Karamandan.com

Karamandan.com

20 Şubat 2020 Perşembe
Cuma Günü Okunacak Dua ve Sureler!
Müslüman aleminin bayramı olarak nitelendirilen Mübarek Cuma günü, Allah (c.
Kategori : Yaşam
06 Eylül 2019 14:53
 
Cuma Günü Okunacak Dua ve Sureler!

Müslüman aleminin bayramı olarak nitelendirilen Mübarek Cuma günü, Allah (c.c) katında çok farklı bir değere sahiptir. Bugün içerisinde yapılacak olan tüm ibadetler kat kat yazılırken, bu durumdan en güzel şekilde istifade edebilmek için hangi dualar edilmeli, hangi sureler okunmalı? Cuma günü okunması tavsiye edilen dualar ile zikirler neler? Cuma günü hangi ibadetler daha sevap? Peygamberimiz cuma günleri ne okurdu? Cuma günü duası nedir? Cuma günü istek duaları ve sünnetleri.

Mümin kimselerin toplanıp bir araya geldiği ve aynı zamanda da kaynaştığı mübarek Cuma günleri, tüm İslam alemi açısından oldukça kıymetli bir gündür. "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın; sizin için hayırlı olan budur; eğer bilirseniz. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin, Allah'ı çokça anın, umulur ki, felah bulursunuz." (Cum'a: 62/9-10) ayetine bakacak olursak cuma namazının ve vaktinin bizler için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Erkeklerin üzerine farz olduğu bilinen Cuma namazının eda edilebilmesi için Müslümanlar, bu mübarek günde camilere gider, hutbeyi dinledikten sonra da cemaat eşliğinde namazlarını kılarlar. Topluluk içerisinde yapılan bu ibadet, o günü bayram günü kadar kıymetli bir yere yükseltir. Tarihimiz boyunca gerçekleşen hayırlı olayların cuma gününde meydana gelmesi ise bugünün ne kadar önemli olduğuna işaret eden bir diğer belirtilerdendir.

Cuma gününün Müslümanlar için çok önemli bir gün olduğunu belli eden bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyrulmaktadır: “Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi / en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır.” (bk. Müslim, 854; Nesai, 3/89; İbn Kesir, 1/2328)
 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Allah (c.c) katında fazileti oldukça yüksek olan Cuma gününde içten ve samimi bir şekilde edilen dualar ve kılınan namazlar, bizleri Allah (c.c)'un rızasını kazanmaya birkaç adım daha yaklaştırmakta ve maneviyatımızı yükseltmektedir. Burada ki en önemli detay ise ibadetlerin özü olan duanın ve namazın huşu içerisinde samimiyetle yerine getirilmesidir. Müslüman bir kimsenin Allah'a karşı içten ve samimi yalvarışı,Allah'ın izniyle inşallah cevapsız kalmayacaktır. Ebû Hureyre (r.a) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) cuma gününün fazileti ile ilgili şöyle buyuruyor:
“Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Daha sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (bk. Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

CUMA GÜNÜ KEHF SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN UNUTULMUŞ SÜNNETLERİ

Alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz (SAV), cuma günü Kehf suresini okumanın sevabı ve kıymeti ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:
“Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum’aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

CUMA GÜNÜ OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

“Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”
“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)
Cuma suresini okumak ise her türlü kısmetin açılması için okunabilir.

CUMA GÜNÜ DUALARIN KABUL OLACAĞI VAKİT...

DUA ETMEK KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Cuma günü namazında dua eden kimsenin duanın kabul olacağının müjdesini veren Peygamber Efendimiz (SAV)'e Ashab-ı Kiram:
“Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” sorunca:
“İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.” (Ali el-Müttakî, no: 21321)

CUMA GÜNÜ ÇEKİLEBİLECEK ESMALAR

NAMAZDAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü 1000 kez ''Ya Allah'' diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.
- Cuma günü namaz öncesinde 100 kez “Ya Allah, Ya Hu” denilebilir.
- Cuma namazından sonra 100 kez “Ya Rahman” denilebilir.
- Cuma namazından sonra 100 kez “Ya Gaffar” denilebilir
- Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” denilebilir.
- Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” denilebilir.
- Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” denilebilir
- 10 hafta süreyle Cuma günleri 10 defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” denilebilir
- Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” denilebilir
- Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur”denilebilir
- Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” denilebilir
- Cuma Günü 1000 defa ”Ya Veliyyü ya Allah” denilebilir
- Cuma günü “La ilahe illlalahül melikük hakkul mübin” (200) defa zikreden Kişi Allah`tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah`.
- 312 defa ''YA-RAKİB'' denilebilir.

Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

ABDULLAH B. ÖMER'İN CUMA GÜNÜ İÇİN DİLEK DUASI

Rivayetlere göre, Abdullah b. Ömer şöyle demiştir ki: Namazdan sonra şu dua okursa Allah (c.c)'un izniyle ile duası kabul olur.
'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

CUMA GÜNÜNÜN SÜNNETLERİ:

1- Gusul abdesti almak.

2- Hoş koku sürmek.

3- Temiz elbiseler giymek.

4- Sadaka vermek.

5- Salavat çekmek.

6- Kabir ziyaretinde bulunmak.

7- Kehf suresi okumak.

8- Selam vermek.

9- Tırnak kesmek.

CUMA GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN DAVRANIŞLAR

- Cuma gecesi olarak nitelendirdiğimiz durum ilk başta cuma gününün gecesi olarak başlıyormuş gibi düşünülse de aslında perşembe gününün cumaya bağlandığı gecedir. Perşembe günü yatsı ezanından sonra okunan sala ile beraber cuma gününün feyiz ve bereketi başlamış olur. Dolayısıyla cumayı perşembe gününden karşılamak daha iyidir.

- Cuma günü gusul abdesti almanın sevap ve günahların affedilmesine vesile olduğunu müjdeleyen Peygamber Efendimiz'den yola çıkarak gusul abdesti almayı ihmal etmemeliyiz.

- Cuma namazına erkenden gidip en ön safta yer almalı ve namaz kılan kimsenin önünden geçmemeye dikkat etmeliyiz.

- Fakirlere ve kimsesizlere sadaka verilebilir.

- Cuma gününde duaların geri çevrilmediği o vakti bulmak için sürekli ibadet halinde olmalıyız.

- Namaz sonralarında ya da günün herhangi bir vaktinde bol bol salavat çekmeliyiz.

Okunma : 801
Gündem haberleri
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
17 Şubat 2020 Okunma: 28798 Gündem
Karaman'a Büyük Saygısızlık
16 Şubat 2020 Okunma: 18154 Gündem
Karaman'a Yağışlı ve Soğuk Hava Geliyor!
19 Şubat 2020 Okunma: 14495 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın