Salgın Hastalıklardan Korunma Duaları | Karamandan.com - Karaman Haber

Salgın Hastalıklardan Korunma Duaları | Karamandan.com - Karaman Haber

16 Ocak 2021 Cumartesi
Salgın Hastalıklardan Korunma Duaları

#evdekalTürkiyem! #KurallaraUyTürkiyem!  

Mübarek Cuma gününde başımızdaki belanın defi için yalvaralım! 

Leşker-i kaza kadar leşker-i dua da mühimdir. (Savaşan askerlerimiz gibi dua eden ellerimiz de çok önemlidir) 

Hepimiz başta salgın hastalıklardan olmak üzere bütün bela ve musibetlerden Allaha sığınır, dua ederiz.

Biliyorsunuz dua bütün maddi ve tıbbi çarelerin yanında Allaha yalvarmaktır. Bizim inancımıza göre tıbbın vereceği çare de Allaha aittir. Onun izni olmadan evrende yaprak kımıldamaz. La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azîm bunu ifade eder. 

Bütün maddi sebeplere ve tedbirlere kesinlikle uymak da, kendisine her istediğimiz konuda dua etmek de Allah’ın emridir.

Sözün özü ise şu ayettedir:

“(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!... (Furkan 77) 

Mecmu’âtü’l-ahzâb; meşhur âlim ve mutasavvıf  Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman Ziyaeddin Gümüşhânevî’nin en büyük dua kitabıdır.

40 yıldır kitaplığımda bulunan bu eser dua namına şu ana kadar bütün âlimlerin Allaha yalvardığı duaları ihtiva etmektedir.

Siz değerli Müslüman kardeşlerime faydalı olacağı kanaatiyle şu sıkıntılı günlerde bu eseri okuyorum ve salgın hastalıklarla alakalı dualara bakıyorum. 

Adı geçen eserde Salgın Hastalıklardan Korunmak için tavsiye edilen bir buçuk sayfalık bir duadan bahsetmek istiyorum.

Resimlerde bu bir buçuk sayfayı da verdim. Okuyup yararlanabilirsiniz. 

Bununla beraber bu duayı ana hatlarıyla özet olarak sizlerle paylaşma gereğini duydum.

Allah cc cümlemizi başta şu anda bütün dün yaya yayılan Covid 19 olmak üzere bütün hastalıklardan, belalardan ve afetlerden muhafaza buyursun.

Salgın Hastalıklardan Korunma Duası

Ya Hafiyye’l-eltâf neccinâ mimmâ nehâfü 

Ey iyilikleri bol olan Allah’ım bizi korktuklarımızdan kurtar.

Ya Rabbi peygamberimiz ve bütün peygamberlerin, dört Raşit halifenin, ehl-i beyt-i Mustafa’nın,Yemliha Mekselina Meslina Mernuş Debernuş Şazenuş Kefeştatayuş Kıtmir adlı ashab-ı kehfin ve Kur’an’daki Huruf-i Mukattaanın esrarı hürmetine biz aciz günahkar ve zayıf kullarını salgın hastalıklardan, ani ölümlerden, belalardan, musibetlerden, yanlışa düşmekten, düşmanları güldürmekten, sana sığınırız.

Ey tek Baki olan Allah’ım, ey bütün yaratıkları korkularından koruyan Rabbim bütün, gizli açık, büyük küçük zerre ve küre yarattıklarının şerrinden senin, iyi kötü, kimsenin atlayamayacağı kelimelerine sığınırız. 

KORONAVİRÜSE KARŞI DUAYI İHMAL ETMEYELİM

Koronavirüs belasına karşı tıbbın önerdiği bütün yollara uyguladıktan sonra Allaha günlük dualarımızla yalvararak da karantinamızı takviye edelim:

1- Her namazın sonunda Enbiya suresinin 87. Ayetini okuyalım:

لَٓا اِلٰهَ اِلَّٓا اَنْتَ سُبْحَانَكَۗ اِنّ۪ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَۚ

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn

“Allah’ım Senden başka İlah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben (nefsime) zulmedenlerden oldum”

2- Her namaz sonunda Ayetelkürsiyi okuyalım: Bakara / 255

(Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm(u)(c) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nevmun lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iżnihi ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâe vesi’a kürsiyyuhu-ssemâvâti vel-arda velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm.

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

3- Tesbihten sonra da Tevbe suresinin son ayetlerini okumalıyız:

Lekad câekum rasûlun min enfusikum ‘azîzun ‘aleyhi mâ ‘anittum harîsun ‘aleykum bilmu/minîne raûfun rahîm. Fe-in tevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâ ilâhe illâ hû ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşi-l’azîm.

Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.  Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: 'Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur.

Mükremin Kızılca

Okunma : 1139