Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ekim 2019 Salı
KARAMAN ŞEHRİ YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 
KARAMAN ŞEHRİ YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI    20 1.
Kategori : Türkiye Gündemi
13 Temmuz 2019 16:04
 

KARAMAN ŞEHRİ YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI    20
1. CAMİLER    20
    1.1. Eğitim-Öğretim Mekânı Olarak Cami ve Mescitler    20
2. KARAMAN ŞEHRİ CAMİLERİ    24
2.1. Alaca Mescit Camii                25
    2.2. Alaettin/Şeyh Alaettin Rumi/Karabaş/Siyahser Camii        26
2.3. Ali Dede Camii                30
2.4. Arapzade Camii                30
    2.5. Baklazade Camii         33
2.6. Bey Camii                35
2.7. Bostancı/Bostaniye/Arasta/Seyit Ahmet Efendi Camii    36
2.8. Boyalıkadı Pir Ahmet Efendi/Ahmet Bey/Hisar/Kale/
          Yılanlı Camii                41
    2.9. Çeltek Mahalle/Meydan Camii            41
2.10. Debbağhane Camii                42
2.11. Fakçızade Camii            44
    2.12. Fasih/Dikbasan Camii        45
    2.13. Gedik Ahmet Paşa Camii        49
2.14. Hacı Ahmet/Aktarlar/Attarlar/Attariye/Pazar Camii    50
2.15. Hacı Ali Camii                52
2.16. Hacı Bekir/Bekir Efendi Camii            53
2.17. Hacı Beyler/Nizamettin Camii            54
2.18. Hacı Hüseyin Efendi/Yukarı Mescit Camii        57
2.19. Hacı İshak Medrese Mescidi/Camii        59
2.20. Hacı Yahya Camii        60
    2.21. Hatip Mahalle Camii        61
2.22. İdemit Mahalle/Cuma Camii            62
2.23. Karamanoğlu İbrahim Bey İmaret Camii        62
2.24. Kirişçi Baba/Yunus Emre Zaviye ve Camii        64
2.25. Külahçılar Camii                70
2.26. Lâl Paşa Camii                71
2.27. Maderimevlâna/Aktekke/Valide Sultan Camii/Kalemiye Camii    72
2.28. Mansur Dede Mahalle Camii            79
    2.29. Molla Fenari Camii        80
2.30. Nasuh Bey Camii                82
2.31. Nuh Paşa/Paşa Camii            83
2.32. Recep/Hacı Recep/Seyit Hacı Recep Camii        87
    2.33. Şaban Çavuş/Şabaniye Camii            88
2.34. Şeyh Ali Semerkandî Zaviye Camii        89
2.35. Şeyhler Mahalle Camii            91
2.36. Yeni/Camiicedit/Yeni Minareli Camii        92
2.37. Zaviye/Zaviye Mahalle/Karagöz Mehmet Efendi Camii    94
2.38. Zeynel Ağa/Çavuşzade/Ağa Camii        95
3. KARAMAN ŞEHRİ MESCİTLERİ         97
    3.1. Abbasoğlu/Abbas Mahallesi/Abbas Bey/Abbas Mescidi         99
        3.2. Abdülgani Mescidi             101
        3.3. Alacasuluk Mahalle Mescidi         102
    3.4. Ali Baba/Şeyh Ali Baba Mescidi        103
    3.5. Ali Şahne Mahalle Mescidi        103
    3.6. Arap Efendi/Molla Arap Mescidi        104
    3.7. Arslancı/Arslancıoğlu/Hacı İdris Mescidi        105
    3.8. Azrailoğlu/Azrail/Azrail Ağa Mescidi        106
    3.9. Baloğlu/Ahi Osman Mescidi        107
    3.10. Buğdaylı/Kaya Halil Efendi Mescidi        108
    3.11. Çelebi/Şeyhî Çelebi Mescidi        110
    3.12. Çukurçeşme Mescidi         111
    3.13. Dahhak Mescidi        112
    3.14. Demirciler/Beşir Efendi Mescidi        113
        3.15. Dipi Bey Mescidi        115
    3.16. Ebülfeth/Sadettin Ali Bey/Kesikbaş Mescidi        116
    3.17. Emir Musa Medrese Mescidi        117
    3.18. Emir Şah Zaviye Mescidi        119
    3.19. Emmi Hoca Mahalle Mescidi        120
        3.20. Fakih Ahmet/Ahmet Fakih/Ahmet Efendi Mescidi        121
    3.21. Gazialp/Gazaliye Mescidi        122
    3.22. Gazzaz Hoca Mescidi        123
    3.23. Gözlüoğlu Mescidi        124
    3.24. Hacı Halil/Gazzazzade Hacı Halil Mescidi        124
    3.25. Hacı Hasan Mescidi        125
    3.26. Hacı İlyas Mescidi        126
    3.27. Hacı Abdullah Mescidi        127
    3.28. Hacı Alaettin Medrese Mescidi        127
    3.29. Hacı Ali Mescidi        128
    3.30. Hacı Celal Mahalle Mescidi        129
    3.31. Hacı Celal Mescidi        131
    3.32. Hacı İbrahim Mescidi        131
    3.33. Sirkecizade/Hacı Mahmut Mescidi        133
    3.34. Hacı Muharrem/Tapucak Mescidi        133
    3.35. Hacı Osman Mescidi        135
    3.36. Hacı Resuloğlu Hacı Hüseyin Mescidi        136
    3.37. Hacı Yusuf/Yusuf Bey Mescidi         137
    3.38. Hanoğlu Mescidi        137
    3.39. Hoca Abdülhannan/Hannan Hoca Mescidi        138
    3.40. Çaşnigir Mahmut oğlu Recep/Hoca Mahmut Mescidi        139
    3.41. Hoca Mescidi        143
    3.42. Hoca Veli/Hoca Veliyyüttin Mescidi        143
    3.43. Ibrıklı/İbrikli Mahalle Mescidi        144
    3.44. İdemit Mescidi        146
    3.45. İshak Çelebi Mescidi        147
    3.46. İshakzade Seyit Hafız Ömer Efendi Mescidi        148
    3.47. Kale/Hisar Mahalle Mescidi         149
    3.48. Karamanoğlu Mescidi        150
    3.49. Kavşıt Mahalle Mescidi         151
    3.50. Kethüda Mescidi        152
    3.51. Koyuncu Baba Mescidi        153
    3.52. Köhnebedesten Mahalle/Bezzazistan Mescidi         154
    3.53. Kulak Mescidi        155
    3.54. Kutbettin Mescidi        156
    3.55. Küçük Dede/Koçak Dede Mescidi        157
    3.56. Küçük Dede Zaviye/Ahmet Şeybani Zaviye/Erdoğdu Bey/
    Eminüttin Mescidi        158
    3.57. Külhan Mahalle Mescidi        159
    3.58. Leben Kadı Mescidi         160
    3.59. Lutar/Lutarzade Mescidi        161
    3.60. Mansur Dede Mescidi        162
    3.61. Muslu Ağa/Musluoğlu Mescidi        164
    3.62. Nakip/Nakip Çelebi Mescidi         165
    3.63. Ramazan Çavuş Mescidi         166
    3.64. Sadıkoğlu Mescidi        167
    3.65. Say Mahalle Mescidi        168
    3.66. Sekiz Çeşme/Sekiçeşme Mahalle Mescidi        169
    3.67. Seydi Bey Mescidi         170
        3.68. Seyit Hüseyin Zaviye Mescidi        171
    3.69. Sinanüttin/Sinan Bey Mescidi        171
    3.70. Sofular Mescidi        173
    3.71. Şahruh Mahalle Mescidi        173
    3.72. Şam Pazarı Mahalle Mescidi        174
    3.73. Taş Mescit         175
    3.74. Türkoğlu Mescidi        176
    3.75. Veli Bey Mescidi        176
4. DİĞER CAMİ VE MESCİTLER        178
4.1. Abdürrezzak Camii        178
4.2. Derelioğlu Mescidi        178
4.3. Fenari Hamamı Mescidi        178
4.4. Hacı Derviş Mescidi        179
4.5. Hacı Eyüp Mescidi        179
4.6. Hacı Mehmet Mescidi        179
4.7. Hacı Ramazan Camii        179
4.8. Hatuniye Medrese Mescidi        180
4.9. İzzet Efendi Mescidi        180
4.10. Kasap Kerim Mescidi        180
4.11. Kocabaş Camii        180
4.12. Nalıncı Mescidi        181
4.13. Seyit Abdurrahman Efendi Mescidi        181
4.14. Süleyman Han Camii        181
4.15. Toraman Mescidi        182
4.16. Yeni Kapı Mescidi        182
5. MUSALLA         182
    5.1. KARAMAN ŞEHRİ MUSALLASI        183
6. KARAMAN’DA TASAVVUF        184
        6.1. TASAVVUF        184
6.1.1. Yesevilik        185
              6.1.2. Haydarilik        186
        6.1.3. Mevlevilik        186
        6.1.4. Bektaşilik        187
        6.1.5. Kadirilik            188
        6.1.6. Nakşibendilik        189
        6.1.7. Halvetilik        190
7. KARAMAN ŞEHRİ TEKKE, ZAVİYE DERGÂH VE BUK’ALARI        191
    7.1. Açıkbaş/Kadirihane Tekkesi        196
    7.2. Aktekke/Mevlevihane/Kalemiye Zaviyesi/Maderimevlâna/
           Valide Sultan Tekkesi        197
    7.3. Alaettin/Şeyh Alaettin Rumi/Karabaş/Siyahser Zaviyesi        201
    7.4. Alaettin/Hacı Alaettin Buk’ası        204
    7.5. Divanzade Zaviyesi        205
7.6. Ebubekir Efendi Zaviyesi        206
    7.7. Emir Şah Zaviyesi         207
    7.8. Hacı İsa Zaviyesi         208
    7.9. Hacı İsmail/Şeyh Hacı İsmail/İsmail Hacı Zaviyesi        209
7.10. Hacı Şemsettin Dergâhı        210
    7.11. Hatun Zaviyesi        210
    7.12. Küçük Dede/Emünittin/Erdoğdu Zaviyesi        212
    7.13. Ketenci Baba Zaviyesi         213
    7.14. Mansur Dede Zaviyesi        217
7.15. Musa Paşa Zaviyesi    229
    7.16. Rahime Hatun Hânkahı/Zaviyesi        229
    7.17. Rüknettin Zaviyesi        220
    7.18. Seyit Hüseyin Zaviyesi        222
    7.19. Seyit Şeyh Hacı Musa Zaviyesi            223
 7.20. Şah Mekki Zaviyesi            224
        7.21. Şeyh Ali Semerkandî Zaviyesi             225
        7.22. Şeyh Hacı Ahmet Efendi Zaviyesi        227
    7.23. Şeyh Şehabettin Zaviyesi        228
    7.24. Tıraşçı Baba Zaviyesi        229
    7.25. Yunus Emre/Kirişçi Baba Zaviyesi        230
8. KARAMAN ŞEHRİ TÜRBELERİ        233
        8.1. Cambazzade Kadı Abdurrahman Türbesi         234
    8.2. Cem Sultan Türbesi        234
    8.3. Eminüttinzade Ahmet Bey/Erdoğdu Türbesi        235
    8.4. Fındıklı Sultan Türbesi        236
    8.5. Hacım Sultan Türbesi        236
    8.6. Kandilli Türbesi        236
    8.7. Karamanoğlu Türbesi        236
    8.8. Kızlar Türbesi        237
    8.9. Maderimevlâna Türbesi        237
    8.10. Sadettin Ali Bey Türbesi        239
    8.11.     Şeyh Alaettin Rumi/Siyahser Türbesi        240
    8.12. Şeyh Ali Semerkandî Türbesi        241
    8.13.     Şeyh Halil Efendi Türbesi        241
    8.14. Yunus Emre/Kirişçi Baba Türbesi        242
    8.15. Zaviye Sultan/Zeyve Sultan Türbesi        242
9. KARAMAN ŞEHRİ İMARETHANELERİ        243
         9.1. Karamanoğlu İbrahim Bey İmarethanesi        245
10. KARAMAN ŞEHRİ KÜTÜPHANELERİ        250
    10.1. Çavuşzade Zeynelabidin Kütüphanesi        250
    10.2. Mehmet Reşit Ağa Kütüphanesi        251
11. KARAMAN ŞEHRİ MUVAKKİTHANELERİ        252
    11.1. Ağa/Çavuşzade Camii Muvakkithanesi        252
İKİNCİ BÖLÜM
KARAMAN ŞEHRİ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI        253
1. MEKTEPLER        253
    1.1. Fiziki Yapı        253
    1.2. Mekteplerde Eğitim-Öğretim        254
2. KARAMAN ŞEHRİ MEKTEPLERİ    255
2.1. Arapzade Camii Muallimhanesi    255
    2.2. Cambazzade/Kurşunlu Mektebi        256
    2.3. Dahhak Mescidi Mektebi        257
    2.4. Eminüttinzade Ahmet Bey/Erdoğdu Bey Mektephanesi        258 
2.5. Fasih/Dikbasan Camii Mektebi    260
2.6. Gözlüoğlu Mektebi    260
2.7.     Hacı Ali Camii Mektebi        261
    2.8. Mehmet Efendi Mektebi        261
    2.9. Müftüzade Mehmet Efendi Mektebi        262
    2.10. Raziye Hatun Mektebi         263
2.11. Seyit Şeyh Hacı Mehmet Mektebi        263
    2.12. Sirkecioğlu Hacı Ahmet Mektebi         264
    2.13. Ibrıklı/İbrikli Mescidi Mektebi        265
    2.14. İbrahim Efendizade Mehmet Efendi Mektebi         265
2.15. Yahya oğlu Molla Ahmet Muallimhanesi        266
3. MEDRESELER        266
    3.1. Medreselerin Osmanlı Dönemi’nde Yapılanması        266
    3.2. Medreselerde Denetim Mekanizması          276
    3.3. Medrese Öğrencileri        279
    3.4. Medresede Dersler ve Öğretim Tarzı        280
    3.5. Öğretim Süresi        282
    3.6. Medrese Talebesinin Yemeği ve Bursu        282
    3.7. İcazet        283
    3.8. Medreselerin Fiziki Yapıları        283
3.8.1. Dershane        284
3.8.2. Öğrenci Hücreleri        284
3.8.3. Mescit        285
3.8.4. Kütüphane          285
3.8.5. Çeşme, Şadırvan ve Havuz        285
3.8.6. Ahır            285
4. KARAMAN ŞEHRİ MEDRESELERİ        286
4.1. Abbas Mahalle Medresesi        286    
    4.2. Abdülkadir Ağa/Arapzade Medresesi        286
    4.3. Alacasuluk Medresesi        288
4.4. Alaettin/Hacı Alaettin Buk’a Medresesi        289
    4.5. Ali Dede Medresesi        289
4.6. Ali Semerkandî Zaviye Medresesi        291
    4.7. Arslancızade Hacı Ahmet/Arslancı Medresesi        291
    4.8. Çavuşzade Hacı Zeynelabidin Ağa Medresesi        293
    4.9. Emir Musa Medresesi         294
    4.10. Emir Şah Zaviye Medresesi         296
4.11. Hacı Ahmet/Yeni Medrese        298
    4.12. Hacı İshak/İshakiye Medresesi         298
    4.13. Hacı Süleyman Efendi Medresesi         300
    4.14. Hatuniye/Hatun/Sultan Hatun/Melek Hatun Medresesi        301
    4.15. Hocazade Seyit Hacı Mehmet Efendi Medresesi        304
   4.16. Kandilli Medresesi        305
    4.17. Kara Fakih Mehmet Efendi Medresesi        305
    4.18. Kırcalı Mustafa Efendi Medresesi        306
4.19. Maderimevlâna Medresesi        308
    4.20. Molla Fenari/Külahçızade Hacı Ahmet ve Hacı Abdullah Medresesi            308
4.21. Rahime Hatun Hânkah Medresesi        310
4.22. Rakrak Medresesi        311
4.23. Rüknettin Zaviye Medresesi        312
    4.24. Seyit Abdullah Efendi Medresesi        312
    4.25. Seyit Ahmet Kadı Bey Medresesi        313
    4.26. Seyit Hacı Yahya Medresesi        314
    4.27. Seyit İbrahim Efendi/Şaban Çavuş Camii Medresesi        315
    4.28. Seyit Mehmet-Seyit Abdülkerim Efendi/Keşlizade Medresesi        317
4.29. Seyit Mehmet Efendi Medresesi        318
    4.30. Zincirli/Eskici Medresesi        319
5. KARAMAN ŞEHRİ DARÜLHUFFAZLARI        321
    5.1. Arapzade Camii Darülhuffazı         321
