Bir Tahrifatın Deşifresi 2 | Karamandan.com - Karaman Haber

Bir Tahrifatın Deşifresi 2 | Karamandan.com - Karaman Haber

25 Ekim 2020 Pazar
Bir Tahrifatın Deşifresi 2

Said Kürdi (Nursi) Kevser Suresi’ni Neye Alet Etti?

 

 

GERÇEKLER NE DİYOR?

 

Görüldüğü gibi Saidi Kürdi uydurulmuş iddialarına Kur’anı Kerim’in bir suresini alet etmektedir. Bu Kevser Suresi’dir.

 

Meali; “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.[1] Üç ayetten oluşan surenin Arapça ve Türkçe yazılışları ile anlamı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

 

1.

innâ

 muhakkak ki

2.

a'taynâ-ke

 biz sana verdik

3.

el kevsere

 kevser

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

1.

fe

 artık, o halde

2.

salli

 namaz kıl

3.

li rabbi-ke

 Rabbin için

4.

venhar

 ve kurban kes

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

1.

inne

 muhakkak

2.

şânie-ke

 sana buğzetti

3.

huve

 o

4.

el ebteru

 ebter, soyu kesik

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

 

 

 

 

Kevser suresi, Hazreti Muhammed’in peygamberliğinin ilk senelerinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Kuran-ı Kerim’in en kısa süresi olan Kevser Suresi (108) üç ayetten oluşur. Kevser Suresi’nin iniş sebebi olarak şu hikâye anlatılmaktadır: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in oğlu olan Hz. Kasım vefat ettikten sonra As İbn-i Vail demiş ki, “Artık Hz. Muhammed’in nesli bitti. O anılmaktan mahrum kaldı.” Ve bunun üzerine onlar erkek çocuk sahibi olamamayı bir kusur gibi gösterip insanları Hz. Muhammed’e tabi olmaktan alı koymak istediler. İşte kâfirlerin bu tarz düşüncelerini reddetmek adına Kevser Suresi indirildi. Kevser suresi çok kısa bir sure olsa da birçok hakikate işaret etti.

 

Saidi Kürdi güya ebcet hesabıyla bu surenin üçüncü ayetindeki

 

 “… sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

 

İfadelerinin muhatabı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları İsmet (İnönü) ve Fevzi (Çakmak) Paşaları göstermiştir. Hâlbuki ebcet hesabına göre sayılar bu ayetin toplam sayısına uymamaktadır.

 

Kendisi “tahrifat” yaparak, harf ekleyerek veya harf çıkararak yani zorlamayla Cumhuriyetin kurucu üç paşasını bu ayete muhatap hale getirmeye çalışmıştır. Önce isimlerin doğru yazılışlarını ve ebcete göre harflerin tek tek ve kelimenin toplam rakam değerlerini ayrı ayrı aşağıdaki tablolardan görelim:

 

“GAZİ MUSTAFA KEMAL” İSMİ DOĞRU YAZILIŞLAR

 

GAZİ      

MUSTAFA         

KEMAL   

غ

1000

م

40

ك

20

ا

1

ص

90

م

40

ز

7

ط

9

ا

1

ى

10

ف

80

ل

30

 

 

ى

10

 

 

1018

229

91

 

1018

 

320

 

 

غازي 

 

 

مصطفي

 

كمال

كمال  مصطفي  غازي

 

 

 

 

YANLIŞ (UYDURULMUŞ) YAZILIŞLAR

 

GAZİ      

MESTAFE         

Bİ KEMAL   

غ

1000

م

40

ب

2

ز

7

ا

1

ك

20

ى

10

ص

90

م

40

 

 

ط

9

ا

1

 

 

ف

80

ل

30

 

 

ا

1

 

 

1017

221

93

 

1017

 

314

 

 

غ ز ي 

 

 

ا ص طف ما

 

بكمال

بكمال   ماصطفا  غزي

 

 

 

 

 

“İSMET VE FEVZİ” İSİMLERİ

 

İSMET      

FEVZİ         

ع

70

ف

80

ص

90

و

6

م

40

ز

7

ت

400

ى

10

600

103

 

703

 

عصمت

فوزى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVSER SURESİ 3. AYET

 

     … ŞANİEKE HUVEL EBTER

ش

300

ا

1

ن

50

ا

1

ك

20

ه

5

و

6

ا

1

ل

30

ا

1

ب

2

ت

400

ر

200

1017

 

شانأك هوالابتر

 

SONUÇ

 

Görüldüğü gibi;

 

“Gazi” sözcüğünün harflerinin toplamı ebcede göre 1017 değil, 1018’dir.

 

“Mustafa” sözcüğünün harflerinin ebcede göre toplamı 221 değil, 229’dur.

 

“Kemal” sözcüğünün harflerinin toplamı da ebcede göre 93 değil, 91’dir.

 

“Mustafa Kemal” ismindeki harflerin ebcede göre toplam sayısı da 314 değil, 320’dir.

 

Gazi Mustafa Kemal’in, ne Sakarya Zaferi’nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen “Gazi” unvanı, ne de “Mustafa Kemal” adı O’nu Kevser Suresi 3. Ayet’ine muhatap yapmaz.

 

Saidi Kürdi, kelimelerdeki harfleri “kafasına” göre değiştirmiş, ya da harf eklemiş kısaca tahrifat yaparak Atatürk’ü adı geçen ayete muhatap yapmaya çalışmıştır. Sözün özü tahrifatına Kur’an ayetini alet etmeye kalkışmıştır.

 

        Atatürk ve silah arkadaşlarına ağza alınmayacak sözlerle saldıran Saidi Kürdi’nin Cumhuriyet ve kurucularını hangi kavramlarla milletin gözünden düşürmeye çalıştığı yukarıdaki alıntılarda yer almaktadır. Fakat bunların metin içinde kaybolmaması, aziz milletimizin gerçekleri bütün çıplaklığı ile görmesi bakımından aşağıdaki tabloda bunları ayrıca gösterdik.

 

 

SAİDİ NURSİ’NİN ATATÜRK VE CUMHURİYETE SALDIRI SÖZLÜĞÜ

(Rumuzât-ı Semâniye, Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı, s. 105-116.)

 

 

KAVRAM

ANLAMI

KİM İÇİN KULLANILIYOR

Dinsiz mülhidler

Mülhid: Dinden çıkan, dinsiz, kâfir, imânsız. Haşir ve âhirete inanmayan.            

Atatürk ve arkadaşları

Yaptığınız zulüm arşı titretiyor

-

Atatürk ve arkadaşları

Ölüm vaktinde kahhar bir el tarafından yakalanacaksınız

Kahhar: Allah’ın sıfatlarından. Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan Allah.

Atatürk ve arkadaşları

Allah sizi perçemlerinizden tutarak yerden alıp cehenneme atacak. O zaman ağlayıp sızlayacaksınız. Şimdiden görüyor gibiyiz.

 

 

 

Atatürk ve arkadaşları

Bir işkembenin hayvanın içinden sökülüp atıldığı gibi içinde bulunduğunuz tabutun karnından pis bir işkembe gibi sökülüp cehenneme atılacaksınız.

 

 

 

Atatürk ve arkadaşları

Cehennem zakkumunu zıkkımlayacak cehennemliklerin vücutlarından irinli cerahatı yudumlayacaksınız.

 

 

 

Atatürk ve arkadaşları

Azabınız daimidir

 

Atatürk ve arkadaşları

Mürted

Mürted: İrtidad eden. İslâm dininden dönen. (İrtidat, İslâm’ı kabul ettikten sonra dönmektir.)

Atatürk ve arkadaşları

Kafirlerin en habisi

Habis: Fesadcı. Hilekâr. Alçak tabiatlı. Kötü. Pis.

Atatürk ve arkadaşları

Vahşilerin en vahşisi

 

Atatürk ve arkadaşları

 

 

 

İki deccal

Deccal: Hakkı batıl, batılı hak olarak gösteren. Sahih hadislere göre âhir zamanda gelecek ve Kur’anı Kerimi inkâr edip İslâmiyet’i tahribe çalışacak ve dünyayı fesada verecek çok şerli ve mutlak küfür yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir hadis rivâyetinde üç diğerinde yirmiyedi deccal geleceği bildirilmiştir.

 

 

 

İsmet ve Fevzi Paşalar

 

Bir Süfyan

Süfyan: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.

 

Mustafa Kemal

Süfyan zendekanın başı

Zendeka: Kâfirlik, dinsizlik. (Zendeka sâhibine zındık denir.)

 

Mustafa Kemal

Cahşlerin cahşi

Cahş: Eşek sıpası, eşek.

Mustafa Kemal

Yahudilerin en habislerinden

 

Mustafa Kemal

Zalimlerin en zalimi

 

Mustafa Kemal

Şeytan-ı ahbes

Ahbes: Pek çok pis, daha murdar. En habis, berbad.

Mustafa Kemal

Şahs-ı menhus

Menhus: Uğursuz. Kötü. Meş'um.

Mustafa Kemal

Deccallerden biridir

 

Mustafa Kemal

Kemalsizdir

 

Mustafa Kemal

Kezzab deccallardan biri

Kezzab: Yalancı. Çok yalan söyleyen.

Mustafa Kemal

Zındık komitesinin üç reisi

 

Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar

En büyük düşman-ı Muhammed Aleyhisselam olan herif

 

Mustafa Kemal

Mason reisi

 

Mustafa Kemal

Küffarı değil belki halis müminleri ve şeyhleri kesen ve asan adam

 

Mustafa Kemal

Mason Komitesi

 

Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar

Bu herif

 

Mustafa Kemal

Hilafet-i İslamiyeyi ref’ ile dinsizlik esasını kabul etmek demek olan dinsizlik manasındaki laik cumhuriyet

 

 

Ref’: Lağvetme, hükümsüz bırakma, kaldırmak.

