur.

Ülkemizin, edebiyatı, tarihi, coğrafyası, dini, kültürü,  folkloru olan topluluktur. Bütün bu saydığım değerleri oluşturan tek bir unsur vardır, o da dildir.

Milleti, millet yapan en önemli unsurlardan biridir dil. Dil, bir kimliktir ve biz kimliğimizi kaybettiğimizde hayattaki yaşam hükmümüzü de kaybetmiş olacağımız için, bunun farkına varıp dilimize sahip çıkmalıyız. Dilini kaybetmiş toplumlar, hafızasını da kaybetmiş demektir.

Yani…Hafızamıza,zihnimize sahip çıkalım.

Dilimizin bozulması bir millete neler kaybettirir? Hiç düşündünüz mü? Her şeyimizi.

Kültürümüzü, benliğimizi ve en önemlisi coğrafyamızı kaybederiz. Bunu ifade etmek için şöyle bir örnek vereyim. Sömürü altında yıllarca ezilen ülkelerin dillerini inceleyin ve şu andaki durumlarına bir bakın… Cezayir, Gana, Sierra Leone, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan vs.

Peyami Safa: “Dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir.” der.

Peyami Safa’nın dediği gibi olmamak için, dizilere, filmlere, bilinçli bir Türkçe katliamı yapan sosyal medyaya itibar etmeyelim.

Bütün bunlar oyunun parçasıdır. Bilinçli ve kasıtlı olarak bize şırınga edilen bir yöntem ve tuzaktır. Erozyona ve asimile etmeye çalıştıkları aslında TÜRK milleti ve TÜRK coğrafyasıdır. Başladıkları yer ise “DİL”dir. Erozyona uğrayan ve kaybedilen sadece dilimiz değil; Bununla birlikte kültürümüz, vazgeçirmeye çalıştıkları geçmişimiz ve umutlarımızı bağladığımız geleceğimizdir.

İşte bu sebepledir ki; Dilimize sahip çıkalım.

Kaybettiğimiz dil yüzünden “kimliğimiz de hükümsüzdür” ilanı vermemek için dilimize kimliğimize sahip çıkalım.

"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇEDEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Talimatı ve emrini veren Karamanoğlu Mehmet Beye saygı ve minnet duygularımla.

Yaşar Kiraz 

Düzenleme : 30 Mayıs 2019 15:11 Okunma : 1620