Karamanoğulları Müderrislerinin birçoğu burada mı? | Karamandan.com - Karaman Haber

Karamanoğulları Müderrislerinin birçoğu burada mı? | Karamandan.com - Karaman Haber

30 Ekim 2020 Cuma
Karamanoğulları Müderrislerinin birçoğu burada mı?

Neresi mi? Burası Mersin'nin Gülnar İlçesine bağlı Halifeler Köyü ve bu köyden ayrılma Taşoluk Köyü. 

Mezarlar Taşoluk Ayıalanı- Güneşli Mahallesinde TÜRBELER olarak bilinen yerde.

Bu bölge Karamanoğulları tarihi açısından mutlak geniş bir biçimde araştırılması gerekli. Konusunda uzman kişilerin bölge coğrafyasını, endemik bitkiler, taş işçiliği mükemmel evler, yüzyıllara meydan okumuş halâ yeşilliğini koruyan anıt ardıç ağaçları, devasa meşe ağaçları. 

Buraların gezilip tanıtılması, araştırılması sonucunda inanıyorum ki; Karamanoğulları Devletinin eğitime verdiği önem bir kez daha ayakta alkışlanacaktır. 

Karamanoğulları Coğrafyasında kıyıda köşede saklı kalmış İlim İrfan Yuvalarından bir parça. Yıllardır senede iki kere kontrol ederim. Zamanın Üniversitelerinden bir yer olduğu kanaatindeyim. Yerleşim yeri olarak geniş bir alana yayılmış. 

Verimli toprakları, yakınında değirmenler, üzüm şırası çıkarmak için taştan oyulmuş onlarca “şırana”. 

Doğal kaynak suları. Devasa Ardıç ağaçları arasında saklı bir Karamanoğulları Üniversitesi. Tanınmaya, hatırlanmaya ve gündeme girmeye yıllardır bekler gibi. 

Karamanoğulları Atası Nure Sofi ve Hanımı nasıl yıllarca gündeme girmeyi beklediği gibi burası ve öğretmen mezarları bizleri bekliyor. 

03 Kasım 2019 günü Sayın Mükremin Kızılca Bey ile bölge ziyareti yaptık. (Sayın Mükremin Kızılca Kızılca Bey Osmanlı Arşivleri ve Arapça Çeviri Uzmanıdır.) 

İlk defa geldiği için, önceden arşivimde bulanan dokümanlardan yörenin tanıtımı için hazırladığım dosya ile kitabelerin okunuş metinlerini yol boyu üzerinde etüt ederek iki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra meskun mahalle gelebildik.

Bu kadar çok kişiyi aileleri ile birlikte buraya getiren duygu nedir? Zamanının üniversite öğretmenleri bu bölgede neden yaşamışlar? Mezarları neden burada? Kitabelere ve bölge içerisindeki mezar taşlarına bakılacak olursa 500 yıllık bir zamana geri gitmek gerek. 

Burada: 'Bu şerefli türbeyi 1219 (1804/1805) tarihinde Abdulmümin oğlu Şerif tamir etti.' yazılıdır.

Alttaki asıl türbenin 'KİTABESİ' dir. 
Burada tam olarak ; 'hâze’l binâ Ya’ kûb Halîfe - bin Ahmed Halîfe fî şehri Şevvâl fî târîhi senetiseb’îne ve tis’umie.
Anlamı: … Bu bina Ahmed Halife oğlu Ya’kûbHalîfe (tarafından yapıldı).
Sene: 970 Şevval (Mayıs 1563 M.) tarihinde

Bu türbenin Kitabe’sinde; “Kutile Şeyh Ahmed bin Şeyh Yakûb fî târîhi sitte ve seb’îne ve elf” ve büniyehâzihi’t-türbetü fî târîhi sene seb’a ve sebîne ve elf.

Anlamı: Şeyh Ya’kûb oğlu Şeyh Ahmed sene 1076 (1665/1666 M.) tarihinde katledildi. Ve bu türbe sene 1077 (1666/1667 M.) tarihinde bina edildi.

Mate Şeyh Ya’kûb bin Şeyh Ahmed fî târîhisenetihamsetin ve selâsîne ve tis’umie. Hâzihi’t-türbetü fî târîhisenetihamsetin ve selâsîne ve tis’umie.

Anlamı: Şeyh Ahmed oğlu Şeyh Ya’kûb sene 935 (1528/1529 M.) tarihinde vefat etti.  Bu türbe sene 935 (1528/1529 M.) tarihinde (yapılmıştır).

Diğer bilgiler Mükremin Kızılca Bey’in kendi kaleminden ve izlenimleri aşağıdaki link sayfasında.
Lütfen okuyun: Ayı Alanında Bir Müslüman Nekropolü

Saygılarımla
Şerafettin Güç

Düzenleme : 14 Kasım 2019 10:44 Okunma : 3000
Foto galeri