Karamandan.com

Karamandan.com

30 Mayıs 2020 Cumartesi
2019’da Tarım Sigortaları Uygulamaları
Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2019’da Tarım Sigortaları Uygulamaları hakkında bir açıklama yapıldı.
Kategori : Tarım
09 Ocak 2019 15:10
 
2019’da Tarım Sigortaları Uygulamaları

Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2019’da Tarım Sigortaları Uygulamaları hakkında bir açıklama yapıldı.

Kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri ile sağlanacak prim desteği miktarlarının Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendiğinin altı çizilen açıklama şu şekilde:

"Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Tarım Sigortaları 2019 yılı uygulamalarının yer aldığı,  Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler,  Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 26.11.2018 tarih ve 380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar ile; 

- Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde; Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

- Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, 

- Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

- Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

-  Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında,  paket halinde;  dolu,  fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,

- İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale,  nohut,  kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

- Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

- Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri,

- Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

-  Kapalı sistemde üretim yapılan,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

- Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör 

- Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında;  Çiftçi  Kayıt  Sistemine  ve Bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Sayı:2
Mevcut kapsama ilave olarak, 2019 yılında;

- İncir ve üzüm ürünlerinde "yağmur" riskinin verdiği zararlar,
- Elma,  armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcının  "pembe/beyaz tomurcuk dönemine" çekilmesi,
- İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında, "nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek" ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları,
- Sera sigortalarında, Örtü Altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı "alçak tüneller" ve "saksılı süs bitkileri",
- Büyükbaş hayvan hayat sigortasında; "terör" riski,
- Küçükbaş hayvan hayat sigortasında; "yavru atma" riski,
- Arıcılık  (arılı kovan)  hayat sigortasında;  sigorta bedelinin tazminat oranları yeniden belirlenerek; "arılı kovan sigorta bedelinin; % 45'i kovanı, % 40'ı arı kolonisini, % 15'i bal'ı" teşkil edecek şekilde,   teminat kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde % 50 oranında uygulanacak, ayrıca;

- Açık alanda yetiştirilen meyvelerde; çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 (toplamda % 66,7) oranında ek prim desteği,
- İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında; sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır.

Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanununun 20 nci maddesi (d) bendi ve geçici 2 nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13 üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde,  Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen;  "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz." Hükmü uygulanmaktadır.

Ülkemizin sigortası olan çiftçilerimizin doğal riskler karşısında mağduriyet yaşamamaları için TARSİM’in https://web.tarsim.gov.tr/havuz/ internet sitesinden haber ve duyuruları takip ederek, ilgili internet sitesinde belirtilen sigorta "İlk ve Son Kabul Tarihleri' nden önce tarım sigortalarını yaptırmaları önem taşımaktadır.

Doğal afetlerin olmadığı bol verimli bir yıl geçirmemiz dileği ile…
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

Okunma : 1659
guney sigorta
EKSPERTİZ
karaman


atsepete
seç
Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 11515 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 10997 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 10517 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın