Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 22 Kasım 2019  -  Saat : 08:10:50   Görüntülenme: 4092

Yunus Emre'nin Aşıklar Öreni
Yunus Emre'nin İbrala yani şimdiki Yeşildere'deki yerleştiği yere "Aşıklar öreni"ni denir? Yunus Emre'nin bağlı bulunduğu İsmail Hacı Cematinin son yerleştiği yerdir Aşıklar Öreni.

Yunus Emre'nin bağlı bulunduğu Cemat Larende yani Karaman bölgesine geldiklerinde ilk olarak Karamanoğulları ile birlikte Ermenek'te Sipas çevresine yerleşmeler. 

Daha sonra Sipas Canibinden Nure Sofi ile birlikte Larende'ye gelerek Akçaşehir'i (Ağdişar) mekan tutmuşlardır.

Bir süre burada eylendikten sonra İbrala yani şimdiki Yeşildere hudutları içindeki "Aşıklar öreni"ne yerleşmelerdir.

Son olarak cemaat Larende'de Porsuk ırmağı bişindeki mekan'a yani Karaman merkezde bulunan şimdiki "Kirişçi Baba" mahallesine yerleşmeleridir.

Derviş Keşfi tezkeresinde: "Yunus'urü ecdadı, Sipas canibine geçip bir hayli zaman badinde, Yunus'un alncı ceddi olan İshak, Nure Sofi ile Larende'ye, Melikşah'a gelip Akçaşar'da (Ağdişar, Akcasehir) Temekkün eyleyip, ba'de zaman Yunus, Larende de doğup genç yaşta iken nefret-i dünya olmağın, izzet eyleyip aşkı Huda ile me'luf idi".  yazmaktadır.

İsmail Hacı Tekkesi
Yunus Emre’nin dedesine ait olduğuna dair belgeler bulunan ve otantik bir görünüme sahip olan İsmail Hacı Tekkesi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak inanç turizmine kazandırılması gereken bir değer aslında.

Yunus Emre’nin dedesine ait resmi kaynaklarla sabit olduğu kayıtlardan da anlaşılan İsmail Hacı Tekkesi Karaman – Ereğli güzergâhında, Karaman’a 29 km uzaklıkta olup, tatlı meyilli bir tepe üzerine kurulmuştur. 

Burası vakfiyelerde ve arşiv kayıtlarında Evlad-ı İsmail Hacı köyü olarak geçer. 

Yunus Emre’nin Dedesi olan İsmail Hacı, cemaati ile beraber Horasan’dan gelmiş, Larende civarından gelerek Karamanoğlu 2. İbrahim Bey’den Yerce isimli bu yeri satın alarak yerleşmiştir. 

Yavuz Sultan Selim adına tutulan Karaman Eyaleti il yazıcı defterinde bu geliş ve yerleşiş şöyle yazılıdır: 

“Karye-i Şeyh Hacı İsmail an Kaza-i Larende Mezkûr Şeyh İsmail Hacı an Cemaatin dervişleri ile diyar-ı Horasan’dan gelmiş azizdir. 

Burada tavattun etmiş. Daha sonraki vesikalarda burası Evladı Hacı İsmail Köyü adını almıştır.” 

İsmail Hacı Tekkesinde İsmail Hacı’nın mezarı bulunmaktadır. Tekkenin tam ortasına rastlayan duvara ve dört tahta sütuna dayanan mihraplı kısım mescittir.

Mescidin sağında zikir odası, misafirhane ve kahve ocağı, solunda da ahırlar vardır. 

İsmail Hacı Türbesi, 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla restore edilmiştir. 
 

Yunus Emre'nin Aşıklar Öreni
Yunus Emre'nin Aşıklar Öreni Yunus Emre'nin İbrala yani şimdiki Yeşildere'deki yerleştiği yere "Aşıklar öreni"ni denir? Yunus Emre'nin bağlı bulunduğu İsmail Hacı Cematinin son yerleştiği yerdir Aşıklar Öreni.