Karamanoğullarının 33 Şahidi | Karamandan.com - Karaman Haber

Karamanoğullarının 33 Şahidi | Karamandan.com - Karaman Haber

03 Temmuz 2020 Cuma
Karamanoğullarının 33 Şahidi

Karamanoğulları Hanedan mensuplarının beyliğe bağlı kentlerde 1300 ila 1508 tarihleri aralığında yaptırdıkları eserlere nakşettikleri 33 kitabenin yer ve sayıları şöyledir. 

Ermenek’te 3:
1-
Balkusan Kitabesi: Nure oğlu Kerimüddin Karaman, Türbe vakfı mütevellileri elindeki vakıfname tarihi h. 702 m. 1302’dir. 

2- Karaman oğlu Mahmut Bey’in yaptırdığı Ermenek Ulucami kitabesi 702 / 1302

3- Mahmut oğlu Burhaneddin Musa  / Emir Musa /Tol medrese kitabesi h. 740 m. 1340    

Karamanda 13:
1-
Karaman oğlu Mahmut oğlu İbrahim oğlu Ahmet Fahreddin Mezar Kitabesi 7 zilkade h. 750 / m. 17 Ocak 1350

2- Karaman oğlu Mahmut oğlu İbrahim oğlu Şemseddin Bey Türbe Kitabesi H. 753  / M. 1352 

3- Bozdoğan Ağa Mecsidi Kitabesi H. 758 / M. 1357 

4- Emir Hacı Beyler Mescit Kitabesi H. 757 M. 1356

5- Karaman oğlu Mahmut oğlu Alaeddin Halil ve oğlu Seyfeddin Süleyman, Mümine Hatun zaviyesi kitabesi M. 772 Rebiyülevvel  / M. 25 Eylül 1370

6- Karaman oğlu Mahmut oğlu Alâeddin Halil Zamanı Hatuniye medresesi kitabesi 

7- Bedreddin kızı Dürrühand Hatun / Karaman Emir Musa Medresesi içindeki türbede bulunan bir mezar taşı kitabesidir. 813 / 1411

8- Karaman’da İmaret Medresesi kapısı üzerindeki kitabe Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 836 / 1433

9- Karaman İmaret Medresesi eyvanının iki tarafındaki kapılarda yazılı vakfiyedir. Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 836 / 1433 

10- Karaman İmaret Medresesi bitişiğindeki türbede yazılı kitabedir. Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 868 / 1464 

11- Karaman İmaret Medresesi bitişiğindeki İbrahim oğlu Alaeddin Bey türbesinde yazılı kitabedir. İbrahim oğlu Alaeddin 870 / 1466

12- Karaman İmaret Medresesi bitişiğindeki İbrahim oğlu Kasım Bey mezarında yazılı kitabedir. 888 / 1484

13- Karaman Emir Musa Medresesindeki bir kabir kitabesi. Pir Ahmet Kızı Halime Hatun 914 / 1508 

Konya’da 6:
1-
Alaeddin Beğ oğlu Mehmet Beğ Konya’da hükümet konağı yakınlarında Hacı Hasan camiinin mihrap duvarında haricen konulmuş olan kitabedir. 

2- Alaeddin Beğ oğlu Mehmet Beğ Konya’da Alaeddin Tepesinin batı tarafında Ebu İshak Kazeruni Zaviyesinin kapısı üstündeki kitabedir. 

3- Konya Gazi Alemşah Mahallesinde Hasbey Darulhıffazı kapısı üzerindeki kitabe, Hacı Hasbey Zade Mehmet

4- Konya Meram’da Hatip oğlu Canii kitabesi / Alaeddin oğlu 2. Mehmet / 1410

5- Konya Meram’da hamam kapısı kitabesidir. Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 827 / 1424

6- Konya’da Turgut oğlu Pir Hüseyin Beğ Türbesi kitabesi, Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 835 / 1432

Niğde’de 8:
1-
Alaeddin oğlu 2. Mehmet 812 / 1410, Niğde Ak Medrese Kapısı üzerindeki kitabe

2- Niğde Ak Medrese Vakfı hamamının kapı kitabesi / Alaeddin oğlu Ali

3- Niğde Şah Mescidi Kapısı üzerindeki kitabe / Alaeddin oğlu Ali 816 / 1414 

4- Niğde’de Eskiciler Çeşmesi duvarında kısmen toprağa gömülmüş kitabe / Alaeddin oğlu Mehmet Bey 824 / 1421

5- Niğde’de Kubbe Mescidi Kitabesi, Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 830 / 1427

6- Niğde Hanım Camiinin bahçe kapısı kitabesi Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 856 / 1453

7- Niğde Ayas Ağa camii kapı kitabesi Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 858 / 1455

8- Niğde Cami-i Kebir diğer adıyla Sungur Bey camii çarşı kapısı kitabesi. Pir Ahmet ev Kasım Beyler 874 / 1470

Kayseri’de 1:
1-
Kayseri İç kale güney kapısı kitabesi, Pir Ahmet 870/ 1476, kitabeler içinde tek Farsça manzum kitabe budur. 

Edirne’de 1:
1- Edirne Darulhadis Medresesi bahçesindeki mezarın baş ve ayak taşlarına kazınış kitabe. Mehmet oğlu Karaman 876 / 1472

Anamur’da 1:
1- Mamuriye kalesi duvar kitabesi. Alaeddin oğlu Mehmet oğlu İbrahim 854 / 1451
(Kaynak: Karamanoğulları Hakkında Vesaik-i Mahkuke- Halil Ethem 1910)


 

Düzenleme : 02 Kasım 2019 09:31 Okunma : 2835
Foto galeri