 

 

-

 

Bu yeni münafık zındıklar

Münafık: İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.

Zındık: Kafir, dinsiz.

Mustafa Kemal ve arkadaşları

Mason komitesinin reisi

 

Mustafa Kemal

 

Şu şenaatdarane ve adavetperverane ve süfyankarane siyaseti çeviren o komitenin üç reisi

Şenaat: Kötülük, alçaklık. Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalif hareket.

Adavet: Husumet, düşmanlık. Kin, buğz, garaz.

Süfyan: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münafık bir şahıs.

 

 

Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar

Bu istibdat-ı askeriye-i keyfiye-i küfriye

 

Cumhuriyet

İstibdadın büyük reisi

 

Mustafa Kemal

İrtidatkarane siyaset

İrtidad: Din değiştirmekle mürted olmak. İslâmiyet’ten çıkarak dinsiz olmak.

Mustafa Kemal ve arkadaşları

Şeametkarane siyaset

Şeamet: Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık.

Mustafa Kemal ve arkadaşları

 

Müddet-i firavniyeti

Fir’avniyet: Ravun gibi oluş, isyankârlık ile Allah'ı tanımayış. İnat ile Allah'a isyan edip halkı sapık yollara, dalâlete ve dinsizliğe sevke çalışmak.

 

Mustafa Kemal

Küçük deccaller

 

Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar

 

EBCET HESABI HARF SAYI DEĞERLERİ ÇİZELGESİ

 

                                                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ben hepsini aynı kefeye koyayım.

 

Saidi Nursi, Fethullah Gülen, Deli Kadir, Menzilciler, Kadiri, Süleyman Ağa, Hayratçılar, Hoyratçılar,  Ensarcılar, Adnan Oktar, Acizmendiciler, al quaide, İbda c, Hizbullah, İşid, Püsküllüsü, Cübbelisi, sakalı yünden olan kıldan olan, hepsinin kafa aynı. Beslendikleri yer aynı.

 

Ayrım menfaat din sömürüsü para çıkar. Allah(cc) kahhar adıyla kahreylesin ol demezse olmaz amenna bekliyoruz Mehmet Akif gibi...

 

Ortalıkta Gavs’tan, Şeyh’ten, Mürşid’den, Bediüzzaman’dan geçilmiyor. Bunların hepsi İNGİLİZ MÜSLÜMANLIĞININ piyonlarıdır. 200 YIL ÖNCE Halid-i Bağdadi adındaki bir İngiliz uşağının türevleridir.
Hiç biri Türk değildir.

 

Bunlar Atatürk’ün asa asa bitiremediği, Türkiye Cumhuriyeti’ne sokulmuş İngiliz uşaklarıdır. Bunlara biat eden proflar, avukatlar, doktorlar, milletvekilleri, bürokratlar, askerler var.

 

Anglo-Sakson Hıristiyanlığı Müslüman dünyasını bunlarla kontrol altında tutuyor, bunlarla yıkacak. Ne yazık ki bunlara Türklerden başka direnecek başka bir Müslüman toplum yok.

 

Şerafettin GÜÇ

Araştırmacı Yazar

Emekli Öğretmen

 

Kaynak ve Dipnot

 

 

 

[1] Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), Risale-i Nur Külliyatından, Cilt: Erdoğanlar, İstanbul, 2001, 1-352 s Hazırlayan: Hüseyin Bulut, Baskı: Selmat,. Bu kitap şu an yasaktır. Satışta olan Risale-i Nur Külliyatı içinde satılmamaktadır.

[1] Ebcet’e göre 40: M (mim), 20: K (kef) harflerinin karşılığıdır. Said-i Kürdi “40-20” ifadesi ile “Mustafa Kemal” ismine işaret etmektedir.

[1] 1017 rakamları ile “Gazi” sözcüğünün saptırılmış rakamları ile Atatürk kastediliyor. “Gazi” sözcüğünün toplamı gerçekte 1018’dir.

[1] Haşiye: Evet, küffarı değil belki halis mü’minleri ve şeyhleri kesen ve asan adamın (g) liği (Gaziliği sözcüğü ile Atatürk kastediliyor ŞG.) elbette böyle meş’um bir manayı ifade edecek.

[1]  Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 106-107.

[1]  Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 107.

[1]  Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 107.

[1]  Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 108.

[1]  Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 108.

[1] Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 108.

[1] Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 109-110.

[1] Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 111.

[1] Rumuzât-ı Semâniye (Yirmidokuzuncu Mektubun İkinci Makamı), s. 115.

[1] http://www.kuranmeali.org/108/kevser_suresi/1.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

15 Asayı Musa ve Zülfikar adlı risaleleri..sf:23/sf:12;İstanbul.1973)

Düzenleme : 01 Mayıs 2020 16:48 Okunma : 1678
Foto galeri