    5.2. Çaşnigir Mahmut oğlu Recep/Hoca Mahmut/
           Sadettin Çelebi Darülhuffazı            322
    5.3. Eminüttinzade Ahmet Bey/Erdoğdu Bey Darülhuffazı         323
    5.4. Hacı Şemsettin Darülhuffazı        324
    5.5. İshak Çelebi Darülhuffazı        325
6. KARAMAN ŞEHRİ DARÜLKURRALARI        325
    6.1. Karamanoğlu İbrahim Bey İmaret Darülkurrası        326
7. KARAMAN ŞEHRİ DARÜLHADİSLERİ        328
    7.1. Cemalettin Darülhadisi        329
    7.2. Çaşnigir Mahmut oğlu Recep/Hoca Mahmut Darülhadisi        329
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LÂRENDE EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL        331
1. KADI VE NAİP        331
2. VAKFIN İDARESİNDEN SORUMLU GÖREVLİLER        333
        2.1. Mütevelli        333
    2.2.     Nazır        337
3. DİĞER VAKIF GÖREVLİLERİ        338
    3.1. Kâtip            338
    3.2. Cabi/Süvari Cabi/Atlıbaşı        339
    3.3. Mutemet        341
    3.4. Mühürdar        342
    3.5. Mukayyit            342
4. ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI        342
    4.1. Müderris        342
    4.2. Muit        345
    4.3. Kurra/Şeyhülkurra        346
    4.4. Muallim/Muallimisıbyan/Mektep Hocası        346
5. YAYGIN EĞİTİM KURUMU ÇALIŞANLARI        347
    5.1. EĞİTİM GÖREVLİLERİ        347
             5.1.1.     Dersiam        347
        5.1.2. İmam        348
        5.1.3. Hatip            350
    5.1.4.     Vaiz/Nasih/Cuma Vaizi        351
    5.1.5.     Kürsü Şeyhi        352
             5.1.6.     Müezzin        353
        5.1.7. Sermahfil        354
        5.1.8. Cüzhan        355
        5.1.9. Muhammediyehan        356
        5.1.10. Seccadenişin/Tekkenişin/Postnişin/Zaviyedar/Şeyh        357
        5.1.11. İmaret Şeyhi        358
    5.1.12. Nüvvabıimaret        358
        5.1.13.     Tefsirhan        358
        5.1.14. Muvakkit        359
        5.1.15. Hafızıkütüp        359
    5.2. DİĞER EĞİTİM GÖREVLİLERİ        360
    5.2.1. Duagû/Duahan        360
    5.2.2. Yasinhan        360
    5.2.3. Nebehan        361
    5.2.4. Mülkhan        361
    5.2.5. Devirhan        362
5.2.6.     İhlashan        362
    5.2.7. Fetihhan        362
    5.2.8. Naathan        363


6. EĞİTİM KURUMLARININ GÜVENLİK/TEMİZLİK/BAKIM/ONARIM/
    HİZMET VE TEKNİK İŞLERİNDEN SORUMLU OLAN GÖREVLİLER        363
    6.1. Tabbah/Aşçı        363
    6.2. Şakirditabbah            363
    6.3. Meremmetçi/Merâmmetçi        363
    6.4. Su yolcu            364
    6.5. Çeşmeci            364
    6.6. Saraç            364
    6.7. Mücellit            365
    6.8. Kilerci/Kilârî        365
    6.9. Noktacı              365
    6.10. Bevvap            366
    6.11. Çerağdar        366
    6.12. Kayyım            366
    6.13. Ferraş            367
    6.14. Karakullukçu        367
    6.15. Kennas
 

Okunma : 541
EKSPERTİZ
seç
guney sigorta
maboto
Gündem haberleri
Elması para etmeyen çiftçinin türkülü isyanı
18 Ekim 2019 Okunma: 10772 Magazin
Komşuları tarafından ölü olarak bulundu
20 Ekim 2019 Okunma: 9211 Asayiş
SON DAKİKA: BABA OĞULU AYAKLARINDAN VURDULAR
20 Ekim 2019 Okunma: 8708 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın