Menajer Ebeveyn | Karamandan.com - Karaman Haber

Menajer Ebeveyn | Karamandan.com - Karaman Haber

22 Eylül 2020 Salı
Menajer Ebeveyn

Menajer Ebeveyn / Şadan Sezgin

Yeni bir uyuşturucu çeşidi, yeni bir kölelik düzeni ve yeni bir sömürü sistemiyle karşı karşıya kalan dünyalılar kendine yeni bir dünya kuruyor.

Bedenlere maddi zincirler vurulmayan, çalışma özgürlüğü adına köleleştirilen, hür düşünce maskesi altında yoğun telkinlerin etkisiyle düşünemeyen insanlar; insani değerlerini kaybedip sadece diğer canlıların da ihtiyacı olan imkânlara ulaşabilmenin çabası içine giriyor. Şehvet, arzu, doyum, konfor gibi maddi ihtiyaçların peşinden koşan insanlar geçici zevklerin içinde geçip gidiyorlar; kalıcı olan âleme doğru. Kış uykusuna yatmasa da insanlar, insanlık derin bir gaflet uykusunda uyanmayı bekliyor. İsrafil’in sur borusu çalmadan evvel, insanlığı uyandıracak erteleme özelliği olmayan alarma ihtiyacımız var.  

“Kısa vadede çıkarcı olanlar kârlı iken, orta ve uzun vadede hep erdemli olanlar kazanır” dedi, Nevzat TARHAN.

Maneviyatın kaybolduğu, maddiyatın yüceltildiği, ahlâkın bittiği, sabrın kalmadığı, emeğin değersizleştiği, saygının ortadan kalktığı, güvenin yok olduğu, kalabalıklar içinde yalnızlığın arttığı ve yeni kabristanların şehir dışına kurulduğu zamanda dünyamız da yeni bir hâl aldı. Kolaycılık, nefsin her isteğine cevap verme arzusu, tanınma isteği, kendini değerli görme hâli; pek zayıf şekilde yaratılan insanın egosunu kabartarak kendini kuyruğundan yutmaya çalışan yılana döndürdü. Maddi gücün vermiş olduğu güven duygusu, hissettirdiği güç, yaşattığı hayat, sunduğu her türlü şartlar; bu gücü elinde bulunduramayan insanların elde etme arzusuyla hırsı tarafından yavaş yavaş kemirilirken gönlünü de bomboş bırakıyor. Her iki alanda da kaybeden insan her iki dünyada da kaybetmeye mahkûm oluyor.

“Elinde olsun ama gönlünde olmasın” dedi, Mevlana Celâleddin Rûmi Hazretleri.

Yeni sömürü sistemi yüzünden hıyanet; toplumda en muteber haslet halini aldı. İnsanlara dünyada nimet olarak verilen ve en büyük emanetlerden birisi olan göz aydınlığımız evlatlar arzularımızı gerçekleştirme konusunda kullanışlı birer alet olarak görülmeye başlandı. Onların karakterleri, tercihleri, yetenekleri, güçleri, seviyeleri göz ardı edildi. Heveslerimiz uğrunda göz ardı edilen nesiller gözümüzün önünde, göz göre göre kayboluyor; hem kendileri hem de toplumun geleceği.   

“Anne-baba çocuğun ihtiyaçlarına değil de kendi ihtiyaçlarına dayalı katı stratejiler geliştirirlerse, çocuklardaki istenmeyen özellikler kaybolmak bir yana, çoğalır” dedi, Kemal SAYAR.
 
Kız çocuklarının canlı canlı toprağa gömüldüğü devirden, cinsiyet ayrımı yapılmadan evlatların canlı canlı medyanın kucağına bırakıldığı modern cahiliye dönemini yaşıyoruz. Ahlâksızlığa kaynak olan ebeveynler yüzünden neslimizin durumu daha kötüye giderek yeni bir intihar çeşidi gelişiyor. Yavaş yavaş, zevk içinde ölüm… Kullan-at mantığıyla çalışan medyanın eline; sesiyle, taklit yeteneğiyle, hareketliliğiyle ve buna benzer özellikleri bulunan çocukların ebeveynleri tarafından verilmesi toplumumuzun kıyametini koparmıştır. Çocuklarını eğitmek yerine pazarlamaya çalışan ebeveynler kötü ortamlarda ve ruhsatsız şekilde gıda üreten ‘gıda teröristlerinden’ daha çok zarar veriyor topluma.  

“Siz kendinizi terbiye etmeye bakın. Evladınız sizin aynanızdır. Sizde ne varsa ona o yansır” dedi, Üstad Ömer SEVİNÇGÜL.

Yeni bir uyuşturucu çeşidinin, yeni bir kölelik düzeninin ve yeni bir sömürü sisteminin en etkili silahı olan medya; ajanlarını her eve yayabilmiş dev bir ağ kurdu. Toplumu oyalayan, düşündürtmeyen, zevklere esir eden, ihtirasların peşinden koşturan, vaktini çalan, aile içinde muhabbeti bitiren bu ağ; toplumu ifsad etmekle kalmayıp, tuzağa düşenlerin kanları ağın sahipleri tarafından yavaş yavaş emilerek fesadın daha çok büyüyüp vahşileşmesine sebep oluyor. 

“Medya bir bilgelik kurumu değil bugün; aklın, vicdanın bekçisi hiç değil! Medya araçları, tıpkı otomobil lastiği gibi, naneli çiklet gibi, havuzlu villa gibi ticari birer ürün! Aklımızı, idrakimizi medyaya emanet edersek, imajlar kafamızın içindeki her şeyin kaynağı olur ve sonunda gerçek sahipsiz kalır” dedi, Gökhan ÖZCAN abimiz.

“Ne olacak yeni neslin hali” dedi, düşünceli şekilde ihtiyar. “Siz ne olduysanız biz de bir adım ötesi olacağız” dedi, menajer ebeveyni olan genç. 

Kısa vadeli yaşıyoruz, uzun vadeli ölüyoruz... 

“Küçükken terli şekilde uyanan evlatlarının üşütüp hastalanmaması için sırtına havlu koyan ebeveynler” dedi, meczup ve şöyle devam etti sözüne: “Şimdi sağlıklı bedenlerini her türlü hastalıklı ortamlara kendileri sokuyorlar”.
 

Şadan Sezgin

Düzenleme : 24 Şubat 2020 17:11 Okunma : 4707