Karamandan.com

Karamandan.com

05 Temmuz 2020 Pazar
karaman

Karaman Belediye Meclisi gündem maddeleri açıklandı
Belediye Meclisi, aşağıdaki gündem üzerinde gerekli görüşmeleri yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı Belediye Yasasının 20-21.
Kategori : Duyurular
03 Aralık 2019 17:32
 
Karaman Belediye Meclisi gündem maddeleri açıklandı

Belediye Meclisi, aşağıdaki gündem üzerinde gerekli görüşmeleri yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı Belediye Yasasının 20-21.maddeleri gereğince olağan olarak toplanacak.

GÜNDEM:    

1- Serkan KANLI’nın 15.04.2019 tarihinden bu yana vekaleten yürütmekte olduğu Plan ve Proje Müdürlüğü görevi sona ermiş olup, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vekaleten; Fatma ARIKAN’ın ise Plan ve Proje Müdürlüğüne tedviren atamaları yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi gereğince Meclisimizin bilgilerine sunulması konusu.

2- Belediyemiz tarafından vatandaşların ulaşım hizmetlerini karşılamak amacı ve hizmet alanı içerisinde daha kaliteli hizmet vermek için toplu taşıma sistemine dahil bazı belediye otobüs hatlarımızda (6-9) değişiklik yapılması konusu.

3- Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kooperatifi Başkanlığı 4. ve 5. TOKİ de ikamet eden Vatandaşlar dolmuş güzergâhlarının mahallerinden geçerek hizmet vermeyi talepleri konusu.

4- 03.11.2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik ”  hükümlerince hazırlanan Karaman Bisiklet Yolu Projesinin Belediye Meclisinde onaylanıp Trafik Komisyonuna havale edilmesi konusu. 

5- Karaman İli, Merkez İlçede ‘Eğitim Tesis Alanı’ olarak ayrılan ve üzerinde temel eğitim okullarından; İsmet İnönü İlkokulu’nun bulunduğu Yeşilada Mahallesi 2606 ada 1 parsel ve 2607 ada 1 parsel, Zübeyde Hanım Ortaokulu’nun bulunduğu Yeşilada Mahallesi 1550 ada 3 parsel, 100. Yıl Ortaokulu’nun bulunduğu Zembilli Mahallesi 1787 ada 315, 322, 458 ve 500 parsellerin mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan hisselerinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 7. maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılamayacağı konusu.

6- Mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Karaman Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ait olan Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 4688 ada ve 4689 ada 1 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında T3 Lejantlı Ticaret Alanında kaldığı, taşınmazlar üzerinde yapılması istenilen yapıların kullanım alanlarının T3 Lejantlı Ticaret Alanı içerisinde yapılamayacağından söz konusu taşınmazların Küçük Sanayi Alanına çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması konusu. 

7- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünce daha önce tahsisi talep edilen ‘3911 ada 29 parsel ile 3606 ada 1 numaralı parsellerin arasında kalan alanın 07/10/2019 tarih ve 272 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  ‘3911 ada 29 parsel ile 3606 ada 1 numaralı parsellerin arasında kalan yaklaşık 69.140 m2 lik alanın Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Ağaçlandırılacak Alan’ içerisinde kaldığı görülmüş olup söz konusu imar planında ‘Ağaçlandırılacak Alan’ içerisinde kalan alanın Karaman Belediyesince kendi projesi dahilinde değerlendirileceğinden söz konusu tahis talebinin reddine’ denildiği görülmüştür ve bu sebeple söz konusu alanda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesince proje geliştirileceğinden bahsedilerek söz konusu Üniversite Alanı ile Resmi Kurum Alanı arasında kalan ‘Ağaçlandırılacak Alanı’nın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına tahsisinin yeniden görüşülerek karar alınması konusu. 

8- Hisar Mahallesi sınırları içerisinde Karaman-Bucakkışla-Ermenek Yolu güzergahında gerekli görülen alanlarda Karayolları Kamulaştırma Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amacıyla; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak ilgili ölçeklerde plan değişikliğinin hazırlanmasına önizin verilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Hisar Mahallesi, Bucakkışla-Karaman Karayolunun güneyinde Karaman Revizyon ve İlave İmar Planı sınırı içerisinde; 3936,3946,3937,3938 numaralı adaları kapsayan imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.

9- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 4661 ada, 55 numaralı parselin Karaman Belediyesi Mücavir Alanında plansız sahada kaldığı, Ereğli-Karaman Karayoluna cephesi olan parselin bulunduğu bölge etrafında Lojistik Alan, OSB alanı ve yol boyunca devam edildiğinde ihale aşamasında olan havaalanı ve kararı alınan enerji sahası projeleri yer aldığı, bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bu alanda yol güzergâhında olan söz konusu parsel üzerinde bölgeye hizmet edecek tarımsal depo alanları yapılabilmesi için Belediye tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan planlamaya alınan dair görüşler alındığı, alınan görüşler neticesinde planlamaya altlık teşkil edecek hâlihazır haritaların yaptırılıp onaylandığı ve söz konusu parselde onaylı haritalar üzerine hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ‘Depolama Alanı’ İlave imar planı teklifinin onaylanması konusu.

10- Karaman İli, Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4481 ada 9 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Otel Alanı, 4481 ada 2 numaralı parselin ise T3 Lejantlı Ticaret Alanında kaldığı, mevcut yerinde çekme mesafesi bulunmayan otel alanına plan lejantı eklenmesi ile 5 metre çekme mesafesi bırakıldığı ancak ek tesisler için yapılan çalışmada yan komşu mesafesinin sağlanabilmesi için Ticaret Alanına sahip 2 nolu parselden 351,7m²’lik kısmının yapılaşma koşulları aynı kalarak (Emsal:1,00) vasfının Otel Alanına ilave edilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu.

11- İlimiz Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, mülkiyeti Larende Öğrencilere ve Muhtaçlara Hizmet Derneğine ait 5302 ada 7-8-9 nolu parsellerin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, şehir merkezine yakın konumda olan taşınmazların bulunduğu alanda sosyal donatı alanlarının yetersiz olması sebebiyle söz konusu taşınmazlar üzerinde küçük yaş çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi yapılması amacıyla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

12- Sınırlı Sorumlu Larende Doğukışla Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanlığının 5 Nolu dolmuş hattında değişiklik talebi konusu.

13- Sınırlı Sorumlu Larende Doğukışla Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanlığının 4 Nolu dolmuş hattında değişiklik talebi konusu.

14- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

15- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

 

Okunma : 1832
karaman


guney sigorta
EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Karaman’da bir fabrika virüs nedeniyle üretimi durdurdu
01 Temmuz 2020 Okunma: 19347 Ekonomi
Karamanlı polis memuru hayatını kaybetti
03 Temmuz 2020 Okunma: 11777 Gündem
Son Dakika! Baldızını Vurdu
03 Temmuz 2020 Okunma: 8726 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın